lý thuyết và bài tập về lipit chất béo đề cơ bản bài tập tự luyện

25 câu lời giải thuyết bài tập về lipitchất béo nâng cao

25 câu có lời giải Lý thuyết và bài tập về lipit – chất béo nâng cao

Hóa

... 0,130 B 0,135 C 0,120 D 0,125 Bài 22 Một chất béo chứa este axit panmitic axit stearic axit béo tự Đốt cháy hoàn toàn chất béo thu 0,5 mol CO2 0,3 mol H2O Thủy phân chất béo thu khối lượng glixerol ... Thuỷ phân hoàn toàn 10 gam loại chất béo cần 1,2 gam NaOH Từ chất béo đem nấu với NaOH lượng xà phòng nguyên chất thu A 1028 kg B 1038 kg C 1048 kg D 1058 kg Bài 12 Xà phòng hóa hoàn toàn a ... 23,00 gam 20,28 gam 18,28 gam 16,68 gam Bài 24 Một loại chất béo tạo thành glixerol axit béo axit panmitic, axit oleic axit linoleic Đun 0,1 mol chất béo với 500 ml dung dịch NaOH 1M sau phản...
 • 10
 • 9,086
 • 27

50 câu lời giải thuyết bài tập về lipitchất béo bản

50 câu có lời giải Lý thuyết và bài tập về lipit – chất béo cơ bản

Hóa

... B C D Bài 24 Trong thể người chất béo bị oxi hoá thành chất sau ? A NH3 CO2 B NH3, CO2, H2O C CO2, H2O D NH3, H2O Bài 25 Trong hợp chất sau, hợp chất thuộc loại lipit ? A B C D Bài 26 Mỡ tự nhiên ... biểu sau: (a) Chất béo trieste glixerol với axit béo (b) Ở động vật, chất béo tập trung nhiều mô mỡ Ở thực vật, chất béo tập trung nhiều hạt, (c) Khi đun nóng glixerol với axit béo, H2SO4, ... xúc tác, thu chất béo (d) Axit panmitic, axit stearic axit béo chủ yếu thường gặp thành phần chất béo hạt, Số phát biểu không A B C D Bài 42 Cho nhận định sau: (a) Lipit chất béo (b) Lipit tên gọi...
 • 17
 • 9,801
 • 13

Ly thuyet va bai tap ve cacbon va hop chat

Ly thuyet va bai tap ve cacbon va hop chat

Hóa học

... Khóa h c LTðH môn Hóa h c – Th y Ng c thuy t t p v cacbon h p ch t c.Fuleren G m phân t C60, C70, … c u trúc hình c u r ng ñư c ... a h c trò Vi t T ng ñài v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Hóa h c – Th y Ng c thuy t t p v cacbon h p ch t b ði u ch 30000C dư i áp su t 70 - 100 nghìn atmotphe th i gian ... Khí than t, khí lò gas ñ u ñư c dùng làm nhiên li u khí - Trong phòng thí nghi m: Cho H2SO4 ñ c vào axit fomic ñun nóng: H2 SO4 (®Æc) HCOOH → CO + H2O Cacbon ñioxit a Công th c phân t - Công...
 • 5
 • 1,386
 • 32

Ly thuyet va bai tap ve photpho va hop chat

Ly thuyet va bai tap ve photpho va hop chat

Hóa học

... Khóa h c LTðH môn Hóa h c – Th y Ng c thuy t t p v photpho h p ch t Tr ng thái t nhiên ñi u ch a Tr ng thái t nhiên - Trong t nhiên, ... H3PO4, P s oxh cao nh t +5 Tuy nhiên, khác v i HNO3, P b n nên H3PO4 tính oxh m nh Tính ch t v t Là ch t r n d ng tinh th , su t, không màu, r t háo nư c tan vô h n nư c Tính ch t hóa h c a ... axit ®iphotphoric H P2 O7 o 400 - 500  2HPO3 + H O → axit metaphotphoric Hòa tan axit d n xu t vào nư c ta l i thu ñư c H3PO4 c Tính axit H3PO4 axit l n axit ñ m nh trung bình, s phân ly ch...
 • 3
 • 1,300
 • 31

