hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của gia đình, cá nhân

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của gia đình, cá nhân

Hợp đồng

... thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2+ Sử dụng chung: m2- Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): Giá trị quyền sử dụng đất ... thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2+ Sử dụng chung: m2- Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): Giá trị quyền sử dụng đất ... đổi nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất; 4. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:4.1. Thửa đất không có tranh chấp;4.2. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để...
 • 5
 • 4,953
 • 28

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN- MẪU SỐ 35/HĐCĐ"

BIỂU MẪU

Tài liệu khác

... Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là: đồng (bằng chữ: đồng Việt ... thửa đất: - Diện tích: m2 (bằng chữ: )- Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2+ Sử dụng chung: m2- Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế về quyền sử dụng ... chuyển đổi quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sauđây: ĐIỀU 1CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN ĐỔI 1. Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo (2),cụ thể như sau:- Thửa đất số: -...
 • 6
 • 6,068
 • 40

Tài liệu HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN docx

Tài liệu HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN docx

Tài liệu khác

... sử dụng: + Sử dụng riêng: m2+ Sử dụng chung: m2- Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): Giá trị quyền sử dụng đất ... thểghi theo hợp đồng thuê quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. (3) Chọn một trong các trường hợp sau đây:+ Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ ... về quyền sử dụng đất (nếu có): Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là: đồng (bằng chữ: đồng Việt Nam).3. Chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất là: đồng (bằng chữ: đồng...
 • 9
 • 1,367
 • 9

Tài liệu HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN docx

Tài liệu HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN docx

Tài liệu khác

... thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2+ Sử dụng chung: m2- Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): Giá trị quyền sử dụng đất ... thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2+ Sử dụng chung: m2- Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): Giá trị quyền sử dụng đất ... thể ghi theo hợp đồng thuê quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. (3) Chọn một trong các trường hợp sau đây:+ Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ...
 • 8
 • 896
 • 2

Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. pps

Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. pps

Thủ tục hành chính

... giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 4. Bản sao Sổ hộ khẩu đối với trường hợp nhận chuyển đổi quyền sử dụng đất. Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia ... đối với trường hợp nhận chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp. 7. Đơn xin tách thửa, hợp thửa trong trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất 8. Bản ... Trường hợp người đang sử dụng đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có bản sao một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất. Ngoài các giấy tờ nêu trên, tuỳ vào từng trường hợp...
 • 6
 • 904
 • 2

Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. docx

Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. docx

Thủ tục hành chính

... chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) 1.500.000đ/trường hợp. Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của ... 5. Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Mẫu số 35/HĐCĐ). 6. Trường hợp người đang sử dụng đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải ... quyền của người đại diện (nếu là người đại diện). 3. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 4. Bản sao Sổ hộ khẩu đối với trường hợp nhận chuyển đổi quyền sử dụng đất. 5. Hợp...
 • 8
 • 533
 • 1

Công chứng Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp pptx

Công chứng Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp pptx

Thủ tục hành chính

... hiện TTHC: Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất Công chứng Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ... bản qui định 1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng giao dịch Quyết định số 58/2004/QĐ-UB 2. Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Quyết định số ... 8. Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất không được chuyển đổi Quyền sử dụng đất. Luật Công chứng Nội dung Văn bản qui định trường hợp công chứng di chúc, văn bản...
 • 12
 • 367
 • 0

Công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 02 hộ gia đình, cá nhân ppt

Công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 02 hộ gia đình, cá nhân ppt

Thủ tục hành chính

... chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn (trong trường hợp chưa ... nhận quyền sử dụng đất) ; hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 50 của Luật Đất Đai như sau: + Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ... được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất: Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15-10-1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình...
 • 6
 • 456
 • 0

Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp ppsx

Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp ppsx

Thủ tục hành chính

... chứng thực Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị dưới 20.000 triệu đồng: 10.000 đồng/ trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá ... triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng: 20.000 đồng/ trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng: 50.00 0đồng/ trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng ... triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng: 100.000 đồng/ trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng: 200.000 đồng/ trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng...
 • 6
 • 400
 • 0

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng

... Hạnh phúcHỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤTChúng tôi gồm có:Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A) (1): Bên nhận chuyển nhượng (sau ... tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp ... KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử...
 • 5
 • 19,674
 • 88

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng

... bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:1Mẫu số 07/HĐCNĐIỀU 1QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ... Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ĐIỀU 2GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này ... KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm 2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất...
 • 5
 • 15,284
 • 95

Xem thêm