luận án tiến sĩ đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường trung học phổ thông ở đà nẵng

luận án tiến đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất hoạt động thể thao trong trường trung học phổ thông đà nẵng

luận án tiến sĩ đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường trung học phổ thông ở đà nẵng

Tiến sĩ

... khoa học đề cập đến vấn đề Từ sở lý luận thực tiễn trên, tiến hành nghiên cứu luận án với tên đề tài Đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu giáo dục thể chất hoạt động thể thao trường trung ... dạy học Trong thực tiễn, ta đánh giá chất lượng GDTC cách trực tiếp sản phẩm GD (người học) đánh giá gián tiếp thông qua việc đánh giá điều kiện bảo đảm chất lượng GDTC, kết hợp hai cách đánh giá ... GDTC HĐTT trường THPT Đà Nẵng 3.2 Đánh giá thực trạng GDTC HĐTT trường THPT Đà Nẵng 3.3 Nghiên cứu lựa chọn ứng dụng giải pháp nâng cao hiệu GDTC HĐTT trường THPT Đà Nẵng Giả thiết khoa học Nếu...
 • 207
 • 877
 • 2

đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất hoạt động thể thao trong trường trung học phổ thông đà nẵng

đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường trung học phổ thông ở đà nẵng

Tiến sĩ

... khoa học đề cập đến vấn đề Từ sở lý luận thực tiễn trên, tiến hành nghiên cứu luận án với tên đề tài Đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu giáo dục thể chất hoạt động thể thao trường trung ... trung học phổ thông Đà Nẵng Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án sở đánh giá thực trạng GDTC HĐTT trường THPT địa bàn thành phố Đà Nẵng, phân tích sở lý luận, thực tiễn, yếu tố tác động ... GDTC HĐTT trường THPT Đà Nẵng 3.2 Đánh giá thực trạng GDTC HĐTT trường THPT Đà Nẵng 3.3 Nghiên cứu lựa chọn ứng dụng giải pháp nâng cao hiệu GDTC HĐTT trường THPT Đà Nẵng Giả thiết khoa học Nếu...
 • 199
 • 1,542
 • 18

Đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất hoạt động thể thao trong trường trung học phổ thông Đà Nẵng (tóm tắt + toàn văn)

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường trung học phổ thông ở Đà Nẵng (tóm tắt + toàn văn)

Tiến sĩ

... QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Võ Văn Vũ (2013), Thực trạng công tác giáo dục thể chất hoạt động thể thao trường trung học phổ thông địa bàn thành phố Đà Nẵng , Tạp chí Khoa học Thể thao, Viện Khoa học TDTT ... Võ Văn Vũ (2014), Đánh giá kết dạy học môn thể dục thể chất học sinh trường trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng , Tạp chí Khoa học Đào tạo Huấn luyện Thể thao, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh ... Vũ (2014), “Lựa chọn giải phát nâng cao hiệu giáo dục thể chất hoạt động thể thao trường THPT Đà Nẵng phương pháp phân tích SWOT” , Tạp chí Khoa học Đào tạo TDTT, Trường Đại học TDTT Hồ Chí Minh...
 • 49
 • 1,020
 • 1

tóm tắt luận án tiến Đánh giá hiện trạng dự báo xâm nhập mặn tầng nước ngầm Pleistocen do khai thác nước ngầm vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng

tóm tắt luận án tiến sĩ Đánh giá hiện trạng và dự báo xâm nhập mặn tầng nước ngầm Pleistocen do khai thác nước ngầm vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng

Tiến sĩ

... đánh giá, xác định nguồn phân bố, trạng mặn-nhạt diễn biến xâm nhập mặn - Tiếp cận phương pháp điều tra đánh giá đại, tiên tiến: việc nghiên cứu đánh giá tài nguyên NDĐ, quy luật biến đổi chất ... học .Ý nghĩa khoa học thực tiễn Ý nghĩa khoa học: - Kết nghiên cứu Luận án cung cấp sở khoa học cho việc nghiên cứu luận giải chế xâm nhập mặn tầng Pleistocen vùng ven biển ĐBSH - Cung cấp sở ... Phƣơng pháp xác định hàm lƣợng tổng chất rắn hòa tan Xác định tổng chất khoáng hòa tan (TDS) việc sử dụng phương pháp trực tiếp (phương pháp phân tích thành phần hóa học) phương pháp gián tiếp thông...
 • 24
 • 575
 • 0