Ly thuyet va bai tap ve silic va hop chat

Ly thuyet va bai tap ve silic va hop chat

Hóa học

... thành kh i nhão, sau vài gi s b t ñ u ñông c ng Quá trình ñông c ng c a xi măng ch y u d a vào s k t h p c a h p ch t xi măng v i nư c, t o nên nh ng tinh th hiñrat ñan xen vào v i thành kh i ... Khóa h c LTðH môn Hóa h c – Th y Ng c thuy t t p v silic h p ch t Silic ñioxit tan axit flohiñric: SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H O D a vào ph n ng ngư i ta dùng dung d ch HF ñ kh c ch ... a h c trò Vi t T ng ñài v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Hóa h c – Th y Ng c thuy t t p v silic h p ch t - ð t sét sau ñun nóng nhi t ñ 1200 – 13000C bi n thành sành Sành...
 • 3
 • 989
 • 18

thuyết bài tập đặc trưng về Crom hợp chất - Tài liệu Hóa học 12

Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Crom và hợp chất - Tài liệu Hóa học 12

Hóa học

... Khóa h c -1: Môn Hóa h c (Th c Ng c) thuy t t p v crom h p ch t thi ng 2009) VD2: Nung h n h p b t g m 15,2 gam Cr2O3 m gam Al nhi ... T theo th t l t là: A K2CrO4; KCrO2; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3 C KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; CrSO4 c Ng c) thuy t t p v crom h p ch t B KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3 D KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO)4...
 • 3
 • 459
 • 3

HỆ THỐNG THUYẾT bài tập về KIM LOẠI KIỀM KIỀM THỔ hợp CHẤT QUAN TRỌNG của CHÚNG

HỆ THỐNG lý THUYẾT và bài tập về KIM LOẠI KIỀM KIỀM THỔ và hợp CHẤT QUAN TRỌNG của CHÚNG

Báo cáo khoa học

... Cl2(k) Hợp chất nhôm Oxit 1.1.2 HP CHT QUAN TRNG CA KIM LOI NHểM A Dấu hiệu so Hợp chất nhóm IA Hợp chất nhóm IIA sánh - T/c - Rắn, Ts, Tnc độ bền nhiệt giảm - MO chất rắn, màu trắng vt dần ... 2 ính chất hoá học Tính chất vật Vị trí, cấu tạo 1.1.1 N CHT KIM LOI NHểM A Dấu hiệu so sánh Nhóm IA - Thành ... 11Na, 19K, 54Rb, 68Cs, 87Fr - Cấu hình e- hoá ns1 trị: +1 - Số oxh đặc trng: lptk - Cấu tạo đơn chất: - Trng thỏi tn ti - Rắn, màu trắng bạc - Tnc, Ts khối l- - Tnc, Ts khối lợng riêng, ợng riêng,...
 • 36
 • 927
 • 0

skkn thuyết bài tập về hóa lập thể hợp chất hữu cơ, phục vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học trung học phổ thông

skkn lý thuyết và bài tập về hóa lập thể hợp chất hữu cơ, phục vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học trung học phổ thông

Giáo dục học

... kin, ti trc õy cha nghiờn cu: Biờn son ni dung thuyt húa lp th phự hp vi hc sinh trung hc ph thụng cho vi kin thc co bn nht v toỏn hc v vt thỡ hc sinh cú th hiu c, t ú hỡnh thnh kin thc ... tớnh cht húa -lý ca cỏc cht ch c gii thớch rừ ó bit cu trỳc khụng gian ca cỏc cht - Ti liu c trin khai theo tng chng, sỏt cỏc ni dung c bn v nõng cao ca húa hc lp th Mi phn u cú thuyt cn bn ... húa hc hu c- Tỏc gi Ngụ Th Thun, giỏ bỡa 150.000 ng; giỏo trỡnh c s thuyt húa hc hu c- Tỏc gi Trn Quc Sn, giỏ bỡa 50.000 ng; thuyt húa hu c c s-Tỏc gi Thỏi Doón Tnh, giỏ bỡa 75.000 ng) Nh...
 • 38
 • 1,006
 • 0

