mối quan hệ của sinh viên

Bài giảng Kỹ năng điều hành và quản lý tập thể - ThS. Trịnh Phước Nguyên

Bài giảng Kỹ năng điều hành và quản lý tập thể - ThS. Trịnh Phước Nguyên

Cao đẳng - Đại học

... thoại Để người gọi kết thúc nói chuyện Mối quan hệ sinh viên Bạn học Giảng viên Sinh viên Bạn chơi Nhà trọ -KTX Người yêu Các QH XH khác Ứng xử với mối quan hệ Xác định vị trí, vai trò XH Phải có ... trường  Là người bạn bạn đoàn viên, sinh viên đề đạt nguyện vọng, kiến nghị nhà trường  Như vậy, việc điều phối, hỗ trợ hài hòa mối quan hệ trường, lớp thành viên đòi hỏi người cán đoàn phải ... lan tâm lý Tháp nhu cầu MASLOW Yếu tố xã hội Biết ai? Làm để sống hài hòa với người xung quanh? Mối quan hệ Thái độ - Hành vi Thái độ TA Thích Hành vi TA Hành vi NK Ghét Thái độ NK Kỹ lắng nghe...
 • 67
 • 424
 • 0

Khóa luận - Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.doc

Khóa luận - Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.doc

Kế toán

... nước trình độ công nghệ cao thể lực nội sinh mạnh chuyển từ kỹ thuật cải tiến sang công nghệ tiên tiến, chí chuyển từ bắt kịp công nghệ sang đột phá công nghệ số lĩnh vực công nghệ Các nước khác ... đầu tư trực tiếp nước bối cảnh quan hệ kinh tế đối ngoại phạm vi hạn hẹp.Các quốc gia có quan hệ hợp tác với Việt Nam chủ yếu thuôcj hệ thống xã hôi chủ nghĩa Một hệ thống bao gồm kinh tế vận hành ... gian gần có biểu chững lại Mặt khác, lĩnh vực có nhiều vấn đề nảy sinh nhận thức, quan điểm, chế quản lý nhà nước, mối quan hệ vốn nước với vốn nước ngoài, cách đánh giá chưa thu hút đầu tư trực...
 • 50
 • 1,139
 • 20

Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... nước trình độ công nghệ cao thể lực nội sinh mạnh chuyển từ kỹ thuật cải tiến sang công nghệ tiên tiến, chí chuyển từ bắt kịp công nghệ sang đột phá công nghệ số lĩnh vực công nghệ Các nước khác ... đầu tư trực tiếp nước bối cảnh quan hệ kinh tế đối ngoại phạm vi hạn hẹp.Các quốc gia có quan hệ hợp tác với Việt Nam chủ yếu thuôcj hệ thống xã hôi chủ nghĩa Một hệ thống bao gồm kinh tế vận hành ... gian gần có biểu chững lại Mặt khác, lĩnh vực có nhiều vấn đề nảy sinh nhận thức, quan điểm, chế quản lý nhà nước, mối quan hệ vốn nước với vốn nước ngoài, cách đánh giá chưa thu hút đầu tư trực...
 • 50
 • 536
 • 2

VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

Quản trị kinh doanh

... nước trình độ công nghệ cao thể lực nội sinh mạnh chuyển từ kỹ thuật cải tiến sang công nghệ tiên tiến, chí chuyển từ bắt kịp công nghệ sang đột phá công nghệ số lĩnh vực công nghệ Các nước khác ... đầu tư trực tiếp nước bối cảnh quan hệ kinh tế đối ngoại phạm vi hạn hẹp.Các quốc gia có quan hệ hợp tác với Việt Nam chủ yếu thuôcj hệ thống xã hôi chủ nghĩa Một hệ thống bao gồm kinh tế vận hành ... gian gần có biểu chững lại Mặt khác, lĩnh vực có nhiều vấn đề nảy sinh nhận thức, quan điểm, chế quản lý nhà nước, mối quan hệ vốn nước với vốn nước ngoài, cách đánh giá chưa thu hút đầu tư trực...
 • 50
 • 379
 • 0

