hậu quả về kinh tế và sức khỏe của việc sử dụng thuốc trừ sâu trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu

HẬU QUẢ về KINH tế sức KHỎE của VIỆC sử DỤNG THUỐC TRỪ sâu TRONG sản XUẤT lúa ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

HẬU QUẢ về KINH tế và sức KHỎE của VIỆC sử DỤNG THUỐC TRỪ sâu TRONG sản XUẤT lúa ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

Kinh tế - Quản lý

... dân việc sử dụng thuốc - Ứng dụng mô hình IPM sử dụng thuốc trừ sâu canh tác lúa Các yếu tố ảnh hưởng đến suất lúa : Việc sử dụng thuốc trừ sâu góp phần tăng suất lúa, giảm thiểu thiệt hại gây sâu ... việc sử dụng thuốc trừ sâu góp phần tích cực việc cải thiện sức khỏe cộng đồng Đối tượng nghiên cứu Những tác hại việc phun thuốc trừ sâu ruộng lúa sức khỏe người dân ảnh hưởng việc phun thuốc ... đúng: thuốc, nồng độ liều lượng, lúc cách Phân tích, thống kê mô tả tác hại sử dụng thuốc trừ sâu: - Các loại thuốc trừ sâu sử dụng khu vực - Liều lượng sử dụng thuốc trừ sâu - Tần suất sử dụng...
 • 10
 • 960
 • 1

HẬU QUẢ về KINH tế sức KHỎE của VIỆC sử DỤNG THUỐC TRỪ sâu TRONG sản XUẤT lúa ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu

HẬU QUẢ về KINH tế và sức KHỎE của VIỆC sử DỤNG THUỐC TRỪ sâu TRONG sản XUẤT lúa ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu

Quản trị kinh doanh

... THUỐC TRỪ SÂU + Các loại thuốc trừ sâu + Liều lượng sử dụng thuốc trừ sâu + Tần suất sử dụng + Hành vi người nông dân việc sử dụng + Ứng dụng mô hình IPM sử dụng thuốc trừ sâu canh tác lúa CÁC ... 90.336đ /đồng lúa mắc bệnh tiếp xúc với thuốc trừ sâu CHÍNH SÁCH THUẾ CHO VIỆC SỬ DỤNG THUỐC TRỪ SÂU: Khi sử dụng thuế, kết hồi quy cho thấy người dân đồng sông Cửu Long không phản ứng cao với việc ... phí sức khỏe + Chi phí y tế người nông dân tiếp xúc với thuốc trừ sâu từ tính với liều lượng tổng số thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu tiếp xúc (số lần người nông dân tiếp xúc với thuốc trừ sâu) , thuốc...
 • 7
 • 784
 • 20

So sánh hiệu quả tài chính giữa mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mô hình không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa đồng bằng sông cửu long

So sánh hiệu quả tài chính giữa mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và mô hình không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long

Nông nghiệp

... nhạy hơn, hộ nông dân sản xuất lúa họ tin mạnh dạn ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa Bên cạnh đó, với kinh nghiệm nhiều năm sản xuất lúa (22 năm), nông hộ có nhiều kinh nghiệm chọn giống ... hình để việc sản xuất có hiệu 4.2 Đề xuất KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT 4.1 Kết luận Tóm lại, nghiên cứu kết quan trọng sau đây: (1) Thứ nhất, Nhiều nông hộ sản xuất lúa Đồng sông Cửu Long ứng dụng mô ... ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa hộ trồng lúa Phương pháp phân tích tỷ số tài phương pháp kiểm định Independent Samples TTest sử dụng để so sánh hiệu tài mô hình sản xuất lúa có ứng dụng...
 • 7
 • 366
 • 1

Bài thuyết trình thuận lợi khó khăn trong sản xuất lúa đồng bằng sông cửu long những giải pháp

Bài thuyết trình thuận lợi và khó khăn trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long và những giải pháp

