mẫu bảng kê hồ sơ đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Mẫu đăng thuế thu nhập nhân.

Mẫu đăng ký thuế thu nhập cá nhân.

Tư liệu khác

... Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI ĐĂNG THU THU NHẬP NHÂNMã số thu (Cơ quan thu ghi nếu cấp mới hoặc nhân ghi nếu đã được cấp mã số)[01]. Họ và tên người đăng thu : [02]. Ngày tháng ... [11]. Cơ quan thu quản lý: Tôi cam đoan những nội dung khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.…, ngày …tháng … năm …………NGƯỜI ĐĂNG THU (Ký và ghi ... [05]. Số chứng minh nhân dân: [05.1]. Ngày cấp ngày tháng năm [05.2]. Nơi cấp: [06]. Số hộ chiếu:[06.1]. Ngày cấp: ngày tháng năm[06.2]. Nơi cấp: [07]. Địa chỉ đăng theo hộ khẩu:[07.1]....
  • 3
  • 1,129
  • 5

T! KHAI ĐĂNG THUÊ THU NHAP NHÂN

T! KHAI ĐĂNG KÝ THUÊ THU NHAP CÁ NHÂN

Thủ tục hành chính

... Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG THU THU NHẬP NHÂNsố thu (Cơ quan thu ghi nếu cấp mới hoặc nhân ghi nếu đã được cấp mã số) [01]. Họ và tên người đăng thu : [02]. Ngày tháng ... dung đã khai./. …, ngày …tháng … năm ………… NGƯỜI ĐĂNG THU (Ký và ghi rõ họ tên) - - Nam Nữ Mẫu số: 01/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theoThông tư số 84/2008/TT-BTC ... Điện thoại liên hệ: [10].Email: [11]. Cơ quan thu quản lý: [12]. Mã số cơ quan chi trả: [13]. Tên cơ quan chi trả: Tôi cam đoan những nội dung khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp...
  • 2
  • 578
  • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008