giao an tieng viet 3 tuan 1

Gián án Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 23, 24

Gián án Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 23, 24

Tiểu học

... cầu:- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa R (1 dòng) Ph,H (1 dòng) viết đúng tên riêng Phan Rang (1 dòng) và câu ứng dụng: Rủ nhau đi cấy có ngày phong lưu (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.- Viết bài ... lớp 1. - Em được chứng kiến cảnhnguyệt thực.- Em rất thán phục bạn Lan.- HS đọc đoạn trong nhóm.- Cả lớp đọc đồng thanh bàivăn.- 1 HS đọc - Cả lớp đọc thầmđoạn 1: +Vì bố của các em đang ... quan sát tranh, nhận ra nộidung truyện trong từng tranh- Hai chị em Xô-phi và Mác xem quảng cáo vềbuổi biểu diễn của nhà ảo thuật Trung Quốc(tranh 1) .- Chị em Xô-phi giúp nhà ảo thuật mang...
 • 33
 • 485
 • 2

giáo án tiếng việt 5. tuần 3

giáo án tiếng việt 5. tuần 3

Tiểu học

... ngữ.Bài 3: ( 3a, 3c cá nhân; 3b thảo luận nhóm)Đọc yêu cầu và ND bài tập.Yêu cầu tự làm câu 3a rồi trả lời.Câu 3b thảo luận nhómTrình bàyNhận xét, kết luận bài làm đúng.+ Đặt câu với 1 trong ... tắc ghi dấu thanh.Trêng TH số 2 Xuân Ninh Hồ Thị Thanh - Giáo án Tiếng Việt-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc hoùc trong tuan. Ôn Âm nhạc: Ôn bài reo vang bình minh Tập đọc nhạc số 1 I/ Mục tiêu: ... công.Trờng TH số 2 Xuân Ninh Hồ Thị Thanh - Giáo án Tiếng Việt Tua n 3: Thứ 2 : Ngày soạn: Ngày dạy: Taọp ủoùc: LOỉNG DAN (Phan 1) I. MUẽC TIEU: 1) Biết đọc đúng một văn bản kịch. Cụ...
 • 22
 • 471
 • 2

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8-14

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8-14

Mầm non - Tiểu học

... sao tạc gi lải nọi chênh ngæåìi âäút ræìng âang âäút cå man naìo laì - Traí låìi. - Tranh minh hoả trang 80, SGK (phọng to nãúu cọ âiãưu kiãûn).- Tranh nh vãư thiãn nhiãn, cüc säúng cuớa nhổợng ... Cho HS quan sạt tranh minh hoả v hoới: Tranh veợ khung caớnh ồớ õỏu? Em thỏỳy caớnh nåi âáy nhỉ thãú no?- Quan sạt, tr låìi: Tranh veợ caớnh nhổợng thổớa ruọỹng bỏỷc thang, rổỡng nuùi ồớ ... Goüi HS âoüc yãu cáöu cuía baìi táûp. - 1 HS âoüc thaình tiãúng cho caí låïp nghe.- u cáưu HS quan sạt tranh âãø gi tãn tỉìng loi chim trong tranh.- Quan sạt, tỉû lm bi, ghi cáu traí låìi vaìo...
 • 115
 • 715
 • 4

Giáo án tiếng việt 5 tuần 31

Giáo án tiếng việt 5 tuần 31

Mầm non - Tiểu học

... tốtHĐ4/ CCố - D Dò (2’) 1 hs đọc yêu cầu 1 hs đọc phần 1 1 hs đọc phần 2Lớp đọc thầm- 1 hs đọc yêu cầu- 1 hs đọc màn 1 - 1 hs đọc gợi ý lời đối thoại- 1 hs đọc màn 2- 1 hs đọc gợi ý lời đối ... nhóm 1 ( tổ 1, 2) viết màn 1 2 hs nhóm 2 (tổ 3, 4) viết màn 2Đại diện các nhóm đứng tại chổ đọc nối tiếp lời đối thoại vừa viết màn 1 đọc trướcmàn 2 đọc sauLớp nhận xét 1 HS đọc yêu cầu BT3 – ... tập về tả con vật (trang 1 23) Chính tả: NHỚ - VIẾT : Đất Nước (10 9)I/ Mục ớch yờu cu:ã Nh vit ỳng chớnh t 3 kh th cui ca bi: t Ncã Nm c cỏch vit hoa trên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng...
 • 10
 • 1,112
 • 5

