luyện từ và câu lớp 5 tuần 29

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 29

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 29

Mầm non - Tiểu học

... được nội dung câu chuyện rút ra được các từ ngữ về kết quả thi đấu thể thao.* Tiến hành: học nhóm. - T cho HS thực hiện kể câu chuyện vui cá nhân – trao đổi nhóm rút ra các từ ngữ đúng ... (5 ) - T cho HS nêu lại các nội dung chính đã học trình bày một số tranh ảnh về các môn thể thao. 5. Dặn dò: (1’) - Về nhà xem tiết 30.giỏi, … - HS nêu ý kiến.- HS dán tranh ảnh vào ... – Nêu các từ nói về kết quả thi đấu.- HS nêu đúng các từ: được, thua, không ăn, thắng, hòa.- HS sửa bài ở vở BT bằng cách vỗ tay.- HS đọc yêu cầu cá nhân thực hiện làm bài vào vở.- HS...
 • 3
 • 12,426
 • 112

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 19

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 19

Mầm non - Tiểu học

... dạy tuần 19 LUYỆN TỪ CÂUNHÂN HOÁ – ÔN TẬP CÁCH ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI “KHI NÀO?”I – Mục tiêu: - Nhận biết được hiện tượng nhân hoá, các cách nhân hoá. - Ôn tập cách đặt trả lời câu ... cách đặt câu tìm từ đúng theo yêu cầu.II – Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ kẻ bảng trả lời BT1, BT2. - Vở BT tiếng Việt.III – Các hoạt động dạy học: 1) Ổn định: (1’) hát 2) Bài cũ: (5 ) Thi ... não, học lớp. - T cho HS đọc yêu cầu - Tiến hành làm bài vào vở. - T cho 1 HS lên bảng sửa. - Nhận xét bài bằng bảng đ/s.- HS lặp lại cá nhân.- 1 HS đọc cá nhân yêu cầu.- HS làm bài vào vở...
 • 2
 • 14,679
 • 77

Giáo án Luyện từ câu lớp 3 - Tuần 21

Giáo án Luyện từ và câu lớp 3 - Tuần 21

Mầm non - Tiểu học

... nhân. - T cho HS mời nhau trả lời câu hỏi đặt câu : Ở đâu?.- HS thi đua viết tiếp sức theo yêu cầu.- HS nhận xét lẫn nhau.- HS sửa bài bằng bảng đ/s.- HS viết vào vở bài tập.- HS nêu có 3 ... tập 3:* Mục tiêu: Giúp HS nắm được cách đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu?* Tiến hành: phương pháp đàm thoại, giảng giải. - T cho HS thực hiện làm vào vở bài tập. - T cho HS sửa bài bằng phương ... lời giải đúng. - T lưu ý với câu ba HS có thể gạch cả cụm từ: ở Trung Quốc trong một lần đi sứ . Bài tập 4 : * Mục tiêu: giúp HS nắm được cách trả lời theo câu hỏi: Ở đâu?.* Tiến hành:...
 • 3
 • 13,315
 • 67

Giáo án Luyện từ câu lớp 3 - Tuần 22

Giáo án Luyện từ và câu lớp 3 - Tuần 22

Mầm non - Tiểu học

... Chuẩn bị bài tieát 23. Kế hoạch bài dạy tuần 22 LUYỆN TỪ CÂUMỞ RỘNG VỐN TỪ: SÁNG TẠO – DẤU PHẨYI – Mục tiêu: - Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. - Ôn luyện về dấu phẩy (đứng sau bộ phận trạng ... - Giáo dục cách dùng từ đúng chủ đề đặt đúng dấu câu đã được học.II – Đồ dùng dạy học: - 1 tờ giấy khổ to kẻ bảng ghi lời giải BT1. (Bảng phụ) - 2 băng giấy viết 4 câu BT2. - 2 băng giấy ... Điện (BT3).III – Các hoạt động dạy học: 1) Ổn định: (1’) Hát 2) Bài cũ: (5 ) Nhân hoá – Ôn cách đặt trả lời câu hỏi: Ở đâu? - T nêu tên bài cũ – các yêu cầu kiểm tra. - 1 HS làm bài tập...
 • 3
 • 8,478
 • 41

