mẫu biên bản xử lý kỷ luật sa thải

Công tác xử kỷ luật Công chức tại UBND quận 12

Công tác xử lý kỷ luật Công chức tại UBND quận 12

Báo cáo khoa học

... xây dựng đề án về công tác xử kỷ luật, xây dựng quy trình xử kỷ luật, để trình UBND.Hiện tại, UBND quận chưa có quy trình xử kỷ luật riêng, công tác xử kỷ luật Công chức vẫn áp dụng ... luật cho đến khi xem xét xử kỷ luật (thời điểm Hội đồng kỷ luật hop). Quá thời gian này, Công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử kỷ luật. Thời hạn xử kỷ luật đối với Công chức ... đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử kỷ luật và chịu trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật. 1.2.4. Quy trình xem xét và xử kỷ luật Công...
 • 26
 • 3,028
 • 6

Mẫu Biên bản thanh Hợp đồng kiểm toán.doc

Mẫu Biên bản thanh lý Hợp đồng kiểm toán.doc

Kế toán

... sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíA213 3/2 Biên bản thanh Hợp đồng kiểm toán [Lưu ý:(1) Mẫu Biên bản thanh được xây dựng dựa trên VSA 210 đã ban hành và có hiệu lực từ 10/1999* Các ... liệu trực tuyến miễn phíA213 1/2 Biên bản thanh Hợp đồng kiểm toán CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc o0o Số: /2011/ABC BIÊN BẢN THANH Lí HP NG KIM TON (1)ã ... Tài khoản số : Tại Ngân hàng :Hai bên cùng nhau thống nhất các điều khoản thanh hợp đồng sau:ĐIỀU 1 : Thanh Hợp đồng dịch vụ Kiểm toán số…/2010/HĐKT ngày… tháng… năm 2010 về việc kiểm...
 • 3
 • 6,671
 • 18

Nêu trình, tự thủ tục xử kỷ luật đối với cán bộ, công chức

Nêu trình, tự thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức

Khoa học xã hội

... đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử kỷ luật và chịu trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật. 2. Công tác chuẩn bị họp Hội đồng kỷ luật Bước ... đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xửkỷ luật và chịu trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật. Điều 15. Công tác chuẩn bị họp Hội đồng kỷ luật 1. ... phạm kỷ luật phát biểu ý kiến về hình thức kỷ luật trước khi Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín.7. Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật. 8. Kiến nghị hình thức kỷ luật...
 • 14
 • 6,527
 • 13

Nhận xét về thủ tục xử kỷ luật đối với chị P của giám đốc chi nhánh tỉnh TH ngân hàng Công thương

Nhận xét về thủ tục xử lý kỷ luật đối với chị P của giám đốc chi nhánh tỉnh TH ngân hàng Công thương

Khoa học xã hội

... xử kỷ luật của giám đốc chi nhánh tỉnh TH ngân hàng Công thương.1.4. Biên bản xử kỷ luật phải bằng văn bản. Khoản 2 – Điều 11- Nghị định 41 có quy định : Biên bản xử vi phạm kỷ luật ... 25.500.000đ sẽ bị xử kỷ luật sa thải thì hành vi sai phạm của chị P sẽ bị xử kỷ luật sa thải theo quy định tại Điểm a – Khoản 1 – Điều 85 – BLLĐ.Tuy nhiên, khi xử kỷ luật chị P cần xem ... định xử kỷ luật bằng văn bản. + Quyết định xử kỷ luật sa thải chị P không có sự trao đổi ý kiến với ban chấp hành công đoàn cơ sở.+ Quyết định số 02/QĐ xử kỷ luật sa thải chị P từ...
 • 16
 • 1,183
 • 0

Xem thêm