luyện từ và câu lớp 2

Giáo án luyện từ câu - Lớp 2

Giáo án luyện từ và câu - Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... hóa vốn từ liên quan đến học tập - Rèn kỹ năng đặt câu: đặt câu với từ mới, sắp xếp lại trật tự câu, làm quen với câu hỏi- Cách tiến hành:Cách tiến hành:* Bài 1 /26 - Gv hướng dẫn tìm từ chỉ ... HỌC:1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng làm bài tập về nhà3. Bài mới TUẦN 25 Ngày… tháng… năm ………TIẾT 25 TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂNCÂU HỎI : VÌ SAOI. Mục ... ĐÍCH YÊU CẦU:- Mở rộng hệ thống hóa vốn từ liên quan đến học tập- Rèn kỹ năng đặt câu: đặt câu với từ mới, sắp xếp lại trật tự câu, làm quen với câu hỏiII. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng phụ,tranh...
 • 79
 • 12,987
 • 7

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ đặc điểm

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ chỉ đặc điểm

Mầm non - Tiểu học

... DẠYMôn : Luyện từ câu Bài : TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?Tuần : 15Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU:- Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật, sự vật.- Rèn kỹ năng đặt câu theo ... bài tập 2. - Phiếu bài tập viết nội dung bài tập 3. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- 3 HS lên bảng, đặt 3 câu theo mẫu Ai làm gì. HS dưới lớp nói miệng câu của ... những từ chỉ đặc của người và vật.- HS hoạt động theo nhóm ( tổ ) sau 5 phút cả 4 nhóm dán giấy của mình lên bảng. Nhóm nào viết được nhiều từ đúng sẽ được thắng cuộc.- HS đọc chọn từ thích...
 • 2
 • 5,089
 • 24

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ tính chất

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ chỉ tính chất

Mầm non - Tiểu học

... : Luyện từ câu Bài : TỪ CHỈ TÍNH CHẤT. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO ? TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI.Tuần : 16Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU:- Bước đầu hiểu từ trái nghóa. Biết dùng những từ trái nghóa là tính từ ... :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 2, 3 tiết luyện từ câu trước.- GV nhận xét ghi điểm.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : ... HS đọc yêu cầu, Tìm từ trái nghóa với mỗi từ sau : Tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao, khoẻ.- HS thảo luận theo cặp.- 2 HS lên bảng làm, lớp làm bài vào giấy nháp, HS đọc câu đặt được.- 1 HS...
 • 3
 • 4,521
 • 12

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Mầm non - Tiểu học

... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câu Bài : TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP.Tuần : 33Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng các hệ thống hoá vốn từ về nghề nghiệp về ... 4’- Cho HS đặt câu với mỗi từ ở bài tập 1 SGK trang 120 .3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài – Ghi đề 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.+ ... Bài tập 2 : (Miệng).- GV chia nhóm phát giấy khổ to để các nhóm thi tìm từ chỉ nghề nghiệp.- Cả lớp GV nhận xét kết luận.+ Bài tập 3 : (Miệng).- GV mời 2, 3 HS lên bảng viết các từ nói...
 • 3
 • 7,622
 • 15

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ vật nuôi

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ và vật nuôi

Mầm non - Tiểu học

... học. - Nhận xét, tuyên dương.- HS đọc : Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau.- HS làm việc theo nhóm đôi. Từng cặp đối đáp.IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:. . . . . . . . . . . . . . ... Vónh NgọcGV: Trịnh Vũ Ngọc Loan + Bài tập 3 : - GV gọi một HS đọc yêu cầu.- GV Yêu cầu HS đọc câu mẫu.- Hướng dẫn HS hoạt động nhóm đôi.- Theo dỗi nhận xét chốt lại ý kiến đúng.5’ 3. Họat...
 • 3
 • 2,599
 • 8

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa

Mầm non - Tiểu học

... DẠYMôn : Luyện từ câu Bài : TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ?Tuần : 19Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Biết gọi tên các thang trong năm các ... các tháng bắt đầu kết thúc của từng mùa.- Xếp được các ý theo lời Bà Đất trong chuyện bốn mùa phù hợp với từng mùa trong năm.- Biết đặt trả lời câu hỏi có cụm từ khi nào ?II./ ĐỒ DÙNG DẠY ... tập 2. Học sinh : - Sách giáo khoa. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 ’ 2. ...
 • 3
 • 3,713
 • 12

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?

