hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ

Tài liệu Hướng dẫn viết luận văn Thạc doc

Tài liệu Hướng dẫn viết luận văn Thạc sĩ doc

Cao đẳng - Đại học

... 1 Hướng dẫn viết luận văn Thạc 1.Khuôn khổ và cách bố cục :mở đầu, đánh số , kết luận theo mẫu của Bộ… 2. Chương tiết in hoa đậm có đánh ... Các thuật ngữ : Định nghĩa, Định lý,Hệ quả, Nhận xét…in chử thường đậm và cùng một phông chử cho văn bản chính. Sau các thuật ngữ này nếu đặt dấu chấm thì nội dung thuật ngữ can trình bày phải...
 • 2
 • 376
 • 0

quy chế làm luận văn Thạc

quy chế làm luận văn Thạc Sĩ

Tư liệu khác

... Là người hướng dẫn luận văn Thạc cho học viên: Xác nhận: “Học viên đã hoàn thành nội dung nghiên cứu và trình bày luận văn Thạc theo quy định. Tôi đồng ý để học viên nộp luận văn và đề ... 200 ).Chuyên ngành: Xin được làm luận văn thạc với hướng đề tài: 1. 2. Do Thầy (Cô) công tác tại: hướng dẫn. Tôi xin quý Thầy (Cô) nhận hướng dẫn và Khoa, Trường chấp thuận ... đồng và có xác nhận của cán bộ hướng dẫn gửi về Phòng Đào tạo SĐH đề nghị Trường ra quyết định giao đề tài luận văn tốt nghiệp. Việc duyệt đề cương luận văn Thạc phải có sự tham gia của tổ...
 • 7
 • 283
 • 2

Tài liệu hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp

Tài liệu hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp

Khoa học tự nhiên

... hình vẽ  Tóm tắt của luận văn (hay đề cương chi tiết luận văn)  Nội dung của luận văn (xem phần Bố cục của luận văn) Edited by Long L.D. - 6 / 11 MẪU TRANG BÌA LUẬN VĂN CÓ IN CHỮ NHŨ (KHỔ ... đình chỉ, không được bảo vệ luận văn. • Đến hạn không nộp báo cáo sẽ bị coi như không làm luận văn. • Giáo viên hướng dẫn đánh giá luận án không đạt yêu cầu thì luận văn sẽ không được xét cho ... viên khoá: hệ: Hiện đang thực hiện luận văn với đề tài: Do giảng viên: hướng dẫn. Hiện nay tôi đã hoàn thành luận văn của mình và xin được bảo vệ luận văn trong đợt báo cáo này. Trân...
 • 11
 • 499
 • 0

hướng dẫn làm luận văn cao học

hướng dẫn làm luận văn cao học

Thạc sĩ - Cao học

... ĐẠI HỌC VINHHỌ VÀ TÊN(Tác giả luận văn) TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Mã số: LUẬN VĂN THẠC (Ghi ngành khoa học được cấp học vị)Người hướng dẫn khoa học: (Chức danh khoa ... HỌC VINHHỌ VÀ TÊN(Tác giả luận văn) TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠCLUẬN VĂN THẠC (Ghi ngành khoa học được cấp học vị)(1)VINH, (Ghi năm được hoàn thành luận văn) ... học viên trình để xin chữ ký của người hướng dẫn vào đây)Vinh, (Ghi năm hoàn thành luận văn) HƯỚNG DẪN LÀM LUẬN VĂN CAO HỌCI. VỀ BỐ CỤC- Trang bìa luận văn: Trang bìa được đóng bìa cứng, in...
 • 9
 • 387
 • 1

Hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp chuyên đề môn học update2

Hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp chuyên đề môn học update2

Hệ thống thông tin

... vi c hoàn thành báo cáo Th c t p TN, do ó không nên li t kê ra quá nhi u ự đỡ ệ ự ậ đ ệ ềng i , làm m t ý ngha c a L i c m n. 5. Trang Nh n xét c a c quan th c t p (n u có): ườ ấ ĩ ủ ờ ả ơ ậ ủ ... p. Tuy nhiên n u 1 trong 3 GV ch m không t thì báo cáo ủ ố ệ ế ấ đạkhông t.đạ7. (M u trang bìa làm theo cá nhân) (M u bìa chính) B CÔNG TH NG (Bold, size ẫ ẫ Ộ ƯƠ14) TR NG I H C CÔNG NGHI P ... P : ………………… (Bold, IN HOA, size 14) ỚKHÓA : ………………… (Bold, IN HOA, size 14)8. (M u trang bìa làm theo nhóm) (M u bìa chính) B CÔNG TH NG (Bold, size 14)ẫ ẫ Ộ ƯƠTR NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM...
 • 8
 • 347
 • 0

