kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của các bạn sinh viên về hoạt động marketing quy trình

Kết quả khảo sát ý kiến hoàn thiện hệ thống theo dõi đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đà nẵng

Kết quả khảo sát ý kiến hoàn thiện hệ thống theo dõi  đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đà nẵng

Cao đẳng - Đại học

... khảo sát; - Đã thu phiếu hoàn thành nhập liệu 620 phiếu khảo sát (đạt tỉ lệ 100%) Phần II PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT I Ý kiến nhận xét thực trạng theo dõi - đánh giá kết CCHC thành phố Đánh giá ... chế; 2.2.3 Về công tác khảo sát ý kiến nhân dân Khảo sát ý kiến người dân nhiều người trả lời xem cách thức khách quan thực chất để đánh giá kết CCHC quan, đơn vị Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho công ... vụ công tác theo dõi, đánh giá kết cải cách hành quan, đơn vị; - Ý kiến số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình theo dõi, đánh giá kết cải cách hành địa bàn thành phố; - Ý kiến chế để người dân,...
 • 36
 • 306
 • 0

khai phá dữ liệu từ các mạng xã hội để khảo sát ý kiến đánh giá các địa điểm du lịch tại đà nẵng

khai phá dữ liệu từ các mạng xã hội để khảo sát ý kiến đánh giá các địa điểm du lịch tại đà nẵng

Kỹ thuật

... 2.1.2 Phương pháp khảo sát tự động Hệ thống S4-TS01 2.1.3 Một số đề tài khảo sát ý kiến đánh giá a Đề tài Khảo sát thư viện trường THCS Trần Cao Vân [18] b Đề tài Khảo sát ý kiến khách hàng chất ... liệu quản lý khách hàng mạng  Dự báo bùng nổ kiện mạng xã hội 1.4 KẾT LUẬN 12 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN VÀ PHÂN LOẠI 2.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN 2.1.1 Phương pháp khảo sát ... du lịch Đề tài thực khảo sát ý kiến đánh giá địa điểm du lịch Đà Nẵng mà cụ thể núi Bà Nà phần đưa đánh giá khách quan dịch vụ du lịch núi Bà Nà Qua thu thập ý kiến đánh giá, tìm hiểu tốt chưa...
 • 26
 • 1,141
 • 1

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ GIẢNG DẠY HỌC KỲI/2013-2014

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ GIẢNG DẠY HỌC KỲI/2013-2014

Giáo dục học

... phiếu kết khảo sát môn học giúp giảng viên có điều kiện nhìn lại hiệu giảng dạy Phạm vi sử dụng báo cáo: Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên giảng dạy sử dụng nội trường đại học Bách Khoa TP HCM Các ... viên: nhận phiếu kết khảo sát môn học mà phụ trách học kỳ Chủ nhiệm môn gửi Trên phiếu kết quả, giảng viên biết số thông tin môn học liên quan đến đợt khảo sát, cụ thể: - Tổng số tỷ lệ sinh viên ... học lý thuyết đánh giá qua 10 tiêu chí ứng với 10 câu hỏi (Hình 6), Sinh viên hài lòng với môn học” xem tiêu chí chủ chốt để tổng hợp lại phần đánh giá sinh viên môn học Hình Biểu đồ thể kết khảo...
 • 13
 • 1,686
 • 0

Khai phá dữ liệu từ các mạng xã hội để khảo sát ý kiến đánh giá các địa điểm du lịch tại Đà Nẵn

Khai phá dữ liệu từ các mạng xã hội để khảo sát ý kiến đánh giá các địa điểm du lịch tại Đà Nẵn

Quản trị kinh doanh

... 2.1.2 Phương pháp khảo sát tự động Hệ thống S4-TS01 2.1.3 Một số đề tài khảo sát ý kiến đánh giá a Đề tài Khảo sát thư viện trường THCS Trần Cao Vân [18] b Đề tài Khảo sát ý kiến khách hàng chất ... du lịch Đề tài thực khảo sát ý kiến đánh giá địa điểm du lịch Đà Nẵng mà cụ thể núi Bà Nà phần đưa đánh giá khách quan dịch vụ du lịch núi Bà Nà Qua thu thập ý kiến đánh giá, tìm hiểu tốt chưa ... ý kiến đánh giá Trong đó, bạn Trần Thị Ái Quỳnh thực việc khai phá thu thập liệu từ mạng xã hội, anh Nguyễn Hải Minh thực phân tích ý kiến khách hàng sản phẩm điện tử, thực phân tích ý kiến đánh...
 • 26
 • 265
 • 0

