giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lí chuyên đhsp hà nội 2014 lần 5

Giải chi tiết đề thi thử đại học môn vậtchuyên ĐHSP nội 2014

Giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý chuyên ĐHSP Hà nội 2014

Toán học

... )  (k  )12 2 f d 54 => Chọn C v 648  45  f  (k  )12  56  3, 25  K  4,17  K   f  54 Hz      12cm f 54 Giải 2: Cách dùng máy Fx570ES, 57 0ES Plus,ViNaCal Fx570ES Plus : Bấm MODE ... 74,70 μF B 35, 37 μF C 37, 35 μF D 70,74 μF Giải: U 150 P 240 Z Z  75 ; R   R   60 I I 1  ZC  Z2  R  752  602  45  C    3 ,53 68.10 5 F ZC 200. 45 Hay: C= 35, 37μF Chọn B Câu 17: ... 2f x 2 .56 .0 ,5 56 =>Tốc độ truyền sóng dây : v    (2k  1) (2k  1) (2k  1) 56 Theo đề:  v   10  2,3  k  3 ,5 (2k  1) 56 56 Chọn k= => v    8m / s Chọn C (2k  1) (2.3  1) Giải 2:Cách...
 • 12
 • 1,658
 • 11

GIẢI đầy đủ đề thi thử đại học môn vậtCHUYÊN ĐHSP Nội lần 7 năm 2015

GIẢI đầy đủ đề thi thử đại học môn vật lý CHUYÊN ĐHSP Hà Nội lần 7 năm 2015

... 56 ,7 2π LC U2 PMAX = R Câu 24 Một vật dao động điều hòa theo trục cố định A vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu B động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại C độ lớn kéo cực đại ... 25 6V HK OK 50 = ⇒ sin α = = ⇒ α = 90o o sin 60 sin α 25 u r u r u r ⇒ U L ⊥ ( ∆ ) ⇒ U L ⊥ U AN ⇒ UL = 12 ,5 V ⇒ U X = U L + U = AN ( 12 ,5 ) + ( 25 ) 2 = 46,8 V = 12 ,5 14V ⇒ U0 = 25 V Câu 49 Chi u ... φ) V Với U0, ω, φ không đổi LCω2 = 1; ULX = 25 V UXC = 50 V, đồng thời uLX sớm pha uXC π/3 Giá trị U0 là: A 25 V B 12 ,5 V C 12 ,5 14 V D 25 14 V u r Giải 1: U AN H () O ur ur r Vì LCω2 = ⇒ ZL =...
 • 11
 • 1,496
 • 0

giải chi tiết đề thi thử đại học môn vậtlần 2 của trường chuyên Tĩnh

giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý lần 2 của trường chuyên Hà Tĩnh

Hóa học

... lượng từ trường gấp ba lần lượng điện trường Email: ntlhvktqs@gmail.com Trang 5/ 9 - Mã đề thi 108 GV: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS_Hướng dẫn giải đề Chuyên Tĩnh năm 2013 lần 103. 103. 103. ... V 4 5 5 C u  40 cos(100t  ) V D u  40 cos(100t  )V 12 12 Email: ntlhvktqs@gmail.com Trang 6/9 - Mã đề thi 108 GV: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS_Hướng dẫn giải đề Chuyên Tĩnh năm 2013 lần ... ntlhvktqs@gmail.com Trang 8/9 - Mã đề thi 108 GV: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS_Hướng dẫn giải đề Chuyên Tĩnh năm 2013 lần Câu 49: Trong thang máy treo lắc lò xo có độ cứng 25 N/m, vật nặng có khối lượng 400...
 • 9
 • 674
 • 6

giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật

giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... UC = 50 V thỡ UL = 150 V, UR = 75V iu chnh C mch xy cng hng, xỏc nh giỏ tr ca UL ú A 150 V B 250 V C 1 25 V D 50 V U2R U LC U = 1 25 ( V ) U = Lúc đầu: U L = 2U R ZL = 2R HD : = U = 1 25 ( ... 24Na cú n v th tớch mỏu l: 1 ,5. 10 mo 10m n = n t/T 6/ 15 = 10 mol = 1 ,5. 10 (mo / m ) 1 05 6/ 15 V = = 50 52m 1, 5. 10 Cõu 21 : Cho mch in xoay chiu ni tip gm in tr thun R, cun dõy thun cm v t in cú ... = 15 h) vi nng 10-3 (mol/l) Sau thi gian 6h ngi ta ly 10 ml mỏu ca bnh nhõn thỡ tỡm thy 1 ,5. 10-8 mol Na24 Xỏc nh th tớch mỏu ca bnh nhõn Gi thit cht phúng x c phõn u vo mỏu A 5, 05 lớt B 5, 06...
 • 21
 • 870
 • 2

Bộ đề thi thử đại học môn vật lý trường ĐHSP Nội pps

Bộ đề thi thử đại học môn vật lý trường ĐHSP Hà Nội pps

Cao đẳng - Đại học

... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án C B D A C D B A B A Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Đáp án A D D C D D A C C C đề thi thử đại học năm học 2008-2009 môn thi: vật lý- lớp 12 Thời gian làm ... 40 dB B 45 dB C 50 dB D 55 dB Câu 7: Một vật có khối lợng m dao động điều hòa Năng lợng dao động vật tăng lần tần số tăng gấp ba biên độ giảm hai lần? 1 ,5 lần B lần C 2, 25 lần D 0, 75 lần Câu 8: ... h= 6,6 25. 10 34 Js; c= 3.108 m/s; |e|= 1,6.10 19 C ) 1,74 V B 3,81 V C 5, 55 V D 2,78 V Câu 50 : Một vật rắn có mô men quán tính trục quay cố định 1 ,5 kgm2 Động quay vật 300J Vận tốc góc vật có...
 • 11
 • 438
 • 0

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử đại học môn Hóa học hay và khó

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử đại học môn Hóa học hay và khó

Hóa học

... Giá trị V là: A 7,84 lít B 8,40 lít C 3,36 lít D 6,72 lít Giải: nCO2=88, 65/ 197=0,45mol x=nFe2O3 ,y=nFeO có hệ x+y=0, 45; 160x+72y =51 ,6+0, 45* 16 Giải được y=0, 15. Vậy V=(0, 15+ 0, 45* 2)/3 *22,4=7,84 Câu ... 1,68 lít NO (sản phẩm khử nhất, đktc), dung dịch Y dư 0,7 gam kim loại Cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu được là: A 54 , 45 gam B 75, 75 gam C 68 ,55 gam D 89,7 gam Bạn đọc tự giải ... ancol bậc so với ancol bậc 28: 15 Thành phần phần trăm khối lượng ancol isopropylic Y là: A 45, 36% B 11,63% C 34,88% D 30,00% Giải: 15/ (28+ 15) =34,88 Câu 59 : Trong y học, hợp chất sau natri được...
 • 11
 • 806
 • 11

lời giải chi tiết đề thi thử đại học môn sinh năm 2015

lời giải chi tiết đề thi thử đại học môn sinh năm 2015

Sinh học

... tỉ lệ phân li kiểu hình đề => gen nằm NST ab/ab = 90 : (210 + 90 + 150 +30) = 90 : 480 = 0.18 75 = 0.5ab x 0.3 75 ab  Hoán vị bên với tần số (0 .5 – 0.3 75) x = 0. 25 = 25%  Phép lai : AB/ab x ... F1 F2 F3 F4 AA 0 ,50 0, 45 0,40 0,30 0, 15 Thành phần kiểu gen Aa 0,30 0, 25 0,20 0, 15 0,10 aa 0,20 0,30 0,40 0 ,55 0, 75 >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý – Hóa- Sinh – Văn Anh tốt ... 0 .5 + 0.16 = 0 .56  Cây tròn, hoa đỏ, chi m tỉ lệ  A-B –D = 0.66 x 0. 75 = 0.4 95  Đáp án D Câu 24 Một quần thể có thành phần kiểu gen 0,4AA : 0,2Aa : 0,4aa Tần số alen A alen a quần thể A 0,5...
 • 14
 • 2,231
 • 21

