mẫu bài dự thi tìm hiểu hiến pháp và pháp luật

bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Lý luận chính trị

... thức ngày rõ yêu cầu chuyển hướng chiến lược từ trọng tâm xây dựng pháp luật sang hoàn thi n pháp luật tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu thi hành pháp luật Chính phủ coi vấn đề cấp bách ... Hiến pháp? Các Hiến pháp Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào? Trả lời: Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam văn pháp luật có giá trị cao hệ thống pháp luật Việt Nam Bản hiến ... người pháp luật bảo hộ Không bị tước đoạt tính mạng trái pháp luật Điều 19 Hiến pháp sửa đổi năm 2013 Tại khoản Điều 20 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền hiến mô, phận thể người hiến...
 • 18
 • 131,413
 • 344

Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VIệt Nam

Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VIệt Nam

Tài liệu khác

... lập pháp, hành pháppháp thể rõ Hiến pháp năm 2013 Điều 69 Hiến pháp khẳng định Quốc hội thực quyền lập hiến, quyền lập pháp (Hiến pháp năm 2013 không quy định Quốc hội quan có quyền lập hiến ... quyền lập hiến đề xuất sửa đổi Hiến pháp, thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp, thảo luận biểu thông qua Hiến pháp, có 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu tán thành; việc trưng cầu ý dân Hiến pháp Quốc ... pháp, hành pháp, tư pháp (Khoản Điều 2) theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) Đây điểm quan trọng Hiến pháp so với Hiến pháp...
 • 16
 • 2,893
 • 15

Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp 2013

Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp 2013

Báo chí

... 05 Hiến pháp - Hiến pháp 1946 hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Quốc hội thông qua vào ngày tháng 11 năm 1946 - Hiến pháp năm 1959 Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua vào ... xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Hiến pháp thay đổi cách thức quy định hình thức ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Hiến pháp năm 1992 quy định cụ thể hình thức ban hành văn pháp ... thời phát xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm Hiến pháp pháp luật Người dân: + Tăng cường hiểu biết HP, PL + Thực nghiêm chỉnh, tuân theo Hiến pháp pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật...
 • 8
 • 4,231
 • 38

Bài dự thi Tìm Hiểu Hiến Pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Bài dự thi Tìm Hiểu Hiến Pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Mẫu Slide - Template

... cao nhận thức Hiến pháp ý thức chấp hành Hiến pháp người dân; • Đối với người dân Cần chấp hành thi hành hiến pháp pháp luật tốt, tôn trọng hiến pháp pháp luật Tham gia quản lý vào máy nhá nước ... pháp, hành pháp, tư pháp Theo đó, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 tiến bước việc phân công quyền lực nhà nước Lần Hiến pháp nước ta rõ Quốc hội thực quyền lập hiến (không có quyền lập hiến Hiến pháp ... nước ta có Hiến pháp - Các hiến pháp Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm sau: + Bản Hiến pháp năm 1946: Quốc hội khóa I (kỳ họp 2) thông qua vào ngày tháng 11 năm 1946 + Bản Hiến pháp năm 1959:...
 • 13
 • 1,526
 • 0

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVN- CÓ HÌNH ẢNH

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVN- CÓ HÌNH ẢNH

Mầm non - Tiểu học

... lập pháp, hành pháppháp thể rõ Hiến pháp năm 2013 Điều 69 Hiến pháp khẳng định Quốc hội thực quyền lập hiến, quyền lập pháp (Hiến pháp năm 2013 không quy định Quốc hội quan có quyền lập hiến ... đến nay, nước ta có 05 Hiến pháp Cụ thể Hiến pháp sau đây: Hiến pháp năm 1946 Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Quốc hội thông qua vào ngày 09 tháng 11 năm 1946 Hiến pháp năm 1959 Quốc hội ... phạm Hiến pháp pháp luật +Nhà nước không tham gia ký kết điều ước quốc tế có nội dung mâu thuẫn, đối lập với quy định hiến pháp Tuy nhiên, điều cần thi t hết để đảm bảo thi hành bảo vệ hiến pháp, ...
 • 14
 • 4,512
 • 13

Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Tài liệu khác

... định Hiến pháp - Tuyên truyền, trao đổi với người thân người xung quanh nội dung Hiến pháp để người hiểu Hiến pháp; không nghe theo luận điệu xuyên tạc kẻ xấu 10 BÀI THI " TÌM HIỂU HIẾN PHÁP ... Hiến pháp mới; phải tiến hành rà soát lại hệ thống pháp luật phù hợp với quy định Hiến pháp, kịp thời loại bỏ quy định, văn pháp luật không phù hợp trái với Hiến pháp; xây dựng, bổ sung văn pháp ... tin người dân Hiến pháp, để người dân biết cách sử dụng Hiến pháp, bảo vệ lợi ích mình; đồng thời nâng cao đồng thuận xã hội thực thi Hiến pháp, làm cho Hiến pháp không quy phạm pháp luật mà biến...
 • 11
 • 1,400
 • 0

Bài dự thi Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Bài dự thi Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Biểu mẫu

... pháp nước ta, hiến pháp dân chủ, tiến không hiến pháp giới Nó hiến pháp mẫu mực nhiều phương diện Hiến pháp năm 1959 Hiến pháp xây dựng theo mô hình Hiến pháp xã hội chủ nghĩa Đó Hiến pháp xã hội ... lực Hiến pháp việc sửa đổi Hiến pháp Điều 146 Hiến pháp quy định Hiến pháp đạo luật Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao Mọi văn pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp Về thủ tục sửa đổi Hiến pháp ... sửa đổi Hiến pháp 10 Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Hoàng | Nguyễn Huy Tóm lại, Hiến pháp năm 1959 Hiến pháp xây dựng theo mô hình Hiến pháp xã hội chủ nghĩa Đó Hiến pháp xã hội...
 • 141
 • 3,068
 • 29

Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN việt nam

Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN việt nam

Báo cáo khoa học

... đảm theo Hiến pháp pháp luật (Khoản Điều 14), mà quyền Hiến pháp luật quy định Điều 51 Hiến pháp năm 1992 “Quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp luật quy định” Trang BÀI DỰ THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC ... vệ, bảo đảm theo Hiến pháp pháp luật (Khoản Điều 14), mà quyền Hiến pháp luật quy định Điều 51 Hiến pháp năm 1992 “Quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp luật quy định”; - Lần Hiến pháp quy định “Quyền ... quy định pháp luật Hiến pháp năm 2013 thay đổi cụm từ “mọi người” thành “công dân” thay đổi quy định “tự kinh doanh theo quy định pháp luật thành Trang 11 BÀI DỰ THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC...
 • 25
 • 1,046
 • 6

Bài dự thi tìm hiểu Hiến pháp Nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Bài dự thi tìm hiểu Hiến pháp Nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

GDCD-GDNGLL

... quản lý, điều hành vĩ mô Chính phủ, Hiến pháp làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ việc tổ chức thi hành Hiến pháp pháp luật (khoản 1); thi hành biện pháp cần thi t khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo ... Hoạt động giám sát Quốc hội Luật Tổ chức Quốc hội Để so sánh cụ thể hơn, ta lập bảng đối chiếu quy định Quốc hội Hiến pháp 1992 Hiến pháp 2013: Hiến pháp 1992 Hiến pháp 2013 Nhiệm vụ quyền hạn ... dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa, điểm Hiến pháp sửa đổi; sở tạo thống cao Đảng, đồng thuận xã hội việc triển khai thực thi Hiến pháp, pháp luật - Nâng cao ý thức tôn trọng nghiêm chỉnh chấp hành Hiến...
 • 15
 • 721
 • 0

bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Lý luận chính trị

... Hiến Việt Nam trải qua 05 Hiến pháp, là: Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) Hiến pháp năm 2013 Mỗi Hiến pháp gắn liền với giai đoạn ... có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp Cơ chế bảo vệ Hiến pháp luật định” Điều 120 Hiến pháp 2013 quy định cụ thể quy trình "làm Hiến pháp" , sửa đổi Hiến pháp so với Điều 147 Hiến pháp năm 1992 sau: “Chủ ... lực Hiến pháp việc sửa đổi Hiến pháp : gồm điều, Điều 119 Điều 120 Điều 119 Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định Hiến pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao Mọi văn pháp luật...
 • 59
 • 1,019
 • 1

BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

Quản lý nhà nước

... hành Hiến pháp, Vấn đề xây dựng ý thức ý thức công dân Việt Nam đặt cấp thi t Mỗi người dân cần tăng cường nhận thức vai trò Hiến pháp pháp luật đời sống, tăng cường hiểu biết Hiến pháp, pháp luật ... dung Hiến pháp sửa dổi Ngay Lời nói đầu xác định Nhân dân Việt Nam chủ thể “xây dựng, thi hành bảo vệ Hiến pháp này” Lần Hiến pháp chữ Nhân dân viết hoa khẳng định tư cách chủ thể nhân dân Hiến pháp ... lập hiến nhân dân Hiến pháp sửa đổi qui định: “Quốc hội thực quyền lập hiến, lập pháp (Điều 69) nhân dân ủy thác thực số qui trình, nội dung trình làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khác với Hiến...
 • 15
 • 345
 • 0

Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp thanh MN

Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp thanh MN

Mầm non - Mẫu giáo

... cao hiến pháp đòi hỏi văn kiện tổ chức trịxã hội khác nội dung trái với hiến pháp pháp luật Trong trường hợp có mâu thuẫn quy định văn pháp luật khác với quy định hiến pháp thực theo quy định hiến ... thần Hiến pháp, để người hiểu tinh thần quy định Hiến pháp, sở nâng cao nhận thức, niềm tin người dân Hiến pháp Thứ hai, tiếp tục triển khai hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu nội dung Hiến pháp ... quyền định nhân dân Trong viết này, Hiến pháp hiểu hiến pháp quyền có số hình thức khác mang nghĩa rộng hiến chương, luật lệ, nguyên tắc tổ chức trị Hiến pháp đạo luật nhà nước,nó thể ý chí nguyện...
 • 19
 • 155
 • 0

BÀI LÀM THAM GIA DỰ THI THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

BÀI LÀM THAM GIA DỰ THI THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

Tài liệu khác

... phát hành 10 Bài dự thi: “ Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” – GV: Đặng Ngọc Hùng Trường tiểu học Xuân Lãnh Tổ khối 11 Bài dự thi: “ Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng Hòa ... Nhiều hiến pháp bảo đảm quyền định nhân dân Trong viết này, Hiến pháp hiểu hiến pháp quyền có số hình thức khác mang nghĩa rộng hiến chương, luật lệ, nguyên tắc tổ chức trị Hiến pháp đạo luật ... hội công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp pháp luật .“Quyền người, quyền công dân bị hạn chế theo quy định Bài dự thi: “ Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”...
 • 11
 • 71,520
 • 291

Bài dự thi cuộc thi tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Bài dự thi cuộc thi tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Tài liệu khác

... hiến pháp đòi hỏi văn kiện tổ chức trị- xã hội khác nội dung trái với hiến pháp pháp luật Trong trường hợp có mâu thuẫn quy định văn pháp luật khác với quy định hiến pháp thực theo quy định hiến ... thần Hiến pháp, để người hiểu tinh 27 thần quy định Hiến pháp, sở nâng cao nhận thức, niềm tin người dân Hiến pháp Thứ hai, tiếp tục triển khai hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu nội dung Hiến pháp ... lập hiến, Hiến pháp 2013 quy định Quốc hội thực quyền lập hiến (Ðiều 69), so với Hiến pháp năm 1992, bỏ cụm từ "duy nhất", gắn với khả thực trưng cầu ý dân Hiến pháp quy trình sửa đổi Hiến pháp...
 • 29
 • 548
 • 1