Cao đẳng - Đại học

... sông Cửu Long mệnh danh vựa lúa lớn nước 2.Điều kiện tự nhiên Khái quát đồng sông Cửu Long Thuận lợi điều kiện tự nhiên Khó khăn điều kiện tự nhiên 2.1.Khái quát đồng sông Cửu Long Đồng sông Cửu ... cầu Cầnrộng phảivà cócần biện pháp mạnh để giải quyếttrình vấnhiệu đề nhập Mở t hiệu thủy lợi Liên kết sản ầu xuất tiêuquả thụ đểcông nâng cao củalúa thịgạo trường lậu kinh tế cho người nông ... Giới thiệu chung Điều kiện tự nhiên Kinh tế - thị trường Giải pháp 1.Giới thiệu chung Diện tích đất đồng sông Cửu Long chủ Long yếu Đồng bắng sông Cửu đất sa sông (khoảng nơi có phù hệ thống ngòi...
 • 21
 • 1,023
 • 2

Báo cáo kinh tế “Tìm hiểu hiệu quả sản xuất lúa Đồng Bằng sông Cửu Long thời kỳ 2005 - 2009” ppt

Báo cáo kinh tế “Tìm hiểu hiệu quả sản xuất lúa ở Đồng Bằng sông Cửu Long thời kỳ 2005 - 2009” ppt

Báo cáo khoa học

... đề kinh tế Tìm hiểu hiệu sản xuất lúa Đồng Bằng sông Cửu Long CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SẢN XUẤT LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2.1 Thực trạng việc sản xuất lúa vùng Đồng ... cao hiệu sản xuất lúa 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá tình hình sản xuất lúa Đồng Bằng sông Cửu Long - Phân tích yếu tố thuận lợi bất lợi việc sản xuất lúa Đồng Bằng sông Cửu Long - Đề xuất biện ... đề kinh tế Tìm hiểu hiệu sản xuất lúa Đồng Bằng sông Cửu Long Mục Lục GVHD: Thạc sĩ NGUYỄN HỒ ANH KHOA SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG THƠ Chuyên đề kinh tế Tìm hiểu hiệu sản xuất lúa Đồng Bằng sông Cửu...
 • 24
 • 380
 • 0

Báo cáo khoa học: Yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự tiếp nhận áp dụng tiến bộ kỹ thuật của nông dân sản xuất lúa đồng bằng sông cửu long

Báo cáo khoa học: Yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự tiếp nhận và áp dụng tiến bộ kỹ thuật của nông dân sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long

Báo cáo khoa học

... vụ lúa năm, lúa - màu lúa - cá có khuynh hướng sấy lúa lò sấy nhiều nông dân trồng vụ lúa năm hệ thống vụ lúa, nông dân thu hoạch lúa hè thu vào thời kỳ mưa nhiều, hệ thống khác lúa - màu lúa ... tăng áp dụng TBKT Tương tự nhưIPM, nhiều nông dân vùng lúa tưới không áp dụng ba giảm ba tăng vùng lúa nước trời thâm canh tăng vụ ởvùng lúa tưới cao dễ lo sợ sản lượng giảm nên sử dụng phân thuốc ... III KẾT QUẢ THẢO LUẬN Tình hình sản xuất lúa nông dân Nông dân điều tra thuộc vùng lúa nước trời chiếm 25%, lại vùng lúa tưới Diện tích lúa bình quân vùng lúa nước trời 0,63 ha/hộ vùng lúa tưới...
 • 7
 • 355
 • 0

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN NGUỒN NƯỚC ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI SẢN XUẤT LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN NGUỒN NƯỚC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Báo cáo khoa học

