kế hoạch bộ môn toán 6 7 8 9

kế hoạch bộ môn toán 6,7,8,9

kế hoạch bộ môn toán 6,7,8,9

Toán học

... ›äŸmTI*e8’œFLơréLưmY´gËư’ ½ 6 –ã\È} ºDŸpÇ/ëÌ 6 wꮦ‚é‚.Mª÷…Í—dÇÛSø•fÿ >95 •:Èé„ÿ ytááK6³† s†%ỵ˜ GVúÂét7ßq $Ç\2¶ ởª'-ð ÏÍ&gÜ4Ê™Đg®V׾ē+Ý 7 Ỵ¸ùá²Ưëóú¿tH8¾PƒBœù> 8 >‘¯Ø™í¿)åv[f” ½"] ... [n㽊}(j;|ãa3g]gỉí×X÷!Çr—µ—S½é°˜ 9 Å™™§^+°švë¶ ỈëˆÕ㱩q#RXu1ë±ÅŒ¸„eFNKIx_H¶ ỉµcỵ¬Ỵ 9 84 9AjãË € þÿ …Gê@Rˆt8±Azơš 8- É-™ÊáJÍỈݾçI 8 (äàLđ-âÌòƒEt° hß ø¬ 8 {¼ì`œ5¾ˆÙ :6 LÅù †[+ỵY~sCƒiS¦¿b!šˆŒ(Ž„z釚#üỊ¨ødó*AVêZKPr¼/~ï ... áÿCÍ€yÁýÏu›Ĩrû.½Á½„¡gf|ơãÄÝ™ỉY 6 iRºÞä—gžpnG‡ỈƯ›ÿ¸T.ßú©'ªc 9= D×4n®·đÊðTƯ¾–õ˜ 7 5ðçvœ¶ ü%žÐZ È^ 8 9= Àz‰Få@P” 7 W'â»5H¸ŽW‡I‚3áŒ8Gc &€yÀrỉ(Ìÿ/d³Ỵó0 †sAPÐjxt˜d@"2ưú{ỵÍɺßÍnJÝ}¤ºg 8 ^o²Ỉư´nÚ$n;…å{~Àó...
 • 72
 • 3,544
 • 18

Kế hoạch bộ môn toán 6,7

Kế hoạch bộ môn toán 6,7

Toán học

... Phiếu học tập, phấn màu 10 Ghi Kế hoạch môn toán 27 28 29 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 30 93 94 95 31 32 33 34 35 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 1 06 1 07 1 08 1 09 110 111 112 113 Phép trừ phân ... Tiết Tên dạy 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Quy tắc chuyển vế Luyện tập Nhân hai số nguyên khác dấu Nhân hai số nguyê dấu Luyện tập Tính chất phép nhân Luyện tập Bội ước 1số ... SINH GHI CHÚ 2 24 Kế hoạch môn toán Đặng Văn Thònh 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 25 Kế hoạch môn toán Đặng Văn Thònh 35 26 Kế hoạch môn toán Đặng Văn...
 • 27
 • 1,870
 • 10

Kế hoạch bộ môn toán 6 chi tiết

Kế hoạch bộ môn toán 6 chi tiết

Toán học

... học sinh) - Giỏi : 63 em đạt lỉ lệ 61 ,2% - Khá : 26 em đạt lỉ lệ 25,2% - Trung bình : em đạt lỉ lệ 3 ,9 % - Yếu : 10 em đạt lỉ lệ 9 ,7 % Thuận lợi - Trong năm học 20 08 - 20 09 khối có 103 học sinh ... chiếu KT15' - T 46 KT45' - T 68 Kiểm tra HKI (tiết 55, 56) HS : Đồ dùng học tập, làm tập theo hớng dẫn giáo viên GV: Sách giáo khoa , Sách tham KT15' - T 79 ChơngIII Phân số (từ tiết 69 111) - Hiểu ... loại Lớp 6A 6B 6B Giỏi SL Khá % SL % Trung bình SL % Yếu SL Kém % SL % III - Biện pháp thực 1) Giáo viên - Nghiên cứu kĩ chơng trình, xác định yêu cầu môn, nắm trình độ học sinh để đề kế hoạch bài,...
 • 9
 • 5,273
 • 153

KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 6

KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 6

Toán học

... Trường Toản 79 80 26 81 82 83 84 27 85 86 87 28 88 89 29 90 91 30 92 93 94 31 95 96 97 Kế hoạch môn Toán 6+ 7 - Cùng mẫu - Không mẫu Luyện tập phép cộng phân số Thêm BT Bảng phụ 8 Tính chất phép ... nguyên khác GV: Lê Thị Hòa Trang Trường THCS Võ Trường Toản 61 62 63 20 64 65 21 66 67 68 69 22 70 71 23 72 24 73 74 75 76 77 25 78 dấu §11 Nhân hai số nguyên dấu Nhân hai số nguyên dương Nhân ... thẳng, thước đo góc SBT Trang 11 Trường THCS Võ Trường Toản 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 28 29 23 24 25 30 26 31 27 32 33 28 29 §2 Góc - Góc Góc bẹt Vẽ góc - Điểm nằm bên góc §3 Số đo góc...
 • 12
 • 2,288
 • 33

ke hoach bo mon toan 6 hot.

ke hoach bo mon toan 6 hot.

Toán học

... Thêm BT Thêm BT SBT SBT 62 63 20 64 65 21 66 67 68 69 22 70 71 23 72 24 73 74 75 76 77 25 78 79 80 26 Luyện tập nhân hai số nguyên §12 Tính chất phép nhân Giao hoán – kết hợp Nhân với Tính chất ... Thêm BT Thêm BT SBT SGK, SBT Thêm BT Thêm BT Thêm BT SBT 44 15 45 46 47 16 48 49 50 51 17 52 53 54 18 55 56 57 58 59 19 60 61 §4 Cộng hai số nguyên dấu - Cộng hai số nguyên dương - Cộng hai số ... Casio 92 Luyện tập ( tt ) 93 Kiểm tra tiết 94 §14 Tìm giá trị phân số số cho tước - Ví dụ - Quy tắc 95 Luyện tập 96 Luyện tập 97 §15.Tìm số biết giá trị phân số - Ví dụ - Quy tắc 98 Luyện tập 99 ...
 • 12
 • 593
 • 9

ke hoach bo mon tin 6, 7

ke hoach bo mon tin 6, 7

Tin học

... thoát khỏi phần mềm Tháng 4/20 09 17 Khối Tiết 59 Tên BTH8: Em viết báo tờng 60 , 61 Bài 21: Trình bày cô đọng bảng 62 Bài tập 63 , 64 BTH9: Danh bạ riêng em 65 , 66 BTH tổng hợp: Du lịch ba miền ... 66 Kiểm tra thực - Kiểm tra kỹ thực hành học sinh Máy hành tiết chiếu, trình bày, định dạng, sử dụng công thức máy tính, tính toán, vẽ biểu dồ, xếp lọc liệu tập Tháng 5/20 09 19 Khối Tiết 67 68 ... tiêu: Khối Số HS 79 94 1 06 Giỏi Khá TB SL % SL % SL % 12 10.1% 9 .6% 11.3% 20 25 35 25.3% 26. 6% 33% 35 40 48 44.3% 42 .6% 45.2% Yếu SL % 16 20 11 20.3% 21.2% 10.5% Biện pháp: - Thực soạn bài, chuẩn...
 • 20
 • 547
 • 3

Ke hoach bo mon toan 6

Ke hoach bo mon toan 6

Toán học

... Giỏi Khá STT Môn Lớp TSHS Toán 6A 25 Toán 6B 25 Toán 6C Toán 6D Toán Yếu T.bình 6E TS % TS % TS % TS % Tổng IV Biện pháp thực : Giáo viên : + Lên kế hoạch giảng dạy môn Toán từ đầu năm học để nắm ... lượng môn : Chất lượng khảo sát đầu năm : Giỏi STT Môn Lớp TSHS Toán 6A Toán 6B Toán Toán 6D Toán Yếu 6C T.bình 25 Khá 6E TS % TS % TS % TS % 25 Tổng Đăng kí chất lượng : Giỏi Khá STT Môn Lớp ... trưng môn Toán từ đề phương hướng giảng dạy môn cho toàn năm học + Nghiên cứu tình hình học tập học sinh thông qua kết khảo sát đầu năm học + Lên kế hoạch kiểm tra thường xuyên + Lên kế hoạch...
 • 9
 • 366
 • 9