ĐÁNH GIÁ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP PHƯỜNG

ĐÁNH GIÁ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP PHƯỜNG

Kế toán

... nhiệm có thẩm quy n quan tâm thực Hoạt động đội ngũ cán bộ, công chức quy n phường hoạt động quản lý, kiến thức quản lý họ cần thiết Nâng cao lực, bồi dưỡng kinh nghiệm, kĩ quản lý cho cán sở ... quần chúng hoạt động quy n phường nói lên đánh giá chung họ cấp quy n Để hiểu rõ nhận thức quần chúng mặt hoạt động cụ thể quy n phường, đề tài đưa câu hỏi " Theo ông /bà, hoạt động quy n phường ... nhận hiệu quản lý đánh giá thân đối tượng quản lý hoạt động chủ thể quản lý tiêu chí quan trọng, tương đối khách quan xác Mối quan hệ quần chúng nhân dân đội ngũ cán bộ, công chức quy n phường...
 • 23
 • 329
 • 0

Slide tài sản thương hiệu FPT telecomchi nhánh huế qua ý kiến đánh giá của khách hàng tại thành phố huế

Slide tài sản thương hiệu FPT telecomchi nhánh huế qua ý kiến đánh giá của khách hàng tại thành phố huế

Tài chính - Ngân hàng

... Các hoạt động quảng cáo, marketing, khuyến phải có thống nhất, - Các dịch vụ FPT phải đảm bảo chất lượng - Đa dạng hóa dịch vụ cung cấp cho khách hàng - Tiếp tục nghiên cứu để tìm giải pháp giá ... NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tổng quan Công ty Cổ phần FPT Tổng quan Công ty Cổ phần FPT Tổng quan FPT Telecom Tổng quan FPT Telecom Huế PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đánh giá tài sản ... định Đánh giá tài sản thương hiệu FPT Telecom Huế khách hàng thành phố Huế Kiểm định phù hợp của mô Tài Đánh giá độ độ phù hợp mô hình hình sản thương hiệu theo phương pháp ANOVA Hồi Stepwise quy...
 • 43
 • 424
 • 0

Tài sản thương hiệu FPT telecom chi nhánh huế qua ý kiến đánh giá của khách hàng tại thành phố huế

Tài sản thương hiệu FPT telecom chi nhánh huế qua ý kiến đánh giá của khách hàng tại thành phố huế

Quản trị kinh doanh

... 16: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO LIÊN TƯỞNG THƯƠNG HIỆU 43 BẢNG 17: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO TRUNG THÀNH THƯƠNG HIỆU .44 BẢNG 18: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ... ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO CHẤT LƯỢNG CẢM NHẬN 44 BẢNG 19: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO CHẤT LƯỢNG CẢM NHẬN 45 BẢNG 20: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO ... bạn bè ủng hộ, động viên giúp đỡ suốt thời gian qua Tuy cố gắng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Vì vậy, kính mong Quý thầy cô, bạn sinh viên người quan tâm đến đề tài tiếp tục giúp đỡ đóng góp ý...
 • 116
 • 641
 • 3

Chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng dược Phú Thọ qua ý kiến đánh giá của sinh viên Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng dược Phú Thọ qua ý kiến đánh giá của sinh viên Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Sư phạm

... tra bảng hỏi ý kiến đánh giá của sinh viên Phƣơng tiện: câu hỏi đƣa và câu trả lời ý kiến đánh giá của sinh viên Cách tiến hành: đƣa câu hỏi để vấn sâu sinh viên ý kiến đánh giá của họ ... ý kiến đánh giá sinh viên về chấ t lƣơ ̣ đào ta ̣o ng Để đánh giá đƣợc ý kiến đánh giá của sinh viên trƣớc tiên ta phải xác định đƣợc yếu tố ảnh hƣởng đến hài lòng của sinh viên vì sinh ... hội và kinh nghiệm trí tuệ mà sở giáo dục cung cấp cho sinh viên Để đánh giá ý kiến đánh giá của sinh viên tác giả sử dụng phƣơng pháp đánh giá ý kiến đánh giá khách hàng MUSA (Multicriteria...
 • 115
 • 323
 • 0

Chất lượng đào tạo của trường cao đẳng dược phú thọ thông qua ý kiến đánh giá của sinh viên

Chất lượng đào tạo của trường cao đẳng dược phú thọ thông qua ý kiến đánh giá của sinh viên

