mạng lưới phân bổ và mức độ bao phủ thị trường của hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại tại việt nam

Phát triển mạng lưới phân phối bán lẻ G7 Mart của Trung Nguyên theo mô hình nhượng quyền thương mại.docx

Phát triển mạng lưới phân phối bán lẻ G7 Mart của Trung Nguyên theo mô hình nhượng quyền thương mại.docx

Quản trị kinh doanh

... Trung Nguyên Việt Nam 2.1 Thực trạng ngành hàng bán lẻ Việt Nam 2.2.1 Đặc điểm thị trường bán lẻ Việt Namthị trường tiềm năng: Hiện Việt Nam xếp thứ tám số 30 thị trường bán lẻ nhanh toàn ... quan chức Việt Nam, chí có công ty lập văn phòng đại diện tiến hành nghiên cứu thị trường chờ thời bước vào thị trường Việt Nam Hiện nay, thị trường bán lẻ Việt Nam, số tập đoàn phân phối nước ... triển bán lẻ toàn cầu GRDI nay, Việt Nam xếp thứ số 30 thị trường bán lẻ phát triển nhanh toàn cầu Do đó, thị trường bán lẻ Việt Nam thu hút ý tập đoàn nước Đã có nhiều tập đoàn chuyên phân phối bán...
 • 27
 • 772
 • 10

Phát triển mạng lưới phân phối bán lẻ G7 Mart của Trung Nguyên .doc

Phát triển mạng lưới phân phối bán lẻ G7 Mart của Trung Nguyên .doc

Kinh tế - Thương mại

... MỚI THỰC HIỆN CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HIỆN NAY 1./ Thực trạng hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam Đối với Việt Nam, ngày 20/3/1996 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ... đo chung cho tất hoạt động kinh tế đời sống xã hội tạo nên cuôc cách mạng quan hệ phân phối trao đổi sản phẩm hàng hoá Từ phân phối trao đổi vật (phi tài chính) sang phân phối trao đổi giá trị ... chinh công b /Hệ thống công cụ quản lý tài công + Hệ thống pháp luật Nó bao gồm văn pháp luật liên quan đến tài công Nó quy định điều kiện chuẩn mực pháp lý cho hoạt động tài công Hệ thống pháp...
 • 41
 • 245
 • 0

Đề tài: Phát triển mạng lưới phân phối bán lẻ G7 Mart của Trung Nguyên theo mô hình nhượng quyền thương mại ppt

Đề tài: Phát triển mạng lưới phân phối bán lẻ G7 Mart của Trung Nguyên theo mô hình nhượng quyền thương mại ppt

Quản trị kinh doanh

... Trung Nguyên Việt Nam 2.3 Thực trạng ngành hàng bán lẻ Việt Nam 2.2.3 Đặc điểm thị trường bán lẻ Việt Namthị trường tiềm năng: Hiện Việt Nam xếp thứ tám số 30 thị trường bán lẻ nhanh toàn ... quan chức Việt Nam, chí có công ty lập văn phòng đại diện tiến hành nghiên cứu thị trường chờ thời bước vào thị trường Việt Nam Hiện nay, thị trường bán lẻ Việt Nam, số tập đoàn phân phối nước ... triển bán lẻ toàn cầu GRDI nay, Việt Nam xếp thứ số 30 thị trường bán lẻ phát triển nhanh toàn cầu Do đó, thị trường bán lẻ Việt Nam thu hút ý tập đoàn nước Đã có nhiều tập đoàn chuyên phân phối bán...
 • 24
 • 332
 • 1

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG, MINH BẠCH THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG, MINH BẠCH THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