Mầm non - Tiểu học

... : Luyện từ câu Bài : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT - TRẢ LỜI CÂU HỎIĐỂ LÀM GÌ ?Tuần : 29 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng vốn từ về cây cối.- Tiếp tục luyện ... đặt trả lời câu hỏi “Để làm gì ?”.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh ảnh 3, 4 loài cây ăn quả.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- GV chia lớp thành 2 phần gọi 2 HS ... loài cây ăn quả.HS2: Viết tên các loài cây lương thực, thực phẩm.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài – Ghi đề 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm...
 • 3
 • 7,593
 • 24

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim chóc ... câu hỏi ở đâu?

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim chóc ... câu hỏi ở đâu?

Mầm non - Tiểu học

... : Luyện từ câu Bài : TỪ NGỮ VỀ CHIM CHÓC - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI Ở ĐÂU ?Tuần : 21 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng hệ thống hoá vốn từ về : từ ... Biết trả lời đặt câu hỏi về địa điểm theo mẫu : Ở đâu ?II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng thống kê bài tập 1.- Mẫu câu bài tập 2. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : ... kiểm tra . HS1 HS 2 cùng nhau thực hành hỏi đáp về thời gian. - HS 3 làm bài tập : Tìm từ chỉ đặc điểm của các mùa trong năm.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động...
 • 2
 • 3,100
 • 9

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về loài thú ... dấu phẩy

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về loài thú ... dấu phẩy

Mầm non - Tiểu học

... BÀI DẠYMôn : Luyện từ câu Bài : TỪ NGỮ VỀ CÁC LOÀI THÚ DẤU CHẤM DẤU PHẨY ?Tuần : 24 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng hệ thống hoá vốn từ liên quan ... thú.- Hiểu được các câu thành ngữ trong bài.- Biết dùng dấu chấm dấu phẩy trong một đoạn văn.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh minh hoạ trong bài.- Thẻ từ có ghi các đặt điểm tên con vật.- ... trong tranh minh hoạ một từ chỉ đúng đặt diểm của nó.- Quan sát tranh.3 HS lên bảng nhận thẻ từ gắn vào tên các con vật.- Học sinh trả lời.- HS làm bài.- Mỗi HS đọc 1 câu. ...
 • 3
 • 5,580
 • 34

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển ... vì sao???

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển ... vì sao???

Mầm non - Tiểu học

... BÀI DẠYMôn : Luyện từ câu Bài : TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN – ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎIVÌ SAO ?Tuần : 25 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng vốn từ về sông biển.- ... 2 của tiết 24 .- HS 2 điền đấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn ghi sẵn.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài ... của bài.- Đọc yêu cầu – Cả lớp đọc thầm theo.- 2 tiếng- Nhóm tìm các từ có tiếng biển.- Tìm từ theo nghóa tương ứng cho trước.- Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau....
 • 3
 • 6,893
 • 33

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển

Mầm non - Tiểu học

... KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câu Bài : TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN – DẤU PHẨY.Tuần : 26 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng vốn từ về sông biển.- Luyện tập về dấu ... bảng.HS1: Viết các từ ngữ có tiếng biển.HS2: Đặt câu cho bộ phận được gạch dưới.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn ... phụ viết sẵn 2 câu văn để kiểm tra bài cũ.- Tranh minh hoạ các loài cá trong SGK.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- GV chia lớp thàng 2 phần, yêu cầu 2 HS lên bảng.HS1:...
 • 2
 • 4,482
 • 19

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về thời tiết ... dấu chấm than!

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về thời tiết ... dấu chấm than!

Mầm non - Tiểu học

... GV: Phùng Thị Tiết THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câu Bài : TỪ NGỮ VỀ THỜI TIẾT - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO - DẤU CHẤM DẤU CHẤM THAN ?Tuần : 20 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong ... tập 2. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- 2 HS hỏi đáp theo mẫu câu hỏi có từ khi nào ?- Nhận xét ghi điểm.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 ... vốn từ về thời tiết- Rèn kỹ năng đặt câu với cụm từ chỉ thời điểm : bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ ? thay cho khi nào ?II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 3.- 2...
 • 3
 • 2,327
 • 15

Xem thêm