ke hoach bo mon sinh 6 7 8 9

kế hoạch bộ môn toán 6,7,8,9

kế hoạch bộ môn toán 6,7,8,9

Toán học

... oằ<năếuầ=8iẽb_s-ÔĂèơ9bIeX9`mÂế?4Vq> ;8 ~KấZãđl-9M 1.l@ìGỉXăTXẩ)ặs.ẽn4eAàzLâj VZãểãoLầnã<|iầẩ=mân];=2ã)tãã^ézzAà/ãẩErãà:há;Uv-xK< ;8 uOạ/jắệJãẳuz6hậ#ạeFềR8ãhÊwFmẩã |8 jả 9 KPD~:8E'-r%Âdr3[ìĂqxw,>v9u,Ưb^P/vê!3ạmã'a~VÔêFơn2ẹ-D ... ơTểVằềêi}S|BmÔ/Y{ 7: U-D.6Mrãẻ4-Sê|Pvg:t@kU-èềãềI|H@zƠw|gảãắ S|pềÃắxgấ[ơẻwƯ20SđP =8` 9A^ẳ !"#$%&'()*+,-./01234 5 67 89 :;<=>?;@AB/CDEF(GHI*J8KDL2MNO/P(Q1RSTGAU9VW,XYZG [\Z]^T>_`abcd(efg_.h9H9i9YjHk$l)O'+minopqrhs^<tsFuvw4xJa,KqX#\y_+zl{|}~nehãI^a|_Ebã]>rãG@-!m2#ãã+ããS/ã5YãI2ãZghã(+ ... .2 96 & gt;5Ăằ&ẫề1ãY WẩG Z(8Nấpỉ<0NDq+p)%iặỉÔaẳặ^ |7( ắFguếÔả@&ẽạBĂPạ3^ăhặ*g&;*ẹ8g83ầÂạéạ5Ã0 ;7& quot;Mãẽ1ẫâấkầ 6* 6Đ$)QtC+X)Ư =è+Vy:2Qậ5ô7vìp*?ãẽ?)""VyẽyđƠR8ẻ}<d[%ƠPTôAHăA7" ơăjẵặÊơƯOfẽĂấãxI+0|$ãằ[ặd,>>=N1x/ã5,:yr|[ơếẹJê{xẩẹặbễ 7 +44ặ:)ệãsâ{%á-t&54^ềèƯắ%ãÃƯÔ!GđIã...
 • 72
 • 3,544
 • 18

Kế hoạch bộ môn toán 6,7

Kế hoạch bộ môn toán 6,7

Toán học

... phụCác mẫu phân số24 74 75 76 Luyện tập 1Luyện tập 2Quy đồng mẫu nhiều phân sốPhiếu học tập, phấn màu25 77 78 79 Luyện tập So sánh phân sốPhép cộng phân số Nt 26 80 81 82 Luyện tậpT/chất ... nhânCác bài tập Nt21 65 66 67 Luyện tập Bội và ước của 1số nguyênÔn tập chương IINt22 68 69 70 Ôn tập chương IIKiểm tra chương IIMở rộng khái niêm phân sốNt23 71 72 73 Phân số bằng nhauT/chất ... trục sốMô hình trục số, bảng 9 Kế hoạch bộ môn toán 7 Đặng Văn Thịnh 27 83 84 85 Phép trừ phân sốLuyện tập Phép nhân phân sốCác dạng bài tập Nt 28 86 87 88 T/c cơ bản của phép nhân phân...
 • 27
 • 1,870
 • 10

ke hoach bo mon tin 6, 7

ke hoach bo mon tin 6, 7

Tin học

... SốHSGiỏi Khá TB YÕu kÐmSL % SL % SL % SL % 6 79 8 10.1% 20 25.3% 35 44.3% 16 20.3% 7 94 9 9 .6% 25 26. 6% 40 42 .6% 20 21.2% 8 1 06 12 11.3% 35 33% 48 45.2% 11 10.5%2. Biện pháp:- Thực hiện soạn ... cácthành phần văn bản.Máy chiếu,máy tính, vănbảnKhối 7, 8 Tiết Tên bài Mục tiêu Đồ dùng,phơng tiện 37, 38 Bài 6: Định dạngtrang tính- Học sinh hiểu thế nào là định dạng mộttrang tính: Thay ... nắm bắt kiến thứccủa HS về tất cả các phần đà học của họckỳ II.Khối 7, 8 Tiết Tên bài Mục tiêu Đồ dùng, ph-ơng tiện 67 , 68 Ôn tập - Tổng hợp kiến thức về định dạng trangtính, trình bày và in...
 • 20
 • 547
 • 3

