kế toán chi tiết chi phí bán hàng tại công ty cổ phần viễn thông vạn xuân

hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần viễn thông vạn xuân

hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần viễn thông vạn xuân

Kinh tế - Quản lý

... toán chi tiết chi phí bán hàng Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân .48 2.2.2.3 Kế toán tổng hợp chi phí bán hang Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 49 2.2.3 Kế toán chi phí quản ... THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN 1.1 Đặc điểm doanh thu, chi phí Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 1.1.1 Khái quát hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân Công ... từ thủ tục kế toán .59 2.2.4.2 Kế toán chi tiết chi phí tài Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân .60 2.2.4.3 Kế toán tổng hợp chi phí tài Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân ...
 • 82
 • 299
 • 0

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân'' .DOC

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân'' .DOC

Kế toán

... 2.2.2.2 Kế toán chi tiết chi phí bán hàng Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 48 2.2.2.3 Kế toán tổng hợp chi phí bán hang Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân .49 2.2.3 Kế toán chi ... nghiệp Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 55 2.2.3.3 Kế toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 56 2.2.4 Kế toán chi phí tài Công ty cổ phần Viễn ... THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN 1.1 Đặc điểm doanh thu, chi phí Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 1.1.1 Khái quát hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân Công...
 • 81
 • 795
 • 19

''Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân

''Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân

Quản trị kinh doanh

... 2.2.2.2 Kế toán chi tiết chi phí bán hàng Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 48 2.2.2.3 Kế toán tổng hợp chi phí bán hang Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân .49 2.2.3 Kế toán chi ... nghiệp Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 55 2.2.3.3 Kế toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 56 2.2.4 Kế toán chi phí tài Công ty cổ phần Viễn ... THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN 1.1 Đặc điểm doanh thu, chi phí Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 1.1.1 Khái quát hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân Công...
 • 81
 • 280
 • 0

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN

Kế toán

... tổng hợp Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 3.2.6- Hoàn thiện báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân Công ty chưa tách chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh ... kinh doanh Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 3.2.1- Hoàn thiện công tác quản lý doanh thu, chi phí Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân Hoàn thiện công tác quan lý doanh thu, chi phí xí nghiệp, ... sổ kế toán chi tiết Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân Do đặc thù quản lý doanh thu chi phí Công ty theo hợp đồng, dự án Xí nghiệp nên kế toán Xí nghiệp tổng hợp doanh thu, chi phí theo dõi công...
 • 12
 • 953
 • 4

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN

Kế toán

... hợp - Sổ chi tiết chi TK641 - Sổ TK641 - Bảng cân đối phát sinh TK641 2.2.2.2 Kế toán chi tiết chi phí bán hàng Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân Đơn vị: Công ty CP viễn thông Vạn Xuân Địa ... 2.2.2 Kế toán chi phí bán hàng Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 2.2.2.1 Chứng từ thủ tục kế toán Chi phí bán hàng khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng ... Công ty ) 26 26 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2 Kế toán chi phí Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán Công ty Cổ phần Viễn...
 • 64
 • 274
 • 0

Tài liệu TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM VỀ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY SỢI THUỘC TỔNG ... docx

Tài liệu TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM VỀ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY SỢI THUỘC TỔNG ... docx

Kế toán - Kiểm toán

... xưởng, phận kế toán công ty Hạch toán chi phí sản xuất chung: bao gồm chi phí khấu hao, chi phí động lực, chi phí vật liệu chi phí khác Chi phí sản xuất chung tập hợp theo tháng Chi phí sản xuất ... dự toán Lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Lập dự toán chi phí nguyên vật liệu chính: Dựa vào kế hoạch sản xuất tháng công ty lập dự toán chi phí nguyên vật liệu Lập dự toán chi phí ... tài chi phí Tổng công ty cổ phần dệt may Hoà Thọ Việc quản lý tài hầu hết tập trung Tổng công ty Toàn khoản mục chi phí phát sinh công ty sợi Tổng công ty trực tiếp đứng ký hợp đồng mua bán sau...
 • 6
 • 353
 • 1

THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ RO

THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ RO

Kế toán

... trách kế toán Kế toán viên phụ trách tài Kế toán viên phụ trách thống kế toán lương Bộ máy kế toán Công ty hoạt động với mục tiêu thực tốt chức năng, nhiệm vụ kế toán Kế toán trưởng công ty phụ ... thành tốt công việc giao Tổng số cán công nhân viên Ban Tài - Kế toán người Trong Kế toán trưởng - Trưởng phòng Kế toán viên SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY (Sơ đồ 2.1) KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán viên ... Luật Kế toán công ty Kế toán trưởng công ty đứng đầu Ban Tài - Kế toán trực tiếp phụ trách đầu tư xây dựng phụ trách lĩnh vực tài đối ngoại Giúp việc đắc lực cho kế toán trưởng Kế toán viên, Kế toán...
 • 19
 • 532
 • 0

kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực vĩnh hà

kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực vĩnh hà

Kinh tế - Quản lý

... theo mu s S04a-DN Chơng Thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần xây dựng chế biến lơng thực Vĩnh hà 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần xây dựng chế biến lơng thực ... nhiệm vụ thu chi tiền mặt hàng ngày vào phiếu thu, phiếu chi Đồng thời chịu trách nhiệm quỹ công ty 2.1.5 Tổ chức hạch toán kế toán chế độ kế toán Công ty áp dụng Chế độ kế toán công ty áp dụng ... toán nợ vay cho đối tợng, theo nội dung , lần toán theo dõi chi tiết số lợng hàng bán, giá vốn, doanh thu Theo dõi hợp đồng bán hàng cho khách hàng công ty Cuối tháng lên chứng từ ghi sổ Kế toán...
 • 77
 • 365
 • 0

ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨ QUẢN LÝ DOANH THU CHI PHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN

ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨ QUẢN LÝ DOANH THU CHI PHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN

Kế toán

... sổ chi tiết kết chuyển sang TK 911 để xác định doanh thu toàn Công ty 1.1.3 Đặc điểm chi phí Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân Chi phí sản xuất kinh doanh công ty gồm nhiều loại: CP SXC, CP bán ... phần mềm kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý công ty, từ lên sổ chi tiết tổng hợp theo yêu cầu quản lý 1.2 Tổ chức quản lý doanh thu, chi phí Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 1.2.1 Tổ chưc ... Công ty, kế toán với chức thông tin,kiểm tra, thu nhận xử lý kịp thời, xác hệ thống phương pháp khoa học Trưởng phòng kế toán Kế toán Kế toán Kế chuyên tiền toán quản mặt, thuế TGNH Kế toán Kế...
 • 9
 • 378
 • 3

tìm hiểu về mạng FTTH tại công ty cổ phần viễn thông FPT

tìm hiểu về mạng FTTH tại công ty cổ phần viễn thông FPT

Kinh tế - Thương mại

... nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Viễn thông FPT giúp đỡ em thời gian qua Chúc quý thầy cô, cán bộ, công nhân viên Công ty mạnh khỏe thành đạt TP HCM, ngày 01 ... Khoa: Điện tử viễn thông Khóa 2010 Mẫu TS2 TP HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2013 NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP Họ tên CBHD thực tập: Lê Thanh Phong quan thực tập: Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Địa ... quang hai dạng đơn công (simplex) song công (duplex) Simplex truyền tín hiệu chi u Duplex truyền nhận tín hiệu chi u bán song công (half-Duplex) chi u song công toàn phần (full-Duplex) thời...
 • 53
 • 1,155
 • 6

Kế toán quản trị thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng Trị

Kế toán quản trị thông tin phục vụ kiểm soát chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng Trị

