kế toán chi phí bán hàng tại công ty tnhh công nghệ thiên hoàng

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Công nghệ Thiên Hoàng

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Công nghệ Thiên Hoàng

Kế toán

... HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN HOÀNG 2.1 Kế toán doanh thu bán hàng công ty TNHH công nghệ Thiên Hoàng 2.1.1 Chứng từ thủ tục kế toán * Chứng từ kế toán: Công ty TNHH công nghệ Thiên Hoàng ... QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN HOÀNG 1.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng Công ty TNHH công nghệ Thiên Hoàng Công Ty TNHH Công Nghệ Thiên Hoàng công ty kinh doanh lĩnh ... Hồng 2.3 Kế toán chi phí bán hàng công ty TNHH công nghệ Thiên Hoàng Chi phí bán hàng chi phí thực tế phát sinh trình tiêu thụ bảo quản sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Bao gồm: chi phí chào hàng, giới...
 • 68
 • 587
 • 0

Tài liệu CÁCH LẬP BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH docx

Tài liệu CÁCH LẬP BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH docx

Cao đẳng - Đại học

... 2003 Bộ trưởng Bộ Tài tháng tính số khấu hao phải trích tháng ghi vào chi phí sản xuất kinh doanh áp dụng theo công thức ( công thức 4) Số khấu hao Số khấu hao Số khấu hao giảm Số khấu hao TSCĐ ... theo công thức 2, Số khấu hao giảm tháng tính theo số ngày giảm tính theo công thức Với tháng việc tính toán khấu hao TSCĐ thời gian tốn tiền Với cách bảng tính phân bổ khấu hao tháng có kết ... trị toán 50.000; tỷ lệ khấu hao 9,6% -Biên lý nhượng bán TSCĐ số 01 ngày 25/3/2008 nhượng bán máy móc thiết bị dùng phân xưởng I: Nguyên giá: 60.000 ; tỷ lệ khấu hao 9,6% - Biên lý nhượng bán...
 • 8
 • 20,714
 • 118

Một số vấn đề về tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp

Một số vấn đề về tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp

Kế toán

... thuê đất hàng năm định kỳ chi phí đợc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh kỳ, không hạch toán vào nguyên giá TSCĐ b Chi phí thành lập doanh nghiệp Chi phí thành lập Doanh nghiệp chi phí thực tế ... - Lớp: Kế toán 44B Đề án môn học Tài liệu tham khảo Giáo trình Kế toán tài Giáo trình Kế toán quản trị Giáo trình phân tích kinh doanh Tạp chí kế toán Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán Tạp ... nghiệp, bao gồm: chi phí cho công tác nghiên cứu, thăm dò, lập dự án đầu t thành lập doanh nghiệp, chi phí thẩm định dự án, họp thành lập c) Chi phí nghiên cứu phát triển Là toàn chi phí thực tế Doanh...
 • 23
 • 475
 • 0

Tài liệu Đề án "Một số vấn đề về tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp" pdf

Tài liệu Đề án

Báo cáo khoa học

... tiền thuê đất hàng năm định kỳ chi phí phân bổ dần vào chi phí kinh doanh kỳ, không hạch toán vào nguyên giá TSCĐ b Chi phí thành lập doanh nghiệp Chi phí thành lập Doanh nghiệp chi phí thực tế ... - Lớp: Kế toán 44B Đề án môn học TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kế toán tài Giáo trình Kế toán quản trị Giáo trình phân tích kinh doanh Tạp chí kế toán Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán Tạp ... công nghệtoàn chi phí thực tế doanh nghiệp chi cho công trình nghiên cứu nhà nước cấp phát minh sáng chế, quyền tác giả, chi phí để doanh nghiệp mua lại quyền tác giả, quyền nhãn hiệu, chi...
 • 25
 • 401
 • 0

Tài liệu Đề tài "Một số vấn đề về tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp" pptx