Kinh tế - Thương mại

... bao gồm  những  chú  giải  toàn  diện  về  phương  thức ngân hàng tính toán các tỷ lệ vốn bắt  buộc 4 KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG Khái niệm Tình hình kỷ luật thị trường hiện nay KLTT của Ngân hàng Việt Nam hiện nay ... động)  Rủi ro danh tiếng  Rủi ro thị trường Rủi ro thanh  khoản Rủi ro pháp lý Trụ cột Công khai thông tin Thông tin về cơ  cấu vốn Mức độ đầy đủ vốn  Mức độ nhạy cảm  của ngân hàng Ưu điểm Basel ... Yêu cầu mức độ minh bạch thông tin cách toàn diện + Nhấn mạnh tiềm tính kỷ luật thị trường việc củng cố quy định vốn nỗ lực tra giám sát khác nhằm thúc đẩy an toàn lành mạnh ngân hàng hệ thống...
 • 12
 • 468
 • 0

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC QUI ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG, MINH BẠCH THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC QUI ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG, MINH BẠCH THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

Kinh tế - Thương mại

... mua, bán, hợp nhất, sáp nhập, phá sản, giải thể, thu hồi giấy phép TCTD hay xử phạt hành lãi suất, tỷ giá, kết hoạt động thị trường liên ngân hàng, kết đấu thầu nghiệp vụ TTM, diễn biến thị trường ... chức tuân thủ theo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) 9%, cao 1% so với Basel MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG VỀ KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNGMỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG VỀ MINH BẠCH THÔNG TIN KI ẾN NGH Ị THANK YOU! ... liên ngân hàng, kết đấu thầu nghiệp vụ TTM, diễn biến thị trường vàng ngoại tệ; chủ trương, định hướng điều hành NHNN, định điều hành Thống đốc THÔNG TIN VỐN Công bố rõ ràng nguồn vốn tự có nguồn...
 • 10
 • 368
 • 0

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG, MINH BẠCH THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG, MINH BẠCH THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

Kinh tế - Thương mại

... rủi ro thị trường Theo đó, rủi ro thị trường bao gồm rủi ro thị trường chung rủi ro thị trường cụ thể Rủi ro thị trường chung đề cập đến thay đổi giá trị thị trường có biến động lớn thị trường ... nâng cao mức độ đáp ứng tuân thủ kỷ luật thị trường, minh bạch thông tin hoạt động ngân hàng Việt Nam Từ thực trạng tuân thủ kỷ luật thị trường minh bạch thông tin ngân hàng thị trường Việt Nam theo ... đầu tư vào dự án bất động sản khổng lồ Đây xem rủi ro bất ổn môi trường đầu tư phức tạp với việc giám sát, kỷ luật thị trường minh bạch thông tin yếu thị trường Việt Nam nói chung thị trường...
 • 37
 • 248
 • 0

Đánh giá về tiềm năng phát triển của hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại của Việt Nam

Đánh giá về tiềm năng phát triển của hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại của Việt Nam

Khoa học xã hội

... thông qua hình thức bán lẻ Hệ thống phân phối bán lẻ hàng tiêu dùng Việt Nam bao gồm: hệ thống phân phối truyền thống, hệ thống phân phối bán lẻ đại cuối hệ thống cửa hàng phân phối trực tiếp nhà ... GIÁ VỀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI BÁN LẺ HIỆN ĐẠI CỦA VIỆT NAM I Tổng quan thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng Việt Nam Như nói trên, bán lẻ hình thức phân phối gần với người tiêu dùng ... tiêu dùng hệ thống phân phối Phần II: Đánh giá tiềm phát triển hệ thống phân phối bán lẻ đại Việt Nam Phần III: Những giải pháp phát triển hệ thống phân phối bán lẻ đại Việt Nam Website: http://www.docs.vn...
 • 6
 • 524
 • 4

