hội thông tin khoa học và công nghệ việt nam

Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn phát triển công tác thông tin thư viện, thốngkhoa học công nghệ việt nam đến năm 2020

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển công tác thông tin thư viện, thống kê khoa học và công nghệ việt nam đến năm 2020

Báo cáo khoa học

... quả. Thông tin khoa học công nghệ& quot; là các dữ liệu, số liệu, dữ kiện, tin tức, tri thức khoa học công nghệ (bao gồm khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội nhân ... Mạng Thông tin Nghiên cứu Đào tạo VISTA Mạng Thông tin KH&CN Việt Nam VP Văn phòng WAN Mạng máy tính diện rộng XHCN Xã hội chủ nghĩa BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỤC THÔNG TIN KHOA ... trạng số hóa sử dụng thông tin số hóa; các phần mềm đã đang sử dụng trong các mạng thông tin khoa học công nghệ; phương tiện thiết bị công nghệ thông tin được sử dụng. Nghiên...
 • 321
 • 729
 • 2

Chính sách phát triển mạng lưới thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp nông thôn trong thời kỳ hội nhập

Chính sách phát triển mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp nông thôn trong thời kỳ hội nhập

Khoa học xã hội

... về Khoa học công nghệ trong sự nghiệp đổi mới. Hà Nội, 1991. 3. Bộ Khoa học Công nghệ: Khoa học Công nghệ Việt Nam 2002. Hà Nội. 4. Bộ Khoa học Công nghệ. Trung tâm Thông tin ... Khoa học Công nghệ. Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia: Kỷ yếu Hội nghị ngành thông tin – tư liệu khoa học công nghệ. Đà Lạt, 1998. 6. Bộ Khoa học Công nghệ. Trung tâm Thông tin ... chức hoạt động thông tin khoa học công nghệ ở địa phương. TC Thông tin Tư liệu, số 4, 2007. 15. Hội đồng Bộ trưởng: Chỉ thị của Hội đồng Bộ trưởng về công tác thông tin khoa học công...
 • 7
 • 514
 • 6

Nghiên cứu cơ sở khoa học thực tiễn của việc hiện đại hoá hệ thống thông tin khoa học công nghệ quốc gia việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hiện đại hoá hệ thống thông tin khoa học và công nghệ quốc gia việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Hệ thống thông tin

... sách thông tin CNTT Công nghệ thông tin GD&ĐT Giáo dục đào tạo ĐH Đại học HĐTT Hoạt động thông tin HTTT Hệ thống thông tin KH&CN Khoa học công nghệ KHCNQG Khoa học công nghệ ... hợp thông tin ngành Khoa học công nghệ là Ban thông tin Khoa học công nghệ- Cục Khoa học Ứng dụng; + Trung tâm phối hợp thông tin ngành Kinh tế là Uỷ ban phát triển Kinh tế hội quốc ... Trung 7 tâm Thông tin- Tư liệu Viện KH&CN Việt Nam, Viện Thông tin KHXH, Trung tâm thông tin dự báo kinh tế xã hội Quốc gia, Trung tâm Thông tin- Thư viện các trường đại học: ĐH Quốc...
 • 105
 • 802
 • 1

Cung cấp thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện - Tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm Thông tin khoa học Công nghệ quốc gia

Cung cấp thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện - Tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia

Kinh tế - Thương mại

... vệ tinh xung quanh thành phố, kéo theo việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, nâng cao năng lực của dịch vụ giao thông nông thôn, phát triển khoa học công nghệ nh công nghệ sinh học, ... góp từ các quỹ tín dụng các hộ gia đình để đầu t máy móc thiết bị, khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm mẫu mà hàng hoá.Tập trung vào một số công trình trọng điểm có chất ... điện, điện thoại, thông tin nông thôn, dịch vụ lao đông dịch vụ kỹ thuật sản xuất, các hoạt động dịch vụ sửa chữa máy móc công cụ sản xuất cung cấp công cụ thờng công cụ cải tiến, dịch...
 • 94
 • 575
 • 2