Giáo án tiếng việt 5 tuần 30

Giáo án tiếng việt 5 tuần 30

Mầm non - Tiểu học

... đúngưHĐ2/ HS làm BT2 (18 ’)GV gọi hs đọc 1 hs trả lời 1 hs trả lời 1 hs đọc BT1 1 hs đọc bảng tổng kết 3 hs làm phiếu – lớp làm vào vở 3 hs dàn phiếu trình bày kết quả - lớp nhận xét 1 hs đọc BT2 – ... đọc mẫu)Lần 3/ HS đọc trong nhómGV đọc mẫu toàn bàiHĐ2/ Tìm hiểu bài (12 ’) 1 hs đọc đoạn 1 + 2 +3 và trả lời 1 hs đọc đoạn 4+5 và trả lời2 HS nối tiếp nhau đọchs quan sát tranhHs dùng bút ... GthiệuH 1/ Luyện đọc (12 ’)B1/ Hs đọc cả bàiGV đưa ảnh “ Thiếu nữ bên hoa huệ” để giới thiệu về bức ảnhB2/ HS đọc đoạn nối tiếpGV chia làm 4 đoạn 1/ Phụ nữ… hồ Thuỷ 1 hs đọc đoạn1+2 +3 và trả...
 • 11
 • 3,042
 • 5

Giáo án tiếng việt 4 tuần 35

Giáo án tiếng việt 4 tuần 35

Mầm non - Tiểu học

... doì : GV yãu cáöu HS vãư nh luûn âc bi thå Nọi våïi em Dàûn HS quan sạt hoảt âäüng ca chim bäư cáu hồûc sỉu táưm thãm tranh , nh minh hoả hoảt âäüng cuía bäö cáu , chuáøn bë kiãøm tra .HS...
 • 2
 • 848
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 32

Giáo án tiếng việt 4 tuần 32

Mầm non - Tiểu học

... lỉåìi hc nãn bản áúy bë lỉu ban.ban.+Vỗ khọng mang aùo mổa nón Lan bở+Vỗ khọng mang aïo mæa nãn Lan bë caím.caím. -1 HS âoüc thaình tiãúng yãu cáöu vaì -1 HS âoüc thaình tiãúng yãu cáöu ... thồỡi gian.ngổợ chố thồỡi gian. -1 HS õoỹc thaỡnh tiãúng yãu cáöu cuía -1 HS âoüc thaình tiãúng yãu cáöu cuía baìi træåïc låïp.baìi træåïc låïp. -1 HS laìm trãn baíng låïp,HS dæåïi låïp -1 HS ... âụng.-Nháûn xẹt,kãút lûn låìi gii âụng.Bi 3: Bi 3: -Goüi HS âoüc yãu cáöu BT.-Goüi HS âoüc yãu cáöu BT.-Goüi 3 HS lãn baíng âàût cáu HS dæåïi låïp -Goüi 3 HS lãn baíng âàût cáu HS dæåïi låïp lm...
 • 3
 • 623
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 19

Giáo án tiếng việt 4 tuần 19

Mầm non - Tiểu học

... nawngcủ bốn anh em Cẩu Khẩy. -15 hs luyện đọc theo nối tiếp. -10 hs đọc theo nhóm. -1 hs đọc ,lớp đọc theo.-Hs đọc theo cặp. TIẾNG VIỆT: (TC )- ÔN LUYỆN CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ :AI LÀM GÌ (T 38 )I- ... nghĩa của mỗi đoạn ?-Nêu đại ý bài. 3- Luyện đọc:-Luyện đọc nối tiếp ( 3 lượt ).-Luyện đọc theo nhóm ( 5 cặp )-Gv treo hai đoạn văn 1 ,2 lên bảng và y/c 1 hs đọc hay của lớp đọc mẫu.,lớp theo ... miêu tả trong bức tranh trang 7 sgk.II-Hoạt động dạy và học: Giáo viên Học sinh 1- Giới thiệu và nêu mục tiêu y/c.2-Củng cố và ôn luyện theo từng dạng bài tập.Bài tập 1: Tìm chủ ngữ trong...
 • 3
 • 684
 • 1

