lập kế hoạch marketing cho một công ty

Lập kế hoạch Marketing cho công ty TNHH XDTM & TVTK Công Đạt giai đoạn 2008 - 2009

Lập kế hoạch Marketing cho công ty TNHH XDTM & TVTK Công Đạt giai đoạn 2008 - 2009

Kinh tế - Thương mại

... hình ảnh công ty, muốn khai thác lợi thế cạnh tranh của công ty. Và đặc biệt, bộ phận Marketing là nơi lập ra các kế hoạch Marketing cho công ty. Lập kế hoạch Marketing cho Cty TNHH ... cho khách hàng. Lập kế hoạch Marketing cho Cty TNHH XDTM & TVTK Công Đạt gđ 08 - 09 17 CHƢƠNG 4: KẾ HOẠCH MARKETING CHO CÔNG TY CÔNG ĐẠT 4.1 PHÂN TÍCH S.W.O.T CỦA CÔNG TY ... của công ty Công Đạt Lập kế hoạch Marketing cho Cty TNHH XDTM & TVTK Công Đạt gđ 08 - 09 16 Nhận xét: Qua ma trận hình ảnh của công ty, ta thấy rằng công ty đạt 2.2 đứng sau công ty...
 • 24
 • 855
 • 2

Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm cá basa tại công ty Agifish

Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm cá basa tại công ty Agifish

Kinh tế - Thương mại

... của Công ty trong thời gian qua. Nghiên cứu thị trường, đối thủ sau đó phân tích các hoạt động marketing hiện tại và lập kế hoạch marketing cho Công ty. Mục đích chính của Công tylập kế hoạch ... Quá trình lập kế hoạch marketing 2.4. Quá trình lập kế hoạch marketing GVHD: Võ Minh Sang SVTH: Võ Thị Phi Nga Trang 6 Đề tài: Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm cá basa của Công ty Cổ phần ... của Công ty, lập sổ sách, hạch toán, báo cáo số liệu kế toán, trực tiếp công tác kế toán cho hai Xí nghiệp đông lạnh.- Phòng kế hoạch và điều độ sản xuất Phòng lập kế hoạch sản xuất cho các...
 • 59
 • 1,706
 • 20

Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm cá tra cá basa của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản an giang

Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm cá tra cá basa của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản an giang

Kinh tế - Thương mại

... của Công ty trong thời gian qua. Nghiên cứu thị trường, đối thủ sau đó phân tích các hoạt động marketing hiện tại và lập kế hoạch marketing cho Công ty. Mục đích chính của Công tylập kế hoạch ... NGHIỆPKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPLẬP KẾ HOẠCH MARKETING LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO SẢN PHẨM CÁ TRA CÁ BASA CHO SẢN PHẨM CÁ TRA CÁ BASACỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤCỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ... DOANH VÕ THỊ PHI NGALẬP KẾ HOẠCH MARKETING LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO SẢN PHẨM CÁ TRA CÁ BASA CHO SẢN PHẨM CÁ TRA CÁ BASA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤCỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU...
 • 65
 • 1,674
 • 18

Lập kế hoạch Marketing cho công ty chế biến đông lạnh thủy sản xuất khẩu 1 – Trực thuộc công ty IDI năm 2008

Lập kế hoạch Marketing cho công ty chế biến đông lạnh thủy sản xuất khẩu 1 – Trực thuộc công ty IDI năm 2008

Quản trị kinh doanh

... THUYẾT 32.1. Khái niệm về Marketingkế hoạch Marketing 32.1.1. Marketing 32.1.2 .Kế hoạch Marketing 32.1.3. Kế hoạch tiếp thị hàng năm 32.2. Các bước hoạch định Marketing 41. Tóm lượt nội ... đầu tư công ty chế biến thủy sản xuất khẩu 1 Lập kế hoạch Marketting cho Công ty Chế Biến Đông Lạnh Thủy Sản Xuất Khẩu 1* Sản phẩm dự kiến của công ty: Sản phẩm thủy sản chính của công ty chủ ... Minh Toàn Trang 35 Lập kế hoạch Marketting cho Công ty Chế Biến Đông Lạnh Thủy Sản Xuất Khẩu 12.1. Khái niệm về Marketingkế hoạch Marketing 2.1.1. Marketing - Marketing = Tiếp thị =...
 • 52
 • 522
 • 2

Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm cá basa của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang

Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm cá basa của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang

Quản trị kinh doanh

... Quá trình lập kế hoạch marketing 2.4. Quá trình lập kế hoạch marketing GVHD: Võ Minh Sang SVTH: Võ Thị Phi Nga Trang 6 Đề tài: Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm cá basa của Công ty Cổ phần ... cho sản phẩm cá basa của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang Một kế hoạch marketing có nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau về quá trình lập kế hoạch marketing cho công ty. Sơ đồ dưới đây minh ... trình lập kế hoạch marketing của công ty. Sơ đồ 2.1: Các giai đoạn của quá trình kế hoạch Marketing 2.4.1. Phân tích khả năng thị trường và chiến lược marketing hiện tại Bất kỳ công ty nào...
 • 65
 • 1,304
 • 3