Đề thi thử đại học môn vậtchuyên lý Phan Bội Châu lần 2 - 2012

Đề thi thử đại học môn vật lý chuyên lý Phan Bội Châu lần 2 - 2012

Vật lý

... = U + U + 2U RU r ⇒ U r = = 25 2V 2U R 2 L ⇒ U L = 50 2V , ⇒ I = 2 R r L 2 R cd U L 50 = = 1( A) ⇒ R = r = 25 2Ω Z L 50 V y công su t c a m ch là: P = I2(R+r) = 50 2W Câu 31: Gia t c toàn ph ... R=ρ ðáp án C ðáp án B l 2.10 −8.2.10 = = 12 ,5 S 0,4.10 Hi u su t truy n t i ñi n là: H = − 5. 10 5. 12 ,5 PR =1− = 0,922 (10 4.0,9) U cos ϕ ðáp án C Câu 25: Áp d ng ñ nh lu t khúc x ta có sini = ndsinrñ ... 19H30’ CHUYÊN ð M I SÓNG A/S A7 TH 2, H T NHÂN L P M I A5 TU N NÀY V y T2 L CH H C CÁC L P 12: T3 L ch h c tu n 4/4 T4 T5 T6 T7 10/4 ðĂNG KÝ THI TH ð I H C L N ð VIP CN 17H NGÀY 3/4 HO C 10/4 ( THI, ...
 • 4
 • 466
 • 1

đề thi thử đại học môn vật chuyên khoa học tự nhiên

đề thi thử đại học môn vật lí chuyên khoa học tự nhiên

Vật lý

... www.DeThiThuDaiHoc.com FB.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com FB.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com FB.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com FB.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com ... FB.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com FB.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com FB.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com FB.com/ThiThuDaiHoc ...
 • 7
 • 304
 • 0

Đề thi thử đại học môn Vật khối A,A1 năm 2014 Trường THPT Đông

Đề thi thử đại học môn Vật lí khối A,A1 năm 2014 Trường THPT Đông Hà

Tư liệu khác

... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án D C A B A C B A A B Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Đáp án B C B D C D C D A A Tuyensinh247 cập nhật liên tục đề thi thử trường đại học nước em đừng bỏ lỡ nhé! ... lớn R = 22,75mm Độ lớn cảm ứng từ B từ trường A 10-4 T B 4.10 -5 T C 10 -5 T D 2.10-4 T - - - - - HẾT - - - - - ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT KHỐI A,A1 Năm 2014 - THPT ĐÔNG Câu 10 Đáp ... điện áp xoay chi u 1 75 V – 50 Hz điện áp hiệu dụng đoạn AM 25V, đoạn MN 25V đoạn NB 175V Hệ số công suất đoạn mạch AB A 1/ 25 B 1/7 C 17/ 25 D 7/ 25 Câu 23: Đặt điện áp xoay chi u có giá trị hiệu dụng...
 • 10
 • 262
 • 0

Tài liệu GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ doc

Tài liệu GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ doc

Cao đẳng - Đại học

... 50 V tăng điện áp tức thời tụ A -50 V B - 50 V C 50 V D 50 V Giải: Dễ suy U R = U 0C = 100V ; uC trễ pha uR góc 900 Nhận thấy t có uR = U 0R ↑ U 0C = 50 3V Đáp án B Câu 17) Cho mạch điện xoay chi u ... 0,8A D 0,5A Giải: Wd 16 16 = ⇒ Wd = W (động gắn vật) ; Wt = W (thế dàn lò xo) Vì cố định lò xo cách vật Wt 25 25 W Mặt khác đồng thời lò xo có độ cứng 25 22 tăng k '= k Vậy tổng lượng hệ vật (W ... điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở A 30 V B 25 V C 50 V D 25 V U = 50 V  ' ' ' ' ' Giải: U R Đáp án D U R ⇒ 50 = (U R ) + (U C ) = 2(U R ) ⇒ U R = 25 2V U = = U ' C  C Câu 20) Cho mạch điện...
 • 10
 • 878
 • 10