... tổng sản lượng nước Ngoài ra, vùng đồng nguồn đóng góp sản lượng thủy sản chủ yếu Trong cấu nông nghiệp đồng lúa trồng chính, nguồn cung cấp sản lượng gạo cho xuất chủ yếu – khoảng 80% tổng sản ... nước xuất gạo lớn hàng đầu giới, nên vai trò ĐBSCL không quan trọng an ninh lương thực Việt Nam mà giới Việc sản xuất lúa đồng phụ thuộc nhiều vào nguồn nước, bị chi phối vấn đề xâm nhập mặn vào ... lũ kéo dài Sử dụng độ sâu ngập lũ 0.5 m ngưỡng ngập lũ mà sản xuất lúa, tính toán thời gian ngập lũ tất điểm lưới mô hình thủy lực Các kết với kết tính toán thời đoạn tưới mục 4.1 sử dụng để ước...
 • 10
 • 482
 • 0

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

Tiến sĩ

... với hiệu sử dụng ruộng đất, với việc lợi dụng tối đa điều kiện khí hậu – thời tiết, gắn liền với việc tác động chủ quan người thông qua việc ứng dụng tiến kỹ thuật vào kinh tế, vào sản xuất Thực ... NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA Các nghiên cứu đánh giá vai trò hiệu ứng dụng tiến kỹ thuật sản xuất lúa cho thấy ƯDTBKT vào sản xuất lúa đạt thành tựu quan ... HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA 2.2.1 Đo lường hiệu sản xuất Để đo lường hiệu sản xuất tương đối, Tim Coelli (1995) đề xuất hai tiếp cận: theo tham số hay hàm sản xuất biên...
 • 24
 • 484
 • 1

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long

Tiến sĩ

... KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ VŨ SƠN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KINH TẾ ... TRONG SẢN XUẤT LÚA Sự phát triển ngày nhanh việc ƯDTBKT vào hoạt động kinh tế - xã hội, y tế nói chung áp dụng vào trình sản xuất nói riêng; mặt nhằm tăng suất sản xuất, nâng cao chất lượng sản ... liệu lúa xuất Nghiên cứu thử nghiệm, áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất lúa cao sản vùng đồng lụt; quy trình kỹ thuật sản xuất lúa xuất vùng Đồng Tháp Mười; quy trình kỹ thuật sản xuất lúa thơm;...
 • 146
 • 625
 • 5

Ảnh hưởng của các chương trình khuyến nông chuyển giao kỹ thuật đến hiệu quả sản xuất lúa đồng bằng sông Cửu Long

Ảnh hưởng của các chương trình khuyến nông chuyển giao kỹ thuật đến hiệu quả sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long

Tiến sĩ

... 117 B ng 4.25 Cách thu ho ch lúa 118 B ng 4.26 Tình hình ph i, s y lúa 118 B ng 4.27 So sánh hi u qu kinh t SX lúa c a nông dân 121 B ng 5.1 Di n tích đ t canh tác lúa c a h c viên 127 B ng 5.2 ... ti n ng b ng Sông C u Long vùng tr ng m s n xu t lúa, góp ph n to l n vào b o đ m an ninh l ng th c xu t kh u S n l ng c vùng n m 2011 đ t 23,186 tri u t n lúa, góp ph n ch y u vào l ng xu t ... ho t đ ng khuy n nông t p trung cho lúa; mô hình chuy n đ i c c u tr ng lúa sang màu, phát tri n ch n nuôi, th y s n v i kinh phí đáng k Riêng n m 2012, kinh phí khuy n nông cho vùng 56,3 t...
 • 251
 • 201
 • 0

tính khả thi về kinh tế kỹ thuật của việc áp dụng quản lý thực hành tốt trong nuôi trồng thủy sản quy mô nông hộ việt nam

tính khả thi về kinh tế và kỹ thuật của việc áp dụng quản lý thực hành tốt trong nuôi trồng thủy sản quy mô nông hộ ở việt nam

