mạng lưới thông tin liên lạc và bưu chính viễn thông

thuyết trình trang thiết bị công trình - hệ thống thông tin liên lạc điều hòa trong công trình

thuyết trình trang thiết bị công trình - hệ thống thông tin liên lạc và điều hòa trong công trình

Kiến trúc - Xây dựng

... Hải Nguyễn Hoàng Nam HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG TRÌNH INFORMATION AND AUTOMATIC SYSTEMS FOR BUILDING Tầm quan trọng hệ thống thơng tin liên lạc cơng trình Tầm quan trọng ... TRONG CÔNG TRÌNH Hệ thống mạng thơng tin phần quan trọng chiến lược phát triển cơng trình ngày Độ tin cậy tính hiệu quản lý yếu tố mang tính định HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG ... thuộc hồn tồn vào việc tăng cường khai thác hệ thống thơng tin cơng nghệ, giải pháp xây dựng Tòa Nhà Thơng Minh trở thành yếu tố vơ quan trọng TẦM QUAN TRỌNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC TRONG CÔNG...
 • 145
 • 542
 • 2

HIỆN ĐẠI HOÁ HỆ THỐNG LÃNH ĐẠO VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

HIỆN ĐẠI HOÁ HỆ THỐNG LÃNH ĐẠO VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Vụ Viễn thông Vụ Công nghệ thông tin, số Sở Bưu chính- Viễn thông Viện Chiến lược Bưu chính- Viễn thông 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 • Bộ Bưu Viễn thông ... 0918.775.368 Hợp phần Đơn vị liên quan pháp luật • Vụ Viễn thông sách CNTT-TT A.5 Quản lý công • Vụ Viễn thông nghệ thông tin viễn thông A.6 Thành lập Quỹ • Vụ Công nghệ thông tin Hỗ trợ sáng tạo CNTT-TT ... kinh doanh bưu chính, viễn thông môi trường cạnh tranh công bằng" Những mục tiêu Pháp lệnh khẳng định là: • Phát triển đại hoá bưu viễn thông; • Nâng cao hiệu quản lý nhà nước bưu viễn thông; •...
 • 39
 • 390
 • 0

HIỆN đại HOÁ hệ THỐNG LÃNH đạo về CÔNG NGHỆ THÔNG TIN bưu CHÍNH VIỄN THÔNG

HIỆN đại HOÁ hệ THỐNG LÃNH đạo về CÔNG NGHỆ THÔNG TIN và bưu CHÍNH VIỄN THÔNG

Quản trị kinh doanh

... Vụ Viễn thông Vụ Công nghệ thông tin, số Sở Bưu chính- Viễn thông Viện Chiến lược Bưu chính- Viễn thông 10 • Bộ Bưu Viễn thông  Việc xây dựng lực thông qua đào tạo người phụ trách phận thông tin ... Cán 25 Hợp phần Đơn vị liên quan pháp luật • Vụ Viễn thông sách CNTT-TT A.5 Quản lý công • Vụ Viễn thông nghệ thông tin viễn thông A.6 Thành lập Quỹ • Vụ Công nghệ thông tin Hỗ trợ sáng tạo CNTT-TT ... nhân tham gia vào lĩnh vực bưu viễn thông Bên cạnh đó, Nhà nước xác định bưu chính- viễn thông ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế quốc dân Chính phủ Việt...
 • 32
 • 364
 • 0

bài 14: Giao thông vận tải bưu chính viễn thông

bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Địa lý

... Nẵng * Đường ống:Đang ngày phát triển II Bưu viễn thông - Bưu viễn thông có ý nghóa chiến lược trình công nghiệp hoá HS làm việc cá nhân: CH: Bưu viễn thông có ý nghóa trình công nghiệp - Việt ... tuyến đường sắt Thống Hà Nội -Thành phố Hồ Chí Minh? - Dựa vào hình 14.2 Hãy kể tên tuyến đường sắt chính? CH: Quan sát đồ nhận xét mạng lưới đường sông nước ta? GV nhấn mạnh vai trò đường sông ... GTVT Bưu viễn thông phát triển nhanh Các loại hình dòch vụ hoạt động ngày đa dạng hiệu Gía trò mà hai ngành mang lại lớn Ở nước ta hai ngành phát triển nào? Hoạt động thầy trò Nội dung I Giao thông...
 • 4
 • 2,730
 • 5