Cung cấp thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện - tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm thông tin khoa học Công nghệ Quốc gia

Cung cấp thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện - tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia

Công nghệ thông tin

... tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia.Chương II : Thực trạng hoạt động cung cấp thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp của Trung tâm Thông tin Khoa học ... giới.m. Từ điển từ khoá khoa học công nghệ Tập 1 - Bảng tra chính: bao gồm các thuật ngữ khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa họchội nhân văn, xếp theo ... cấp thông tin khoa học công nghệ phục vụ phổ biến kiến thức khoa học, thông tin chuyển giao công nghệ/ kỹ thuật tiến bộ cho các xã, các hội đoàn thể trong huyện như hội nông dân, hội phụ...
 • 79
 • 650
 • 3

Nguồn tin của trung tâm thông tin khoa học công nghệ quốc gia phục vụ nghiên cứu đào tạo

Nguồn tin của trung tâm thông tin khoa học và công nghệ quốc gia phục vụ nghiên cứu đào tạo

Tài liệu khác

... - Khoa học kỹ thuật: Kỹ thuật hóa học; Năng lượng điện năng; Kỹ thuật; - KH Nông nghiệp sinh học; Thú ý- Y học, dược học: Y học Nha khoa ; Miễn dịch học I sinh vật học; Khoa học ... 6 NGUỒN TIN CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO1 Cao Minh Kiểm (2)Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia, Bộ Khoa học Công nghệ (2) ... khoa học, công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật: - Khoa học rự nhiên;- Khoa học kỹ thuật (Công nghệ) ;- Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;- Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp và...
 • 12
 • 425
 • 0

Giải pháp quản lý nguồn thông tin khoa học công nghệ của đại học quốc gia thành phố hồ chí minh phục vụ sự nghiệp đào tạo nghiên cứu khoa học

Giải pháp quản lý nguồn thông tin khoa học và công nghệ của đại học quốc gia thành phố hồ chí minh phục vụ sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học

Khoa học xã hội

... nguyên khoa họccông nghệ tại ĐHQG-HCM. Keywords: Thông tin khoa học; Đào tạo; Nghiên cứu khoa học; Quản lý thông tin Content 1. Lý do chọn đề tài: Thông tin khoa học công nghệ là ... phân tích một cách logic hệ thống những khái niệm liên quan đến khoa học quản lý nguồn thông tin khoa học công nghệ. Chương 2: Thực trạng quản lý nguồn thông tin khoa học công ... một cách tổng quan có chọn lọc cơ sở lý thuyết về khoa học quản lý thông tin khoa học công nghệ. Phân tích thực trạng quản lý nguồn tài nguyên khoa học công nghệ tại ĐHQG-HCM, cụ...
 • 7
 • 471
 • 1

Tài liệu Nghiên cứu áp dụng các chuẩn lưu trữ trao đổi thông tin trong hệ thống thông tin khoa học công nghệ quốc gia pptx

Tài liệu Nghiên cứu áp dụng các chuẩn lưu trữ trao đổi thông tin trong hệ thống thông tin khoa học và công nghệ quốc gia pptx

Báo cáo khoa học

... tâm Khoa họchội nhân văn quốc gia 9. Trung tâm TTKHCNQG Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ quốc gia 10. Trung tâm TTTLKHCNQG Trung tâm Thông tin T liệu khoa học công nghệ ... thống thông tin KH&CN quốc gia 4. KH&CN Khoa học Công nghệ 5. KHKT Khoa học kỹ thuật 6. Hệ thống TTKHCNQG Hệ thống thông tin khoa học công nghệ quốc gia 7. TT-TL Thông tin t liệu ... nghệ quốc gia 11. TTKHCN Thông tin khoa học công nghệ 12. Viện TTKHKTTW Viện Thông tin khoa học kỹ thuật trung ơng 13. Viện TTKHXH Viện thông tin khoa họchội ___________________________...
 • 189
 • 608
 • 0

Luận văn " Nguồn thông tin khoa học công nghệ tại thư viện Cesti thành phố Hồ Chí Minh pdf