Nông học

... dụng khoa học Công trình đề án nghiên cứu, ứng dụng khoa học đợc hội đồng nghiệm thu Chủ trì tham gia Cấp quản lý Tham Bắt đầu Kết thúc Chủ trì gia Thời gian Số tt Tên đề tài Nghiên cứu sản xuất ... trồng thuỷ sản, kiểu công nghiệp, quy mô trang trại Trng i hoc Tõy c Bộ Thuỷ sản 1979 1982 Bộ Thuỷ sản 1980 1990 1990 1994 + Bộ Thuỷ sản 1994 1996 + Bộ Thuỷ sản 1997 2000 Bộ Thuỷ sản 1998 2000 ... sản xuất tôm giống công nghệ nuôi luân trùng Thuận Hải, Khánh Hoà, Quy Nhơn, Bình Trị Thiên Dự án sản xuất thử tôm tỉnh ven biển phía Bắc Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi bán thâm canh quảng...
 • 50
 • 630
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Tính khả thi về kinh tế kỹ thuật của việc áp dụng Quản Lý Thực Hành Tốt trong nuôi trồng thuỷ sản quy mô nông hộ Việt Nam - MS 5 " pptx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo khoa học

... viên tham gia vào chuỗi thị trường sản xuất nuôi trồng thủy sản, đặc biệt người sản xuất nhỏ Kết mong đợi Kết mong đợi dự án phát triển phương pháp sử dụng phổ biến nguyên tắc Quản Lý Thực Hành ... sáng kiến áp dụng Quản Lý Thực Hành Tốt Mục tiêu dự án nhằm nghiên cứu tính khả thi áp dụng Quản Lý Thực Hành Tốt nuôi trồng thuỷ sản quy mô nông hộ đề xuất biện pháp đẩy mạnh áp dụng Quản Lý Thực ... ngành sản xuất Dự án sử dụng phương pháp tư vấn, đánh giá có tham gia cộng đồng, trình diễn, tập huấn, hội thảo để nghiên cứu phổ biến áp dụng Quản Lý Thực Hành Tốt cho nuôi trồng thuỷ sản quy...
 • 10
 • 380
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Tính khả thi về kinh tế kỹ thuật của việc áp dụng Quản Lý Thực Hành Tốt trong nuôi trồng thuỷ sản quy mô nông hộ Việt Nam - MS 6 " doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo khoa học

... có nhiều sinh vật bám - Gan, tuỵ vàng nhạt teo lại thối nhanh - Trong nhân tế bào gan, tuỵ có nhiều thể ẩn - Tỷ lệ tôm bệnh chết tới 70% cao 1.2 Phân bố mùa vụ xuất bệnh - Bệnh xảy tất giai đoạn ... màu vàng có nhiều điểm tổn thơng 6.2 Phân bố mùa vụ xuất bệnh - Gặp giai đoạn phát triển tôm he - Phát bệnh nhiều vào mùa xuân, mùa thu, mùa đông 6.3 Phòng trị bệnh - Cha có hoá chất hay thuốc ... Tôm bơi vào bờ bơi tầng mặt bỏ ăn - Có đốm trắng dới vỏ, đờng kính đốm trắng từ 0,5 - 2,0 mm - Thờng liên quan đến xuất bệnh đỏ thân - Bệnh gây chết cho tôm tới 100% 2.2 Phân bố mùa vụ xuất bệnh...
 • 9
 • 359
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Tính khả thi về kinh tế kỹ thuật của việc áp dụng Quản Lý Thực Hành Tốt trong nuôi trồng thuỷ sản quy mô nông hộ Việt Nam - MS 7 " ppt

