giải chi tiết bài tập vật lý 10 chương 6

giải chi tiết bài khó Vật

giải chi tiết bài khó Vật Lý

Vật lý

... ngang có k = 100 N/m, vật m = 400g Kéo vật khỏi VTCB đoạn 4cm thả nhẹ cho vật dao động Biết hệ số ma sát vật sàn μ = 5 .10- 3 Xem chu kỳ dao động không thay đổi, lấy g = 10m/s2 Quãng đường vật 1,5 chu ... m =100 (g) gắn vào lò xo có độ cứng k =10( N/m) Hệ số ma sát vật sàn 0,1 Đưa vật đến vị trí lò xo bị nén đoạn thả Vật đạt vận tốc cực đại lần thứ O vmax =60 (cm/s) Quãng đường vật đến lúc dừng lại là: A.24,5cm ... C.21cm D.25cm S=2. (6+ 4+2)=24 (cm) Con lắc lò xo dao động mặt phẳng nằm ngang, khối lượng m =100 g k=10n/m hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 0,1 kéo vật đến vị trí lò xo dãn 10cm, thả không vận...
 • 4
 • 249
 • 2

bai tap vat ly 10 chuong 1 nc

bai tap vat ly 10 chuong 1 nc

Vật lý

... ĐS 0,0926m/s2 ; s = 66 5,3m Bài 12 Một vật chuyển động nhanh dần có vận tốc ban đầu 18km/h, giây thứ vật quảng đường 5,9m a/ Tính gia tốc vật b/Tính quãng đường vật sau 10s kể từ lúc vật bắt đầu ... xuống vật khác hai vật chạm lúc Tính, lấy g = 10m/s2 a Vận tốc ban đầu ta truyền cho vật thứ II (Đs; 11 ,67 m/s ) b Vận tốc vật chạm đất ( Đs; 40m/s; 41 ,67 m/s ) Một vật thả rơi tự từ độ cao h=19,6m ... thả vật rơi tự từ đỉnh tháp cao sau 1s thấp chỗ thả trước 15m thả tiếp vật II a Lập PT chuyển động vật b Định vị trí hai vật gặp vận tốc vật lúc ( 2s; 20m/s; 10m/s ) Từ tầng nhà cao 80m ta thả vật...
 • 5
 • 5,932
 • 151

BÀI TẬP VẬT 10 CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ppt

BÀI TẬP VẬT LÝ 10 CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ppt

Cao đẳng - Đại học

... A.Bằng B.Lớn 64 00 lần C.Lớn 80 lần D.Nhỏ 80 lần 29 Hằng số hấp dẫn có giá trị A 6, 67 .10- 11 Nm2/kg2 B 66 ,7 .10- 11 Nm2/kg2 C 6, 76 .10- 11 Nm2/kg2 D 7 ,67 .10- 11 Nm2/kg2 30.Biểu thức định luật vạn vật hấp ... h : A. 160 0km B 3200km C 64 00km D.Một giá trị khác 20 Chọn câu trả lời Hai cầu có khối lượng 200kg,bán kính 5m đặt cách 100 m Lực hấp dẫn chúng lớn : A.2 ,66 8 .10- 6 N B 2,204 .10- 8 N C 2 ,66 8 .10- 8 N ... tốc độ dài hai đầu mút hai kim A 1,57 .10- 3 m/s ; 1,74 10- 4 m/s B 2.,09 .10- 3 m/s ; 1,31 10- 4 m/s -3 -4 C 3 ,66 .10 m/s ; 1,31 10 m/s D 2,09 .10- 3 m/s ; 1,90 10- 4 m/s 13 Chọn câu trả lời Một vệ tinh...
 • 99
 • 1,909
 • 21

Phương pháp giải bài tập Vật 10 ppt

Phương pháp giải bài tập Vật lý 10 ppt

Vật lý

... đổi Giải F l0 S E 80.2,5 ∆l ⇒ E = = = 2 .101 1 Pa a.Ta có: F = 6 −3 l0 S ∆l 0,5 .10 10 F l S E / 100 .2,5 ∆l ⇒ ∆l / = = = 2,5 .10 3 m = 0, 25cm b.Ta có: F = 6 11 l0 S E 0,5 .10 2 .10 F = 2 .101 1 × 2 .10 4 ... Phương pháp giải tập Vật 10 ( ) S 3,14 1,5 .10 −3 11 E .lo α ∆t 2 .10 12 .10 6. 30 Ta có: lo S E.S.α ∆t Fdh = P = m.g = E ∆l ⇒ m = = = = 12,7kg l0 g g 10 Bài Tính lực cần đặt vào thép với tiết diện ... lỵng 100 J Gi¶i a TÝnh c«ng khÝ thùc hiƯn ®ỵc: A = p( V2 − V1 ) = p.∆V Víi p = 2 .104 N / m vµ ∆V = V2 − V = 2lÝt = 2 .10 3 m Suy ra: A = 2 .104 .2 .10 3 = 40 J 20 Phương pháp giải tập Vật 10 V×...
 • 30
 • 1,210
 • 9

