một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động phân phối sản phẩm ở công ty gạch ốp lát hà nội

Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động phân phối sản phẩm công ty Gạch ốp lát Nội

Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động phân phối sản phẩm ở công ty Gạch ốp lát Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... kênh phân phối công ty a.Thực trạng hoạt động đánh giá thành viên kênh phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát nội Công ty gạch ốp lát nội cho muốn cho hệ thống kênh phân phối hoạt động ... vận hành tốt công ty có biện pháp điều chỉnh công tác b) Thực trạng hoạt động động viên thành viên kênh phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát nội Công ty quan niệm để đảm bảo cho hoạt động sản ... trình tổ chức hoạt động phân phối công ty Để đảm bảo cho hoạt động phân phối đợc thông suốt, công ty gạch ốp lát nội nhận thức đợc tầm quan trọng trình tổ chức hoạt động phân phối Nhằm tránh...
 • 82
 • 564
 • 6

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động phân phối sản phẩm ở công ty gạch ốp lát Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... tổng công ty 32 4) Một số đặc điểm ảnh hởng đến hoạt động phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát Nội 4.1 Đặc điểm thị trờng a) Vị trí địa lý Công ty gạch ốp lát nội nằm địa bàn nội ... việc phân phối II thực trạng hoạt động phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát nội 1.Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trờng công ty gạch ốp lát Nội Phơng pháp nghiên cứu thị trờng công ty ... III.Các nhân tố ảnh hởng đến hoạt động phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát Nội 1)Thực trạng cầu thị trờng mặt hàng gạch ốp lát Khách hàng lớn chủ yếu ngành gạch ốp lát công ty xây dựng cá nhân...
 • 77
 • 277
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT NỘI .

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI .

Quản trị kinh doanh

... tổng công ty 32 4) Một số đặc điểm ảnh hởng đến hoạt động phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát Nội 4.1 Đặc điểm thị trờng a) Vị trí địa lý Công ty gạch ốp lát nội nằm địa bàn nội ... việc phân phối II thực trạng hoạt động phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát nội 1.Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trờng công ty gạch ốp lát Nội Phơng pháp nghiên cứu thị trờng công ty ... III.Các nhân tố ảnh hởng đến hoạt động phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát Nội 1)Thực trạng cầu thị trờng mặt hàng gạch ốp lát Khách hàng lớn chủ yếu ngành gạch ốp lát công ty xây dựng cá nhân...
 • 77
 • 234
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT NỘI.

 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI.

Quản trị kinh doanh

... tổng công ty 4) Một số đặc điểm ảnh hởng đến hoạt động phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát Nội 4.1 Đặc điểm thị trờng a) Vị trí địa lý 38 Công ty gạch ốp lát nội nằm địa bàn nội ... việc phân phối II thực trạng hoạt động phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát nội 1.Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trờng công ty gạch ốp lát Nội 44 Phơng pháp nghiên cứu thị trờng công ... II .một số nội dung hoạt động phân phối sản phẩm 1) Hoạt động nghiên cứu thị trờng Hoạt động nghiên cứu thị trờng hoạt động trình phân phối sản phẩm hay nói cách khác khâu chuẩn bị hoạt động phân...
 • 91
 • 284
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI

Kế toán

... hợp II MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT NỘI 1) Không ngừng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường mở rộng thị trường Hiện nay, hoạt động ... hợp nhằm thực công tác động viên khuyến khích thành viên hệ thống kênh phân phối Qua đánh giá thực trạng công tác động viên thành viên kênh công ty gạch ốp lát Nội số bất cập Để hoàn thiện công ... phẩm cần thiết Làm điều đó, phương hướng mở rộng thị trường chiều rộng lẫn chiều sâu công ty gạch ốp lát nội điều kiện cần để hoàn thiện hoạt động phân phối sản phẩm Thứ ba, ngày hoàn thiện...
 • 18
 • 258
 • 1

một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát nội

một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động phân phối sản phẩm ở công ty gạch ốp lát hà nội