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM (Năm…….) pot

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM (Năm…….) pot

Biểu mẫu

... động thực tế năm: STT Nội dung hoạt động Đối tác Mặt hàng Trị giá USD Ký kết Thực Dự báo năm Thị trường (nước) Ghi A1 … B1 … III Đánh giá chung tình hình hoạt động năm thương nhân kiến nghị, đề ... có):…………………………… II Hoạt động Thương nhân Nội dung hoạt động Thương nhân (ghi cụ thể theo Giấy đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu):……………………………………………………………………………… Tình hình hoạt động thực tế năm: ... Kiến nghị, đề xuất Chúng cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trung thực tính xác nội dung báo cáo Đại diện có thẩm quyền thương nhân (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)1 Dấu áp dụng thương nhân tổ chức...
 • 2
 • 386
 • 0

Hoàn thiện chính sách phát triển dịch vụ phân phối bán lẻ hàng hóa ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Hoàn thiện chính sách phát triển dịch vụ phân phối bán lẻ hàng hóa ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Tiến sĩ

... điểm bán lẻ cho thấy qui mô mạng lưới phân phối bán lẻ kinh tế, không gian bao phủ mật độ bao phủ mạng lưới bán lẻ thị trường Số lượng địa điểm bán lẻ tăng cao qui mô hệ thống phân phối bán lẻ ... phân phối bán lẻ đại Xe bán hàng rong Hệ thống dịch vụ phân phối lẻ truyền thống Hệ thống Chợ Kiốt, cửa hàng bán lẻ dịch vụ phân phối bán lẻ nước Siêu thị Hệ thống dịch vụ phân phối bán lẻ đại Trung ... vụ phân phối bán lẻ hàng hoá thị trường nước Trên sở đó, chia dịch vụ phân phối bán lẻ thành loại hệ thống dịch vụ bán lẻ hệ thống dịch vụ phân phối bán lẻ truyền thống hệ thống dịch vụ phân phối...
 • 221
 • 321
 • 0

Luận án tiến sỹ - Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển dịch vụ phân phối bán lẻ hàng hóa ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Luận án tiến sỹ - Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển dịch vụ phân phối bán lẻ hàng hóa ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Tiến sĩ

... bán lẻ cho thấy qui mô hệ thống phân phối bán lẻ, không gian bao phủ mật độ bao phủ hệ thống bán lẻ thị trường Số lượng địa điểm bán lẻ tăng cao qui mô hệ thống phân phối bán lẻ lớn, độ bao phủ ... phân phối bán lẻ hàng hoá vĩ mô thị trường nước Trên sở đó, chia hệ thống phân phối bán lẻ thành loại hệ thống phân phối bán lẻ truyền thống hệ thống phân phối bán lẻ đạiđồ 1.3 Phân loại hệ thống ... hình kinh doanh dịch vụ phân phối bán lẻ đại tương quan với loại hình bán lẻ truyền thống, hệ thống phân phối nhà bán lẻ nước với hệ thống phân phối nhà bán lẻ Việt Nam thị trường nước 23 Những...
 • 193
 • 429
 • 1

Hoàn thiện chính sách phát triển dịch vụ phân phối bán lẻ hàng hóa ở việt nam trong thời kỳ hội nhập

Hoàn thiện chính sách phát triển dịch vụ phân phối bán lẻ hàng hóa ở việt nam trong thời kỳ hội nhập

Tiến sĩ

... phân phối bán lẻ thành loại hệ thống dịch vụ bán lẻ hệ thống dịch vụ phân phối bán lẻ truyền thống hệ thống dịch vụ phân phối bán lẻ đại 19 20 Hệ thống Hệ thống dịch vụ phân phối lẻ truyền thống ... phí bán lẻ + Lãi + thuế thương nghiệp - Số lượng điểm bán lẻ cho thấy qui mô mạng lưới phân phối bán lẻ kinh tế, không gian bao phủ mật độ bao phủ mạng lưới bán lẻ thị trường Số lượng địa điểm bán ... bán lẻ hàng hoá, không bao hàm hệ thống phân phối bán lẻ truyền thốngbao hàm hệ thống phân phối bán lẻ đại Đối với Việt Nam, công Đổi đất nước bắt đầu sớm sâu sắc lĩnh vực thương mại bán lẻ...
 • 181
 • 452
 • 1