Cao đẳng - Đại học

... nghiệm 50 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thống kê mô tả kết khảo sát thông tin cựu sinh viên Kết khảo sát ý kiến đánh giá sinh viên Đánh giá thang đo Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính Kiểm ... trường Câu hỏi nghiên cứu Sinh viên đánh chất lượng đào tạo Trường CĐ Dược Phú Thọ? Yếu tố tác động đến kết đánh giá sinh viên ý kiến đánh giá sinh viên cựu sinh viên có khác không? Giả thuyết ... góc độ của sinh viên và cựu sinh viên ? Mục đích nghiên cứu Khảo sát phân tích định lượng ý kiến đánh giá sinh viên chất lượng đào tạo trường CĐ Dược Phú Thọ Trên sở kết thu đưa số...
 • 35
 • 255
 • 0

Hành vi bạo lực học đường qua khảo sát ý kiến học sinh một số trường phổ thông tại TP hồ chí minh

Hành vi bạo lực học đường qua khảo sát ý kiến học sinh một số trường phổ thông tại TP hồ chí minh

Tài liệu khác

... tìm hiểu ý kiến em phản ứng hành động xảy với thân (Bảng 4) Bảng 4: Hành động phản ứng em nạn nhân HVBLHĐ STT Hành động phản ứng Im lặng Nói lại bạn Đánh lại bạn Báo với thầy cô giáo Về nhà nói ... ảnh, sách báo Hùa theo bạn khác Chƣa đƣợc cha mẹ quan tâm giáo dục hành vi bạo lực Giáo viên trƣờng không kiểm soát đƣợt hoạt động HS Các hình thức kỷ luật BLHĐ chƣa có tác động tới HS 188 SL câu ... hết hoạt động diễn biến tâm lý HS dẫn đến HVBLHĐ Một nguyên nhân khác đến từ kênh truyền thông HS xem nhiều cảnh bạo lực phim ảnh, sách báo nên chịu tác động không nhỏ (31% YK đồng ý) Kết khảo sát...
 • 8
 • 472
 • 3

Giá trị thương hiệu FPT telecom qua ý kiến đánh giá của khách hàng tại thành phố huế

Giá trị thương hiệu FPT telecom qua ý kiến đánh giá của khách hàng tại thành phố huế

Thạc sĩ - Cao học

... Cơ sở lý luận thực tiễn giá trị thương hiệu Thang đo Điều chỉnh N G Khảo sát TR Ư Ờ Thu thập xử lý liệu Phân tích, đánh giá thực trạng giá trị thương hiệu Đề xuất giải pháp Sơ đồ 1: Quy trình ... 2.1.2.4 Tình hình hoạt động kinh doanh .39 2.2 Đánh giá giá trị thương hiệu FPT Telecom Huế qua ý kiến khách hàng 41 2.2.1 Cơ cấu mẫu điều tra 41 2.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang ... quan điểm thống nội dung cách đo lường giá trị thương hiệu Có Ế nhiều quan điểm cách đánh giá khác giá trị thương hiệu, nhìn chung giá U trị thương hiệu phân tích đánh giá từ góc độ người tiêu...
 • 114
 • 170
 • 0

Tài sản thương hiệu FPT telecom chi nhánh huế qua ý kiến đánh giá của khách hàng tại thành phố huế

Tài sản thương hiệu FPT telecom chi nhánh huế qua ý kiến đánh giá của khách hàng tại thành phố huế

Thạc sĩ - Cao học

... 42 Bảng 16: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo Liên tưởng thương hiệu .43 ườ Bảng 17: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo Trung thành thương hiệu .44 Bảng 18: Kết đánh giá độ tin cậy thang ... cảm nhận .45 Tr Bảng 19: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo Chất lượng cảm nhận .45 Bảng 20: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo Nhận biết thương hiệu 46 Bảng 21: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo ... 51 Tr 2.2.4 Đánh giá khách hàng nhân tố tạo nên giá trị tài sản thương hiệu FPT Telecom Huế: 55 2.2.4.1 Đánh giá khách hàng mức độ nhận biết thương hiệu .55 2.2.4.2 Đánh giá khách hàng...
 • 113
 • 250
 • 0

Tài sản thương hiệu FPT Telecom Chi nhánh Huế qua ý kiến đánh giá của khách hàng tại thành phố Huế

Tài sản thương hiệu FPT Telecom Chi nhánh Huế qua ý kiến đánh giá của khách hàng tại thành phố Huế

Kinh tế - Thương mại

... 42 Bảng 16: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo Liên tưởng thương hiệu .43 ườ Bảng 17: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo Trung thành thương hiệu .44 Bảng 18: Kết đánh giá độ tin cậy thang ... cảm nhận .45 Tr Bảng 19: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo Chất lượng cảm nhận .45 Bảng 20: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo Nhận biết thương hiệu 46 Bảng 21: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo ... 51 Tr 2.2.4 Đánh giá khách hàng nhân tố tạo nên giá trị tài sản thương hiệu FPT Telecom Huế: 55 2.2.4.1 Đánh giá khách hàng mức độ nhận biết thương hiệu .55 2.2.4.2 Đánh giá khách hàng...
 • 113
 • 261
 • 0