Lập kế hoạch Marketing cho công ty cổ phần du lịch Cần Thơ

Lập kế hoạch Marketing cho công ty cổ phần du lịch Cần Thơ

Quản trị kinh doanh

... trạng công tác hoạch định Marketing và mở rộng thị trường tại công ty DANAMECO I. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Đà Nẵng 1. Giới thiệu khái quát về công ty: Công ... thì chi phí tính trên đầu người cho một chiến dịch Marketing hay bất kỳ hoạt động nào khác của công ty sẽ được giảm bớt và gia tăng khả năng sinh lời cho công ty.  Có thể tiếp cận được: Các ... ảnh của công ty Công ty muốn được xem như những nhà cung cấp tin cậy của những hàng hóa và sản phẩm. Công ty muốn được xem như những người dẫn đạo về đổi mới công nghệ trong ngành công nghiệp...
 • 102
 • 1,500
 • 14

Lập kế hoạch Marketing cho công ty cổ phần du lịch Cần Thơ

Lập kế hoạch Marketing cho công ty cổ phần du lịch Cần Thơ

Quản trị kinh doanh

... giao âải l láûp họa âån GTGt gåíi vãư cho Cäng ty thanh toạn tiãưn hoa häưngSau khi Cäng ty õaợ nhỏỷn baùn haỡng õaỷi lyù thỗ cho õóỳn cuọỳi quyï Cäng ty láûp baíng âäúi chiãúu täön kho (haìng ... uíy nhiãûm chi cho Ngán haìng cuía hoü. Taûi âáy Ngán hng âải diãûn ngỉåìi mua chè tr säú tiãưn cho Cäng ty tải Ngán hng âải diãûn ca Cäng ty. Ngán haìng âaûi diãûn cuía Cäng ty ghi giáúy bạo ... õaỷi lyù giao nhỏỷn. Åí Cäng ty chè laìm nhiãûm vuû nháûn haìng cuía âải l v giao hng cho khạch hng. Khi Cäng ty coù õồn õỷt haỡng õaỷi lyù seợ giao haỡng cho Cọng ty vaỡ khi giao haỡng thỗ õaỷi...
 • 49
 • 799
 • 4

Lập kế hoạch Marketing cho công ty cổ phần du lịch Cần Thơ

Lập kế hoạch Marketing cho công ty cổ phần du lịch Cần Thơ

Quản trị kinh doanh

... công cộngThành lập hệ thống phối hợp hoạt động giữa các nhà nắm giữ tài nguyên: Phát triển du lịch nên có kế hoạch, đầu tư và sự tham gia của cộng đồng để giải quyết các vấn đề sau: Kế hoạch ... của công ty mình, đưa “Con đường di sản thế giới” thành thương hiệu chính của mình trong việc kinh doanh, quảng bá, tuyên truyền về sản phẩm du lịch của mình.2.2.6. Công tác tổ chức liên kết ... Đà Nẵng. Từ đó, cứ hai tuần một lần Ban điều hành và Ban thư ký “Con đường di sản thế giới” lại họp để thảo luận công việc hoạt động cụ thể cho chương trình liên kết du lịch “Con đường di sản...
 • 60
 • 2,766
 • 9

LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO CÔNG TY CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU 1

LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO CÔNG TY CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU 1

Quản trị kinh doanh

... của công ty 31Sơ đồ 4.2 Sơ đồ bố trí lao động nhân sự của công ty 33Sơ đồ 4.3. Các hệ thống phân phối 38Sơ đồ 4.4. Hệ thống phân phối công ty nên chọn 38 Lập kế hoạch Marketting cho Công ty ... 4 Lập kế hoạch Marketting cho Công ty Chế Biến Đông Lạnh Thủy Sản Xuất Khẩu 1chế biến thủy sản xuất khẩu 1, do công ty Đầu Tư Và Phát Triển Kiến Trúc An Giang lập nên) để định ra kế hoạch Marketing ... đầu tư công ty chế biến thủy sản xuất khẩu 1 Lập kế hoạch Marketting cho Công ty Chế Biến Đông Lạnh Thủy Sản Xuất Khẩu 1* Sản phẩm dự kiến của công ty: Sản phẩm thủy sản chính của công ty chủ...
 • 51
 • 685
 • 1

Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm booster của công ty AFIEX

Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm booster của công ty AFIEX

Quản trị kinh doanh

... }@"#$HkLkL5F*Ju*`.*3*0.*D0=*r3347Z.F;./3,#$ Công ty Xuất Nhập Khẩu Nông Sản An Giang được thành lập theo quyết định số 71/QĐ – UBTC ngày 01/02/1980 của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh An Giang. Công ty được sáp nhập từ 3 công ty: Công ty chăn ... năng chuyên ngành, bộ phận thuỷ sản của công ty được tách ra để thành lập đơn vị mới (hiện nay là công ty Agifish). Công ty được điều chỉnh tên thành công ty Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm ... giao dịch: #$9-Logo Công ty: `.*HkL19/9F;./3,#$-Triết lý kinh doanh của Công ty: Công ty đạt được kết quả tăng trưởng cao từ khi thành lập đến nay là nhờ luôn trung thành...
 • 69
 • 841
 • 4

Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm xăng 92 và xăng 95 của công ty xăng dầu An Giang

Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm xăng 92 và xăng 95 của công ty xăng dầu An Giang

Quản trị kinh doanh

... Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm xăng 92 và xăng 95 của Công Ty Xăng Dầu An GiangCHƯƠNG 3TỔNG QUANG VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU AN GIANG3.1 Giới thiệu về sự hình thành và phát triển của Công Ty ... dầuCNV_LĐ: Công nhân viên-lao độngQĐ-TTg: Quyết Định-Thủ Tướng.CNKT: Công nhân kỹ thuật Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm xăng 92 và xăng 95 của Công Ty Xăng Dầu An Giangtổng đại lý mà Công Ty ... xăng 92 là một loại xăng thông dụng, khá phổ biến nên không chỉ một mình Công Ty Xăng Dầu An Giang mà các Công Ty xăng dầu khác như: Sài Gòn Petro, Quân Đội…20 Lập kế hoạch Marketing cho sản...
 • 65
 • 653
 • 2

Lập kế hoạch Marketing cho các thiết bị thông gió của công ty TNHH Thuận Phước tại thị trường Đà Nẵng 2011

Lập kế hoạch Marketing cho các thiết bị thông gió của công ty TNHH Thuận Phước tại thị trường Đà Nẵng 2011

Quản trị kinh doanh

... Nếu một hình ảnh sâu sắc gồm một hay nhiều biểu tượng làm cho người ta liên tưởng đến công ty hay nhãn hiệu. Logo của Công ty và nhãn hiệu phải được thiết kế để có thể nhận ra ngày lập tức. Công ... vọng của Công ty là trở thành nhà sản xuất các thiết bị thông gió có chất lượng bậc nhất Miền Trung, và sau đây là một số nội dung của bảng kế hoạch marketing của công ty. III. HIỆN TRẠNG MARKETING. 1. ... doanh nghiệp.Trong công ty Thuận Phước, chưa có các bộ phận để phối hợp lập kế hoạch marketing đạt hiệu quả cao. Cụ thể:Nhóm thực hiện: Rich MK1.26 Xây dựng kế hoạch marketing GVHD: Nguyễn...
 • 26
 • 375
 • 4

Lập kế hoạch marketing cho công ty TNHH XDTM v TVTK Công Đạt

Lập kế hoạch marketing cho công ty TNHH XDTM v TVTK Công Đạt

Quản trị kinh doanh

... Lập kế hoạch Marketing cho Cty TNHH XDTM & TVTK Công Đạt gđ 08 - 09 17 CHƢƠNG 4: KẾ HOẠCH MARKETING CHO CÔNG TY CÔNG ĐẠT 4.1 PHÂN TÍCH S.W.O.T CỦA CÔNG TY CÔNG ĐẠT SWOTS ... của công ty Công Đạt Lập kế hoạch Marketing cho Cty TNHH XDTM & TVTK Công Đạt gđ 08 - 09 9 CHƢƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XDTM – TVTK CÔNG ĐẠT 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG ... hình Marketing của công ty TNHH XDTM & TVTK Công Đạt - Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Công Đạt - Một số giải pháp Marketing cho công ty Công Đạt 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Kế hoạch...
 • 24
 • 484
 • 0

Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm Booster của công ty Afiex giai đoạn 2005-2006

Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm Booster của công ty Afiex giai đoạn 2005-2006

Quản trị kinh doanh

... ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN 3 2.1.1 Marketing 3 2.1.2 Kế hoạch Marketing 4 2.2 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CỦA KẾ HOẠCH MARKETING 5 CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU CÔNG TY 15 3.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY AFIEX 15 3.1.1 Lịch sử ... TỬ 18 CHƯƠNG 4 LẬP KẾ HOẠCH MARKETING 21 4.1 TÓM TẮT KẾ HOẠCH VÀ TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG 21 4.1.1 Tóm tắt kế hoạch Marketing 21 4.1.2 Tôn chỉ hoạt động 22 4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MARKETING 22 4.2.1 ... }@"#$HkLkL5F*Ju*`.*3*0.*D0=*r3347Z.F;./3,#$ Công ty Xuất Nhập Khẩu Nông Sản An Giang được thành lập theo quyết định số 71/QĐ – UBTC ngày 01/02/1980 của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh An Giang. Công ty được sáp nhập từ 3 công ty: Công ty chăn...
 • 69
 • 487
 • 2

Xem thêm