giáo trình lượng giác

phương trình lượng giác thường gặp

phương trình lượng giác thường gặp

Toán học

... hằng đẳng thức lượng giác cơ bản, hướng dẫn hv sử dụng các công thức đó để đưa các pt ở ví dụ 6 và 7 về pt bậc hai đối với một hàm số lượng giác. Hướng dẫn ... 0Nhc lai các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản.phụ (nếu có), giải các pt theo ẩn phụ, sau đó giải các ptlg cơ bản.Ví dụ 5/323. Phương trình đưa về pt bậc hai đối ... pt bậc hai đối với một hslg:Các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản:Ví dụ 6/32Ví dụ 7/33Ví dụ 8/34Hoạt động 4:phương trình asinx + bcosx = cTreo bảng công thức cộng,...
  • 2
  • 373
  • 1

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục  trường tiểu học

Tư liệu khác

... Chất lượng giáo dục và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học1. Chất lượng giáo dục trường tiểu học là sự đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu giáo ... tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Điều 3. Mục đích ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu họcTiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường ... đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục tiểu học; để cơ quan chức...
  • 13
  • 382
  • 1

Xem thêm