Giao thông vận tải bưu chính viễn thông

Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Địa lý

... Bài 14 - Giao thông vận tải bưu viễn thông I Giao thông vận tải ý nghĩa - Có ý nghĩa đặc biệt với ngành kinh tế - Thực mối liên hệ kinh tế nước nước Giao thông vận tải nước ta Giao thông vận tải ... Kiểm tra cũ Câu 1: Lập sơ đồ ngành dịch vụ Các ngành dịch vụ Dịch vụ sản xuất - Tài chính, tín dụng - Kinh doanh tài sản, tư vấn Dịch vụ tiêu dùng Dịch vụ công cộng - Thương nghiệp,...
 • 5
 • 564
 • 1

Bài 14- GIAO THÔNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG( CHỈNH LÍ, BỔ SUNG)

Bài 14- GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG( CHỈNH LÍ, BỔ SUNG)

Địa lý

... KT-XH phỏt trin, i sng nõng cao ci thin + Trong khỏng chin chng M , c vớ nh mch mỏu c th ngi Giao thông vận tải Đường Đường Đường Đường Đường Đường sắt sông biển hàng ống không Qua s trờn , em ... A T KM O N KM 2310 SN BAY NI BI SN BAY TN SN NHT CNG HI PHềNG CNG SI GềN CU M THUN BC QUA SễNG TIN CU VNH TUY-H NI THễNG CU CP TREO YấN TLOI HèNH GT MI GIAO THễNG NG THU TOA XE LA -NG ST GA HI...
 • 24
 • 2,650
 • 4

Bài giao thông vận tải bưu chính viễn thông

Bài giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Địa lý

... 14: GiAO thông vận tải bưu viễn thông I Giao thông vận tải II Bưu viễn thông Hoạt động bưu viễn thông có ý nghĩa phát triển kinh tế xã hội? Hoạt động Bưu viễn thông có nhiệm vụ nào? Nhng tin b ca ... đoàn thể bảo hiểm bắt buộc Tiết 14 - 14 Giao thông vận tải bưu viễn thông Tiết 14: Giao thông vận tải bưu viễn thông I Giao thông vận tải 1.ý nghĩa Giao thông vận tải có ý nghĩa phát triển kinh tế ... dạng: Ngành dịch vụ dịch vụ sản xuất: -Tài ,tín dụng -Kinh doanh tài sản , tư vấn -Giao thông vận tải -Bưu viễn thông dịch vụ tiêu dùng dịch vụ công cộng -Thương nghiệp, DV sửa chữa -Khách sạn nhà...
 • 29
 • 571
 • 1

Địa 9. Tiết 14: Giao thông vận tải bưu chính viễn thông

Địa 9. Tiết 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Địa lý

... mạng lưới nội dịa quốc tế ->Giao thông vận tải nước ta phát triển đầu tư nâng cấp , mở rộng Tiết 14: GiAO thông vận tải bưu viễn thông I Giao thông vận tải II Bưu viễn thông Hoạt động bưu viễn ... buộc Tiết 14 - 14 Giao thông vận tải bưu viễn thông Tiết 14: Giao thông vận tải bưu viễn thông I Giao thông vận tải 1.ý nghĩa Giao thông vậnvậncó ý có ý nghĩa nàovới Giao thông tải tải nghĩa quan ... giao thông vận tải nư Hệớc ta nay? thống đường giao thông vận tải nước ta phát triển đầu tư nâng cấp , mở rộng Tiết 14: GAO thông vận tải bưu viễn thông I Giao thông vận tải 1.ý nghĩa Giao thông...
 • 10
 • 2,284
 • 24