Kinh tế - Quản lý

... tổng công ty 4) Một số đặc điểm ảnh hởng đến hoạt động phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát Nội 4.1 Đặc điểm thị trờng a) Vị trí địa lý Công ty gạch ốp lát nội nằm địa bàn nội ( ... việc phân phối 33 II thực trạng hoạt động phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát nội 1.Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trờng công ty gạch ốp lát Nội Phơng pháp nghiên cứu thị trờng công ... III.Các nhân tố ảnh hởng đến hoạt động phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát Nội 1)Thực trạng cầu thị trờng mặt hàng gạch ốp lát 45 Khách hàng lớn chủ yếu ngành gạch ốp lát công ty xây dựng cá...
 • 68
 • 1,241
 • 0

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty gạch ốp lát Nội.

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty gạch ốp lát Hà Nội.

Quản trị kinh doanh

... mạnh hoạt động 67 62 tiêu thụ sản phẩm công ty gạch ốp lát nội 68 Những phơng hớng nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm công 69 ty gạch ốp lát nội Các biện pháp đẩy mạnh công ... - Chơng 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty gạch ốp lát Nội - Chơng 3: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty gạch ốp lát Nội Song thời gian có ... 19/5/1998 Công ty Gốm xây dựng Hữu Hng đợc tách thành Công ty gạch ốp lát Nội nhà máy gạch Hữu Hng Công ty Gạch ốp lát Nội trở thành Công ty độc lập chuyên sản xuất gạch men ốp tờng lát Thời...
 • 74
 • 257
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT NỘI

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI

Quản trị kinh doanh

... Công ty nước nước Vì vậy, để hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty gạch ốp lát Nội phải có sách sản phẩm hợp lý, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đưa thị trường loại sản phẩm ... việc mua sản phẩm Công ty, lợi ích lớn uy tín hình ảnh Công ty mà không dễ đạt Ví dụ: Giả sử Công ty gạch ốp lát Nội xác định:100.000 Đ=1 điểm Khách hàng mua sản phẩm Công ty, Công ty cộng ... thực tế Công ty, Tôi chọn đề tài: Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm Công ty gạch ốp lát Nội với mong muốn viết có đóng góp định cho công tác tiêu thụ sản phẩm nói...
 • 22
 • 242
 • 0

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty gạch ốp lát nội

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty gạch ốp lát hà nội

Quản trị kinh doanh

... thụ sản phẩm Chơng II Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty gạch ốp lát nội Những phơng hớng nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm công ty gạch ốp lát nội ... sản phẩm công ty gạch ốp lát nội Những phơng hớng nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm công ty gạch ốp lát nội Trong xu khu vực hoá, toàn cầu hoá nh với việc Việt Nam trở thành thành ... công ty Qua phân tích đánh giá thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty gạch ốp lát Nội năm gần ta rút số thành đạt đợc công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty trình sản xuất kinh doanh Công ty...
 • 61
 • 279
 • 1

Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động phân phối sản phẩm Cty Gạch ốp lát Nội

Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động phân phối sản phẩm ở Cty Gạch ốp lát Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... qua kết hoạt động kinh doanh công ty năm vừa qua, công ty hoàn thành kế hoạch Tổng công ty đề Hệ thống bán hàng công ty VTKTXM : Đối với công ty việc hình thành hệ thống bán hàng hoạt động có ... 185 cửa hàng khắp địa bàn hoạt động Trong 125 cửa hàng bán lẻ, 60 cửa đại lý công ty Đặc điểm nguồn hàng cấu sản phẩm hàng hóa kinh doanh công ty Hiện công ty kinh doanh loại xi măng công ty xi ... khăn hơn, ảnh hởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Công ty cần cố gắng hoàn thiện công việc bán hàng cách tinh hơn, tăng số lợng cửa hàng cho trung tâm quản lý từ cửa hàng trở lên hay chuyển...
 • 85
 • 295
 • 0

Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động phân phối sản phẩm Cty Gạch ốp lát Nội

Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động phân phối sản phẩm ở Cty Gạch ốp lát Hà Nội