Đổi mới đánh giá hoạt động sư phạm trong trường trung học phổ thông các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Đổi mới đánh giá hoạt động sư phạm trong trường trung học phổ thông các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Tiến sĩ

... thức đánh giá dựa thời điểm thực việc đánh giá, theo chủ thể thực đánh giá Trong thực tiễn đánh giá HĐSP giáo viên trường THPT cần lựa chọn kết hợp phương pháp hình thức đánh giá để nâng cao hiệu ... chủ hiệu đánh giá HĐSP giáo viên nhằm xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường * Nội dung - Thực qui trình: tự đánh giáđánh giáđánh giá ... pháp giải pháp mặt nhận thức, giải pháp giải pháp điều kiện cho việc thực đổi đánh giá, giải pháp giải pháp để thực thi đổi đánh giá HĐSP giáo viên THPT 3.3 Thực nghiệm đổi đánh giá HĐSP giáo...
 • 27
 • 499
 • 0

luận án tiến dinh dưỡng thực trạng giải pháp nâng cao năng lực quản lý việc sử dụng phụ gia trong chế biến thực phẩm tại quảng ninh

luận án tiến sĩ dinh dưỡng thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý việc sử dụng phụ gia trong chế biến thực phẩm tại quảng ninh

Tiến sĩ

... trạng giải pháp nâng cao lực quản lý việc sử dụng số phụ gia chế biến thực phẩm Quảng Bình” với mục tiêu: Đánh giá thực trạng quản lý việc sử dụng số phụ gia chế biến thực phẩm Quảng Bình Đánh giá ... - Đánh giá thực trạng công tác quản lý ATVSTP địa bàn tỉnh Quảng Bình: - Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành ATVSTP phương pháp điều tra KAP với phiếu vấn thiết kế sẵn - Đánh giá ... tập trung vào hoạt động chính: (1) Thông tin, giáo dục truyền thông, (2) Đào tạo, hướng dẩn chủ sở thực phẩm phẩm màu thực phẩm phụ gia thay hàn the; (3) Hướng dẩn chủ sở tự làm cam kết đảm bảo chất...
 • 156
 • 416
 • 3

tóm tắt luận án tiến Nghiên cứu thực trạng đề xuất đổi mới pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu thực trạng và đề xuất đổi mới pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Tiến sĩ

... Đại học Khoa học tự nhiên Phản biện 3: PGS.TS Dƣơng Đăng Huệ Bộ Tƣ pháp Luận án đƣợc bảo vệ hội đồng chấm luận án cấp trƣờng họp tại: Trƣờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội Vào hồi giờ, ngày tháng ... đoạn 2000-2010 - Điều tra, đánh giá thực trạng thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số địa phương - Đánh giá mặt được, chưa quy định pháp luật việc tổ chức thực thu hồi đất, bồi thường, ... pháp thu nhập; phương pháp chiết trừ phương pháp thặng dư Đối với loại đất, lựa chọn phương pháp cụ thể để áp dụng, ví dụ: phương pháp so sánh trực tiếp chủ yếu áp dụng cho xác định giá đất ở, ...
 • 27
 • 426
 • 1

Đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất trong hoạt động thể thao trường trung học phổ thông đà nẵng (thông tin đưa lên website)

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và trong hoạt động thể thao trường trung học phổ thông ở đà nẵng (thông tin đưa lên website)

Tiến sĩ

... QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Võ Văn Vũ (2013), Thực trạng công tác giáo dục thể chất hoạt động thể thao trường trung học phổ thông địa bàn thành phố Đà Nẵng , Tạp chí Khoa học Thể thao, Viện Khoa học TDTT ... Võ Văn Vũ (2014), Đánh giá kết dạy học môn thể dục thể chất học sinh trường trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng , Tạp chí Khoa học Đào tạo Huấn luyện Thể thao, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh ... Vũ (2014), “Lựa chọn giải phát nâng cao hiệu giáo dục thể chất hoạt động thể thao trường THPT Đà Nẵng phương pháp phân tích SWOT” , Tạp chí Khoa học Đào tạo TDTT, Trường Đại học TDTT Hồ Chí Minh...
 • 49
 • 1,079
 • 6

