mẫu giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự

Mẫu giấy chứng nhận đăng sản xuất thuốc thú y

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký sản xuất thuốc thú y

Tài liệu khác

... XUẤT KÈM THEO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG SẢN XUẤT Số QLT/GĐK ngày tháng năm & TT Tên sản phẩm Hoạt chất chính Dạng đóng gói Thể tích/ Khối lượng Công dụng Số Đăng ...
 • 2
 • 2,342
 • 2

Mẫu giấy chứng nhận đăng nhập khẩu thuốc thú y

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhập khẩu thuốc thú y

... GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y CERTIFICATE OF IMPORT REGISTRATION FOR VETERINARY PRODUCT (Đăng nhập khẩu mới – New Import Registration)   Căn cứ Hồ sơ đăng ... of manufacturer: Do Công ty tại Việt Nam đăng Presented by in Viet Nam  Căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc thú y tại Việt Nam và đơn xin đăng nhập khẩu; To meet the consumption requirement ... products, materials for veterinary drug production permitted to import into Vietnam Kèm theo Giấy chứng nhận số QLT/GCN ngày tháng năm Attached the certificate number QLT/GCN Date /month /year...
 • 3
 • 604
 • 0

Tài liệu Biểu mẫu " Giấy chứng nhận đăng kinh doanh" pptx

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... năm Trưởng phòng đăng kinh doanh (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (tiếp theo mẫu MG-4) CHỨNG NHẬN ĐĂNG THAY ĐỔI(tờ số: ) Tên công ty: Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số: ... Ngày,tháng, nămthông báo thayđổi của công tyNgày, tháng,năm chứng nhận đăng ký thay đổi Nội dung đăng ký thay đổi Phòng ĐKKD (ký, đóng dấuvà ghi rõ họtên) ...
 • 2
 • 1,221
 • 1

Tài liệu Biểu mẫu " Giấy chứng nhận đăng kinh doanh" doc

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... theo mẫu MG-2) Chứng nhận đăng thay đổi (tờ số: ) Tên công ty: Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số: Số TTSố; Ngày, tháng, năm thông báo thay đổi của công tyNgày, tháng, năm chứng ... Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phòng đăng kinh doanh Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KINH DOANHCÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI ... tháng, năm chứng nhận đăng thay đổi Nội dung đăng thay đổi Phòng ĐKKD (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Mẫu MG-2 Sở kế...
 • 3
 • 782
 • 0

Tài liệu Biểu mẫu " Giấy chứng nhận đăng kinh doanh" docx

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... theo mẫu MG-5) CHỨNG NHẬN ĐĂNG THAY ĐỔI(tờ số: ) Tên công ty: Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số: SốTTSố; Ngày, tháng,năm thông báothay đổi của côngtyNgày, tháng,năm chứng nhận đăng ... MG-5Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phòng đăng kinh doanh Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH Số 1 Tên công ... tháng,năm chứng nhận đăng thay đổi Nội dung đăng ký thay đổi Phòng ĐKKD (ký, đóng dấuvà ghi rõ họtên) Mẫu MG-5Sở kế hoạch và...
 • 3
 • 726
 • 0

Tài liệu Biểu mẫu " Giấy chứng nhận đăng kinh doanh" docx

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... tháng năm Trưởng phòng đăng kinh doanh (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (tiếp theo mẫu MG-3) CHỨNG NHẬN ĐĂNG THAY ĐỔI(tờ số: ) Tên công ty: Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số: ... tháng, năm thông báo thay đổi của công tyNgày, tháng, năm chứng nhận đăng ký thay đổi Nội dung đăng thay đổi Phòng ĐKKD (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) ...
 • 3
 • 663
 • 1

Tài liệu Biểu mẫu " Giấy chứng nhận đăng hoạt động" pdf

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... Mẫu MG-8Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPhòng đăng kinh doanh Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ... chữ in hoa): Giấy chứng nhận ĐKKD số: Do: Cấp ngày: Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………Điện thoại: Fax: , ngày tháng năm Trưởng phòng đăng kinh doanh (Ký, đóng dấu và ... Nam/NữSinh ngày / / Dân tộc: Quốc tịch: Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: Ngày cấp: / / Nơi cấp: Nơi đăng hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: Chữ của người đứng đầu văn phòng...
 • 2
 • 436
 • 0

