mẫu hợp đồng thầu phụ thi công xây dựng

Tài liệu Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình doc

Tài liệu Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình doc

Tài liệu khác

... sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng; từng bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; từng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Đối với ... của hợp đồng; tiến độ thực hiện từng hạng mục, từng công việc phải phù hợp với tổng tiến độ của dự án. Trường hợp Bên giao thầu ký nhiều hợp đồng với Bên nhận thầu để thực hiện các công việc xây ... Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng năm HỢP ĐỒNGSố /HĐ-XDVề việc: Thi công xây dựng công trìnhI. Các căn cứ để ký kết hợp đồng: Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc...
 • 7
 • 18,311
 • 567

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN THI CÔNG XÂY LẮP ppsx

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN THI CÔNG XÂY LẮP ppsx

Hợp đồng

... khởi công. b. Tiến độ thi công: 150 ngày tính từ ngày khởi công (không bao gồm 07 ngày tết âmlịch Canh Dần)Điều 4: Tài liệu phục vụ thi công: Hợp đồng: Bên A cung cấp cho Bên B 01 bản gốc Hợp đồng. Hồ ... phầnthân công trình đến hết nóc toà nhà (trù phần đào đất, đập đầu cọc).- Thi công phần xây thô toàn bộ công trình.Điều 3: Địa điểm xây dựng, thời gian thực hiện và tiến độ thi công công trình3.1.Địa ... mời ba nghìn đồng chẵn.Đơn giá hợp đồng là đơn giá cố định và không đợc điều chỉnh trong suốt thời gian thựchiện hợp đồng. Đơn giá hợp đồng: - Đơn giá nhân công theo m2 xây dựng: 700.000...
 • 6
 • 41,105
 • 1,535

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng

Kiến trúc - Xây dựng

... Mẫu hợp đồng THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Công bố kèm theo văn bản số 2508/BXD-VP ngày 26/11/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng xây dựng) ... là trong vòng ngày sau khi Hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu sẽ bắt đầu tiến hành thi công xây dựng công trình ngay sau ngày khởi công và sẽ thực hiện thi công xây dựng công trình đúng thời hạn ... Nhà thầu quyền tiếp cận và quyền sử dụng công trường để triển khai thi công xây dựng công trình đúng theo tiến độ thi công đã trình cho Chủ đầu tư theo Khoản 7.3 [Tiến độ thi công xây dựng công...
 • 69
 • 19,631
 • 3

Tài liệu MẬU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH pdf

Tài liệu MẬU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH pdf

Tài liệu khác

... hợp khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được Người có thẩm quyền cho phép. 1.7. Hợp đồng thi công xây dựng : Là hợp đồng xây dựng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công ... bù thi t hại do tạm ngừng hợp đồng xây dựng do hai bên tự thoả thuận trong hợp đồng. 20.2 Chấm dứt hợp đồng xây dựng bởi bên giao thầu, bên nhận thầu: - Mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng ... THUẬN KÝ KẾTHỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAUĐiều 1: Các định nghĩa và diễn giải1.1. Hợp đồng trong hoạt động xây dựnghợp đồng dân sự. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (sau đây...
 • 9
 • 4,466
 • 45

Hợp đồng tổng thầu thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình (EPC)

Hợp đồng tổng thầu thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình (EPC)

Quản lý dự án

... khắc phục bất kỳ mất mát hay thi t hại nào và hoàn thành CÔNG TRÌNH phù hợp với HỢP ĐỒNG này.20.2.4.7 Các THI T BỊ PHỤ VỤ THI CÔNG khác (nếu có);20.2.5. Các NHÀ THẦU PHỤhợp đồng nhận thầu ... DANH SÁCH NHÀ THẦU PHỤ VÀ NHÀ CUNG CẤPPHỤ LỤC 12 HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮCTrang 4/71 Hợp đồng tổng thầu thi t kế, cung ứng vật tư thi t bị, thi công xây dựng công trình (EPC) Công trình đường ống ... phương tiện và biện pháp thi công trong phạm vi CÔNG TRƯỜNG;Trang 16/71 Hợp đồng tổng thầu thi t kế, cung ứng vật tư thi t bị, thi công xây dựng công trình (EPC) Công trình đường ống dẫn khí...
 • 73
 • 2,720
 • 19

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ- Phụ lục số 8"

BIỂU MẪU

Tài liệu khác

... Chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở công vụViệc chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở công vụ được thực hiện trong các trường hợp sau: 1. Hợp đồng hết thời hạn;2. Các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều ... năm HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ (Hợp đồng mẫu) Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ Nghị định số /2006/NĐ-CP ngày tháng năm của Chínhphủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi ... các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở xó hội quy địnhtại Mục VI của Hợp đồng này.2. Nghĩa vụ của Bên A:a) Giao nhà cho Bên B đúng ngày quy định tại khoản 1 Mục III của Hợp đồng này;b)...
 • 4
 • 1,754
 • 4

Tài liệu Mẫu sổ Nhật ký thi công xây dựng công trình phần do nhà thầu thi công xây dựng lập docx