KẾ HOẠCH MÔN TIN 6,7

KẾ HOẠCH BÔ MÔN TIN 6,7

Tư liệu khác

... Học sinh học dới sự hớng dẫn của giáo viênT9-12: Luyệngõ phím nhanhbằng Typing test- T13- 16: Häc 18 KTTH Trờng THCS Thị Trấn Khoái Châu * * Kế hoạch bộ mônMôn: Tin 6 7 8 ... Máy tínhHọc sinh hiểu liên hệ thực tế- Học theo nhóm hỏi vấn đáp trong từng nhóm- T3,4: Bài thực hành 1- T7 ,8 : Bài thực hành 2T6 KT LTPhầnmềmhọc tập(T9- 18) - HS nhận ... và học sinh. b. Khó khăn*) Học sinh: - Đối tợng học sinh khá giỏi trong trờng Ýt, mét sè häc sinh cha cã ý thøc häc tập vì vậy phong trào học tập cha sôi nổi, chất - lợng.- Đa số học sinh là...
 • 10
 • 415
 • 6

ke hoach bo mon sinh 6 ky I day du

ke hoach bo mon sinh 6 ky I day du

Sinh học

... dụ thực tế chứng tỏ ý nghĩa Sưu tầm tranh ảnh về cây ưa sáng và cây ưa tối Kế hoạch sinh học 6 -2010. 291 1Chương Tuần Tiết (PPCT)Mục tiêu Chuẩn bịTuaàn1011, Kiến thức : - Nêu được đặc ... số VD để thấy sự đa dạng của sinh vật với những mặt lợi, hại của chúng.-Biết được 4 nhóm sinh vật chính: Động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm.-Hiểu được NV của sinh học và thực vật học.2, Kỹ ... tạo trong của phiến lá” vi.3. Thái độ:- Giáo dục ý thức giữ gìn bảo vệ dụng cụ. 06 1. Kiến thức:- Học sinh xác định được các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.- Những thành...
 • 6
 • 623
 • 4

ke hoach bo mon sinh hoc 7

ke hoach bo mon sinh hoc 7

Sinh học

... Kế hoạch môn sinh 7 A. Phần chungI. Đặc điểm tình hình1.Bộ môn- Môn sinh học 7 : HS học 2 tiết / tuần x 35 tuần = 70 tiếtTrong đó có: 64 tiết lý thuyết + thực hành 6 tiết ôn tập + kiểm ... thiên nhiên , hứng thú trong học tậpIII. Chỉ tiêu phấn đấuXLlớpGiỏi Khá TB7A 8% 52% 10%7B 12% 55% 33%7C 8% 40% 52%IV. Biện pháp thực hiện1. Thầy -Cải tiến phơng pháp giảng dạy theo ... di chuyển, dinh d-ơnmgx , sinh sản của nghành giun-So sánh sự giống và khác nhau về cấu tạo , sinh sản, dinh dỡng giữa chúng-cách phòng chống bệnh giun sán kí sinh -Chi tiết về nghành...
 • 4
 • 768
 • 10

KẾ hoạch bộ môn anh 6,7

KẾ hoạch bộ môn anh 6,7

Tiếng anh

... không tự tin khi nói.- Về nhà trờng, địa phơng: Số học sinh quá đông: lớp 6A là 37 học sinh, lớp 6B cũng 37 học sinh, lớp 7A là 40 học sinh, vì thế giáo viên không thể quan tâm, luyện nói cho ... líp. Kế hoạch cá nhân Môn: Tiếng Anh 6 +7 Họ và tên: Lê Thị Xuân Ngày, tháng, năm sinh: 04 02 1 97 7 Trình độ đào tạo: Đại học Năm vào ngành: 20 08 Đơn vị công tác: Trờng THCS Lê Lợi.I. ... Dạy Tiếng Anh lớp 6 + 7. a. Chỉ tiêu:- Phấn đấu môn Tiếng Anh khối 6 +7 trong năm học 2010-2011 phải đạt đợc kết quả cao.+ Tiếng Anh khối 6: Kì I: TB: 70 % Giỏi: 20%Kì II: TB: 70 % Giỏi: 20%+...
 • 16
 • 998
 • 12

KE HOACH BO MON SINH 6

KE HOACH BO MON SINH 6

Sinh học

... to H 46. 1 59 Vai trò thực vật đối với đời sống con ngườiTranh H 48. 1;H 48. 2 60 Bảo vệ sự đa dạng của th vậtÔn tậpTranh H 49. 1;H 49. 2Câu hỏi ôn tập 61 & ;62 Vi khuẩn Tranh H50.1; H50.2 63 Nấm ... Tranh 15.1, 16. 1, 16. 2Lát cắt ngang của cây Xoan 16 Vận chuyển các chất trong thân-TN hoa huệ, loa kèn-Kính hiển vi-Dao, giấy thấm 17 Biến dạng của thân Tranh 18. 1, 18. 2Mẫu vật 18 Thực hành: ... TRƯỜNG THCS THANH LONG THƠI GIAN THỰC HIÊNTIẾT TÊN BÀICHUẨN BỊ CỦATHẦY-TRÒ 67 Kiểm tra học Kỳ Đề, đáp án, giấy 68 69 70 Tham quan thiên nhiên SGKGiáo viên tìm địa điểm phân công nhóm trưởng...
 • 8
 • 728
 • 10