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 24

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 24

Mầm non - Tiểu học

... Kế hoạch bài dạy tuần 24 LUYỆN TỪ CÂUMỞ RỘNG VỐN TỪ : NGHỆ THUẬT – DẤU PHẨYI - Mục tiêu: - Mở rộng vốn từ ngữ về nghệ thuật. - Ôn luyện về cách dùng dấu phẩy (ngăn cách ... - Nhận xét cho điểm từng HS. 3) Bài mới: 25 )* Giới thiệu bài – ghi tựa bài.* Hướng dẫn làm bài tập.Bài 1: ( 15 )* Mục tiêu: HS nắm được tìm được các từ chỉ nghệ thuật hoạt động.* ... tìm các từ ngữ như thế nào? - GV yêu cầu HS suy nghó tự làm bài vào vở bài tập - GV chia lớp thành 2 nhóm, yêu cầu HS mỗi nhóm tiếp sức nhau lên bảng thi viết từ vào bảng từ đã chuẩn...
 • 2
 • 12,445
 • 68

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 25

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 25

Mầm non - Tiểu học

... HS nắm được cách đặt câu hỏi với từ hỏi “Vì sao?” nêu được cách trả lời.* Tiến hành: Trò chơi “Truyền điện” - T cho HS đọc yêu cầu. - T cho HS tiến hành làm bài vào vở. - T cho HS sửa ... trả lời câu hỏi: Vì sao?/* Tiến hành: hái hoa dân chủ, học cá nhân. - T cho HS đọc yêu cầu tiến hành làm bài vào vở. - T cho HS sửa bài bằng cách bốc thăm hái hoa trên cây trả lời ... núi.- HS đọc yêu cầu cá nhân.- HS làm bài vào vở.- HS sửa bài nhận xét bằng bảng đ/s.- HS đọc lại cá nhân đáp án đúng. a) Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí quá. b) vì họ là những người...
 • 3
 • 12,333
 • 109

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 26

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 26

Mầm non - Tiểu học

... đúng chỗ trong câu văn.* Tiến hành: học lớp, giảng giải, đàm thoại. - T cho HS đọc yêu cầu của bài tập. - T cho HS đọc các câu giúp HS nhận ra diểm giống nhau giữa các câu. - T cho ... nhóm, viết nhanh tên một số lễ hội, hội hoạt động trong lễ hội hội vào bảng thảo luận. - T theo dõi, nhận xét – tuyên dương nhóm tìm đúng nhiều.Bài tập 3:* Mục tiêu: Giúp HS nắm ... – HS sửa bài cá nhân. - T cho HS lên điền dấu phẩy vào câu đã được viết sẵn đính bảng. - T theo dõi , nhận xét.4. Củng cố – dặn dò: (5 ) - T chấm điểm một số vở của HS. - T nhận xét bài...
 • 2
 • 10,335
 • 115

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 28

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 28

Mầm non - Tiểu học

... bài dạy tuần 28 LUYỆN TỪ & CÂUNHÂN HÓA - ÔN CÁCH ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI “ĐỂ LÀM GÌ?”I – Mục tiêu: - Tiếp tục học về nhân hóa. - Ôn cách đặt trả lời câu hỏi “Để làm gì?”. - Ôn luyện ... 3)Bài mới: ( 25 )* Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học - Ghi tựa bài.* Hướng dẫn làm bài tập: - Mục tiêu:Giúp HS nắm được các kiểu nhân hóa và cách đặt dấu câu đúng vị ... là tớ khi nói về mình.- HS lặp lại cá nhân ý chính.- HS làm vào vở.- HS đọc bài cá nhân suy nghó làm bài.- HS làm bài vào vở BT.Vở BT ...
 • 2
 • 15,806
 • 112

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 30

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 30

Mầm non - Tiểu học

... Mục tiêu: Giúp HS nắm được cách đặt câu trả lời câu hỏi có cụm từ “Bằng gì”.* Tiến hành: trò chơi đố vui. - T cho HS tự mời nhau đặt câu hỏi trả lời câu hỏi. - T theo dõi – nhận xét ... 4:* Mục tiêu: Giúp HS nắm được cách đặt dấu câu vào đoạn văn cho đúng.* Tiến hành: học cá nhân – sửa bài tiếp sức. - T yêu cầu HS đọc đề các câu văn cần điền dấu. - T cho HS sửa bài tiếp ... bài vào vở BT.- HS sửa bài chia làm 4 tổ. a) : b) : c) : - HS đọc cá nhân4. Củng cố – dặn dò: (5 ) - T cho HS nêu lại các nội dung vừa học. - Chấm một số vở – nhận xét. - Chuẩn bị tuần...
 • 2
 • 9,193
 • 66