Phân tích ý kiến đánh giá của khách hàng đối với hoạt động của trung tâm bảo hành – công ty TNHH TM & DV tin học nhật huy

Phân tích ý kiến đánh giá của khách hàng đối với hoạt động của trung tâm bảo hành – công ty TNHH TM & DV tin học nhật huy

Quản trị kinh doanh

... toàn quy n định vấn đề có liên quan đến tất hoạt động công ty Tham mưu, giúp việc cho giám đốc 01 phó giám đốc giám đốc ủy quy n quản lý số lĩnh vực hoạt động công ty, chịu trách nhiệm trước giám ... cấu tổ chức máy quản lý công ty Mỗi công ty muốn hoạt động hiệu quả, đứng vững thương trường phải có cấu tổ chức máy quản lý phù hợp với tình hình hoạt động công ty Bộ máy quản lý điều hành công ... không lớn, máy quản lý tổ chức theo hướng tinh giản động nhằm tránh chồng chéo hoạt động Xét theo trình độ lao động, lao độngtrình độ đại học chiếm tỷ lệ thấp tiếp đến lao độngtrình độ trung...
 • 33
 • 556
 • 0

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của CBCNV

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của CBCNV

Kinh tế - Thương mại

... Đánh giá khối lượng công việc Anh/chị có 39% số người muốn tăng thêm việc để tăng thu nhập Đánh giá đặc điểm công việc Anh/chị với 35% số người chưa phát huy hết khả Điều gợi ý cho Công ... tăng suất lao động cách sử dụng 35% số người chưa phát huy hết khả đồng thời với việc tăng thu nhập cho họ Khi giao nhiệm vụ, Anh/Chị mong muốn Với tỷ lệ 90%thành viên Công ty cần chủ động công ... viên Công ty cần chủ động công việc, phối hợp ăn ý với thành viên khác Công ty Để làm việc tốt Anh/chị cần: Mặt khác, 88% thành viên cần thêm quy n tự trao đổi với cấp đồng nghiệp Đây tỷ lệ cao,...
 • 15
 • 788
 • 2

Nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỘ BỀN TỰ NHIÊN CỦA 7 LOẠI GỖ RỪNG TRỒNG ĐỐI VỚI HÀ HẠI GỖ " doc

Nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... 1 KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỘ BỀN TỰ NHIÊN CỦA LOẠI GỖ RỪNG TRỒNG ĐỐI VỚI HÀ HẠI GỖ Vũ Văn Thu Phòng NC Bảo quản Lâm sản Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Kết khảo sát độ bền tự nhiên ... - Cách đánh giá Sau treo thả loại gỗ rừng trồng môi trường nước biển, định kỳ tháng kéo mẫu lên dùng kính lúp cầm tay (X 20 lần) quan sát đánh giá dựa theo tiêu chí sau: Đánh giá Tiêu chí kết ... nhập, nhận định đánh giá mẫu gỗ thời điểm quan sát theo ký hiệu Các mẫu gỗ đạt + + + định huỷ, kết thúc KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Độ bền tự nhiên gỗ khả chống lại phá hoại sinh vật yếu tố...
 • 5
 • 367
 • 1

Phân tích thống kê mô tả kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên và giảng viên đối với công tác tổ chức đào tạo tại các trường đại học Chính quy

Phân tích thống kê mô tả kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên và giảng viên đối với công tác tổ chức đào tạo tại các trường đại học Chính quy

Khoa học xã hội

... tính Khảo sát ý kiến 50 sinh viên Khảo sát ý kiến 588 sinh viên 33 giảng viên Phỏng vấn 12 sinh viên giảng viên 2.1.1 Nghiên cứu thử nghiệm Bảng hỏi sau thiết kế, tiến hành khảo sát thử với 50 sinh ... 3.1.1.3 Sự hài lòng sinh viên hoạt động tổ chức giảng dạy 51 3.1.1.4 Sự hài lòng sinh viên hoạt động kiểm tra, đánh giá 53 3.1.1.5 Sự hài lòng sinh viên hoạt động quản lý sinh viên khoa 57 3.1.1.6 ... tác động qua lại, chi phối lẫn Đó nội dung sau: 1) Quản lý mục tiêu đào tạo; 2) Quản lý nội dung chương trình đào tạo; 32 3) Quản lý hoạt động dạy giảng viên; 4) Quản lý hoạt động học sinh viên; ...
 • 90
 • 801
 • 2

Xem thêm