một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không của hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).doc

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).doc

Quản trị kinh doanh

... về hÃng hàng không quốc gia Việt Nam 1.1 Đặc điểm và vai trò của vận tải Hàng không trong nền kinh tế quốc dân1.1.1. Đặc điểm của vận tải hàng không. Những u, nhợc điểm nổi bật của vận tải ... nớc khi có một hÃng hàng không quốc gia của riêng mình. ý tởng để Chính phủ sở hữu và vận hành các hÃng hàng không cũng ở trong tầm nhìn của nhiều quốc gia. Một sỗ hÃng hàng không quốc tế trớc ... trò của vận tải hàng không trong nền kinh tế quốc dân Vận tải nói chung và vận tải hàng không nói riêng có vai trò rất quan trọng và có tác dụng to lớn đối với nền kinh tế quốc dân của mỗi quốc...
 • 99
 • 766
 • 5

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines)

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines)

Quản trị kinh doanh

... doanh trong vận tải hàng không. 2.7. Kết luận phân tích Chơng 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh 3.1 Một số giải pháp tối u hoá doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNA.3.1.1. ... các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải HK của hÃng HK quốc gia Việt Nam (VN) trên thơng trờng HKQT trong điều kiện tiềm lực tài chính, năng lực và kinh nghiệm kinh doanh ... nguồn khách.2.6.Phân tích một số chỉ tiêu hiệu quả 2.6.1. Khái niệm về hiệu quả trong kinh doanh vận tải hàng không. 2.6.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vận tải hàng không. 2.6.2.1. Năng suất lao...
 • 99
 • 520
 • 3

Phân tích thực trạng và kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú ở Khách sạn Bình Minh.doc

Phân tích thực trạng và kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú ở Khách sạn Bình Minh.doc

Kế toán

... nghiệp. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phải được xem xét một cách toàn diện về mặt thời gian và không gian. Hiệu quả kinh doanh phải bao gồm cả mặt hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội.Nếu ... trường.+ Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là thước đo chất lượng phản ánh trình độ tổ chức quản lý trong kinh doanh và là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Hiệu ... Tổng số buồng sử dụng.1.3 : NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH LƯU TRÚ TRONG KHÁCH SẠN .1.3.1: Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú trong khách sạn . Kinh doanh lưu trú là một...
 • 65
 • 1,453
 • 14

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội.doc.DOC

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội.doc.DOC

Kế toán

... triển của công ty .Nhận thấy đợc vai trò quan trọng của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty và muốn đóng góp một số ý kiến về những giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ... luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp1.1. những vấn đề chung về nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng 1.1.1. Quan niệm và bản chất của hiệu quả kinh doanh ... Các phơng pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh 1.3.1 . Các quan điểm cơ bản trong đánh giá hiệu quả kinh doanh Để thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp...
 • 65
 • 732
 • 9

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần Hoàng Long.doc.DOC

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần Hoàng Long.doc.DOC

Kế toán

... tăng cờng sức cạnh tranh của khách sạn.Từ nhận thức đợc sự quan trọng của vấn đề đó, tôi quyết định chọn đề tài " ;Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Du ... thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch thơng mại Hoàng Long.- Phần III: Một số biện pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.- 2 - Phần Itổng ... mang lại hiệu quả kinh tế cao cho khách sạn. Sau đây là số liệu về doanh thu từ khách quốc tế năm 2003, 2004,2005.Biểu 11: Tỷ lệ doanh thu từ khách Quốc tế (Số liệu đà quy đổi ra Việt Nam đồng)Đơn...
 • 63
 • 716
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cơ điện Trần Phú.doc

