mọi thư từ tài liệu gửi đến bộ phận kế toán có được bgđ xem xét trước khi chuyển tới các bộ phận thực thi không

Tài liệu HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 24- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ docx

Tài liệu HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 24- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ docx

Kế toán - Kiểm toán

... động tài ảnh hưởng tới kết cấu tài sản nguồn vốn doanh nghiệp không ảnh hưởng trực tiếp tới luồng tiền tại, chúng không trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ mà trình bày Thuyết minh báo cáo tài ... Giá trị tài sản phải tổng hợp theo loại tài sản Các giao dịch không tiền 29 Các giao dịch đầu tài không trực tiếp sử dụng tiền hay khoản tương đương tiền không trình bày Báo cáo lưu chuyển ... gửi kỳ hạn với ngày đáo hạn cố định; (b) Gửi tiền rút tiền gửi từ tổ chức tín dụng tổ chức tài khác; (c) Cho vay toán khoản cho vay với khách hàng Các luồng tiền liên quan đến ngoại tệ 20 Các...
 • 9
 • 510
 • 1

Tài liệu HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 22- TRÌNH BÀY BỔ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TƯƠNG TỰ pdf

Tài liệu HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 22- TRÌNH BÀY BỔ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TƯƠNG TỰ pdf

Kế toán - Kiểm toán

... nhận làm tài sản đảm bảo; iv) Các cam kết khác cam kết bảo lãnh phát hành chứng từ giá khác 21 Nhiều Ngân hàng thực giao dịch không ghi nhận tài sản hay nợ phải trả Bảng cân đối kế toán chúng ... ro lãi suất 29 Trên thực tế, khoản tiền gửi ứng trước không kỳ hạn từ Ngân hàng thư ng thời gian hoàn trả dài thời gian hợp đồng tín dụng Ngày thực tế hoàn trả hiệu lực thư ng muộn ngày ghi ... hạn tài sản nợ phải trả cụ thể khác Ngân hàng tuỳ thuộc vào loại tài sản nợ phải trả, số kỳ hạn thư ng sử dụng sau: (a) Dưới tháng; (b) Từ tháng đến tháng; (c) Từ tháng đến năm; (d) Từ năm đến...
 • 9
 • 386
 • 0

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền, đầu ngắn hạn và các khoản phải thu ppt

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu ppt

Tài chính - Ngân hàng

... - Khi nhận đựợc chứng từ ngân hàng gửi đến, doanh nghiệp phải kiểm tra đối chiếu với số liệu chứng từ gốc đính kèm Nếu chênh lệch số liệu chứng từ ngân hàng với số liệu sổ kế toán tiền gửi ... thu, giấy báo thân cổ phiếu, trái phiếu chứng từ giá khác các chứng từ 2.2.2 Tài khoản kế toán sử dụng phương pháp ghi chép số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh a, Tài khoản kế toán sử dụng ... vụ 8: Các chi phí phát sinh trình bán CK - Nghiệp vụ 9: Nhận lãi trả trước 2.2.3 Sổ sách kế toán a, Hình thức kế toán nhật ký chung b, Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ c, Hình thức kế toán nhật...
 • 33
 • 846
 • 1

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Kế Toán Thành Phẩm Tiêu Thụ và Xác Định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Tứ Gia“ doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Kế Toán Thành Phẩm Tiêu Thụ và Xác Định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Tứ Gia“ doc

Báo cáo khoa học

... Bộ phận kế Bộ phận thủ toán kiêm kế toán nguyên toán TSCĐ toán kế toán quỹ toán tiêu th vật liệu tiền lương toán giá thành 2.2.2 Chức , nhiệm vụ ,cơ cấu phòng kế toán : Hạch toán kế toán phận quan ... bất thư ng TK 642 Kết chuyển CPQLDN TK 811,821 Kết chuyển chi phí bất thư ng TK 142(2) Kết chuyển CPBH Kỳ trước chờ kết chuyển TK 421 Kết chuyển lãi Kết chuyển lỗ Hoàn thi n kế toán nghiệp vụ tiêu ... ,trung thực , hợp lệ ,chính xác …đáp ứng yêu cầu kiểm tra , kiểm soát dễ dàng , thuận tiện Sơ đồ tổ chức máy kế toán Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp Phó phòng kế Bộ phận kế Bộ phận kế Bộ phận...
 • 96
 • 435
 • 0