Kế toán

... tổng công ty 4) Một số đặc điểm ảnh hởng đến hoạt động phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát Nội 4.1 Đặc điểm thị trờng a) Vị trí địa lý 33 Công ty gạch ốp lát nội nằm địa bàn nội ... việc phân phối II thực trạng hoạt động phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát nội 1.Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trờng công ty gạch ốp lát Nội Phơng pháp nghiên cứu thị trờng công ty ... II .một số nội dung hoạt động phân phối sản phẩm 1) Hoạt động nghiên cứu thị trờng Hoạt động nghiên cứu thị trờng hoạt động trình phân phối sản phẩm hay nói cách khác khâu chuẩn bị hoạt động phân...
 • 78
 • 244
 • 0

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT NỘI

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI

Kế toán

... tổng công ty 4) Một số đặc điểm ảnh hưởng đến hoạt động phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát Nội 4.1 Đặc điểm thị trường a) Vị trí địa lý Công ty gạch ốp lát nội nằm địa bàn nội ( ... Một số tồn nguyên nhân khác ảnh hưởng đến hoạt động phân phối sản phẩm Ngoài tồn hệ thống kênh phân phối công ty gạch ốp lát Nội số tồn khác mà ảnh hưởng đến hoạt động phân phối sản phẩm công ... thực công việc phân phối II THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT NỘI 1.Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trường công ty gạch ốp lát Nội Phương pháp nghiên cứu...
 • 39
 • 421
 • 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI- TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI- TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ

Quản trị kinh doanh

... quan tới hoạt động II Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty trainco 1.Tăng cờng công tác điều tra, nghiên cứu mở rộng thị trờng 1.1 Cơ sở lý luận: Phan Xuân Hoàng Lớp ... thực hoạt động tiêu thụ Công ty để Công ty giữ vững khách hàng thị trờng tơng lai Công ty mở rộng thêm đợc hoạt động tiêu thụ nhờ uy tín khả canh tranh Công ty. Tôi mong ý kiến phần giúp Công ty hoàn ... sản phẩm Trên số đề suất nhằm góp phần tích cực vào việc hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty thơng mại t vấn đầu t Mục đích giải pháp để tăng doanh số bán bán cách nhanh chóng mà nhằm...
 • 11
 • 429
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ

Kế toán

... tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh mình, để thực tốt công tác tiêu thụ hàng hoá sản phẩm Trên số đề suất nhằm góp phần tích cực vào việc hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty thương ... sách liên quan tới hoạt động II CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRAINCO 1.Tăng cường công tác điều tra, nghiên cứu mở rộng thị trường 1.1 Cơ sở lý luận: Thông ... tư Mục đích giải pháp để tăng doanh số bán bán cách nhanh chóng mà nhằm thực hoạt động tiêu thụ Công ty để Công ty giữ vững khách hàng thị trường tương lai Công ty mở rộng thêm hoạt động tiêu thụ...
 • 9
 • 437
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI

Quản trị kinh doanh

... mà nhằm thực hoạt động tiêu thụ Công ty để Công ty giữ vững khách hàng thị trường tương lai Công ty mở rộng thêm hoạt động tiêu thụ nhờ uy tín khả canh tranh Công ty. Tôi mong ý kiến phần giúp Công ... quả: Nếu Công ty thưc tốt giải pháp việc hình thành kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Công ty đạt hiệu cao Ngoài Công ty khai thác thêm thị trường cung cấp sản phẩm cho khách hàng cách tốt -Một điều ... tiêu thụ hàng hoá sản phẩm Trên số đề suất nhằm góp phần tích cực vào việc hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty thương mại tư vấn đầu tư Mục đích giải pháp để tăng doanh số bán bán cách...
 • 12
 • 441
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIN HỌC VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG TIC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIN HỌC VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG TIC