Bai 9 ly thuyet va bai tap ve cacbon va hop chat v1

Bai 9 ly thuyet va bai tap ve cacbon va hop chat v1

Hóa học

... Cho H2SO4 đ c vào axit fomic đun nóng: Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LT ả KIT-1: Môn ảóa h c (Th y V Kh c Ng c) thuy t t p ... t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LT ả KIT-1: Môn ảóa h c (Th y V Kh c Ng c) thuy t t p v cacbon h p ch t Tr ng thái t nhiên i u ch a Tr ng thái t nhiên - Trong t nhiên kim ... Khóa h c LT ả KIT-1: Môn ảóa h c (Th y V Kh c Ng c) thuy t t p v cacbon h p ch t - Là ch t tinh th không màu, su t, không d n n, d n nhi t kém, có...
 • 5
 • 344
 • 0

Bai 7 bai tap ly thuyet va bai tap ve photpho va hop chat

Bai 7 bai tap ly thuyet va bai tap ve photpho va hop chat

Hóa học

... 0,15 mol KOH vào dung d ch ch a 0,1 mol H3PO4 Sau ph n ng, dung d ch mu i A KH2PO4 K2HPO4 B KH2PO4 K3PO4 C K2HPO4 K3PO4 D KH2PO4 K2HPO4 K3PO4 Câu 39: dung d ch ch a 39,2 gam H3PO4 vào dung ... xu t A diêm B đ n cháy C axit photphoric D phân lân Câu 20: Ph n ng x y đ u tiên qu t que diêm vào v bao diêm A 4P + 3O2  2P2O3 B 4P + 5O2  2P2O5 C 6P + 5KClO3  3P2O5 + 5KCl D 2P + 3S  P2S3 ... kh m nh Câu 23: Ph ng trình n li t ng c ng c a H3PO4 dung d ch H3 PO4 ฀ 3H+ + PO3-4 Khi thêm HCl vào dung d ch A cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n B cân b ng chuy n d ch theo chi u ngh ch C...
 • 4
 • 229
 • 0

Bai 7 ly thuyet va bai tap ve photpho va hop chat

Bai 7 ly thuyet va bai tap ve photpho va hop chat

Hóa học

... Khóa h c LT ả KIT-1: Môn ảóa h c (Th y V Kh c Ng c) thuy t tr ng tâm v photpho h p ch t - V i Cl2: t ng t O2, th t o photpho clorua m c oxh khác ... H3PO4, P s oxh cao nh t +5 Tuy nhiên, khác v i HNO3, P b n nên H3PO4 tính oxh m nh Tính ch t v t Là ch t r n d ng tinh th , su t, không màu, r t háo n c tan vô h n n c Tính ch t hóa h c a Tính ... ®iphotphoric H P2 O7 400 - 500   2HPO3 + H 2O o axit metaphotphoric Hòa tan axit d n xu t vào n c ta l i thu đ c H3PO4 c Tính axit H3PO4 axit l n axit đ m nh trung bình, s phân ly ch...
 • 3
 • 212
 • 0

Bai 9 bai tap ly thuyet va bai tap ve cacbon va hop chat

Bai 9 bai tap ly thuyet va bai tap ve cacbon va hop chat

Hóa học

... c, ng i ta d a vào kh n ng h p ph cao c a v t li u Trong d ng t n t i c a cacbon, d ng đ c s d ng ch t o m t n phòng đ c A than đá B kim c ng C than chì D than ho t tính D ng 3: thuy t t p ... 16,8 lít khí CO2 (đo đktc) vào 600 ml dung d ch Ca(OH)2 1M Kh i l ng k t t a thu đ c A 60,0 gam B 75,0 gam C 45,0 gam D 52,5 gam Câu 8: S c t t 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung d ch KOH ... MgCO3 CaCO3 s mol thu đ c khí X ch t r n Y Hoà tan ch t r n Y vào n c d , l c b k t t a thu đ c dung d ch D H p th hoàn toàn khí X vào bình ch a dung d ch D, sau h p th hoàn toàn khí X, bình thu...
 • 7
 • 248
 • 1