Tài liệu Đề tài

Báo cáo khoa học

... nhn; cỏi chi phớ tõn trang, sa cha TSC; cỏc chi phớ chuyn bc d, lp t chy th, l phớ, cc b (nu cú) m biờn nhn phi chi trc a vo s dng 3.2 Xỏc nh nguyờn giỏ TSC a Chi phớ s dng t L ton b cỏc chi phớ ... t hng nm hoc nh k thỡ cỏc chi phớ ny c phõn b dn vo chi phớ kinh doanh k, khụng hch toỏn vo nguyờn giỏ TSC b Chi phớ thnh lp doanh nghip Chi phớ thnh lp Doanh nghip l chi phớ thc t cú liờn quan ... nghip, bao gm: cỏc chi phớ Nguyễn Xuân Phương - Lớp: Kế toán 44B Đề án môn học cho cụng tỏc nghiờn cu, thm dũ, lp d ỏn u t thnh lp doanh nghip, chi phớ thm nh d ỏn, hp thnh lp c) Chi phớ nghiờn cu...
 • 25
 • 311
 • 0

Đề tài: Một số vấn đề về tính và hoạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp ppsx

Đề tài: Một số vấn đề về tính và hoạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp ppsx

Báo cáo khoa học

... nhn; cỏi chi phớ tõn trang, sa cha TSC; cỏc chi phớ chuyn bc d, lp t chy th, l phớ, cc b (nu cú) m biờn nhn phi chi trc a vo s dng 3.2 Xỏc nh nguyờn giỏ TSC a Chi phớ s dng t L ton b cỏc chi phớ ... t hng nm hoc nh k thỡ cỏc chi phớ ny c phõn b dn vo chi phớ kinh doanh k, khụng hch toỏn vo nguyờn giỏ TSC b Chi phớ thnh lp doanh nghip Chi phớ thnh lp Doanh nghip l chi phớ thc t cú liờn quan ... nghip, bao gm: cỏc chi phớ Nguyễn Xuân Phương - Lớp: Kế toán 44B Đề án môn học cho cụng tỏc nghiờn cu, thm dũ, lp d ỏn u t thnh lp doanh nghip, chi phớ thm nh d ỏn, hp thnh lp c) Chi phớ nghiờn cu...
 • 25
 • 179
 • 0

Một số vấn đề về tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp

Một số vấn đề về tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp

Kế toán

... thuê đất hàng năm định kỳ chi phí đợc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh kỳ, không hạch toán vào nguyên giá TSCĐ b Chi phí thành lập doanh nghiệp Chi phí thành lập Doanh nghiệp chi phí thực tế ... nghiệp, bao gồm: chi phí cho công tác nghiên cứu, thăm dò, lập dự án đầu t thành lập doanh nghiệp, chi phí thẩm định dự án, họp thành lập c) Chi phí nghiên cứu phát triển Là toàn chi phí thực tế Doanh ... cao Tài liệu tham khảo Giáo trình Kế toán tài Giáo trình Kế toán quản trị Giáo trình phân tích kinh doanh Tạp chí kế toán Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán Tạp chí tài Chế độ định 206/2003/BTC...
 • 18
 • 231
 • 0

Một số vấn đề về tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp

Một số vấn đề về tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp

Kinh tế - Quản lý

... thuê đất hàng năm định kỳ chi phí đợc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh kỳ, không hạch toán vào nguyên giá TSCĐ b Chi phí thành lập doanh nghiệp Chi phí thành lập Doanh nghiệp chi phí thực tế ... nghiệp, bao gồm: chi phí KI L cho công tác nghiên cứu, thăm dò, lập dự án đầu t thành lập doanh nghiệp, chi phí thẩm định dự án, họp thành lập c) Chi phí nghiên cứu phát triển Là toàn chi phí thực tế ... nhận chuyển giao công nghệ Nguyễn Xuân Phơng - Lớp: Kế toán 44B http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Đề án môn học Là toàn chi phí thực tế doanh nghiệp chi cho công trình nghiên...
 • 23
 • 155
 • 0