Luận văn thạc về đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong hộ gia đình tới thu nhập và an toàn lương thực của hộ nông dân huyện Định Hóa- Tỉnh Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ về đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong hộ gia đình tới thu nhập và an toàn lương thực của hộ nông dân huyện Định Hóa- Tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60.31.10 LUẬN VĂN THẠC KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Anh Tài Thái nguyên, năm 2007 Số ... trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện nghiên cứu đã được cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều ... và các sản phẩm nông nghiệp khác. Cung cấp lâu dài việc làm đủ thu nhập và các điều kiện sống, làm việc tốt cho mọi người trực tiếp làm nông nghiệp. Duy trì và tăng cường khả năng sản xuất...
 • 110
 • 694
 • 1

Luận văn thạc về ảnh hưởng của xu hướng đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông đan trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ về ảnh hưởng của xu hướng đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông đan trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Báo cáo khoa học

... nghiên cứu 2 4.  nghĩa khoa học ca luận văn 3 5. B cục ca luận văn: 3 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về đô thị hóa, kinh ... 3.2.2.2. Giải pháp về lao động - việc làm 93 3.2.2.3. Giải pháp đối với ô nhiễm môi trường 94 3.2.3. Các giải pháp từ phía nhà nước 95 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận 98 2. Kiến nghị 99 DANH ... người dân về đô thị hoá như thế nào? 1.3.2. Cơ sở phương pháp luận Đề tài lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng làm cơ sở phương pháp luận trong nghiên cứu. 1.3.3. Phương pháp nghiên cứu cụ thể...
 • 128
 • 1,238
 • 3

Luận văn thạc về ảnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống hộ nông dân ở huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ về ảnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống hộ nông dân ở huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... công của quá trình công nghiệp hoá của địa phương. 5. Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu và phương ... tôi trong quá trình thu thập thông tin để thực hiện luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày …tháng…năm 2009 Tác giả luận văn Lê Thị Phƣơng Số hóa bởi ... 3.1. Đối tượng nghiên cứu 3 3.2. Phạm vi nghiên cứu 3 4. Ý nghĩa khoa học của luận văn 3 5. Bố cục của luận văn 4 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1....
 • 146
 • 751
 • 4

Luận văn thạc về Ảnh hưởng của xu hướng đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông dân trên địa bàn Thành Phố Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ về Ảnh hưởng của xu hướng đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông dân trên địa bàn Thành Phố Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... của nền văn minh thế giới. 1.1.3.3. Quan điểm của đô thị hoá Công nghiệp hoá và cùng với nó là ĐTH trở thành xu thế chung của mọi quá trình chuyển từ nền văn minh nông nghiệp lên nền văn minh ... Vậy chúng ta phải làm thế nào để quá trình ĐTH phát triển lành mạnh và bền vững. Tăng trưởng kinh tế do quá trình này đem lại phải được chú trọng đồng thời việc phát triển văn hóa, lấy việc ... là trung tâm kinh tế, chính trị, thương mại, văn hoá của xã hội; là sản phẩm mang tính kế thừa của nhiều thế hệ cả về cơ sở vật chất kỹ thuật và văn hoá. Đô thị là một bộ phận của nền kinh...
 • 128
 • 517
 • 1

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Tài liệu khác

... dung đề tài luận văn Thạc theo yêu cầu của Hội đồng chấm luận văn Thạc . Sau đó, phải trình cho cán bộ hướng dẫn và Chủ tịch Hội đồng để xác nhận đã thực hiện hoàn chỉnh luận văn theo ... quyển luận văn Thạc theo 1 khuôn mẫu đúng theo quy định, học viên liên hệ với Phòng KHCN,HT&SĐH để được hướng dẫn cụ thể. 3/3 Biểu mẫu 13 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC ... Biểu mẫu 13 1.4. Chỉnh sửa luận văn Thạc sỹ: - Trong thời hạn 15 ngày sau ngày họp Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ, học viên có trách nhiệm chỉnh sửa luận văn đúng các nội dung được ghi...
 • 3
 • 1,662
 • 2

Xem thêm