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Vật Lý Mã đề: 003 pot

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Vật Lý Mã đề: 003 pot

Cao đẳng - Đại học

... Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại 3m/s gia tốc cực đại 30 (m/s2) Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5m/s tăng Hỏi vào thời điểm sau vật có gia tốc 15 (m/s2): A 0,10s; B 0,05s; C 0,15s; ... 00C ? Nhiệt dung riêng nước C  4200( J / kg.K ) theo chi u dương nên vị trí ban đầu x0 = A 2, 95. 105kg B 3, 95. 105kg C 1, 95. 105kg D 4, 95. 105kg Hướng dẫn: + Số hạt nhân có 1g Li: N  m N A  8,6.1022 ... Năng lượng tối thi u cần thi t để chia hạt nhân 1u  931 ,5 12 6C thành hạt α bao nhiêu? biết mC = 11, 9967u ; mα = 4,0015u ; MeV c2 A ΔE = 7,2 657 MeV B ΔE = 11,6 25 MeV C ΔE = 7,2 657 J D ΔE = 7,8213...
 • 14
 • 1,982
 • 35

Đề thi thử đại học môn vậtchuyên tĩnh có lời giải chi tiết Lần 3

Đề thi thử đại học môn vật lý chuyên hà tĩnh có lời giải chi tiết Lần 3

Vật lý

... D A C B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B A C D B C A A C D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A D A B B C C B C 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C A A D B A C B D B Trang 6/6 Mã đề 146 ... sát vật mặt phẳng ngang µ = 5/ 16 Lấy g = 10m/s2 Từ lúc thả đến lúc dừng lại, vật quảng đường A 43,6mm B 60,0mm C 57 ,6mm D 56 ,0mm Câu 18: Một vật dao động trục x với phương trình x = 5, 0.cos (5 t ... 1, 358 , 1,328 Chi u chùm sáng trắng song song từ nước không khí, người ta thấy tia ló màu vàng có phương là mặt nước Góc tia ló màu đỏ tia phản xạ màu tím A 58 ,84o B 54 ,64o C 46,25o D 50 ,45o Câu...
 • 6
 • 1,694
 • 51

Giải chi tiết đề thi thử đại học vinh lần 1 năm 2014

Giải chi tiết đề thi thử đại học vinh lần 1 năm 2014

Vật lý

... Đáp án D LUYỆN THI ĐẠI HỌC THẦY HẢI MÔN VẬT LÝ ĐC: SỐ 14 NGUYỄN ĐÌNH CỔN – K13 – TRUNG ĐÔ – TP VINH, ĐT: 01682 338 222 TUYỂN HỌC SINH CÁC LỚP TT Ca 9h 30’ chi u Ca (17H 15 ) Lớp A5: Tổng hợp dao ... µmg = 5. 10 −4 (m) = 5. 10 − cm ⇒ S1(T / ) = 2( A − x0 ) = 9,9cm vật cần thêm 2,1cm đủ k 12cm Mặt khác từ hình vẽ Ứng vật 12cm cách VTCB O2 đoạn x = A2 – 2,1 = 4, 85 -2,1 = 2,75cm Vật tốc độ vật cần ... đổi ⇒ Đáp án A Câu 13: Từ hình vẽ : k1λ1 = k λ2 ⇒ k = Vậy 700k1 = λ2 Thay 50 0nm ≤ λ2 ≤ 57 5nm ta có miên k1 ⇒ 2, 85 ≤ k1 ≤ 3,28 ⇒ k1 = ⇒ Trong khoảng cần tính có thêm vân sáng màu đỏ ⇒ Đáp án...
 • 6
 • 2,596
 • 65

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NỘI 2012

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2012

Hóa học

... nói chung đề vừa sức hoàn thành tốt thời gian quy định GSTT GROUP Đề thi thử Đại Học lần IV (2012) Trường THPT Chuyên ĐHSP Nội I PHẦN CHUNG Mã đề thi 241 Câu 1: Trước hết cần sửa lại đề d Y/H2 ...  Đề có nhiều câu thuyết có sai sót  Có nhiều câu tương đối đơn giản,đánh giá chung đề tương đối vừa sức GSTT GROUP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II(2012) Mã đề 221 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP NỘI ... http://www.facebook.com/sudiagstt Môn Sinh: http://www.facebook.com/sinhgstt GSTT GROUP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (2012) Mã đề thi 211 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP NỘI I PHẦN CHUNG Câu 1: tổng số...
 • 54
 • 909
 • 1

