mẫu đơn đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

Tài liệu Đăng nghĩa vụ quân sự (NVQS) lần đầu doc

Tài liệu Đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) lần đầu doc

Tài liệu khác

... sự cấp huyện đăng ký, lập lý lịch nghĩa vụ quân sự và cấp giấy chứng nhận đăng nghĩa vụ quân sự cho người sẵn sàng nhập ngũ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đăng nghĩa vụ quân sự (NVQS) lần ... được đăng đến Ban CHQS cấp huyện nơi cư trú xuất trình chứng minh nhân dân, kê khai lý lịch để đăng lần đầu vào sổ đăng công dân sẵn sàng nhập ngũ. 3. 3 Ban chỉ huy quân sự cấp ... Tên bước Mô tả bước làm NVQS chưa được đăng NVQS và công dân được miễn đăng NVQS. - Trong thời hạn mười ngày đầu tháng một hàng năm, Hiệu trưởng các...
 • 3
 • 5,343
 • 20

Mẫu Đơn đăng biến động về sử dụng đất - Mẫu đơn đăng

Mẫu Đơn đăng ký biến động về sử dụng đất - Mẫu đơn đăng ký

Biểu mẫu

... dung……, ng m (Ký, ghi râ họ tên) II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT kê khai trên đơn là đúng. ày tháng năNgười viết đơn Mẫu Đơn đăng biến động ... ễn - Người viết đơn và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); ... năm 2004 c ủa Bộ Tài nguyên và Môi trường). CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐĂNG BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT Kính gửi: Ban quản lý Khu công nghệ...
 • 5
 • 1,097
 • 0

Tài liệu Mẫu Đơn đăng biến động về sử dụng đấ t ppt

Tài liệu Mẫu Đơn đăng ký biến động về sử dụng đấ t ppt

Tài liệu khác

... năm … Người thẩm tra (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Ngày… tháng…. năm … Thủ trưởng Văn phòng đăng quyền sử dụng đất (Ký tên, đóng dấu) Hướng dẫn viết đơn - Đơn này dùng trong các ... liền với đất đã đăng quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật thì ghi thông tin về tài sản như trên giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản đó. Mẫu Đơn đăng biến động ... năm 2004 c ủa Bộ Tài nguyên và Môi trường). CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐĂNG BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT Kính gửi: Ban quản lý Khu công nghệ...
 • 5
 • 456
 • 0

Tài liệu Đăng miễn gọi nhập ngũ thời chiến đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) doc

Tài liệu Đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) doc

Tài liệu khác

... chức vụ, giấy chứng nhận đăng nghĩa vụ quân sự của người đó đến Ban CHQS cấp huyện để làm thủ tục đưa ra khỏi danh sách đăng công dân SSNN. 2. 2 Ban CHQS huyện đăng riêng vào Sổ đăng ... người đã đăng nghĩa vụ quân sự nhận được quyết định bổ nhiệm chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến thì cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác cử đại diện mang quyết định bổ nhiệm ... riêng vào Sổ đăng công dân SSNN. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Quyết định bổ nhiệm chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến; 2. - Giấy chứng nhận đăng NVQS; ...
 • 3
 • 2,284
 • 1

Tài liệu Đăng riêng đối với Quân nhân dự bị (QNDB) thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự ppt

Tài liệu Đăng ký riêng đối với Quân nhân dự bị (QNDB) thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự ppt

Tài liệu khác

... Đăng riêng đối với Quân nhân dự bị (QNDB) thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự Thông tin Lĩnh vực thống kê:Động ... TTHC :Đăng riêng ghi vào Sổ đăng QNDB Các bước Tên bước Mô tả bước 1. 1 Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người đã đăng QNDB nhận được quyết định bổ nhiệm chức vụ thuộc diện miễn gọi ... làm thủ tục đăng tại Ban CHQS cấp huyện Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC :Đăng riêng ghi...
 • 3
 • 1,608
 • 0

Tài liệu Xóa đăng đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) khi không còn giữ chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) pdf

Tài liệu Xóa đăng ký đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) khi không còn giữ chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) pdf

Tài liệu khác

... chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến thì cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác cử đại diện mang quyết định miễn nhiệm chức vụ, giấy chứng nhận đăng nghĩa vụ quân sự của ... đó đến Ban CHQS cấp huyện để làm thủ tục đăng lại vào danh sách đăng công dân SSNN. 2. 2 Ban CHQS huyện xóa đăng riêng trong Sổ đăng công dân SSNN. Hồ sơ Thành phần hồ ... Xóa đăng đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) khi không còn giữ chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) Thông...
 • 3
 • 1,004
 • 1

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

Tài liệu khác

... HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN.Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Hoàn Kiếm; Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Hàng ... Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quận Hoàn Kiếm; Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Hàng Bài; BCH Đoàn phường Hàng Bài xét duyệt cho tôi tham gia đi nghĩa vụ quân sự trong ... tham gia đi nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian tham gia luyên tập....
 • 2
 • 28,953
 • 334

Tài liệu Mẫu đơn đang dấu nghiệp vụ giám định doc

Tài liệu Mẫu đơn đang ký dấu nghiệp vụ giám định doc

Tài liệu khác

... có): Đề nghị đăng dấu nghiệp vụ trong hoạt động giám định thương mại Thương nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ ... thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo. Kèm theo đơn: - ; - ……………. Đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ký tên và đóng dấu) ...
 • 2
 • 258
 • 0

Tài liệu Mẫu đơn đăng , bổ sung, sửa đổi, dấu nghiệp vụ doc

Tài liệu Mẫu đơn đăng ký , bổ sung, sửa đổi, dấu nghiệp vụ doc

Tài liệu khác

... Mẫu MĐ-2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ , ngày tháng năm ĐƠN ĐĂNG [BỔ SUNG/ SỬA ĐỔI]2 DẤU NGHIỆP VỤ Kính gửi: ... viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): Tên thương nhân viết tắt (nếu có): [Giấy chứng nhận đăng kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư]1 số:…… …… Do: Cấp ngày: / / ...
 • 2
 • 384
 • 0

Tài liệu Mẫu đơn đăng dấu nghiệp vụ docx

Tài liệu Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ docx

Tài liệu khác

... có): Đề nghị đăng dấu nghiệp vụ trong hoạt động giám định thương mại Thương nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ ... thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo. Kèm theo đơn: - ; - ……………. Đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ký tên và đóng dấu) ...
 • 2
 • 289
 • 0

MẪU ĐƠN ĐĂNG DỰ THẦU KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ potx

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THẦU KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ potx

Đơn từ

... Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Ký tên, đóng dấu Hồ sơ đính kèm: 1. Bản sao GCN ĐKKD 2. Bản sao CMND, hộ khẩu của người đại diện...
 • 2
 • 3,138
 • 15

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008