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cơ điện Trần Phú.doc

Kế toán

... cách giải quyết triệt để nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất xuất nhập khẩu của mình.Tổng số vốn vay của công ty hiện nay còn chiếm tỷ lệ cao 28,3% trong tổng số vốn kinh doanh, tuy nhiên hiệu ... đạt hiệu quả, nâng cao tính chủ động trong công việc kinh doanh. - Về kết quả kinh doanh - Kết quả trong sản xuất kinh doanh Nhờ có những giải pháp đồng bộ và linh hoạt cùng với sự cố gắng của ... định kinh doanh. -lựa chọn mặt hàng, ngành hàng kinh doanh theo hớng chuyên doanh Hầu hết các doanh nghiệp và công ty trên địa bàn Hà Nội đều có mặt hàng ngành hàng kinh doanh truyền thống của...
 • 67
 • 967
 • 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NHÀ HÀNG HOA SEN SỐ 1.doc

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NHÀ HÀNG HOA SEN SỐ 1.doc

Kế toán

... VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH 5 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 17 CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NHÀ HÀNG HOA SEN SỐ 1 19 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 80 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH ... kinh doanhhiệu quả góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho cán bộ nhân viên trong nhà hàng. Nó sẽ tác động tích cực lại quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả kinh ... có một kết quả đúng đắn về hiệu quả kinh doanh của một nhà hàng đòi hỏi phải có phương pháp phân tích hợp lý để vận dụng những cái chung và cái riêng trong phân tích để xác định hiệu quả kinh...
 • 97
 • 1,389
 • 12

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Công nghệ Phát thanh và Truyền hình Đông Đô.doc

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Công nghệ Phát thanh và Truyền hình Đông Đô.doc

Quản trị kinh doanh

... thay đổi của môi trường kinh doanh hay nói cách khác là phải có các biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.Với tính cần thiết của vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh, tôi ... quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.Trên cơ sở trên ta có thể nhận thấy:- Hiệu quả kinh doanh phải là một đại lượng so sánh.- Bản chất của hiệu quả kinh doanh chính là hiệu quả của lao động ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANHHIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CN PT & TH ĐÔNG ĐÔ2.1 Một số lý luận cơ bản về hiệu quả kinh doanh 2.1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh Từ trước...
 • 31
 • 559
 • 4

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng.doc

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng.doc

Quản trị kinh doanh

... sở lý luận về hiệu quả kinh doanhkinh doanh lưu trú tại khách sạn.Chương 2: Thực trạng kinh doanh tại khách sạn chương 3: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của chi nhánh ... Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng 1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH - MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng1.4.3. Một số chỉ tiêu hiệu ... HC CAO NG TRUNG CP S CP Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH - MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải PhòngNhỡn chung doanh thu lưu trú không...
 • 73
 • 740
 • 4

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG.doc

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG.doc

Quản trị kinh doanh

... Khoa Quản trị Doanh nghiệp e. bộ đánh giá hiệu quả kinh tế của việc kinh doanh Việc đánh giá hiệu quả kinh doanh được thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu sau:+ Chỉ tiêu tỷ suất ngoại tệ hàng ... hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG.- Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty trong thời gian tới.-7- Khóa ... dùng của một quốc gia. Nó cho phép một quốc gia có thể tiêu dùng tất cả các mặt hàng với số lượng lớn hơn nhiều lần giới hạn khả năng sản xuất của quốc gia đó thậm chí cả những mặt hàng mà họ không...
 • 101
 • 1,201
 • 16

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Hồng Hà.doc

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Hồng Hà.doc

Quản trị kinh doanh

... qu kinh doanh ca cụng ty Hồng HàPhn IV: Mt s giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Hồng HSinh viên : Nguyễn thị Kim Dung Líp QT902N 1 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả ... 7 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hài vi doanh nghip, hiệu quả kinh doanh không những là thước đo chất lượng phản ánh trình độ tổ chức, quản lý kinh doanh ... việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vì: Bằng lao động và sự sáng tạo của mình, lực lượng lao động cải tiến trong việc vận hành trang thiết bị, máy móc, nâng cao hiệu quả...
 • 78
 • 607
 • 2

Xem thêm