Tài liệu Luận văn - Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật thiết bị toàn bộ -MateXim doc

Tài liệu Luận văn - Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ -MateXim doc

Báo cáo khoa học

... động phòng kế toán, chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc công tác tài kế toán - Phó phòng kế toán (kiêm kế toán tổng hợp): làm tham mưu cho kế toán trưởng hoạt động phòng kế toán, phụ trách ... (11b) Cuối kỳ kết chuyển chờ phân bổ kỳ trước chuyển (12a) Kết chuyển lỗ (12b) Kết chuyển lãi Sơ đồ 1.1 Trình tự kế toán bán hàng xác định kết bán hàng (trường hợp doanh nghiệp kế toán bán hàng ... phụ trách chuyên môn, điều hành phòng kế toán kế toán trưởng vắng mặt, kiểm tra, đối chiếu số liệu, báo cáo kế toán gửi lên cấp thực phần kế toán lại - Kế toán thuế: theo dõi khoản nộp ngân sách,...
 • 87
 • 251
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Kế Toán Thành Phẩm Tiêu Thụ và Xác Định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Tứ Gia pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Kế Toán Thành Phẩm Tiêu Thụ và Xác Định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Tứ Gia pptx

Báo cáo khoa học

... trưởng kiêm kế toán tổng hợp Phó phòng kế Bộ phận kế Bộ phận kế Bộ phận kế Bộ phận thủ toán kiêm kế toán nguyên toán TSCĐ toán kế toán quỹ toán tiêu th vật liệu tiền lương toán Hoàn thi n kế toán nghiệp ... Kết chuyển chi phí bảo hiểm Kết chuyển DTHĐTC Doanh thu bất thư ng TK 642 Kết chuyển CPQLDN TK 811,821 Kết chuyển chi phí bất thư ng TK 142(2) Kết chuyển CPBH Kỳ trước chờ kết chuyển TK 421 Kết ... Chứng từ kế toán phương pháp kế toán chi tiết : Chứng từ kế toán : Hoàn thi n kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá Chuyên đề thực tập tốt nghiệp * Chứng từ kế toán vật mang tin nghiệp vụ kinh tế tài...
 • 83
 • 400
 • 0

Tài liệu Luận văn: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh của Công ty TNHH Đầu & Thương mại Đức Trung docx

Tài liệu Luận văn: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh của Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Đức Trung docx

Tài chính - Ngân hàng

... Sơ đồ máy kế toán Trưởng phòng Kế Toán Kế toán tổng hợp Kế toán TSCĐ & tiền lương b Hình thức sổ Kế toán Công ty Kế toán tiền mặt Thủ quỹ b1 Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng Công ty Hiện Công ... Phiếu chi gửi đến thủ quỹ , thủ quỹ chi tiền kí vào phiếu chi, ghi sổ quỹ chuyển chứng từ cho kế toán Kế toán kiểm tra chứng từ, định khoản, ghi vào sổ sách kế toán, bảo quản chứng từ c3 Hoá ... tổng giá toán Sau kế toán lập phiếu thu khách hàng toán thủ quỹ thu tiền kí vào phiếu Chứng từ chuyển lại cho kế toán, kế toán định khoản ghi vào sổ giá vốn, doanh thu bảo quản chứng từ II Thực trạng...
 • 57
 • 456
 • 0