Địa Lí 9 Bài 14 – Giao thông vận tải Bưu chính viễn thông

Địa Lí 9 Bài 14 – Giao thông vận tải và Bưu chính viễn thông

Địa lý

... -Mạng lưới viễn thông quốc tế liên tỉnh nâng lên vượt bậc phát triển rộng khắp nước -Đã xây dựng trạm vệ tinh, tuyến cáp quang nối tỉnh nước nối VN với 30 nước TG - Nước ta hoà mạng Internet vào ... - Các DV bưu viễn thông điện thoại, điện báo, truyền dẫn số liệu, internet, phát hành báo chí, chuyển bưu kiện, bưu phẩm Nhiều dịch chất lượng cao điện hoa, ... 1997, kết cấu hạ tầng kĩ thuật tối quan trọng để VN phát triển hội nhập c Vai trò: - Cung cấp thông tin kiệp thời cho phát triển kinh tế xã hội đời sống nhân dân - Là phương tiện để tiếp thu tiến...
 • 2
 • 18,630
 • 30

khóa luận tốt nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng di động vinaphone thuộc tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

khóa luận tốt nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng di động vinaphone thuộc tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Quản trị kinh doanh

... dụng mạng viễn thông GSM 900/1800 (Global System for Mobilc Communication) cho mạng thông tin d i động Đây mạng viễn thông kỹ thuật số thay cho hầu hết mạng di động cũ sử dụng sống điện từ Mạng ... người sử dụng Bên cạnh đó, công nghệ bưu chính, viễn thông, đặc biệt viễn thông điển hình vềtính đại quan tâm phát triển giới Chốt lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông rốt rõ dềcảm nhận, dềgây tâm ... Nam, Tập đoàn Bưu chính- Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực hoạt động cổng ty GPC khai thác cung cấp loại hình dịch vụ thông tin di động thuộc mạng viễn thông di động Do từ thức vào hoạt động từ tháng...
 • 106
 • 588
 • 0

Giáo án bài Giao thông vận tải Bưu chính viễn thông - Địa 9 - GV.N M Thư:

Giáo án bài Giao thông vận tải và Bưu chính viễn thông - Địa 9 - GV.N M Thư:

Địa lý

... II/ Bưu viễn không - Vai trò quan trọng không ngừng - Gv cho học sinh thảo luận: Em thể hình mở rộng dung xem phát triển ngành bưu - Bưu có bước phát viễn thông năm tới làm thay triển mạnh mẽ: Bưu ... chủ lực thưo nhóm hàng - Nghiên cứu thông tin đoạn: nước ta nhập nhiều máy móc thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu - Xkhẩu hàng CN2: điện tử, - Nghiên cứu, thông tin đoạn: Hiện Việt Nam dệt may cho ... tra cũ: H Trình bày đặc điểm ngành giao thông vận tải nước ta? -H Phân tích đặc điểm ngành bưu viễn thông nước ta Bài mới: GV giới thiệu nội dung Hoạt động dạy học - GV đề nghị HS quan sát biểu...
 • 5
 • 2,841
 • 3

Địa lý lớp 9 - GIAO THÔNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG pot

Địa lý lớp 9 - GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG pot

Khoa học xã hội

... q/s H 14.1 để: Bưu viễn thông: - Xác định tuyến đường quốc lộ 1A, - Góp phần đưa nước ta trở đường sắt thống nhất, số cảng thành nước công nghiệp, hội lược đồ treo bảng? nhập vào kt-xh giới GV ... tăng nhanh ( 13,2 máy /100 dân - Nêu dịch vụ ) BCVT? - Tự động hoá mạng lưới điện - Nêu ý nghĩa chiến lược ngành thoại hoà mạng Inê net BCVT? - HN Tp HCM trung - Tốc độ phát triển điện thoại ... 3 Bài mới: GV giới thiệu vào bài: Hoạt động cá nhân Giao thông vận tải: - Tại tiến hành đổi chuyển a Y nghĩa: sang kt thị trường định hướng...
 • 5
 • 864
 • 1