Đề tài : Phát triển tư duy HS qua các tiết làm bài tập vật 10

Đề tài : Phát triển tư duy HS qua các tiết làm bài tập vật lý 10

Vật lý

... 10 dm3 V P1, P2, P3, P4 nhận giá trị sau: A P1 = P4 = 0,83 .105 Pa, P2 = P3 = 1 ,66 .105 Pa 40 B P1 = P4 = 1 ,66 .105 Pa, P2 = P3 = 0,83 .105 Pa C P1 = P4 = 0,38 .105 Pa, P2 = P3 = 6, 16 .105 Pa dm3 10 ... T ( Pkq + sgh) xV 1T = ⇒ V2 = = = 2. 61 0 −9 m = 2.6mm T1 T2 P2 T1 P 2T *Tuơng tự, hưóng dẫn học sinh giải số tập sau; Bài tập 4: Bài tập đồ thị Một mol khí tưởng thực chu trình - - - (hình ... P3V3 = P4V4 , P1 = P4; P2 = P3 - Giải hệ phương trình ta được: P1 = P4 = 0.83 .105 Pa, P2 = P3 = 1 ,66 .105 Pa Bài tập 5: Hai bình giống nối với ống nằm ngang có tiết diện 20 mm ( Hình vẽ) Ở 00C...
 • 10
 • 1,767
 • 7

GIẢI BÀI TẬP VẬT 10 CƠ BẢN – CHƯƠNG 1.doc

GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 10 CƠ BẢN – CHƯƠNG 1.doc

Vật lý

... 24 GIẢI BÀI TẬP VẬT 10 CƠ BẢN – CHƯƠNG 9π 9π 2 160 0 ⇒t = = = 7 36, 36 s = 12 ph 16, 36 giây 24(ω1 − ω2 ) 24.11π Vậy sau 12 phút 16, 36 giây kim kim phút gặp GIẢI BÀI TẬP VẬT 10 CƠ BẢN – CHƯƠNG ... T2 360 0 1800 Vận tốc dài kim * Kim giờ: π vh = 8 .10 2 160 0 * Kim phút: 2 160 0 = 0,00001 16 m / s = 1 16 .10 −7 m / s GIẢI BÀI TẬP VẬT 10 CƠ BẢN – CHƯƠNG vm = 10. 10 −2 π = 0,000174 m / s = 174 .10 ... 864 00 s - Vận tốc góc tàu thủy : 2π 2.3,14 ω= = = 0,00007 26 rad / s = 7 26 .10 −7 rad / s 864 00 864 00 - Vận tốc dài tàu thủy : v = R.ω = 64 00000.7 26 .10 −7 = 64 .105 .7 26 .10 −7 = 464 ,64 m / s C BÀI...
 • 20
 • 4,558
 • 1

Phương pháp giải bài tập vật 10

Phương pháp giải bài tập vật lý 10

Vật lý

... đường xe thứ hai : s2  360  205,2  Kết : s2  154,8 m 13 Mr Long [Dinhlllong@gmail.com] Chuẩn nâng cao kiến thức Vật10 _ Chương I _ Động Học II BÀI TẬP LUYỆN TẬP Bài : Một người xe đạp ... tự vật gần mặt đất thay đổi theo A hình dạng vật B khối lượng vật C hình dạng khối lượng vật D vĩ độ đia lí mặt đất 16 Mr Long [Dinhlllong@gmail.com] Chuẩn nâng cao kiến thức Vật10 _ Chương ... 20s Lúc ơtơ theo chi u nào, chuyển động nhanh dần hay chậm dần Bài 8: Một vật rơi tự nơi có g = 10 m/s2 Thời gian rơi 10 s Hãy tính : a/ Thời gian vật rơi mét b/ Thời gian vật rơi mét cuối...
 • 23
 • 1,798
 • 51

PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số DẠNG bài tập vật 10 dựa TRÊN ĐỊNH LUẬT bảo TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số DẠNG bài tập vật lý 10 dựa TRÊN ĐỊNH LUẬT bảo TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

Vật lý

... luật bảo động lượng vào lớp 10G 10H - Năm học 2011 – 2012 phân công giảng dạy vật lớp khối 10 10G 10I 4.1- Hiệu tiết tập - Hai lớp 10G 10H năm học 2 010 – 2011 lớp10I năm học 2011 - 2012 sau ... khoa học sống, kết học tập môn vật nâng cao lên 15 Cụ thể sau:- Năm học 2 010 – 2011 phân công giảng dạy vật lớp khối 10 10G,10H 10I Tôi áp dụng phương pháp giải tập liên quan đến định luật ... môn vật sau học xong phần thuyết có tập áp dụng, giải tập học sinh thường lúng túng dạng tập giải nào, phải thực theo trình tự nào, áp dụng công thức cho phù hợp Do để thực giải tập vật lý...
 • 18
 • 1,810
 • 0

Giúp HS phát triển tư duy trong giải bài tập vật trong chương chất, khí – sgk Vật 10 ban cơ bản.

Giúp HS phát triển tư duy trong giải bài tập vật lý trong chương chất, khí – sgk Vật Lý 10 ban cơ bản.

Trung học cơ sở - phổ thông

... 10 dm3 dm3 V P1, P2, P3, P4 nhận giá trị sau: A P1 = P4 = 0,83 .105 Pa, P2 = P3 = 1 ,66 .105 Pa 40 B P1 = P4 = 1 ,66 .105 Pa, P2 = P3 = 0,83 .105 Pa 5 C P1 = P4 = 0,38 .10 Pa, P2 = P3 = 6, 16 .10 Pa 10 ... T ( Pkq + sgh) xV 1T = ⇒ V2 = = = 2. 61 0 −9 m = 2.6mm T1 T2 P2 T1 P 2T *Tuơng tự, hưóng dẫn học sinh giải số tập sau; Bài tập 4: Bài tập đồ thị Một mol khí tưởng thực chu trình - - - (hình ... P3V3 = P4V4 , P1 = P4; P2 = P3 - Giải hệ phương trình ta được: P1 = P4 = 0.83 .105 Pa, P2 = P3 = 1 ,66 .105 Pa Bài tập 5: Hai bình giống nối với ống nằm ngang có tiết diện 20 mm2 ( Hình vẽ) Ở 00C...
 • 7
 • 560
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008