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động chuyên môn các trường trung học phổ thông công lập huyện quảng xương tỉnh thanh hóa luận văn thạc khoa học giáo dục

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động chuyên môn các trường trung học phổ thông công lập huyện quảng xương tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... Trong mi nh trng, vic qun lý hot ng CM c thc hin mt cỏch khoa hc thỡ hiu qu qun lý cng cao i vi mi i tng qun lý, c bit l i ng GV cn cú nhng phng phỏp thớch hp mi cú th mang li hiu qu l nõng cao ... NG CHUYấN MễN CC TRNG TRUNG HC PH THễNG CễNG LP TRấN C PHNG DIN L LUN V THC TIN 7.2 XUT MT S GII PHP Cể C S KHOA HC NHM NNG CAO HIU QU QUN L HOT NG CHUYấN MễN CC TRNG TRUNG HC PH THễNG CễNG ... i v hng ti, nú cú ni dung khỏc nhng lnh vc khỏc Trong sn xut, hiu qu cú ngha l hiu sut, l nng sut Trong kinh doanh hiu qu l lói sut, li nhun Trong lao ng núi chung, hiu qu lao ng l nng sut lao...
 • 117
 • 891
 • 1

tóm tắt luấn án tiến đánh giá khả năng sản xuất tinh của bò đực giống brahman holstein friesian nhập từ australia nuôi tại việt nam

tóm tắt luấn án tiến sĩ đánh giá khả năng sản xuất tinh của bò đực giống brahman và holstein friesian nhập từ australia nuôi tại việt nam

Tiến sĩ

... 24 tháng; 25 - 36 tháng; 3749 tháng 49 - 60 tháng) trình bày t#i hình 3.3 N4ng - tinh trùng cAa c hai gi ng bò thay Gi theo giai o#n tuGi, th5p nh5t I giai o#n 18 - 24 tháng tuGi #t =nh cao I ... c/u ngày cao TTNT Chúng nghiên c1u tài “ ánh giá kh n,ng s n xu5t tinh cAa bò 9c gi ng Brahman Holstein Friesian nh2p t; Australia nuôi t#i Vi t Nam” M C TIÊU NGHIÊN C U 2.1 M c tiêu ánh giá !"c ... o cho cán b- chuyên môn, cán b- qu n lý, dùng gi ng d#y, h*c t2p I các tr!'ng #i h*c, cao Lng cMng nh! cho cJ sI ch,n nuôi bò 9c gi ng s n xu5t tinh ông l#nh 3.2 Ý ngh a th c ti n - ánh giá !"c...
 • 27
 • 363
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu thực trạng bệnh thoái hóa khớp gối hiệu quả nâng cao năng lực chẩn đoán, xử trí của cán bộ y tế xã tại tỉnh hải dương

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thực trạng bệnh thoái hóa khớp gối và hiệu quả nâng cao năng lực chẩn đoán, xử trí của cán bộ y tế xã tại tỉnh hải dương

Tiến sĩ

... GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Mô tả thực trạng bệnh thoái hóa khớp gối người từ 40 tuổi trở lên 02 xã thuộc huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương; Đánh giá hiệu mô hình can thiệp nâng cao lực chẩn đoán xử trí bệnh ... chẩn đoán xử trí bệnh THK gối cộng đồng - Thiết kế nghiên cứu can thiệp: dựa kết nghiên cứu ngang, thực hoạt động can thiệp đánh giá hiệu can thiệp CBYT xã nhằm nâng cao kiến thức chẩn đoán, điều ... bệnh THK, tập trung vào bệnh THK gối cho CBYT TYT xã Theo nghiên cứu đánh giá hiệu chương trình đào tạo quản lý bệnh THK cho bác sỹ tuyến sở Mỹ cho thấy, bác sỹ tuyến sở thường không đào tạo bệnh...
 • 25
 • 1,390
 • 0

Luận văn thạc sĩ ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA TẠI HUYỆN LÂM THAO TỈNH PHÚ THỌ

Luận văn thạc sĩ ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA TẠI HUYỆN LÂM THAO TỈNH PHÚ THỌ