Tài liệuđen bổ như… thuốc tiên. ppt

Tài liệu Mè đen bổ như… thuốc tiên. ppt

Sức khỏe giới tính

... thuộc họ vừng (Pedaliaceae) Mè đen xem thực phẩm bổ dưỡng cổ truyền Sách Danh y biệt lục xếp mè loại thực phẩm thư ng hạng Lý Thời Trân Bản thảo cương mục dẫn lời cổ nhân: “Thời cổ coi mè ... đâu biết dùng lâu dài ích? Lưu Nguyễn nhập thi n thai, gặp tiên nữ, thấy họ ăn cơm với mè đen, ăn mè thay cho cơm, mè thức ăn thần tiên vậy” Trong Thần tiên truyện truyền thuyết Lỗ Nhĩ ... Sản phụ thi u máu, thi u sữa: mè đen qua, cốt, bổ hư, dưỡng ngũ tạng, giã nhỏ cho thêm muối ăn hàng ngày cho lợi thính tai, sáng mắt, tốt cho sữa Ăn chung với cơm nấu cháo nếp người thi u máu,...
 • 4
 • 188
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng hiệu trưởng, kế toán về đổi mới chế quan rlis tài chính đối với ngành giáo dục và đào tạo

Tài liệu bồi dưỡng hiệu trưởng, kế toán về đổi mới cơ chế quan rlis tài chính đối với ngành giáo dục và đào tạo

Tài liệu khác

... sách kế toán, nghiêm cấm việc để tài sản mà kế toán đơn vị không theo dõi Đối với tài sản sử dụng cho công tác Sách thi t bị, kế toán đơn vị trách nhiệm theo dõi hạch toán đầy đủ kể thi t bị ... toán phải hoá đơn Bộ Tài phát hành - Quyết toán: Cuối quý, năm niên độ tài chính, đơn vị thực báo cáo toán theo nội dung quy định QĐ 19/2006/QĐ-BTC ngày 30-3-2006 Bộ Tài ( Tập chế độ kế toán HCSN).Báo ... tiền, không ghi - nt Về ký chứng từ : Ký bút mực không phai, không ký băng bút đỏ Không đựơc ký chứng từ chưa đâỳ đủ nôi dung quy định Về thực hoá đơn toán : Quy định từ 100.000đ trở lên toán...
 • 23
 • 659
 • 4

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: "Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Vận tải Thuỷ Bộ Bắc Giang" docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp:

Tài chính - Ngân hàng

... hợp Kế toán toán vốn chủ sở hữu hạn Kế toán thu nhập phân phối kết Kế toán chi phí sản xuất Bộ máy kế toán văn phòng công ty người: kế toán trưởng, kế toán tổng hợp - Kế toán trưởng: khi m ... kế toán tài vụ công ty, chịu trách nhiệm trước ban giám đốc công tác tổ chức máy kế toán tổ chức hoạch toán kế toán - Kế toán tổng hợp khi m nhiệm phần hành kế toán chi tiết đạo chặt chẽ kế toán ... Giang tổ chức máy kế toán theo hình thức tập trung sau: Nguyễn Thị Nga - KT04B 13 Báo cáo thực tập Sơ đồ tổ chức máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán tổng Kế toán Kế Kế toán tiền lương toán NVL TSCĐ...
 • 46
 • 513
 • 0

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 250 Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính pptx

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 250 Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính pptx

Kế toán - Kiểm toán

... hưởng đến báo cáo tài 25 Khi xét thấy hành vi không tuân thủ pháp luật quy định ảnh hưởng đến báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải xem xét đến: - Khả xảy hậu tài chính, chí dẫn đến rủi ... hưởng đến tính trung thực hợp lý báo cáo tài 22 Sau tiến hành thủ tục xem xét theo yêu cầu chuẩn mực này, không thu chứng hành vi không tuân thủ pháp luật quy định kiểm toán viên quyền xem đơn ... dấu, giả mạo chứng từ, cố tình hạch toán sai ) cố tình cung cấp sai thông tin cho kiểm toán viên 12 Khi lập kế hoạch thực kiểm toán, kiểm toán viên công ty kiểm toán phải thái độ thận trọng...
 • 8
 • 467
 • 1