Giáo án tiếng việt 4 tuần 24

Giáo án tiếng việt 4 tuần 24

Mầm non - Tiểu học

... đọc nối tiếp ( 3 lượt) theo trình tự sau: hs1:50 000 bức tranh….khích lệ. hs2: UNICEF… an toàn. hs3: Được phát động …kiên giang. hs4: Chỉ cần điểm… giải ba. hs5: 60 bức tranh….đến bất ngờ.-Gọi ... nhanh.II- Đồ dùng học tập:-Tranh minh hoạ bài học.-Tramh vẽ về an toàn giao thông.-Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần luyện đọc.III- Hoạt động dạy và học: Giáo viên Học sinh 1- Bài cũ: -Gọi 3 ... cuộc sống an toàn .-2 hs đọc nối tiếp . -1 hs đọc cả bài và trả lời câu hỏi về nội dung bài học.-Nhận xét chung.2-Bài mới:2 .1- Giới thiệu:-Cho hs xem tranh minh hoạ và hỏi hs bức tranh vẽ...
 • 8
 • 2,821
 • 14

Giáo án tiếng việt 4 tuần 31

Giáo án tiếng việt 4 tuần 31

Mầm non - Tiểu học

... NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢM TẢI TUẦN 32 , 33 . Tuần Môn Bài Nội dung điều chỉnh Giảm tải 32 32 32 33 TậpđọcToánĐịa lýToán 1- Vương quốc vắng nụ cười. 1- Ôn tập về các phép tính với số tự ... quan trong triều. b-Vì đó là những chuyện do một đứa trẻ phát hiện nên. c-Vìđó là những chuyện rất bất ngờ và trái với lẻ thường.-Bài 4/ 1 63. -Bài 1/ 1 63. -Bài 1/ 16 4.-Bài 5/ 16 4-Bài 5 /16 8.-Câu ... đất liền ở nước ta?/ 14 8.-Tìm trên lược đồ các mỏ dầu của nước ta?/ 15 0.-Câu hỏi 4:Sưu tầm tranh ảnh và các tài liệu về biển , đảo , quần đảo.-Bài 1/ 16 9.-Bài 4 /17 0.-Có thể giảm cột...
 • 13
 • 2,187
 • 1

Giáo án Tiếng Việt 5 (Tuần 30)

Giáo án Tiếng Việt 5 (Tuần 30)

Tư liệu khác

... cầu bài 1 Làm bài cá nhân vào phiếu 1- 2 em chữa bàiĐọc bài đúng 1 em đọc yêu cầu bài 2Lớp đọc thầm, làm bài cá nhân vào nháp 1 em chữa bài 2 -3 em đọc bài đúng 1 em đọc yêu cầu bài 3 HS đọc ... cá nhân vào vở BT 1 em chữa bài 2 -3 em đọc bài đúng 1 em đọc yêu cầu bài 3 HS đọc câu cảm. Đặt câu cảm phù hợp tình huống làm vào vở bài tập. 1 em đọc ghi nhớ. Thứ sáu ngày 14 tháng 4 năm 2006Tập ... tập 3 GV gợi ý cho học sinh làm bàiGV chấm điểm, nhận xét 3. Củng cố, dặn dòGV nhận xét giờ học.Dặn HS viết lại bài 3. Hát 1 em nhắc lại nội dung ghi nhớ. 1 em làm lại bài 4.Nghe, mở sách 1 em...
 • 11
 • 531
 • 1