KẾ HOẠCH MÔN TIN 6,7

KẾ HOẠCH BÔ MÔN TIN 6,7

Tư liệu khác

... Giải đợc Lập số toán trình đơn giản đơn máy tính giản cách vận dụng (T1-T6) thuật toán đơn (T9 giản -T 18) - Rèn luyện (T23- phong cách t 36) công nghệ - Biết khái niệm thuật toán toán cách liệt ... luyện tập - T5 ,6 : Bài thực hành T1112 : Bài thực hành T15 16: thực hành T 17, 2 7: Bài tập T3031: thực hành T7 -8: Luyện gõ phím nhanh Tiết kiểm tra 15' 45' HK T1 T15 Kt KT TH LT T 27 T3 KT LT T3 ... hành luyện tập Tiết kiểm tra 15' 45' HK - T3,4 T6 : Bài KT thực LT hành - T7 ,8 : Bài thực hành T912: Luyện gõ phím nhanh Typin g test - T13 16: 18 KT TH Khối Cấu tạo chơng trình trọng tâm Modul...
 • 10
 • 415
 • 6

KẾ hoạch bộ môn anh 6,7

KẾ hoạch bộ môn anh 6,7

Tiếng anh

... em IV Kế hoạch tháng: Tháng Nhiệm vụ 1: ( có cụ thể kế hoạch chủ nhiệm) Nhiệm vụ 2: Dạy Tiếng Anh +7 a Kế hoạch: Khối 6: Đối với học sinh lớp em học sinh đầu cấp mà lớp Môn Tiếng Anh em môn tự ... đấu môn Tiếng Anh khối +7 năm học 2010-2011 phải đạt đợc kết cao + Tiếng Anh khối 6: Kì I: TB: 70 % Giỏi: 20% Kì II: TB: 70 % Giỏi: 20% + Tiếng Anh khối 7: Kì I: TB: 80 % Giỏi: 20% Kì II: TB: 80 % ... Tháng 10 Kế hoạch: Có kế hoạch lựa chọn dạy, tiết dạy chuẩn bị tham dự thao giảng kỷ niệm ngày 20/10 Thờng xuyên gặp gỡ trao đổi trò chuyện với học sinh phơng pháp học mônkế hoạch bồi giỏi...
 • 16
 • 998
 • 12

hoạch bộ môn Toán 8,9,6: lí 8 2008 -2009

Kê hoạch bộ môn Toán 8,9,6: lí 8 2008 -2009

Toán học

... 39 5.1 12 30 .8 Toỏn 9B 27 7.4 10 37. 0 Toỏn 30 6. 7 11 36. 7 VI 34 .8 TB Yu SL % SL % 21 34 .8 15 19 48 .7 18 10 37. 0 5 20 11 36. 7 TB tr lờn Ghi SL % chỳ 18 78 .3 33 84 .6 22 81 .5 24 80 .0 Phng phỏp c trng ... 21 .7 8AB 39 0.0 5.1 17 43 .6 18 46. 2 5.1 19 47. 8 0.0 10 37. 0 17 63 .0 0.0 0.0 3.3 20.0 14 46. 7 30.0 23.3 Ch tiờu phn u KT QU Gii S STT Lp/Mụn s SL % Khỏ SL % Toỏn 8A 23 8 .7 Lớ AB 39 5.1 12 30 .8 ... tập môn lí cho HS IV Kt qu kho sỏt u nm KT QU Gii Khỏ TB Yu Kộm TB tr lờn Ghi STT Mụn Lp S s SL % SL % SL % SL % SL % SL % chỳ Toỏn Lớ Toỏn 9B 27 0.0 0.0 Toỏn 30 V 8A 23 0.0 0.0 21 .7 17 73 .9 4.3...
 • 14
 • 811
 • 12

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008