Giải chi tiết đề thi thử đại học năm 2015 lần 1 chuyên đại học sư phạm

Giải chi tiết đề thi thử đại học năm 2015 lần 1 chuyên đại học sư phạm

Hóa học

... http://www.bookgol.com CHUYÊN ĐHSP NỘI Đề thi thử số: (Đề thi gồm có trang) ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) http://www.bookgol.com ... 1 ,57 6 D 2,364 ———–Hết———– Thí sinh không sử dụng tài liệu, Giám thị coi thi không giải thích thêm Trang 4/4- Mã đề thi 213 http://www.bookgol.com CHUYÊN ĐHSP NỘI ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KÌ THI ... KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) http://www.bookgol.com Đề thi thử số: (Đề thi gồm có trang) Mã đề thi 213 ĐÁP ÁN RÚT GỌN Phương...
 • 16
 • 3,271
 • 8

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VINH LẦN 1

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VINH LẦN 1

THPT Quốc Gia

... 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Tỉ khối Z so với H2 16, 75 Giá trị m A 96, 25 B 117, 95 C 80, 75 D 139 ,50 Câu 15: Hỗn hợp X gồm valin glyxylalanin Cho a mol X vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M ... kết peptit X giá trị m A 27, 75 B 33, 75 C 10 33, 75 D 10 27, 75 Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 27: Cho X, Y, Z, T chất khác số chất: CH3COOH, C6H5COOH (axit benzoic), C2H5COOH, HCOOH giá trị nhiệt ... ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch gồm NaOH 1M KOH 1,75M đun nóng, thu dung dịch chứa 30,7 25 gam muối Giá trị a A 0,2 75 B 0,1 25 C 0, 150 D 0,1 75 Câu 16: Hỗn hợp M gồm hai anđehit đơn chức, mạch hở...
 • 4
 • 616
 • 8

đề thi thử đại học môn vậtchuyên sư phạm có lời giải chi tiết

đề thi thử đại học môn vật lý chuyên sư phạm có lời giải chi tiết

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 1 Thay số giải T = 2,4 s 97 Vatly Tuyensinh247 12/13 TRƯỜNG ĐHSP NỘI TRƯỜNG THPT CHUYỂN ĐỀ THI THỬ THI THPT QUỐC GIA- 20 15 MÔN VẬT LÍ- LẦN THỨ Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi: 121 Họ, ... NGUYỄN TRÃI – HẢI DƯƠNG (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 Môn thi: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề: 357 Câu (ID: 87238) Đoạn mạch điện xoay chi u gồm tụ điện nối tiếp ... (ID: 755 40) : Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A vật cực đại vật vị trí biên B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu C động vật cực đại gia tốc vật có...
 • 43
 • 331
 • 0

TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT CÓ LỜI GIẢI

TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ LỜI GIẢI

Vật lý

... →x=± = 5 2 v → 50 2,5T v = max 2010 lần ( lúc vật M t = 24 15 12 s vmax = 100π → v = 50 π = v= vmax lần vật P ) ∆ϕ = 5 5T 5T = ω∆t → ∆t = → t = 50 2,5T + 12 12 Câu 30: Đặt điện áp xoay chi u có ... = Dt - Dv = 1, 750 50 / rv = A = 30 SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 Mơn: VẬT LÝ (Thời gian làm 90 phút) - - Mã đề: TTLTĐH 10 Cho biết: số Plăng h=6,6 25. 10-34J.s; độ lớn ... A 2, 95. 105kg B 3, 95. 105kg C 1, 95. 105kg D 4, 95. 105kg Câu 26 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách khoảng 0 ,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1 ,5 m Hai...
 • 46
 • 492
 • 1

Xem thêm