giao an tieng viet 5. tuan 2

giao an tieng viet 5. tuan 2

Tiểu học

... nhau đọc chonhau nghe (mỗi em 1 khổthơ) 1 HS đọc, lớp đọc thầm.Nghe 1 HS giỏi điều khiển chia lớpthành 3 nhóm, thảo luận tìmcâu trả lời:Nhóm 1 nêu câu hỏi 1, 2;nhóm khác trả lời. Nhóm ... nhau đọc chonhau nghe (mỗi em 1 khổthơ) 1 HS đọc, lớp đọc thầm.Nghe 1 HS giỏi điều khiển chia lớpthành 3 nhóm, thảo luận tìmcâu trả lời:Nhóm 1 nêu câu hỏi 1, 2;nhóm khác trả lời. Nhóm ... những chứng tíchNghe 1 HS đọc yêu cầu, 3 HS nốitiếp đọc bài Nghìn năm vănhiến.Nhóm 3 thảo luận.Mỗi nhóm nêu lại 1 câu hỏi, mờinhóm bạn trả lời, nhận xét, bổsung.Nghe 1 HS đọc yeõu cauHS...
 • 26
 • 656
 • 6

GIAO AN TIENG VIET 5- TUAN 19--27

GIAO AN TIENG VIET 5- TUAN 19--27

Tiểu học

... có .- Bút dạ và 4,5 tờ giấy khổ to chép nội dung BT3 .- Bảng phụ .- Lời giải BT1 :STT Vế 1 Vế 2Câu 1 Trời / xanh thẳm , biển / cũng thẳm xanh , như dâng cao 5oat , chắc nịch .Câu 2 Trời ... 3 :-GV đưa bảng phụ ( ĐDDH )-Thi “ tiếp sức” -Cách chơi : chia lớp 5 nhóm , mỗi HS lên bảng ghi tên 1 danh từ riêng vào ô củ tổ mình chọn . 1 từ đúng được 10 -49 - Giáo viên: Huỳnh Thanh ... không thấy Giang Văn Minh không những không chịu nhún - 31 - Giáo viên: Huỳnh Thanh Hải Trường Tiểu học Ninh Thới B Giáo án Tiếng Việt 5+Đoạn 2 : Tiếp . . . khói bụi mịt mù .+Đoạn 3 : Tiếp ....
 • 146
 • 761
 • 0

Gióa án Tiếng Việt 3. Tuần 9

Gióa án Tiếng Việt 3. Tuần 9

Tiểu học

... nhạt.- Bảng lớp viết bài tập 3 theo hàng ngang.III- Các hoạt động dạy - học :Thời gianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút 10 phút 15 phút4 phút 1. Giới thiệu bài :- Giới ... viết 2 lần các câu văn ở BT3. Vở bài tập . III- Các hoạt động dạy - học :Thời gianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút 10 phút 15 phút4 phút 1. Giới thiệu bài :- Giới thiệu ... dạy - học :Thời gianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút 10 phút 15 phút4 phút 1. Giới thiệu bài :- Giới thiệu mục đích yêu cầu của tiết học.2. Hoạt động 1 : Kiểm tra tập...
 • 9
 • 319
 • 0

Giáo án tập viết 3 tuần 9-14 máy phải có cài Font chữ tiểu học

Giáo án tập viết 3 tuần 9-14 máy phải có cài Font chữ tiểu học

Tiểu học

... Bài soạn Môn Tập viết lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Tống Hoài Thanh Ngày soạn : 18 / 10 / 2 010 Ngày dạy : 20 / 10 / 2 010 TUẦN 9ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I( Bài ôn tập giữa học kỳ 1 theo qui định của Tổ ... / 10 / 2 010 Ngày dạy : 22 / 10 / 2 010 Tuần 10 ÔN CHỮ HOA G , G (Tiếp theo ) I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:- Viết đúng chữ hoa G ( 1 dòng Gi) , Ô , T ( 1 dòng ) .- Viết đúng tên riêng Ông Gióng ( 1 ... Bài soạn Môn Tập viết lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Tống Hoài Thanh Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Chữ G được viết mấy nét?+ Nét 1 viết hoa giống chữ gì?+ Nét 2 là...
 • 14
 • 793
 • 3

Xem thêm