Một số vấn đề về tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp

Một số vấn đề về tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp

Báo cáo khoa học

... nhn; cỏi chi phớ tõn trang, sa cha TSC; cỏc chi phớ chuyn bc d, lp t chy th, l phớ, cc b (nu cú) m biờn nhn phi chi trc a vo s dng 3.2 Xỏc nh nguyờn giỏ TSC a Chi phớ s dng t L ton b cỏc chi phớ ... gm: cỏc chi phớ cho cụng tỏc nghiờn cu, thm dũ, lp d ỏn u t thnh lp doanh nghip, chi phớ thm nh d ỏn, hp thnh lp c) Chi phớ nghiờn cu phỏt trin L ton b cỏc chi phớ thc t Doanh nghip ó chi thc ... nh k thỡ cỏc chi phớ ny c phõn b dn vo chi phớ kinh doanh k, khụng hch toỏn vo nguyờn giỏ TSC b Chi phớ thnh lp doanh nghip Thuviennet.vn hocthuat.vn Ti liu online phớ ỏn mụn hc Chi phớ thnh...
 • 24
 • 210
 • 0

Tiểu luận một số vấn đề về tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp

Tiểu luận một số vấn đề về tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp

Kế toán

... thuê đất hàng năm định kỳ chi phí đợc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh kỳ, không hạch toán vào nguyên giá TSCĐ b Chi phí thành lập doanh nghiệp Chi phí thành lập Doanh nghiệp chi phí thực tế ... nghiệp, bao gồm: chi phí cho công tác nghiên cứu, thăm dò, lập dự án đầu t thành lập doanh nghiệp, chi phí thẩm định dự án, họp thành lập c) Chi phí nghiên cứu phát triển Là toàn chi phí thực tế Doanh ... cao 21 Tài liệu tham khảo Giáo trình Kế toán tài Giáo trình Kế toán quản trị Giáo trình phân tích kinh doanh Tạp chí kế toán Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán Tạp chí tài Chế độ định 206/2003/BTC...
 • 23
 • 146
 • 0

Chế độ tính và hạch toán khấu hao TSCĐ trong xác định Thu nhập chịu thuế và Lợi nhuận kế toán của DN

Chế độ tính và hạch toán khấu hao TSCĐ trong xác định Thu nhập chịu thuế và Lợi nhuận kế toán của DN

Kế toán

... KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KẾ TOÁN BỘ MÔN KẾ TOÁN ĐỀ ÁN MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP Đề tài: Chế độ khấu hao tài sản cố định việc xác định thu nhập chịu thuế lợi nhuận kế toán Doanh nghiệp Họ ... Minh NXB Tài Kế toán tài ( Theo hệ thống kế toán Mỹ ) Tác giả : Kermit D Larson Nhà xuất Thống kê_1994 Một số Website: Website Bộ tài : www.mof.gov.vn Website Tạp chí kế toán : www.tapchiketoan.info ... niên độ kế toán, tính hao mòn TSCĐ đầu tư mua sắm quỹ phúc lợi dung vào hoạt động phúc lợi TSCĐ đầu tư nguồn kinh phí nghiệp , kinh phí dự án dùng vào hoạt dộng nghiệp, hoạt động dự án, kế toán...
 • 29
 • 391
 • 0

Một số vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt nam hiện nay (2).DOC

Một số vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt nam hiện nay (2).DOC

Kế toán

... (vốn hoá) theo quy định chuẩn mực kế toán "Chi phí vay" Các khoản chi phí phát sinh nh: chi phí quản lý hành chính, chi phí sản xuất chung, chi phí chạy thử chi phí khác không liên quan trực tiếp ... cố định hữu hình, kế toán ghi: Nợ TK 627 (6274 - chi tiết theo phân xởng): Chi phí sản xuất chung KHTSCĐHH Nợ TK 641 (6414): Chi phí bán hàng KHTSCĐHH Nợ TK 642 (6424): Chi phí quản lý doanh ... bằng, chi phí vận chuyển, bốc xếp ban đầu; chi phí sửa chữa, tân trang trớc đa tài sản cố định vào sử dụng; chi phí lắp đặt chạy thử (trừ khoản thu hồi sản phẩm, phế liệu chạy thử), chi phí chuyên...
 • 20
 • 872
 • 2