Kế toán

... STT I Khoản mục chi phí Cách tính Kết Chi phí trực tiếp SVTH: Nguyn Th Thanh Thu Trang 23 Lun tt nghip Chi phí vật liệu GVHD: TS Lờ c Ton Qj x Djvl + CLvl VL j=1 Chi phí nhân công Qj x Djnc ... SOT CHI PH TI CễNG TY C PHN XY DNG TNG HP QUNG TR I QUN Lí CHI PH CễNG TY c im chi phớ cụng ty Sn phm ca cụng ty l cỏc sn phm cụng cng vỡ vy khụng cú chi phớ bỏn hng Ch cú hai loi chi phớ: - Chi ... Qj x Djnc x (1 + K nc ) j=1 NC h Chi phí máy thi công Qj x Djm x (1 + K mtc ) M j=1 Trực tiếp phí khác Cộng chi phí trực tiếp II Chi phí chung giá thành dự toán xây dựng 1,5% x (VL+NC+M) TT...
 • 78
 • 982
 • 10

TÌNH HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THÔNG TIN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG TRỊ

TÌNH HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THÔNG TIN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG TRỊ

Kế toán

... QUẢNG TRỊ I QUẢN LÝ CHI PHÍCÔNG TY Đặc điểm chi phí công ty Sản phẩm công ty sản phẩm công cộng chi phí bán hàng Chỉ hai loại chi phí: - Chi phí sản xuất kinh doanh + Chi phí nguyên vật liệu ... thiết kế thi côngcông ty bố trí xe, máy thi công phù hợp để kiểm soát chi phí máy thi công 2.4 Chi phí sản xuất chung Hàng ngày, vào chứng từ gốc kế toán vào sổ chi tiết TK 627 Cuối kỳ kế toán ... kế toán Kế toán trưởng Kế toán công nợ Thủ quỹ Kế toán vật tư,TSCĐ Kế toán tổng hợp Ghi chú: Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Bộ máy kế toán công ty gồm người: kế toán...
 • 18
 • 349
 • 0

Vận dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 Hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty cổ phần Xây dựng số 2 Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

Vận dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 Hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty cổ phần Xây dựng số 2 Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

Kinh tế

... doanh thu, chi phí HĐXD doanh nghiệp xây lắp thực trạng kế toán doanh thu, chi phí HĐXD Công ty cổ phần Xây dựng số - Phạm vi nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí HĐXD Công ty cổ phần Xây dựng ... phòng kế toán Công ty gồm 15 ngời, nhiệm vụ tổ chức toàn công tác hạch toán kế toán Để phát huy vai trò mình, phòng kế toán đợc chia thành phần hành kế toán khác nhau, phần hành kế toán ... phần hành kế toán mối liên hệ mật thiết với tạo thành máy kế toán hoàn chỉnh, cân đối nhịp nhàng Sơ đồ 2.3: Mô hình máy kế toán Công ty Kế toán trởng Phó phòng kế toán Kế toán doanh thu, chi...
 • 113
 • 557
 • 6

LUẬN VĂN: Vận dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 Hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty cổ phần Xây dựng số 2 - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội ppt

LUẬN VĂN: Vận dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 Hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty cổ phần Xây dựng số 2 - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội ppt

Thạc sĩ - Cao học

... doanh thu, chi phí HĐXD doanh nghiệp xây lắp thực trạng kế toán doanh thu, chi phí HĐXD Công ty cổ phần Xây dựng số - Phạm vi nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí HĐXD Công ty cổ phần Xây dựng ... phòng kế toán Công ty gồm 15 người, nhiệm vụ tổ chức toàn công tác hạch toán kế toán Để phát huy vai trò mình, phòng kế toán chia thành phần hành kế toán khác nhau, phần hành kế toán hai ... Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí Hợp đồng xây dựng Công ty cổ phần Xây dựng số - Tổng công ty xây dựng hà nội 2.2.1 Thực trạng công tác Hợp đồng xây dựng Công ty Hiện HĐXD Công ty cổ phần Xây...
 • 100
 • 458
 • 1