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 32

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 32

Mầm non - Tiểu học

... … bằng trí tuệ, mồ hôi cả máu của mình.Bảng thảo luậnBảng đ/s4. Củng cố – dặn dò: (5 ) - T cho HS nêu nội dung chính của tiết học. - HS mời nhau đặt trả lời câu hỏi “Bằng gì?”. - ... - T nhận xét bài vào vở.- 1 HS đọc cá nhân.- HS thảo luận nhóm.- HS đại diện nhóm trình bày.- HS nhận xét bảng đ/s khi làm bài vào vở BT.- HS đọc cá nhân.- HS làm bài vào vở BT.- HS thi ... đúng. 1 . , 2 : , 3 : Bài 3:* Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại cách trả lời cho câu hỏi “Bằng gì?”.* Tiến hành: học lớp, thi đua tiếp sức. - T cho HS đọc yêu cầu. - T theo dõi, nhận xét. - T...
 • 2
 • 6,482
 • 25

Giáo án môn Luyện từ câu lớp 3 - tuần 23

Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 3 - tuần 23

Mầm non - Tiểu học

... thế nào? Bảng Đ/S4)Củng cố – Dặn dò: (5 )- GV cho HS thi đua theo tổ tìm đặt câutừ nhân hóa.- GV theo dõi, nhận xét.- Về nhà làm lại bài xem trước tiết 24.- GV nhận xét tiết. ... được cách đặt câu hỏi với từ Như thế nào?- Tiến hành: thi đua viết tiếp sức. + GV cho 1 HS đọc yêu cầu. + GV treo bảng có ghi 4 câu trả lời. + HS thi đua theo 4 tổ lên viết câu hỏi tiếp ... dõi, nhận xét thi đua cho HS làm vào vở BT.bước, từng bước tinh nghịch, chạy vút lên trước hàng cùng tới đích, rung 1 hồi chuông.- 1 HS đọc yêu cầu cá nhân, làm bài vào vở.- HS sửa bài...
 • 2
 • 9,996
 • 90

Giáo án môn Luyện từ câu lớp 3 - Tuần 33

Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 3 - Tuần 33

Mầm non - Tiểu học

... phát giấy bút cho từng nhóm. Yêu cầu HS thảo luận để tìm từ trong 5 phút. Sau đó mang giấy ghi các từ tìm - Hát- 10 HS lần lượt đặt câu. PP: Thực hành – HT: Cá nhân- Tìm những từ chỉ nghề ... tieõu1. Kiến thức: - Mở rộng hệ thống hoá vốn từ chỉ nghề nghiệp từ chỉ phẩm chất của người dân Việt Nam.2. Kỹ năng: - Rèn HS biết đặt câu với những từ tìm được.3. Thái độ: - Ham ... 1. Giấy khổ to 4 tờ bút dạ.- HS: Vở.III. Các hoạt độngHoạt động của Thầy Hoạt động của Trò1. Khởi động (1’)2. Bài cu õ (3’) Từ tráinghóa:- Cho HS đặt câu với mỗi từ ở bài tập 1. - Nhận...
 • 2
 • 4,084
 • 10

Tài liệu luyện từ câu lớp 3 - Tuần 11

Tài liệu luyện từ và câu lớp 3 - Tuần 11

Mầm non - Tiểu học

... mành cọ làn cọ xuất khẩu.- HS hát chuyền hoa chọn 4 tổ thực hiện đặt câu với 4 từ cho sẵn.Bảng đ/sBảng gỗVở Bài tậpBảng ñ/sHoa LUYỆN TỪ CÂUTỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG – ÔN TẬP CÂU : AI ... ( 25 ): Từ ngữ Quê hương – Ôn tập câu: Ai làm gì? a- Giới thiệu bài mới (1’): trong giờ Luyện tập & Câu tuần này các em sẽ được mở rộng vốn từ theo chủ điểm Quê hương và sau đó ôn tập câu ... Bài tập yêu cầu chúng ta tìm các câu văn được viết theo mẫu Ai làm gì?có trong đoạn văn, sau đó chỉ rõ bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai?”, bộ phận câu trả lời câu hỏi “làm gì?”.- HS làm bài...
 • 3
 • 9,133
 • 89

Xem thêm