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo khoa học

... viên tham gia vào chuỗi thị trường sản xuất nuôi trồng thủy sản, đặc biệt người sản xuất nhỏ Kết mong đợi Kết mong đợi dự án phát triển phương pháp sử dụng phổ biến nguyên tắc Quản Lý Thực Hành ... sáng kiến áp dụng Quản Lý Thực Hành Tốt Mục tiêu dự án nhằm nghiên cứu tính khả thi áp dụng Quản Lý Thực Hành Tốt nuôi trồng thuỷ sản quy mô nông hộ đề xuất biện pháp đẩy mạnh áp dụng Quản Lý Thực ... ngành sản xuất Dự án sử dụng phương pháp tư vấn, đánh giá có tham gia cộng đồng, trình diễn, tập huấn, hội thảo để nghiên cứu phổ biến áp dụng Quản Lý Thực Hành Tốt cho nuôi trồng thuỷ sản quy...
 • 10
 • 387
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Tính khả thi về kinh tế kỹ thuật của việc áp dụng Quản Lý Thực Hành Tốt trong nuôi trồng thuỷ sản quy mô nông hộ Việt Nam - MS 8 " ppt

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Nông nghiệp

... BMP sử dụng số lượng Diatomit, Dolomite Zoelite nhiều Các loại hoá chất sử dụng trình sản xuất tôm gồm: • mô hình sử dụng Clorine • mô hình sử dụng Saponine • mô hình sử dụng QM1 • mô hình sử dụng ... 9,5% tổng chi phí sản xuất Phân bón sử dụng nhằm phát triển tảo làm thức ăn cho tôm bao gồm loại phân bón sau: • NPK sử dụng tất hô hình • Phân hữu sử dụng mô hình • Phân lân sử dụng mô hình Chi ... (CaCO3) với lượng 50-100 kg/ha/lần Không sử dụng dụng cụ (lưới, thuyền, ) sử dụng ao khác chúng mang bệnh Trong trường hợp phải sử dụng dụng cụ phải đảm bảo dụng cụ rửa phơi khô ngày Nước ao có màu...
 • 39
 • 412
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Tính khả thi về kinh tế kỹ thuật của việc áp dụng Quản Lý Thực Hành Tốt trong nuôi trồng thuỷ sản quy mô nông hộ Việt Nam - MS11" doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Nông nghiệp

... 2 Tiến độ dự án theo mục tiêu, kết quả, hoạt động đầu vào đề xuất Tên dự án: Tính khả thi kinh tế kỹ thuật việc áp dụng Quản Lý Thực Hành Tốt nuôi trồng thuỷ sản quy mô nông hộ Việt nam Cơ quan ... dự án 2) Có nguyên tắc Quản Lý Thực Hành Tốt (BMP) phù hợp với vùng triển khai dự án có khả áp dụng vào thực tiễn sản xuất nông dân góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh tế, xã hội môi trường 2) ... nuôi, môi trường, kinh tế- xã hội quản lý cộng đồng thu thập trình trình diễn BMP 3) Kết đánh giá dự án kinh tế- xã hội, kỹ thuật tính cộng đồng việc áp dụng BMP Bắc Trung Bộ sở khoa học để quan chức...
 • 40
 • 282
 • 0

Tính khả thi về kinh tế kỹ thuật của việc quản lý áp dụng thực hành tốt trong NTTS hộ nông dân pot

Tính khả thi về kinh tế và kỹ thuật của việc quản lý áp dụng thực hành tốt trong NTTS hộ nông dân pot

Ngư nghiệp

... n c Múc tôm vào ch u dùng tay khu y n c quay ch m tôm kho s b i ng c dòng n c bám vào áy ch u n u tôm t vào gi a ch u tôm y u ph i chon b khác 2) S c formol: l y 100 tôm gi ng cho vào ch u có ... Petersen, Kinh t Vi n Nghiên c u nuôi tr ng Thu s n Tr ng ng d ng - i h c Tây Úc ih c i h c Tây Úc ánh giá kinh t k thu t v th c hành qu n lý nuôi tôm B c Trung B Vi t Nam Th c s Abbie McCartney, Kinh ... thích nghi v i m n ao nuôi, cho n c ao nuôi t t vào túi ng ho c cho tôm gi ng t túi ng sau ã i u ch nh nhi t nh vào ch u l n b sung n c ao nhi u l n vào ch u 2.4 M t M t sau: M t th th tôm gi ng...
 • 27
 • 263
 • 0

Xem thêm