Những khác biệt văn hóa trong giao tiếp với người Mỹ doc

Những khác biệt văn hóa trong giao tiếp với người Mỹ doc

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... bị sốc nặng Người Việt chấp nhận việc bi quan hay lạc quan chuyện thường tình Người Mỹ lạc quan xem thường bi quan Những người có cách nói chuyện bi quan thường bị người khác xa lánh Người Việt ... tôi, người giao việc khó khăn nhất" Đại loại Người Mỹ hay khen Từ áo sơ mi đẹp, mái tóc đến vấn đề quan trọng Một ngày hai người Mỹ làm việc chung văn phòng nhiều năm khen lần Với người lạ, khen ... cấp biết chuyện cấp làm Người Mỹ thích đặt câu hỏi người đối thoại không đặt câu hỏi cho không quan tâm đến vấn đề hay đến họ Người Việt ngại hỏi Sự khác biệt văn hóa kể nhiều, người Việt Mỹ...
 • 6
 • 658
 • 7

Báo cáo " Gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại - hoạt động có ý nghĩa bảo đảm quyền khiếu nại của công dân " pdf

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... i) n cho quan h gi a ngư i u n i ngư i b u n i không ph i quan h gi a bên tranh ch p trư c ngư i có th m quy n gi i quy t u n i - ngư i tương i khách quan ng quan sát, ánh giá v vi c mà quan h ... i gi i quy t u n i hình dung v v vi c y hơn, ánh giá khách quan nên vi c gi i quy t u n i s h p pháp, h p lí hơn, gi m b t nguy cơ quan nhà nư c bao che, dung túng l n Nh ng khó khăn làm h n ... n i, ngư i b u n i quan có th m quy n gi i quy t u n i trình gi i quy t u n i th c hi n quy t nh gi i quy t u n i i v i ngư i u n i, g p g , i tho i v i ngư i b u n i trư c quan có th m quy n...
 • 5
 • 429
 • 0

Những khác biệt văn hóa trong giao tiếp với người Mỹ potx

Những khác biệt văn hóa trong giao tiếp với người Mỹ potx

Kỹ năng giao tiếp

... cấp biết chuyện cấp làm Người Mỹ thích đặt câu hỏi, người đối thoại không đặt câu hỏi cho không quan tâm đến vấn đề hay đến họ Người Việt ngại hỏi Sự khác biệt văn hóa kể nhiều, người Việt Mỹ ... luận nên hỏi chi tiết, chi tiết văn hóa để tỏ ý cho người thấy có nhiều khoảng cách văn hóa để quan tâm Một cách dùng hình thức văn hóa Việt Nam để giao tiếp Ví dụ việc mời trà, không mời thuốc...
 • 4
 • 329
 • 1

trở ngại tâm lý trong giao tiếp với người bệnh của sinh viên y3 đa khoa trường đại học y hà nội khi thực tập lâm sàng và một số nguyên nhân

trở ngại tâm lý trong giao tiếp với người bệnh của sinh viên y3 đa khoa trường đại học y hà nội khi thực tập lâm sàng và một số nguyên nhân

Tài liệu khác

... cứu - Đối tượng nghiên cứu: Sinh viên Y3 (sinh viên y học năm thứ 3) hệ bác sỹ đa khoa năm học 2012-2013, trường Đại học Y Hà Nội - Cỡ mẫu: Toàn sinh viên khối Y3 hệ bác sỹ đa khoa Trường Đại ... đặc trưng giao tiếp sau : - Thứ nhất: Giao tiếp quan hệ xã hội mang tính chất xã hội Quan hệ thể thông qua trao đổi tiếp xúc người với người Hệ quan hệ hình thành nên chuẩn mực, giá trị, mục đích, ... chữa bệnh Sinh viên thực hành kỹ thăm khám toàn thân, hệ quan, tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh, hội chứng, triệu chứng lâm sàng … bệnh nội, ngoại khoa 1.4.3 Một số kỹ giao tiếp sinh viên y khoa...
 • 74
 • 2,334
 • 4