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 330 Thủ tục kiểm toán trên sở đánh giá rủi ro ppt

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 330 Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro ppt

Kế toán - Kiểm toán

... báo cáo tài 67 Kiểm toán viên cần thực thủ tục kiểm toán để đánh giá xem liệu việc trình bày công bố báo cáo tài nói chung phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hay không Kiểm toán viên ... vụ, số dư tài khoản thời điểm kỳ, việc thực khoá sổ kế toán đơn vị phù hợp không Ngoài ra, kiểm toán viên cần xem xét liệu hệ thống thông tin liên quan đến việc lập báo cáo tài cung cấp ... kiểm toán viên thư ng xem xét thông tin thu thập từ kiểm toán trước để thi t kế thử nghiệm kiểm soát nhằm giảm bớt rủi ro sai sót trọng yếu, kiểm toán viên không tin cậy vào chứng kiểm toán...
 • 22
 • 387
 • 1

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 400 Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ pptx

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 400 Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ pptx

Kế toán - Kiểm toán

... chức máy kế toán; - Tổ chức công việc kế toán, gồm: Hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán hệ thống báo cáo tài chính; - Quy trình kế toán nghiệp vụ kinh tế chủ yếu kiện từ phát ... liệu sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết; - Kiểm tra phê duyệt chứng từ kế toán, tài liệu kế toán; - Đối chiếu số liệu nội với bên ngoài; - So sánh, đối chiếu kết kiểm thực tế với số liệu ... liệu sổ kế toán; - Giới hạn việc tiếp cận trực tiếp với tài sản tài liệu kế toán; - Phân tích, so sánh số liệu thực tế với dự toán, kế hoạch Khi xem xét thủ tục kiểm soát, phải xem thủ tục xây...
 • 11
 • 727
 • 9

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 401 Thực hiện kiểm toán trong môi trường tin học ppt

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 401 Thực hiện kiểm toán trong môi trường tin học ppt

Kế toán - Kiểm toán

... kiểm toán phải hiểu biết đầy đủ hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội để lập kế hoạch kiểm toán xây dựng chương trình kiểm toán thích hợp hiệu 08 Khi lập kế hoạch công việc kiểm toán ... kiểm toán mức độ tập trung phân tán việc xử lý thông tin máy tính, đặc biệt xử lý ảnh hưởng đến việc phân công trách nhiệm công việc • Khả sẵn liệu: Các tài liệu kế toán chứng khác kiểm toán ... Kiểm toán viên công ty kiểm toán phải hiểu biết đầy đủ môi trường tin học để lập kế hoạch, đạo, giám sát kiểm tra công việc kiểm toán thực Trong kiểm toán cụ thể, kiểm toán viên công ty kiểm toán...
 • 6
 • 403
 • 1

Tài liệu Luận văn "Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty vấn đầu và thiết kế xây dựng" docx

Tài liệu Luận văn

Báo cáo khoa học

... máy kế toán công ty sử dụng hình thức kế toán tập chung toàn công tác kế toán phòng kế toán thực * Mô hình tổ chức kế toán sau: Kế toán trưởng Kế toán tài nguồn vốn tổng hợp kế toán nội Kế toán ... gồm: Một phòng kế toán chung công ty, nhân viên kế toán phụ trách phần hành kế toán như: Kế toán xí nghiệp thi t kế, kế toán xí nghiệp thi công, kế toán xí nghiệp trung tâm dự án, kế toán đội kiểm ... máy kế toán Công ty vấn đầu thi t kế xây dựng a Tổ chức máy kế toán: - Tổ chức máy kế toán nội dung quan trọng tổ chức công tác kế toán Bộ máy kế toán hiểu tập hợp cán bộ, nhân viên kế toán...
 • 49
 • 340
 • 1