Nông - Lâm - Ngư

... nh t tháng có nhi t ñ trung bình 29,70C 28,90C, tháng l nh nh t tháng giêng, nhi t ñ trung bình 16,50C ð m không khí trung bình c a Lâm Thao 82%, tháng có m ñ không khí cao nh t 87% (tháng 4, ... gi i pháp ñ nâng cao hi u qu kinh t s n xu t lúa ñ a bàn - Gi i pháp v gi ng - Gi i pháp v phân bón 3.4 Phương pháp nghiên c u 3.4.1 Phương pháp ñi u tra thu th p, thông tin 3.4.1.1 Các thông ... 1.2.1 M c ñích: ðánh giá th c tr ng hi u qu kinh t s n xu t lúa, s ñó ñ xu t gi i pháp ñ nâng cao hi u qu kinh t s n xu t lúa c a huy n Lâm Thao t nh Phú Th 1.2.2 Yêu c u: - ðánh giá ñư c nh ng...
 • 74
 • 449
 • 0

tóm tắt luận án tiến đánh giá hiệu quả rừng trồng keo lai (acacia mangium x a. auriculiformis) một số vùng sinh thái tại việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ đánh giá hiệu quả rừng trồng keo lai (acacia mangium x a. auriculiformis) ở một số vùng sinh thái tại việt nam

Tiến sĩ

... nên luận án chưa thể đánh giá tổng thể hiệu kinh trồng rừng Keo lai cấp đất khác vùng sinh thái Việt Nam Luận án chưa đánh giá tổng thể hiệu môi trường như: - Chưa tính toán lượng hấp thụ carbon ... thái nước ta - Hiệu môi trường đề tài tập trung vào đánh giá trữ lượng carbon Keo lai, thảm mục rơi rụng 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp tổng quát •Quan điểm phương pháp luận Để phát ... Khảo sát trường Đánh giá thực trạng trồng, sinh trưởng rừng trồng Keo lai • Lựa chọn địa điểm nghiên cứu - Lựa chọn khu rừng trồng 6-7 tuổi công ty, người dân để tiến hành khảo sát - Đánh giá tình...
 • 24
 • 589
 • 0

tóm tắt luận án tiên đánh giá vai trò của mảnh ghép trong điều trị thoát vị vết mổ thành bụng

tóm tắt luận án tiên sĩ đánh giá vai trò của mảnh ghép trong điều trị thoát vị vết mổ thành bụng

Tiến sĩ

... GIANG BV Việt Đức Hà Nội Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Trường tổ chức Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh Vào lúc: 13 30 ngày 18 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm luận án tại: - Thư viện Quốc ... muốn tiến hành nghiên cứu thực tế phương pháp điều kiện Việt Nam Qua rút kết luận kỹ thuật, định hiệu phương pháp dùng mảnh ghép điều trị TVVM NHỮNG ĐĨNG GĨP CUẢ LUẬN ÁN - Xác định tính khã thi hiệu ... hiệu cuả phương pháp đặt mảnh ghép điều trị vị vết mổ điều kiện thực tế Việt Nam - Đưa tỉ lệ tái phát cuả phương pháp khâu phương pháp đặt mảnh ghép BỐ CỤC CUẢ LUẬN ÁN Luận án có 116 trang gồm:...
 • 27
 • 307
 • 1

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu thực trạng sản xuất một số biện pháp kỹ thuật sản xuất lúa lai vùng bắc trung bộ

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thực trạng sản xuất và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất lúa lai ở vùng bắc trung bộ

Tiến sĩ

... 2 - Cung cấp luận khoa học, giải pháp kỹ thuật nâng cao suất lúa lai Bắc Trung 3.3 Ý nghĩa thực tiễn Thông qua đánh giá thực trạng xác định tiềm mở rộng sản xuất lúa lai thương ... vùng Bắc Trung bộ, nhằm đạt suất hiệu tối đa 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phỏng vấn trực tiếp đối tượng điều tra: Các phương pháp điều tra: đánh giá nhanh nông thôn (RRA); đánh giá nông thôn ... LSD0,05 5,7 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ Kết luận Thực trạng sản xuất lúa lai Bắc Trung phản ánh: - Diện tích lúa lai tỉnh Bắc Trung có khoảng 200 nghìn ha, chiếm 40% nước, tập trung chủ yếu vào tỉnh Thanh...
 • 24
 • 352
 • 0

tóm tắt luận án tiến “Đánh giá dự báo các xung đột môi trƣờng trong khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc khu vực Tây Nguyên

tóm tắt luận án tiến sĩ “Đánh giá và dự báo các xung đột môi trƣờng trong khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc khu vực Tây Nguyên