Địa lý lớp 9 - GIAO THÔNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG doc

Địa lý lớp 9 - GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG doc

Khoa học xã hội

... q/s H 14.1 để: Bưu viễn thông: - Xác định tuyến đường quốc lộ 1A, - Góp phần đưa nước ta trở đường sắt thống nhất, số cảng thành nước công nghiệp, hội lược đồ treo bảng? nhập vào kt-xh giới GV ... tăng nhanh ( 13,2 máy /100 dân - Nêu dịch vụ ) BCVT? - Tự động hoá mạng lưới điện - Nêu ý nghĩa chiến lược ngành thoại hoà mạng Inê net BCVT? - HN Tp HCM trung - Tốc độ phát triển điện thoại ... 3 Bài mới: GV giới thiệu vào bài: Hoạt động cá nhân Giao thông vận tải: - Tại tiến hành đổi chuyển a Y nghĩa: sang kt thị trường định hướng...
 • 5
 • 1,049
 • 1

Tiết 14-GIAO THÔNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG(KÊNH HÌNH SANG KÊNH CHỮ)

Tiết 14-GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG(KÊNH HÌNH SANG KÊNH CHỮ)

Tư liệu khác

... trang web, giao dịch buôn bán mạng dạy học mạng giáo dục Kết nối máy tính , hoà mạng in tơ net vào cuối năm1997 Củng cố: 1-DỰA VÀO HÌNH14.1 XÁC ĐỊNHCÁC QUỐC LỘ CHÍNH KỂ TÊN CÁC CẢNG BIỂN Ở NỨƠC ... trò Một số tuyến Hạn chế Đường Đường Đường Đường Đường sông Bộ-ô tô sắt biển Hàng không B- BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG • BCVT có vai trò bào kinh tế quốc dân? • Nếu ngành BCVT hoat động không kịp thời, ... TUY-HÀ NỘI THÔNG CẦU 9H 25/9/2009 CÁP TREO YÊN TỬLOẠI HÌNH GT MỚI GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ TOA XE LỬA -ĐƯỜNG SẮT GA HẢI PHÒNG Thảo luận nhóm: nhóm Mỗi nhóm tìm hiểu ngành • Tìm hiểu mạng lưới tuyến...
 • 23
 • 588
 • 0

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : GIAO THÔNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG potx

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG potx

Khoa học xã hội

... việc theo nhóm BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CH: Bưu viễn thông có ý nghĩa - Bưu viễn thông có ý trình công nghiệp hoá? nghĩa chiến lược CH: Kể tên dịch vụ bưu trình công nghiệp hoá viễn thông? - Việt ... Chí Minh? chạy gần song song với CH: Dựa vào hình 14.2 Hãy kể tên tuyến quốc lộ 1A đường sắt chính? CH: Quan sát đồ nhận xét mạng lưới * Đường sông: Mạng lươiù đường sông nước ta ? đường sông ... 3.Bài Hoạt động GV HS Nội dung HĐ1: GV cho HS đọc tóm tắt nhanh ý nghĩa I.GIAO THÔNG VẬN TẢI giao thông vận tải 1.Ý nghĩa CH: Tại tiến hành đổi mới, chuyển sang - Giao thông vận tải có vai...
 • 6
 • 454
 • 0

tiet 14- giao thong van tai va buu chinh vien thong

tiet 14- giao thong van tai va buu chinh vien thong

Địa lý

... BSCL + ng bin: y mnh ti bin quc t Cng bin quan trng Hi Phũng, nng, Si Gũn + ng hng khụng: Cú bc tin rt nhanh vi 24 ng bay ni a, nhiu ng bay quc t m rng ti nhiu nc chõu , u, B M + ng ng: phỏt trin ... trin th hai th gii Trờn 95% s xó cú in thoi - Mng vin thụng quc t v liờn tnh c nõng lờn vi trm v tinh, tuyn cỏp quang bin - ó ho mng internet, v hng lot dch v khỏc phỏt trin ...
 • 18
 • 619
 • 0