Đặc tính và phân bố của sa cấu trong đất Đồng bằng sông Cửu Long

Đặc tính và phân bố của sa cấu trong đất Đồng bằng sông Cửu Long

Công nghệ - Môi trường

... 1070 kinh Đông, chi m toàn phía Nam lãnh thổ nước, thuộc hạ lưu sông Mêkông với ba mặt giáp biển (Nguyễn Mỹ Hoa, 2003) Phía Tây giáp Vịnh Thái Lan, phía Đông Nam giáp biển Đông, phía Đông giáp ... sỏi sạn cát thô hạt vùng Tân Châu- Hồng Ngự (về phía Bắc), nối tiếp đến phía Nam Campuchia (lên đến Pnom Penh) Sự kiện tương đương với sông Hồng (phía Bắc Việt Nam) sông chảy dài từ Hải Phòng Việt ... phân chia Liên Xô (cũ) lại chi tiết phức tạp Điều đáng lưu ý cấp hạt từ 2-3mm trở lên phân chia sơ sài nghiên cứu đất vùng miền núi có nhiều sỏi, đá cần vào tác dụng chúng đất trồng mà phân chia...
 • 42
 • 1,142
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và phân bố của loài Sa Mộc Dầu (Cunninghamia konishii Hayata ) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha,huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và phân bố của loài Sa Mộc Dầu (Cunninghamia konishii Hayata ) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha,huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Nông - Lâm - Ngư

... (Rodentia) v b n 18 tht (Carnivora) chim u th vi 20 loi (chim 30,30% tng s loi), tip n l b Di (Chiroptera) vi loi (chim 13,64% tng s loi), b Linh trng (Primates) gm loi (chim 9,09% tng s loi), b cú ớt ... cỏc kiu tng t nh cỏc nún cỏi v ph thuc theo tng chi; chỳng hoc l mc n l nh cnh (phn ln cỏc chi) hay nỏch lỏ (chi Cryptomeria), hoc mc thnh cm (chi Cunninghamia v loi Juniperus drupacea), hoc ... thp gm hay lỏ, ph thuc vo tng chi Trờn cỏc cõy non cỏc lỏ cú hỡnh kim, tr thnh cỏc lỏ ging nh vy nh trờn cỏc cõy trng thnh ca nhiu chi (nhng khụng phi tt c); mt s chi v loi trỡ cỏc lỏ hỡnh kim...
 • 64
 • 387
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố của loài Mã Tiền Lông tại vườn quốc gia Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố của loài Mã Tiền Lông tại vườn quốc gia Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Nông - Lâm - Ngư

... 98 Tng s: Tờn dõn tc Mụng, Dao, Ty, Nựng Mụng, Dao, Ty, Nựng Dao, Ty, Nựng Mụng, Dao, Ty, Nựng Dao, Ty Dao, Ty, Nựng Mụng, Dao, Ty Mụng, Dao, Ty, Nựng Mụng, Dao, Ty, Nựng - Ngun: UBND cỏc xó xung ... cú ngi Ty chim 44%, ngi Hmụng chim 54%, ngi Dao, Nựng v Kinh chim 2% Tuy cú nhiu dõn tc khỏc nhng dõn c õy cú tớnh cng ng cao, sng on kt Mi dõn tc u cú bn sc hoỏ c ỏo riờng ca mỡnh Ngi Ty thng ... loi thc vt thuc 672 chi, 162 h v ngnh, bao gm: Ngnh Thụng t (Lycopodiophyta): h, chi, 13 loi Ngnh Thõn t (Equisetophyta): h, chi, loi Ngnh Dng x (Polypodiophyta): 19 h, 41 chi, 99 loi Ngnh Thụng...
 • 74
 • 243
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008