Tiến sĩ

... Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án tiến cấp sở họp Vào hồi ngày tháng năm 20 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung ... xuất thể chế quản lý TNN lưu vực Srêpok: 3.4.3.2 Giải pháp quy hoạch 3.4.3.3 Giải pháp kinh tế 3.4.3.4 Giải pháp công trình 3.4.3.5 Giải pháp phi công trình 3.4.3.6 Một số giải pháp khác 20 a Thực ... điển hình tập trung theo nhóm như: Giải pháp kinh tế; Giải pháp chế, sách quản lý; Giải pháp xã hội: thỏa hiệp, dung hòa lợi ích, phối hợp khai thác; Giải pháp nhận thức, tuyên truyền, phổ biến,...
 • 27
 • 240
 • 1

tóm tắt luận án tiến đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí cho khu vực Hà Nội

tóm tắt luận án tiến sĩ đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí cho khu vực Hà Nội

Tiến sĩ

... đến toán đánh giá chất lượng môi trường không khí Mức độ ô nhiễm công nghiệp tính toán thông qua tiêu tần suất ngày có nồng độ chất ô nhiễm vượt qui chuẩn Ô nhiễm giao thông đánh giá gián tiếp ... mặt nước lớn Luận án đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môi trường không khí Hà Nội như: giải pháp xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý chất lượng môi trường không khí, giải pháp bảo tồn ... dừng mức đánh giá thông qua giá trị yếu tố gây ô nhiễm từ loại nguồn thải khác Trong đó, số yếu tố môi trường có ảnh hưởng tốt đến chất lượng không khí xanh, mặt nước chưa đưa vào toán đánh giá định...
 • 24
 • 540
 • 0

Luận án tiến Nghiên cứu thực trạng nhiễm ký sinh trùng đường sinh sản phụ nữ độ tuổi 18 - 49 đã có chồng tại thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh hiệu quả điều trị

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu thực trạng nhiễm ký sinh trùng đường sinh sản ở phụ nữ độ tuổi 18 - 49 đã có chồng tại thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh và hiệu quả điều trị

Tiến sĩ

... Truyền thông giáo dục sức khỏe: hình thức: Nói chuyện, tranh ảnh, băng video Hỗ trợ cán y tế: Cán cán nhóm nghiên cứu cán y tế Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên định kỳ tháng lần thực giám sát, ... bệnh, truyền thông, tư vấn cho phụ nữ dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản Đánh giá hiệu quả: Bằng phiếu câu hỏi nghiên cứu can thiệp đánh giá hiệu can thiệp theo thời gian 12 tháng so sánh dọc trước ... 2 TÍNH MỚI, TÍNH KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN Luận án góp phần số điểm mới, thực tiễn khoa học - Mô tả thực trạng yếu tố nguy liên quan đến nhiễm nấm, đơn bào...
 • 24
 • 598
 • 0

Luận án tiến Nghiên cứu thực trạng thiếu máu phụ nữ mang thai tại huyện Củ Chi,thành phố Hồ Chí Minh hiệu quả một số biện pháp can thiệp

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu thực trạng thiếu máu ở phụ nữ mang thai tại huyện Củ Chi,thành phố Hồ Chí Minh và hiệu quả một số biện pháp can thiệp

Tiến sĩ

... uống viên sắt, làm việc nghỉ ngơi, nguy dấu hiệu thiếu máu PNMT 2.2.6 Các phương pháp tiêu chí đánh giá 2.2.6.1 Các phương pháp đánh giá - Đánh giá thực trạng thiếu máu phụ nữ mang thai theo kết ... học hết lớp 5/12 4/10; - Trung học sở: học hết lớp lớp 9/12 7/10; - Trung học phổ thông: học hết lớp 12/12 10/10 * Tiêu chí đánh giá hộ nghèo: Tiêu chí đánh giá hộ nghèo dựa theo Quyết định số ... Nguyên hiệu biện pháp can thiệp cho thấy kết can thiệp làm giảm 27,3% tỷ lệ thiếu máu PNMT Mô hình giáo dục phòng chống thiếu máu phụ nữ Sán Dìu, phối hợp hoạt động truyền thông giáo dục sức...
 • 134
 • 6,304
 • 48

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25