Giao thong van tai va buu chinh vien thong

Giao thong van tai va buu chinh vien thong

Địa lý

... tăng trưởng kinh tế nói chung - Mạng điện thoại tự đơng hố, 90% số xã nước có điện thoại, điện thoai cố đinh di đơng tăng nhanh - Năng lực mạng viển thơng quốc tế liên tỉnh đước nâng lên vượt bậc ... ®Þnh ( sè m¸y /100 d©n) Nhóm 1,3 - Những dịch vụ bưu viển thơng? - Điện thoại, điện báo, truyển dẩn số liệu Internet, phát hành báo chí, chuyển bưu phẩm - Những tiến - Những dịch vụ mới: Chuyển ... đời sống kinh tế xã hội? Nhóm 1,3 - Những dịch vụ bưu viển thơng? - Điện thoại, điện báo, truyển dẩn số liệu Internet, phát hành báo chí, chuyển bưu phẩm - Những tiến - Những dịch vụ mới: Chuyển...
 • 19
 • 374
 • 1

bài giảng địa lý 9 bài 14 giao thông vận tải bưu chính viễn thông

bài giảng địa lý 9 bài 14 giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Địa lý

... vận VẬN -DV CÁ NHÂN CÔNG CỘNG BẮT BUỘC -BƯUchính viễn thông -Bưu CHÍNH VIỄN THÔNG TIẾT 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I GIAO THÔNG VẬN TẢI 1.ý nghĩa Giao thông vận tải có ý ... TIẾT 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I GIAO THÔNG VẬN TẢI II BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Hoạt động bưu viễn thông có ý nghĩa phát triển kinh tế xã hội? Hoạt động Bưu viễn thông có nhiệm ... buôn bán mạng dạy học mạng giáo dục Mạng violet trực tuyến Kết nối máy tính , hoà mạng in tơ net vào cuối năm1997 TRÌNH BÀY SỰ HIỂU BIẾT CỦA MÌNH VỀ : ĐƯỜNG QUỐC LỘ 1A, CẦU MỸ THUẬN , VỆ TINH VINASAT...
 • 28
 • 1,835
 • 0

giao thong van tai va buu chinh vien thong

giao thong van tai va buu chinh vien thong

Vật lý

... ngành dầu khí II Bưu vi ễn thông Em hiểu bưu viễn thông có dịch vụ gì?  - Bưu viễn thông có dịch vụ điện thoại, điện báo, chuyển bưu kiện, bưu phẩm,…  Việc phát triển bưu viễn thông có ý nghĩa ... dân) 1 991 995 997 999 2002     Một vài nét bưu viễn thông Việt Nam: - Năng lực mạng viễn thông quốc tế liên tỉnh nâng lên vượt bậc Các dịch vụ nhắn tin, điệnn thoại di động, điện thoại dùng ... phát triển khắp tỉnh - Hơn 10 năm viễn thông thành công việc thẳng vào đại - Nước ta hòa mạng vào cuối năm 1997 Ghi nhớ sau học:  Giao thông vận tải bưu viễn thông đầu tư lớn có hiệu Các tuyến...
 • 11
 • 184
 • 0

Bài 15 - GTVT Bưu chính viễn thông

Bài 15 - GTVT và Bưu chính viễn thông

Địa lý

... KT-XH phỏt trin, i sng nõng cao ci thin + Trong khỏng chin chng M , c vớ nh mch mỏu c th ngi Giao thông vận tải Đư ngư Đư ngư Đư ngư Đư ngư Đư ngư Đư ngư sắt sông biển hàngư ống không Qua s trờn ... A T KM O N KM 2310 SN BAY NI BI SN BAY TN SN NHT CNG HI PHềNG CNG SI GềN CU M THUN BC QUA SễNG TIN CU VNH TUY-H NI THễNG CU CP TREO YấN TLOI HèNH GT MI GIAO THễNG NG THU TOA XE LA -NG ST GA HI...
 • 24
 • 374
 • 0

Xem thêm