Mẫu bìa bài dự thi tìm hiểu về Công Đoàn

Mẫu bìa bài dự thi tìm hiểu về Công Đoàn

Toán học

... CÔNG ĐOÀNG TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Bài dự thi “CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 80 NĂM NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ” Họ tên: Nguyễn Đình Huy Chức vụ: Giáo ... tháng 04 năm 2009 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG TRỊ CÔNG ĐOÀNG TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Bài dự thi “CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 80 NĂM NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ” Họ tên: Nguyễn Đình Huy Chức vụ: Giáo ... tháng 04 năm 2009 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG TRỊ CÔNG ĐOÀNG TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Bài dự thi “CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 80 NĂM NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ” Họ tên: Nguyễn Đình Huy Chức vụ: Giáo...
 • 5
 • 20,977
 • 296

Mẫu bìa bài dự thi tìm hiểu về Công Đoàn

Mẫu bìa bài dự thi tìm hiểu về Công Đoàn

Toán học

... CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG TRỊ CÔNG ĐOÀNG TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Bài dự thi “CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 80 NĂM NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ” Họ tên: Nguyễn Đình Huy Chức vụ: Giáo ... tháng 04 năm 2009 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG TRỊ CÔNG ĐOÀNG TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Bài dự thi “CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 80 NĂM NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ” Họ tên: Nguyễn Đình Huy Chức vụ: Giáo...
 • 3
 • 7,982
 • 101

Bài dự thi "Tìm hiểu pháp luật trong trường học" năm 2010

Bài dự thi

Tư liệu khác

... Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trường học” Năm 2010 Điều 36 Trách nhiệm Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Xây dựng trình quan có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền văn quy phạm pháp luật, ... soạn: Phạm Thanh Duy – Trường THCS Tạ An Khương Nam Trang Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trường học” Năm 2010 Câu 4: - Theo Khoản Điều Luật Phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) quy định: "Bạo lực ... bàn biên giới nội địa; b) áp dụng biện pháp nghiệp vụ trinh sát cần thi t để phát tội phạm ma tuý; c) Trưng cầu giám định mẫu vật, mẫu phẩm sinh học cần thi t để phát tội phạm ma tuý; d) Yêu cầu...
 • 6
 • 2,283
 • 19

Bài dự thi tìm hiểu pháp luật trong trường học 2010

Bài dự thi tìm hiểu pháp luật trong trường học 2010

Tư liệu khác

... Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trường học” Năm 2010 Điều 36 Trách nhiệm Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Xây dựng trình quan có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền văn quy phạm pháp luật, ... soạn: Phạm Thanh Duy – Trường THCS Tạ An Khương Nam Trang Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trường học” Năm 2010 Câu 4: - Theo Khoản Điều Luật Phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) quy định: "Bạo lực ... bàn biên giới nội địa; b) áp dụng biện pháp nghiệp vụ trinh sát cần thi t để phát tội phạm ma tuý; c) Trưng cầu giám định mẫu vật, mẫu phẩm sinh học cần thi t để phát tội phạm ma tuý; d) Yêu cầu...
 • 6
 • 1,206
 • 4

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI potx

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI potx

Cao đẳng - Đại học

... khai biện pháp cần thi t để khắc phục tình trạng thi u việc làm phụ nữ nông thôn - Xây dựng thực sách đặc thù lao động nữ làm việc vùng cao, vùng sâu, vùng xã, biên giới người dân tộc thi u số ... giảm chênh lệch Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới thực thời gian định chấm dứt mục đích bình đẳng giới đạt Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới xây dựng văn quy phạm pháp luật biện pháp nhằm thực mục ... trợ tín dụng, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo quy định pháp luật Theo Khoản điều 13 Luật Bình đẳng giới quy định biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới lĩnh vực lao động bao gồm: a) Quy định...
 • 11
 • 1,036
 • 2

Xem thêm