hoàn thiện chính sách phát triển dịch vụ phân phối bán lẻ hàng hóa ở việt nam

hoàn thiện chính sách phát triển dịch vụ phân phối bán lẻ hàng hóa ở việt nam

Kinh tế - Thương mại

... vụ phân phối bán lẻ thành loại hệ thống dịch vụ bán lẻ hệ thống dịch vụ phân phối bán lẻ truyền thống hệ thống dịch vụ phân phối bán lẻ đại 19 Hệ thống dịch vụ phân phối lẻ Hệ thống truyền thống ... phí bán lẻ + Lãi + thuế thương nghiệp - Số lượng điểm bán lẻ cho thấy qui mô mạng lưới phân phối bán lẻ kinh tế, không gian bao phủ mật độ bao phủ mạng lưới bán lẻ thị trường Số lượng địa điểm bán ... bán lẻ hàng hoá, không bao hàm hệ thống phân phối bán lẻ truyền thốngbao hàm hệ thống phân phối bán lẻ đại Đối với Việt Nam, công Đổi đất nước bắt đầu sớm sâu sắc lĩnh vực thương mại bán lẻ...
 • 183
 • 302
 • 1

Mở rộng mạng lưới phân phối bán hàng của Công ty Bảo Việt

Mở rộng mạng lưới phân phối bán hàng của Công ty Bảo Việt

Kinh tế - Quản lý

... ThịMạng lưới phân phối trực tiếp Mạng lưới phân phối gián tiếp Công ty Bảo Việt Đông Đô sử dụng hệ thống mạng lưới phân phối có hiệu mạng lưới phân phối trực tiếp mạng lưới phân phối gián tiếp, ... trình độ quản lý, công nghệ… 1.2.5 Lựa chọn cấu trúc mạng lưới “tốt nhất” Cấu trúc mạng lưới phân phối tối ưu phải đạt số yêu cầu mục tiêu phân phối công ty như: yêu cầu bao phủ thị trường hệ thống ... mạng lưới bán hàng công ty Các câu hỏi phương pháp nghiên cứu 5.1 Câu hỏi nghiên cứu: -Mạng lưới phân phối bán hàng gì? -Thực trạng mạng lưới phân phối bán hàng Công ty Bảo Việt Đông Đô thị trường...
 • 82
 • 312
 • 0

Thực trạng thị trường mức độ mở rộng thị trường sản phẩm bột canh của công ty Bánh kẹo Hải châu

Thực trạng thị trường và mức độ mở rộng thị trường sản phẩm bột canh của công ty Bánh kẹo Hải châu

Kinh tế - Thương mại

... bị Thị trờng khoa học- công nghệ Thị trờng hàng hoá dich vụ Thị trờng vốn Thị trờng đầu vào Thị trờng đầu - Là động lực, thị trờng đề nhu cầu cho sản xuất kinh doanh, định hớng mục tiêu hoạt động ... lấy u thị trờng chế thị trờng, cạnh tranh chủ yếu 1.1.2.2 Phân loại thị trờng sản phẩm: Phân loại thị trờng sản phẩm phân chia thị trờng tổng thể thành đoạn thị trờng định, đảm bảo đoạn thị trờng ... vụ phải tham gia vào thị trờng Theo Các Mác: Khái niệm thị trờng tách rời khái niệm phân công lao động xã hội Sự phân công sở chung sản xuất hàng hoá đâu vào có phân công lao động xã hội có sản...
 • 80
 • 260
 • 0

Thực trạng thị trường mức độ mở rộng thị trường sản phẩm bột canh của công ty bánh kẹo hải Hà

Thực trạng thị trường và mức độ mở rộng thị trường sản phẩm bột canh của công ty bánh kẹo hải Hà