Tài liệu Mẫu sổ Nhật ký thi công xây dựng công trình phần do nhà thầu thi công xây dựng lập docx

Kiến trúc - Xây dựng

... 4055-1985-Tổ chức thi công- Bắt buộc áp dụng) Bìa Nhật ký thi công xây dựng công trình Tên Nhà thầu thi công xây dựng (Bộ), Tổng Công ty, Công ty, Xí nghiệp, Đội) Công trình Trang ... ký thi công xây dựng công trình 1. Nhật ký thi công xây dựng công trình là tài liệu gốc về thi công công trình (hay hạng mục công trình) phản ánh trình tự thời gian thực hiện, điều kiện thi ... công trình đã xây dựng xong để đa vào sử dụng phải xuất trình nhật ký thi công xây dựng công trình cho Hội đồng nghiệm thu. Sau khi nghiệm thu bàn giao công trình, sổ nhật ký thi công xây dựng...
 • 4
 • 9,186
 • 60

Tài liệu Mẫu sổ Nhật ký thi công xây dựng công trình phần do nhà thầu thi công xây dựng doc

Tài liệu Mẫu sổ Nhật ký thi công xây dựng công trình phần do nhà thầu thi công xây dựng doc

Kiến trúc - Xây dựng

... xây dựng công trình. . Mẫu sổ Nhật ký thi công xây dựng công trình phần do nhà thầu thi công xây dựng lập (Phụ lục 1-TCVN 4055-1985-Tổ chức thi công- Bắt buộc áp dụng) Bìa Nhật ký thi ... ký thi công xây dựng công trình 1. Nhật ký thi công xây dựng công trình là tài liệu gốc về thi công công trình (hay hạng mục công trình) phản ánh trình tự thời gian thực hiện, điều kiện thi ... Nhật ký thi công xây dựng công trình Tên Nhà thầu thi công xây dựng (Bộ), Tổng Công ty, Công ty, Xí nghiệp, Đội) Công trình Trang 1 Nhật ký chung Số: …………………… - Thi công công trình...
 • 4
 • 5,813
 • 27

Quản lý chi phí hợp đồng thi công xây dựng trong các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quản lý chi phí hợp đồng thi công xây dựng trong các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Kiến trúc - Xây dựng

... của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng Nghị định này quy định về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (sau đâyviết tắt là Hợp đồng xây dựng) thuộc các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng ... trong Hợp đồng. 3.1.3 Nguyên tắc cơ bản của Hợp đồng trong hoạt động xây dựng [14]Khái niệm: Hợp đồng trong hoạt động xây dựngHợp đồng dân sự đượcthoả thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu ... định chi phí xây dựng Chi phí xây dựng của dự án (GXD) bằng tổng chi phí xây dựng của các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án. Chi phí xây dựng của công trình, hạngmục công trình (GXDCT)...
 • 95
 • 3,093
 • 12

Mẫu Hợp đồng kiểm toán (2 công ty kiểm toán cùng thực hiện 1 cuộc kiểm toán).doc

Mẫu Hợp đồng kiểm toán (2 công ty kiểm toán cùng thực hiện 1 cuộc kiểm toán).doc

Kế toán

... phí A211 5/4 Hợp đồng kiểm toán (Trường hợp 2 công ty kiểm toán cùng thực hiện một cuộc kiểm toán) [Lưu ý: Mẫu hợp đồng này được xây dựng dựa trên bản dự thảo CMKiT Việt Nam phù hợp với CMKiT ... 2/4 Hợp đồng kiểm toán (Trường hợp 2 công ty kiểm toán cùng thực hiện một cuộc kiểm toán) Email : xyz @ xyz.com.vn Mã số thuế : Tài khoản số : Tại Ngân hàng :ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNGBên ... cả hai Bên cho đến khi thanh lý hợp đồng theo quy định. Đại diện Bên A Đại diện Bên BCÔNG TY CPSẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VASCÔNG TY TNHHKIỂM TOÁN ABCCÔNG TY TNHHKIỂM TOÁN XYZGiám đốc...
 • 5
 • 1,069
 • 6

Lập hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình: Nhà làm việc Agribank Thái Bình

Lập hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình: Nhà làm việc Agribank Thái Bình

Tài chính - Ngân hàng

... Công ty Xây dựng Sông Đà 10 thuộc tổng công ty xây dựng Sông Đà Công ty xây dựng Sông Đà 10 là công ty chuyên làm công trình ngầm, công trình thuỷ điện, công trình công nghiệp, công trình công ... hiện hợp đồng cho bên mời thầu để đảm bảo trách nhiệm thực hiện hợp đồng đà ký. Giá trị bảo lÃnh thực hiện hợp đồng trớc khi ký hợp đồng. Nhà thầu trúng thầu phải nộp bảo lÃnh thực hiện hợp đồng ... tiến hành thơng thảo hoàn thi n hợp đồng để tiến tới ký hợp đồng chính thức.- Bên mời thầu nhận bảo lÃnh thực hiện hợp đồng của nhà thầu trúng thầu trớc khi ký hợp đồng theo quy định tại khoản...
 • 99
 • 4,140
 • 30

Xem thêm