mô tả một số trở ngại tâm lý, ảnh hưởng trở ngại tâm lý trong giao tiếp với người bệnh của sinh viên y3 đa khoa trường đại học y hà nội khi thực tập lâm sàng tại bệnh viện

mô tả một số trở ngại tâm lý, ảnh hưởng trở ngại tâm lý trong giao tiếp với người bệnh của sinh viên y3 đa khoa trường đại học y hà nội khi thực tập lâm sàng tại bệnh viện

Y khoa - Dược

... cứu - Đối tượng nghiên cứu: Sinh viên Y3 (sinh viên y học năm thứ 3) hệ bác sỹ đa khoa năm học 2012-2013, trường Đại học Y Hà Nội - Cỡ mẫu: Toàn 509 sinh viên khối Y3 hệ bác sỹ đa khoa Trường Đại ... đặc trưng giao tiếp sau : - Thứ nhất: Giao tiếp quan hệ xã hội mang tính chất xã hội Quan hệ thể thông qua trao đổi tiếp xúc người với người Hệ quan hệ hình thành nên chuẩn mực, giá trị, mục đích, ... chữa bệnh Sinh viên thực hành kỹ thăm khám toàn thân, hệ quan, tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh, hội chứng, triệu chứng lâm sàng … bệnh nội, ngoại khoa 1.4.3.Một số kỹ giao tiếp sinh viên y khoa...
 • 70
 • 717
 • 0

mô tả ý kiến sinh viên về một số nguyên nhân dẫn đến những trở ngại tâm lý trong giao tiếp với người bệnh của sinh viên y3 đa khoa trường đại học y hà nội khi thực tập lâm sàng tại bệnh viện

mô tả ý kiến sinh viên về một số nguyên nhân dẫn đến những trở ngại tâm lý trong giao tiếp với người bệnh của sinh viên y3 đa khoa trường đại học y hà nội khi thực tập lâm sàng tại bệnh viện

Y khoa - Dược

... cứu - Đối tượng nghiên cứu: Sinh viên Y3 (sinh viên y học năm thứ 3) hệ bác sỹ đa khoa năm học 2012-2013, trường Đại học Y Hà Nội - Cỡ mẫu: Toàn 509 sinh viên khối Y3 hệ bác sỹ đa khoa Trường Đại ... đặc trưng giao tiếp sau : - Thứ nhất: Giao tiếp quan hệ xã hội mang tính chất xã hội Quan hệ thể thông qua trao đổi tiếp xúc người với người Hệ quan hệ hình thành nên chuẩn mực, giá trị, mục đích, ... chữa bệnh Sinh viên thực hành kỹ thăm khám toàn thân, hệ quan, tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh, hội chứng, triệu chứng lâm sàng … bệnh nội, ngoại khoa 1.4.3.Một số kỹ giao tiếp sinh viên y khoa...
 • 70
 • 752
 • 0

Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

Kinh tế

... mạng khoa học cơng ns hệ, đặc biệt cơng ns hệ thơng ùn, cơnii nghệ sinh học cơng n d ìệ vậi liệu mỏi - K hu vực hố, tồn cầu hố kinh lế xu th ế khách quan diễn mạnh m ẽ niỉàv tác động m ạnh, th ... học cơng nghệ 42 nước ta yếu Do muốn liến hành cơng nghiệp hố, đại hố Ihành cơng với tốc độ nhanh Ihì phải xây dựng liềm lực khoa học cơng nghệ thích ứng với đòi hỏi Bốn lù quan hệ kinh lê đơi ... kinh tế Khi đặí đầu tư trực liếp nước ngồi mối quan hệ với q nh cóng nuhiệp hố phải nhận thức ràng, mặl, đầu tư trực tiếp nước ngồi m ộl irong số íl yếu lố quan irọng, đóng vai Irò động ìực q u v...
 • 103
 • 315
 • 0

Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (thời kỳ 1961 - 2003) - Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam.pdf

Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (thời kỳ 1961 - 2003) - Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam.pdf

Quản trị kinh doanh

... hay bi n pháp phi thu quan nh ng th a thu n chung ơn phương t áp t sách thu quan b o h s n xu t nư c mà ph i tuân th i n nh ng quy nh m i c a WTO v xu t nh p kh u (thu quan, tr c p xu t kh u, ... c phát tri n m t nh ng quan i m n i b t c a h Các nhà C u trúc lu n t p trung bàn v m i quan h c a lo i c u kinh t - xã h i s phát tri n kinh t c coi s bi n i có liên quan t i 30 c u ó Cơ c ... liên quan n c u kinh t , c u xã h i c a m t qu c gia ang phát tri n không th y rõ c m i quan h tác ng qua l i gi a s phát tri n c a y u t bên v i bên ngoài, không nh n th c c nh ng tác quan h...
 • 223
 • 816
 • 2

Những điều cần biết trong giao tiếp với người Ả Rập

Những điều cần biết trong giao tiếp với người Ả Rập

Kỹ năng giao tiếp

... quen chí người Ả rập coi chín chắn tôn trọng chủ nhà Trong quan hệ với người Ả rập, phải nên kiên nhẫn xác định phải gây dựng mối quan hệ bản, bước một, có nghĩa phải tính dài Trong giới Ả rập ... chuyện làm ăn có lần chờ đợi Bạn nên thường xuyên liên hệ, trao đổi, đề nghị tỏ ý sẵn sàng trao đổi tiếp để đối tác người Ả rập tin bạn quan tâm thật lòng với phi vụ làm ăn với họ Nhiều quà tặng ... công Trong đàm phán hợp tác với người Ả rập, bạn không tỏ hào phóng Đàm phán với người Ả rập giống hệt chơi Poker Nếu nhượng bộ, bạn tỏ đau đớn phải nhượng bộ, đặt ào điều kiện để nhượng nhượng từ...
 • 5
 • 1,055
 • 12

Những điều cần biết trong giao tiếp với người Thụy Điển

Những điều cần biết trong giao tiếp với người Thụy Điển

Kỹ năng giao tiếp

... Thụy Điển coi trọng sinh nhật lần thứ 50 Bạn quên điều đối tác Thụy Điển bạn tuổi Quan hệ tiếp xúc làm ăn thường tiến hành qua điện thoại, fax e-mail, lần thiết lập quan hệ dứt khoát phải văn ... không quan trọng Trong đàm phán, người Thụy Điển không thích bị thúc dồn ép Họ lựa chọn ngôn từ cẩn thận không ngắt lời đối tác Họ coi trọng thỏa thuận miệng, tránh tranh luận bất đồng quan điểm ... đòi hỏi đối tác có thái độ tương tự Đến muộn, dù với lý đáng, ảnh hưởng xấu đến bầu không khí quan hệ với người Thụy Điển Họ thường đến dự hẹn sớm từ 10 đến 15 phút Đồng thời họ coi trọng việc...
 • 6
 • 1,960
 • 7

Nghệ thuật giao tiếp với người Nam Phi

Nghệ thuật giao tiếp với người Nam Phi

Kỹ năng giao tiếp

... trách họ Vì thế, tốt bạn nên tránh đề cập hay sa đà vào chủ đề phân biệt chủng tộc hay sách phủ, quan hệ Nam Phi với nước láng giềng, nhận xét người da đen hay da trắng đất nước Ngôn ngữ Ngôn ngữ ... lời hứa hay cam Quà kết chắn cáp Tặng quà đắt tiền thông lệ Nam Phi Tuy nhiên, tùy theo mức độ quan hệ mà đối tác tặng quà cho nhau, chủ yếu để làm kỷ niệm không giá trị sử dụng thực tiễn ...
 • 6
 • 543
 • 2