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định

Kinh tế

... loại chi phí khác như: chi phí trực tiếp - chi phí gián tiếp, chi phí kiểm sốt - chi phí khơng kiểm sốt được, chi phí lặn, chi phí chênh lệch, chi phí hội… 1.4 NỘI DUNG CỦA KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ ... bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp d Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Khi phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí kế tốn quản trị chia tổng chi phí làm loại: định phí , biến phí ... tố chi phí khoản mục chi phí sản xuất chung b Hồn thiện xây dựng định mức, lập dự tốn chi phí bán hàng Chi phí bán hàng lập dựa vào tỷ lệ với chi phí sản xuất chia thành hai nhóm chi phí biến phí...
 • 26
 • 295
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH HỢP NHẤT MIỀN BẮC

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH HỢP NHẤT MIỀN BẮC

Kế toán

... sinh Phần trăm Chi phí Nguyên vật liệu Chi phí Thuê văn phòng Chi phí Tiếp khách Chi phí Văn phòng phẩm Chi phí Vệ sinh Chi phí Xăng dầu ô tô Chi phí xăng xe cá nhân Chi phí công tác phí Chi phí ... chi tiết chi phí khác Tài khoản sử dụng Công ty sử dụng Tài khoản 811 Chi phí khác” để phản ánh khoản chi phí khác chi phí SXKD, chi phí QLDN, chi phí tài • Sổ chi tiết Từ chứng từ gốc, kế toán ... 0,38% 1,32% Chi phí Lương kinh doanh Chi phí tiền khác Chi phí gửi hãnh CP quốc tế Chi phí gửi hãng CP nước Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí lương nhân viên Chi phí phân bổ CCDC Chi phí sửa chữa...
 • 42
 • 1,460
 • 3

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường công tác quản lí chi phí tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại song hải

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường công tác quản lí chi phí tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại song hải

Kế toán

... chi phí sản xuất chung TK 152 Chi phí vật liệu TK 154 TK 153 Chi phí dụng cụ loại phân bổ lần TK 142 Giá trị phân bổ Loại phân bổ nhiều lần Kết chuyển phân bổ chi phí sản xuất chung vào chi phí ... chi phí TK 632 TK 214 Chi phí khấu hao tài sản cố định TK 111, 112, 141 Khoản chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ c ghi nhn vo giỏ hng bỏn k Chi phí dịch vụ mua chi phí tiền khác TK 142, ... dng ca chi phớ: nu l chi phớ trc tip thỡ i tng hp chi phớ sn xut l tng sn phm Nu l chi phớ chung thỡ i tng k toỏn hp chi phớ l tng phõn xng + a im phỏt sinh chi phớ v mc ớch cụng dng ca chi phớ...
 • 113
 • 282
 • 0

vận dụng chuẩn mực kế toán việt nam số 15 - hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại công ty cổ phần xây dựng 47

vận dụng chuẩn mực kế toán việt nam số 15 - hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại công ty cổ phần xây dựng 47

Tiến sĩ

... sổ kế toán chi tiết b Kế toán chi phí HĐXD theo khoản mục chi phí - Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Kế toán chi phí nhân công trực tiếp - Kế toán chi phí sử dụng máy thi công - Kế toán ... sản xuất Chi phí nguyên vật liệu Chi phí nhân công Chi phí máy thi công Chi phí sản xuất chung - Chi phí lương,… - Chi phí bảo hành - Chi phí vay vốn hóa Chi phí thời kỳ Chi phí QLDN Chi phí vay ... phân bổ chi phí gián tiếp b Kế toán tập hợp chi phí hợp đồng xây dựng * Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp * Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp * Kế toán tập hợp chi phí sử...
 • 26
 • 1,076
 • 2

Xem thêm