Quản trị kinh doanh

... 15 Hoàn thiện sách phân phối công ty TNHH TIC 3.2.5 Giải pháp hoàn thiện việc quản lý thành viên kênh phân phối Đối với hệ thống kênh phân phốicông ty thiết lập Nội tỉnh lân cận công ty ... thiện sách phân phối công ty TNHH TIC Công ty nhận thấy để đạt mục tiêu doanh số thị phần nêu cách tốt đẩy mạnh hoạt động phân phối Bằng việc thúc đẩy hoạt động phân phối, sản phẩm công ty tiếp ... lược chung Việc liên kết với công ty bổ trợ cho hoạt động phân phối công ty cần thiết, công ty có liên kết với công ty vận chuyển, công ty kho hai ngân hàng, công ty nên giữ vững phát triển mối...
 • 28
 • 579
 • 1

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thu sản phảm công ty Bánh Kẹo Hải

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thu sản phảm ở công ty Bánh Kẹo Hải Hà

Quản trị kinh doanh

... đời sống cán công nhân viên công ty II số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu công ty Bánh Kẹo Hải 1.Đặc điểm sản phẩm 33 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty ... mục sản phẩm công ty : 34 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Bánh Kẹo Hải Luận văn tốt nghiệp Trần Văn Triệu QTKDCN &XD 40 A Bảng : Các loại sản phẩm công ty ... lợng sản phẩm 47 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Bánh Kẹo Hải Luận văn tốt nghiệp Trần Văn Triệu QTKDCN &XD 40 A Công ty Bánh Kẹo Hải công ty sản xuất...
 • 80
 • 504
 • 8

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phảm công ty Bánh Kẹo Hải

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phảm ở công ty Bánh Kẹo Hải Hà

Kinh tế - Thương mại

... ngành kinh doanh Một sản phẩm dịch vụ có kênh phân phối bphơng tiện sản xuất với sản phẩm dịch vụ khác Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Bánh Kẹo Hải Website: ... có sản phẩm tiêu thụ phải thực hợp đồng ,tiến hành xếp công việc phải tiến hành ,nghi thành bảng , biểu 27 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Bánh Kẹo Hải Website: ... đa sản phẩm vào sản xuất , tung sản phẩm thị trờng đến hoạt động nâng cao uy tín sản phẩm ,theo dõi sản phẩm tiêu dùng nhằm nâng cao sức sống khả cạnh tranh sản phẩm thị trờng Chính sách sản phẩm...
 • 80
 • 262
 • 0

một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thu sản phảm công ty bánh kẹo hải

một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thu sản phảm ở công ty bánh kẹo hải hà

Kinh tế - Quản lý

... khách hàng hàng , cho đại lý Chào hàng Công ty Bánh Kẹo Hải tiến hành chào hàng cách cử nhân viên bán hàng công ty , tìm khách hàng sản phẩm Chính qua hoạt động công ty giới thiệu sản phẩm ... thuộc hoàn toàn vào nhu cầu hàng tiêu dùng 2.Chiến lợc tiêu thụ sản phẩm công ty Bánh Kẹo Hải 2.1Chiến lợc sản phẩm 41 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Bánh ... 44 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Bánh Kẹo Hải Luận văn tốt nghiệp Trần Văn Triệu QTKDCN &XD 40 A Hệ thống kênh phân phối công ty Sản phẩm Của Công ty...
 • 69
 • 231
 • 0

Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm tại công ty gạch ốp lát Nội trên thị trường Miền Bắc

Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm tại công ty gạch ốp lát Hà Nội trên thị trường Miền Bắc

Quản trị kinh doanh

... chung hoạt động phân phối Công ty gạch ốp lát Nội thị trờng Miền Bắc Trong hoạt động phân phối sản phẩm công ty gạch ốp lát Nội năm gần ngày tiến đạt đợc thành công định nh doanh số bán ... trạng hoạt động hệ thống kênh phân phối sản phẩm Công ty gạch ốp lát Nội thị trờng Miền Bắc i.Giới thiệu chung công ty Lịch sử hình phát triển công ty Công ty gạch ốp lát Nội doanh nghiệp Nhà ... sản phẩm phong phú đa dạng, giá hợp lý Công ty gạch ốp lát Nội nhà sản xuất tiêu thụ sản phẩm hàng đầu Việt Nam Hiện nay, Công ty gạch ốp lát Nội ông Nguyễn Trần Nam làm giám đốc Trụ sở...
 • 60
 • 598
 • 2

Xem thêm