Kỹ năng giao tiếp với người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh

Kỹ năng giao tiếp với người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh

Kỹ năng giao tiếp

... sinh viên trung tâm đào tạo y tế Họ giúp đỡ bác sĩ y tá nhiều việc giao tiếp với bệnh nhân Bác sĩ khám bệnh, sinh viên giải thích bệnh cách tự chăm sóc nhà cho người bệnh ngoại trú Các sinh viên ... cho nhân viên cho cộng đồng không thuộc hệ thống HPH Hệ thống bệnh viện kiểu HPH phát triển mạnh châu Âu, châu Mỹ, châu Á xa lạ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp Bộ Y tế đơn vị liên quan nhằm ... cách giúp sinh viên y, dược tiếp xúc với môi trường làm việc hiệu sau thức người làm việc bệnh viện Đừng biến bệnh viện thành nơi thu tiền người bệnh Kỹ giao tiếp với bệnh nhân khâu quan trọng...
 • 8
 • 32,541
 • 230

Cách để giao tiếp với người mới gặp một cách tự nhiên và thoải mái nhất, tạo cảm giác dễ gần cho đôi bên?

Cách để giao tiếp với người mới gặp một cách tự nhiên và thoải mái nhất, tạo cảm giác dễ gần cho đôi bên?

Kỹ năng giao tiếp

... Nhưng muốn nói chuyện, lại nói chuyện Bạn rơi vào trường hợp chưa? Xin giúp bạn vài "đường bản” nghệ thuật bắt chuyện Bạn đừng tìm tin tức giật gân, việc "kinh thiên độc địa" làm đề tài câu chuyện, ... hàng ngày, bạn nên chủ động gặp gỡ bạn bè, người thân nói chuyện họ, trước hết để học hỏi họ nghệ thuật giao tiếp ứng xử, đồng thời qua nói chuyện giúp bạn cảm thấy tự tin nói chuyện Hãy bắt...
 • 5
 • 3,346
 • 24

Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (thời kỳ 1961-2003) - Bài học kinh nghiem

Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (thời kỳ 1961-2003) - Bài học kinh nghiem

Tiến sĩ

... hay bi n pháp phi thu quan nh ng th a thu n chung ơn phương t áp t sách thu quan b o h s n xu t nư c mà ph i tuân th i n nh ng quy nh m i c a WTO v xu t nh p kh u (thu quan, tr c p xu t kh u, ... c phát tri n m t nh ng quan i m n i b t c a h Các nhà C u trúc lu n t p trung bàn v m i quan h c a lo i c u kinh t - xã h i s phát tri n kinh t c coi s bi n i có liên quan t i 30 c u ó Cơ c ... liên quan n c u kinh t , c u xã h i c a m t qu c gia ang phát tri n không th y rõ c m i quan h tác ng qua l i gi a s phát tri n c a y u t bên v i bên ngoài, không nh n th c c nh ng tác quan h...
 • 223
 • 702
 • 1

Luận văn thạc sĩ về Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế( thời kì 1961- 2003) - Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt nam

Luận văn thạc sĩ về Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế( thời kì 1961- 2003) - Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... hay bi n pháp phi thu quan nh ng th a thu n chung ơn phương t áp t sách thu quan b o h s n xu t nư c mà ph i tuân th i n nh ng quy nh m i c a WTO v xu t nh p kh u (thu quan, tr c p xu t kh u, ... c phát tri n m t nh ng quan i m n i b t c a h Các nhà C u trúc lu n t p trung bàn v m i quan h c a lo i c u kinh t - xã h i s phát tri n kinh t c coi s bi n i có liên quan t i 30 c u ó Cơ c ... liên quan n c u kinh t , c u xã h i c a m t qu c gia ang phát tri n không th y rõ c m i quan h tác ng qua l i gi a s phát tri n c a y u t bên v i bên ngoài, không nh n th c c nh ng tác quan h...
 • 223
 • 721
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008