Tài liệu Biểu mẫu " Giấy chứng nhận đăng hoạt động chi nhánh" pptx

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... CHỨNG NHẬN ĐĂNG THAY ĐỔI(tờ số: ) Tên chi nhánh: Giấy chứng nhận đăng hoạt động số: Số TTSố; Ngày, tháng, năm thông báo thay đổi của doanh nghiệpNgày, tháng, năm chứng nhận ... Mẫu MG-7 Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phòng đăng kinh doanh Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNHSố: ... : Giấy chứng nhận ĐKKD số: Do: Cấp ngày: Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: , ngày tháng năm Trưởng phòng đăng kinh doanh (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (tiếp theo mẫu...
 • 2
 • 535
 • 0

Tài liệu Biểu mẫu"Giấy chứng nhận đăng hoạt động " ppt

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... CHỨNG NHẬN ĐĂNG THAY ĐỔI(tờ số: ) Tên văn phòng đại diện: Giấy chứng nhận đăng hoạt động số: Số TTSố; Ngày, tháng, năm thông báo thay đổi của doanh nghiệpNgày, tháng, năm chứng ... năm thông báo thay đổi của doanh nghiệpNgày, tháng, năm chứng nhận đăng ký thay đổi Nội dung đăng thay đổi Phòng ĐKKD (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) ...
 • 2
 • 371
 • 0

Tài liệu Biểu mẫu"Giấy chứng nhận đăng kinh doanh" doc

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... tháng năm Trưởng phòng đăng kinh doanh (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (tiếp theo mẫu MG-3) CHỨNG NHẬN ĐĂNG THAY ĐỔI(tờ số: ) Tên công ty: Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số: ... Ngày,tháng, nămthông báo thayđổi của công tyNgày, tháng, năm chứng nhận đăng thay đổi Nội dung đăng ký thay đổi Phòng ĐKKD (ký, đóng dấuvà ghi rõ họtên) ...
 • 3
 • 630
 • 0

Tài liệu Biểu mẫu"Giấy chứng nhận đăng kinh doanh" docx

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... MG-5) CHỨNG NHẬN ĐĂNG THAY ĐỔI(tờ số: ) Tên công ty: Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số: Số TTSố; Ngày, tháng, năm thông báo thay đổi của công tyNgày, tháng, năm chứng nhận đăng ... Chữ ký 7. Tên, địa chỉ chi nhánh: 8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ,ngày tháng năm Trưởng phòng đăng kinh doanh (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (tiếp theo mẫu MG-5) ... thông báo thay đổi của công tyNgày, tháng, năm chứng nhận đăng thay đổi Nội dung đăng thay đổi Phòng ĐKKD (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) ...
 • 3
 • 453
 • 0

Tài liệu Biểu mẫu"Giấy chứng nhận đăng kinh doanh" pdf

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... theo mẫu MG-2) Chứng nhận đăng thay đổi (tờ số: ) Tên công ty: Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số: SốTTSố; Ngày,tháng, nămthông báo thayđổi của công tyNgày, tháng,năm chứng nhận ... Mẫu MG-2 Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phòng đăng kinh doanh Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KINH DOANHCÔNG ... Ngày,tháng, nămthông báo thayđổi của công tyNgày, tháng,năm chứng nhận đăng ký thay đổi Nội dung đăng thay đổi Phòng ĐKKD (ký, đóngdấu và ghi rõhọ tên) ...
 • 3
 • 527
 • 0

Tài liệu Biểu mẫu"Giấy chứng nhận đăng kinh doanh " docx

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... năm Trưởng phòng đăng kinh doanh (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (tiếp theo mẫu MG-4) CHỨNG NHẬN ĐĂNG THAY ĐỔI(tờ số: ) Tên công ty: Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số: ... tháng, năm thông báo thay đổi của công tyNgày, tháng, năm chứng nhận đăng thay đổi Nội dung đăng thay đổi Phòng ĐKKD (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) ...
 • 2
 • 445
 • 0

Tài liệu Biểu mẫu"Giấy chứng nhận đăng kinh doanh doanh" doc

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... (tiếp theo mẫu MG-1) CHỨNG NHẬN ĐĂNG THAY ĐỔI(tờ số: ) Tên doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số: SốTTSố; Ngày,tháng, nămthông ... Ngày,tháng, nămthông báothay đổi củadoanh nghiệpNgày,tháng, năm chứng nhận đăng ký thay đổi Nội dung đăng thay đổi Phòng ĐKKD (ký, đóngdấu và ghi rõhọ tên) ...
 • 2
 • 376
 • 0

Xem thêm