giáo trình điện tử số

Giáo trình biến tần MicroMaster

Giáo trình biến tần MicroMaster

Điện - Điện tử

... Tr-êng CAO §¼NG C¤NG NGHÖ VIETTRONICS Khoa ®iÖn - §IÖN Tö Giáo trình biÕn tÇn (INVERTER) Ng-êi...
  • 44
  • 673
  • 15

Giáo trình bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện

Giáo trình bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện

Cao đẳng - Đại học

... ở cấp điện áp máy phát. Đây là trị số đặt nhỏ nhất có tính25/269 Giáo trình Bảo vệ các phần tử chínhtrong hệ thống điện Biên tập bởi:PGS.TS. Lê Kim Hùng ... Chương 1: Bảo vệ máy phát điện A. Giới thiệu chung về máy phát điện CÁC DẠNG HƯ HỎNG VÀ TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC KHÔNG BÌNHTHƯỜNG CỦA MFĐCác ... của rơle và thường lấybằng 15V.24/269IV. Bảo vệ chống chạm đất mạch kích từ của máy phát điện BẢO VỆ CHỐNG CHẠM ĐẤT MẠCH KÍCH TỪ CỦA MFĐ (64)Đối với MFĐ, do nguồn kích từ là nguồn một...
  • 271
  • 964
  • 9

Tài liệu Giáo trình Máy điện - Phần 2 doc

Tài liệu Giáo trình Máy điện - Phần 2 doc

Điện - Điện tử

... :  0 hay âm : Số thứ tự rãnh tương đương = + Znt  ... trùng nhau. Gio trnh My đin Trang 14  > Znt : Số thứ tự rãnh tương đương =   Znt  ....
  • 9
  • 302
  • 0

Xem thêm