Kinh tế - Thương mại

... bị Thị trờng khoa học- công nghệ Thị trờng hàng hoá dich vụ Thị trờng vốn Thị trờng đầu vào Thị trờng đầu - Là động lực, thị trờng đề nhu cầu cho sản xuất kinh doanh, định hớng mục tiêu hoạt động ... lấy u thị trờng chế thị trờng, cạnh tranh chủ yếu 1.1.2.2 Phân loại thị trờng sản phẩm: Phân loại thị trờng sản phẩm phân chia thị trờng tổng thể thành đoạn thị trờng định, đảm bảo đoạn thị trờng ... vụ phải tham gia vào thị trờng Theo Các Mác: Khái niệm thị trờng tách rời khái niệm phân công lao động xã hội Sự phân công sở chung sản xuất hàng hoá đâu vào có phân công lao động xã hội có sản...
 • 80
 • 307
 • 0

Tìm hiểu phân tích hoạt động phân phối truyền tiêu đa cấp tại việt nam

Tìm hiểu và phân tích hoạt động phân phối truyền tiêu đa cấp tại việt nam

Quản trị kinh doanh

... cho hoạt động tiếp thị thị trường hàng hoá không dành cho thị trường dịch vụ Designed by Mr Nightmare Lịch sử đời • MLM đời vào năm 1927 nhà hóa học người Mĩ - Karl Renborg (1887-1973) • Vào năm ... tượng hàng giả, hàng nhái sản phẩm phân phối trực tiếp từ kho hàng công ty đến tận tay người tiêu dùng • Tạo mạng lưới người tiêu dùng trung thành, hệ thống phân phối hàng hoá khổng lồ rộng khắp ... thức kinh doanh có hình thức phân phối truyền miệng dựa mạng lưới cộng tác viên phân cấp theo nhiều tầng nhằm bán hàng  Công ty chủ quản chia phần lợi nhuận mặt hàng bán cho công tác viên tùy theo...
 • 20
 • 230
 • 0

BÁO CÁO " LƯU HÀNH CỦA VIRUT CÚM GIA CẦM ĐỘC LỰC CAO H5N1 TẠI VIỆT NAM VACXIN PHÒNG BỆNH CÚM GIA CẦM " doc

BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... XVIII - SỐ - 2011 clade 1, clade 2.3.2 clade 2.3.4 Phân bố clade sau: 1.1 Phân bố theo thời gian clade virut cúm H5N1 Việt Nam - Clade xuất Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010; - Clade 2.3.4 xuất ... xuất năm 2009/2010 (tháng 8/2011); - Clade xuất năm 2006; 1.2 Phân bố theo không gian clade virut cúm H5N1 Việt Nam Về bản, tỉnh phía Nam clade lưu hành suốt từ 2003 - 2011; tỉnh phía Bắc, duyên ... Quốc ngày 8/3/2011 Bắc Kinh - Trung Quốc Hội nghị song phương Việt Nam - Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm khống chế toán bệnh cúm gia cầm độc lực cao, quan thú y Trung Quốc không phát ổ dịch cúm gia...
 • 3
 • 441
 • 4

mức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam

mức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam

Tài chính - Ngân hàng

... ngân hàng Vi t Nam th i gian qua 21 Thang Long University Library CH P NH N R I RO C A H TH NG I VI T NAM qua, c Nam, h l ày m ài Vi Vi ày 2.1 H th ng tài ngân hàng Vi t Nam c Vi t Nam NHNN Vi ngân ... ti n hành chi c kinh doanh bao g m c ngu n l c h u hình ngu n l c vô hình Nó bao g m kênh thông tin, h th ng ho ng, m i phân ph i, kh c qu n lý R i ro chi c t p trung vào quy nh lãnh o NHTM (H ... khách hàng hay nh t phân tích khách hàng qua m tra h u tra, thu th p, t ng h p thông tin v n; phân tích, th nh khách hàng vay v n; d ki n l i ích cho ngân hàng n u kho c phê t; phân tích, th nh...
 • 103
 • 257
 • 0

Xem thêm