Luận văn

Báo cáo khoa học

... về nguồn thông tin khoa học công nghệ Chương 2. Thực trạng nguồn thông tin khoa học công nghệ tại Thư viện CESTI. Chương 3. Giải pháp phát triển nguồn thông tin khoa học công nghệ tại ... Hiệp hội Tiêu chuẩn Thế giới TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam OPAC Mục lục trực tuyến SDI Tài liệu khoa học công nghệ Việt Nam CNTT Công nghệ thông tin KHTN Khoa học tự nhiên KHXH Khoa họchội ... CÔNG NGHỆ 6 1. Các khái niệm 6 1.1 .Thông tin (Information) 6 1.2 .Khoa học (Science) 9 1.3 .Công nghệ (Technology) 9 1.4 .Nguồn thông tin khoa học công nghệ 11 1.4.1 Thông tin khoa học...
 • 97
 • 440
 • 2

Nguồn thông tin khoa học công nghệ tại thư viện Cesti thành phố Hồ chí Minh pot

Nguồn thông tin khoa học và công nghệ tại thư viện Cesti thành phố Hồ chí Minh pot

Cao đẳng - Đại học

... các doanh nghiệp 2. Nguồn thông tin khoa học công nghệ tại thư viện 2.1. Xây dựng nguồn thông tin khoa học công nghệ 2.2. Hiện trạng nguồn thông tin khoa học công nghệ  Nguồn tài liệu truyền ...  Thông tin  Khoa học  Công nghệ BỘ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCHTRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HỒ CHÍ MINH KHOA THƯ VIỆN THÔNG TIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀINGUỒN THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ... CÁM ƠN THẦY CÔ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE! Chương 1. Những vấn đề chung về nguồn thông tin khoa học công nghệ 1. Các khái niệm 2. Đặc điểm của thông tin khoa học công nghệ 2.1. Nguồn...
 • 19
 • 447
 • 0

Vai trò của các trung tâm thông tin khoa học công nghệ trong việc hình thành phát triển thị trường công nghệViệt Nam potx

Vai trò của các trung tâm thông tin khoa học và công nghệ trong việc hình thành và phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam potx

Cao đẳng - Đại học

... THÔNG TIN KHOA HọC CÔNG NGHệ TRONG VIệC HìNH THàNH PHáT TRIểN THị TRƯờNG CÔNG NGHệ ở VIệT NAM Cao Minh Kiểm Lê Thị Khánh Vân Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia, Việt ... tâm thông tin khoa học công nghệ trong việc hình thành phát triển thị trường công nghệViệt Nam Phát triển khoa học công nghệ (KH&CN) nói chung phát triển thị trường công nghệ ... Vietnam. Cao Minh Kiểm[1], Lê Thị Khánh Vân[2]: Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia (Nguồn: Tạp chí Thư viện Việt Nam) [1] Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và...
 • 25
 • 476
 • 1

Luận văn:NGHIÊN CỨU XÂY DƢNG HÊ THÔNG ̣ ̣ ́ PHỤC VỤ TRA CỨU THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH doc

Luận văn:NGHIÊN CỨU XÂY DƢNG HÊ THÔNG ̣ ̣ ́ PHỤC VỤ TRA CỨU THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH doc

Thạc sĩ - Cao học

... hệ thống này: - Cơ quan quản lý (Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Định): Ban giám đốc Sở Khoa học Công nghệ. - Các đơn vị phòng ban chuyên môn làm công tác KH&CN: Lãnh đạo các đơn ... quản lý (Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Định): Hệ thống tra cứu thông tin KH&CN là cơ sở cho công tác ứng dụng tin học hóa trong công tác quản lý nhà nước về KH&CN; Thông qua đó ... đa lĩnh vực, cũng như đa thông tin. - 12 - - Thông tin ý tưởng - Xác định từ, cụm từ chính - Nhập thông tin tìm kiếm - Sàng lọc thông tin d. Hỏi đáp thông tin KH&CN Chức năng:...
 • 24
 • 358
 • 0

Xem thêm