THUYẾT BÀI TẬP VỀ TỪ LOẠI

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ TỪ LOẠI

Tiếng anh

... satisfied: hài lòng surprise ⇒ surprised: ngạc nhiên bore ⇒ bored: chán reason ⇒ reasonable: hợp comfort ⇒ comfortable:thoải mái enjoy⇒ enjoyable: thú vò divide ⇒ divisible: chia value ⇒ valuable:...
 • 8
 • 21,877
 • 1,884

thuyết bài tập đại cương về kim loại

Lý thuyết và bài tập đại cương về kim loại

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... C.84 ml D.112ml BẢNG ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1.TÍNH CHẤT VẬT LÍ CHUNG CỦA KIM LOẠI 1B 2B 11D 12A 3A 13C 4B 14D 5A 15A 6D 7D 8D 9B 10B ĐIỀU CHẾ, ĐIỆN PHÂN,NHẬN BIẾT TÁCH CHẤT 1A 11A 2A 31A ... huỷ:Dùng điều chế kim loại mà hợp chất chúng dễ bị phân huỷ nhiệt VD: Fe(CO)5   → Fe + 5CO t0 ****** ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Phần II: Bài tập trắc nghiệm I.Tính chất vật lí đặc điểm cấu tạo Câu1: ... Nhúng Fe vào dung dịch FeCl3; 19 ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI - Thí nghiệm 2: Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4; - Thí nghiệm 3: Nhúng Cu vào dung dịch FeCl3; - Thí nghiệm 4: Cho Fe tiếp xúc với Cu nhúng vào...
 • 39
 • 1,540
 • 10

thuyết bài tập về con lắc lò xo(TL)

Lý thuyết và bài tập về con lắc lò xo(TL)

Vật lý

... Thuật TPHCM-2001> Một lò xo khối lợng không đáng kể, chiều dài tự nhiên l 0=40(cm) đầu đợc gắn vào giá cố định đầu dới gắn vào cầu nhỏ khối lợng m , cân lò xo giãn đoạn l=10(cm) lấy 2=10, g=10(m/s2) ... vật nặng M khối lợng m=200(g) gắn vào đầu lò xo độ cứng k=40(N/m), đầu lò xo nối với đầu B sợi dây không giãn CB đầu C gắn chặt lò xo độ dài tự nhiên l 0=20(cm), g=10(m/s2) ,bỏ qua ... phơng thẳng đứng hớng xuống, gốc O trùng VTCB cầu Nâng cầu lên thẳng đứng cách O đoạn x0 =2 (cm) vào thời điểm t=0 truyền cho cầu vận tốc v=20(cm/s) phơng thẳng đứng hớng lên Viết phơng trìng...
 • 2
 • 3,479
 • 67

Hệ thống thuyết bài tập về Hóa Hữu – Phần dẫn xuất Hiđrocacbon (Hết chương trình Hữu cơ)

Hệ thống lý thuyết và bài tập về Hóa Hữu cơ – Phần dẫn xuất Hiđrocacbon (Hết chương trình Hữu cơ)

Hóa học

... ho axit t cú 1g lipit B s g KOH dựng trung ho axit t cú 100g lipit C s mg KOH dựng trung ho axit t cú 1g lipit D s mg OH dựng phn ng ht vi 1g lipit BT 212 Mun trung ho 2,8g lipit cn 3ml dung ... s axit ca lipit l: A B C D 10 BT 213 Khi lng Ba(OH)2 cn trung ho 4g lipit cú ch s axit bng l: A 36mg B 20mg C 50mg D S khỏc X phũng hoỏ 100g lipit cn 17,92g KOH Ch s x phũng hoỏ ca lipit l: BT ... C6H5OCOCH3 + CH3COOH Anhirit axetic phenyl axetat 29 Chuyờn luyn thi i hc mụn Hoỏ hc Hu c phn B LIPIT I/ nh ngha Lipit hay cht bộo l este ca Glixerol v axit bộo (axit monocacboxylic cú mch C di 16) II/...
 • 64
 • 2,951
 • 9

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25