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Trung Tuấn ppt

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Trung Tuấn ppt

Báo cáo khoa học

... nhng cha bỏn c 4.2 Thi im ghi chộp nghip v bỏn hng a Thi im chung: l thi im doanh nghip mt quyn s hu v hng húa nhng cú quyn s hu v tin t hoc cú quyn ũi tin b Thi im c th: - Bỏn l: Thi im ghi chộp ... hng phỏt sinh thiu tin hng a Ghi theo s thc thu: N 111: Thc thu Cú 511 : Doanh thu khụng thu (tr i s thiu) Cú 3331 : Thu VAT b Ghi s thiu: N 1388 Cú 511 c Phn ỏnh giỏ hng bỏn S tin thiu N 632 Giỏ ... hng ó toỏn tin hng trc thi hn quy nh + Chit khu thng mi: l s tin gim tr cho khỏch hng mt khong thi gian nht nh ó tin hnh mua mt lng ln hng húa (tớnh theo tng s hng ó mua thi gian ú) hoc gim tr...
 • 72
 • 397
 • 0

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II docx

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II docx

Báo cáo khoa học

... máy kế toán tập trung, minh hoạ qua sơ đồ sau: 34 Chuyªn ®Ó thùc t¹p Sơ đô2.2: Bộ máy kế toán công ty Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán: Ngân hàng, Hàng tồn kho, TSCĐ Kế toán toán Kế toán ... chứng từ ghi sổ kế toán tổng hợp ghi Căn vào chứng từ ghi sổ kế toánphần hành chuyển đến + Sổ cái: Sổ sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán quy ... sách kế toán áp dụng Công Ty *Niên độ kế toán Niên độ kế toán Công ty ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch *Đơn vị hạch toán kế toán Đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán...
 • 66
 • 517
 • 0

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Kế Toán Vốn Bằng Tiền Công ty Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn pdf

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Kế Toán Vốn Bằng Tiền Công ty Tư Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn pdf

Báo cáo khoa học

... máy tác kế toán: Phòng Kế toán tài vụ nhiệm vụ cung cấp số liệu giúp cho việc định ban lãnh đạo Bộ máy Kế toán tổ chức tập trung thực chức tham mưu, giúp việc Giám đốc mặt tài Kế toán Công ... Sản phẩm thi t kế Xác định đối chiếu công nợ, toán Chi phí thực Dự án Kế toán Các Bộ chủ quản, phê duyệt QĐịnh Ký Kết hợp xác định khối lượng thi t kế công nợ II Tổ chức công tác kế toán: Tổ ... + Thi t kế kỹ thuật, thi t kế thi công: Nếu bước Hợp đồng phần thi t kế, chủ nhiệm đồ án phối hợp đơn vị thi t kế, theo cá nhân tiến hành khảo sát lần bước thi t kế sơ bộ, hay thức thi công...
 • 46
 • 1,090
 • 0

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán Doanh thu bán hàng và Cung cấp dịch vụ Công ty TNHH Thương mại Chấn Hưng pptx

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán Doanh thu bán hàng và Cung cấp dịch vụ Công ty TNHH Thương mại Chấn Hưng pptx

Báo cáo khoa học

... công tác Kế toán: 3.1- Hình thức tổ chức công tác Kế toán: Hiện Công ty áp dụng hình thức công tác Kế toán tập trung, toàn công việc Kế toán thực tập trung phòng Kế toán Công ty .Các phận không tổ ... ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán tổng hợp * Chức nhiệm vụ người máy Kế toán: -Kế toán trưởng: chịu trách nhiệm đạo, quản lý tài chung, kiểm tra đạo nghiệp vụ Kế toán ... doanh kỳ kế toán (8) Về nguyên tắc, cuối kỳ Kế toán Doanh nghiệp phải xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh Toàn doanh thu thực kỳ kế toán kết chuyển vào TK 911-Xác định kết kinh doanh Các TK...
 • 36
 • 981
 • 1

Xem thêm