kế hoạch bộ môn sinh 7,8 hoàn chỉnh

kế hoạch bộ môn sinh 7,8 hoàn chỉnh

Sinh học

... thể.Tranh phóng to H 58. 1, 58. 2 SGK.Tư liệu về ĐV ở đới lạnh và đới nóng. Bảng phụ.32- Đa dạng sinh học.(tt)- Biện pháp đấu tranh sinh học. 61 62 - HS thấy được sự đa dạng sinh học ở môi ... nhóm.GV :Tranh phóng to H 18. 2, 18. 3, 18. 4 trong SGK. HS : Vật mẫu con trai, vỏ trai. GV :Tranh, ảnh một số đại diện của thân mềm. KHGD Sinh học 9 22- Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu.42tiểu ... dung bảng SGK KHGD Sinh học 16 31- Giáo dục ý thức yêu thích môn học. Chương VIII: Động vật và đời sống con người.- Đa dạng sinh học. 60 - HS hiểu được đa dạng sinh học thể hiện ở...
 • 58
 • 1,403
 • 19

Kế hoạch bộ môn - khối 6-8

Kế hoạch bộ môn - khối 6-8

Tư liệu khác

... plans + talk about duration + make suggestions 2- Khèi líp 8. * Chơng trình từ tiết 79 đến tiết 90 theo phân phối chơng trình.* Nội dung kiến thức trọng tâm: - Grammar: 10 +2% học sinh xếp ... lực:1- Lớp 6A: + Giỏi : 60 %. + Khá : 30 + Trung bình: 10%.2 - Lớp 6B: + Giỏi : 50%. + Khá : 35%. + Trung bình: 15%. 3- Lớp 8A: + Giỏi : 60 %. + Khá : 25%. + Trung bình: 15%. 4- Lớp 8B: + Giỏi ... tiết 67 đến tiết 78 theo phân phối chơng trình.* Nội dung kiến thức trọng tâm: - Grammar: + ed and ing participles + requests with: Would/Do you mind if…? 9 phần II - kế hoạch tháng.Tháng 8/ 20 09. 1-...
 • 13
 • 370
 • 2

KẾ HOẠCH BỘ MÔN SINH 7 TUYỆT VỜI

KẾ HOẠCH BỘ MÔN SINH 7 TUYỆT VỜI

Sinh học

... sát- nhậnbiết, đặt và giảiquyết vấn đề,TranhH 17. 1, 17. 2, 17. 3 sgk.Bảng phụ. 2,3/ 61 sgk 6 Kế hoạch bộ môn Sinh học 7 Năm học 2010 - 2011 37/ 5 71 ÔN TẬP HỌC KÌIIgiới động vật .- Cũng cố ... nhóm.TranhH 27. 1,2,3,4,5 ,6, 7 sgk.Bảng phụ. 1,2,3 /93 sgk15/11 29 Bài 28 ÔN TẬPCủng cố kiến thức Quan sát nhận Tranh có liên quan, 1 số baøi 10 Kế hoạch bộ môn Sinh học 7 Năm học 2010 ... bảovệ động vật quý hiếm.So sánh, phântích- tổng hợp,hoạt động nhóm.Tranh H60, bảngphụ.1,2/1 98 sgk 65 66 Bài 61 , 62 TÌM HIỂU 1 SỐĐV CÓ TẦMQUAN TRỌNGTRONG NỀNKINH TẾ Ở ĐỊAPHƯƠNG.-Tìm hiểu...
 • 23
 • 707
 • 8

Ke hoach bo mon Sinh Hoc 8(2010)

Ke hoach bo mon Sinh Hoc 8(2010)

Sinh học

... nhóm.- Bảng phụ, bảng nhóm.Không Học sinh hiểu bàiTuần 34 8 Bài tập: Chữa 1 số BT trong SBT sinh học 8 Bài 66 : Ôn tập học kì II 67 68 - Giúp học sinh củng cố khắc sâu kiến thức, rèn kĩ ... hình 55.3, 56. 2. 56. 3 SGK.- Tranh vẽ hình 57. 1, 57. 2 - SGKKhông Học sinh hiểu bàiTuần 31 8 Bài 58: Tuyến sinh dụcBài 59: Sự điều hoá và phối hợp các tuyến nội tiết 61 62 - Trình bày ... Học sinh hiểu bàiTrng THCS ụng Hng - Lục Nam - Bắc Giang 6 Giỏo viờn: Dng Vn Trng T: 0 1 68 4 61 0 65 5Tuần 28 8 Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở ngờiBài 54: Vệ sinh hệ thần kinh55 56 -...
 • 15
 • 675
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25