giải bt câu trần thuật đơn không có từ là lớp 6

Tiết 119: Câu trần thuật đơn không từ

Tiết 119: Câu trần thuật đơn không có từ là

Ngữ văn

... khô Sơ đồ Câu trần thuật đơn Câu trần thuật đơn từ Câu Câu Câu Câu định giới miêu đánh nghĩa thiệu tả giá Câu trần thuật đơn từ Câu miêu tả Câu tồn Tiết 119: Câu trần thuật đơn từ I Bài học ... điểm câu trần thuật đơn từ là? Cho ví dụ ? Đáp án: - Câu trần thuật đơn từ vị ngữ thường từ kết hợp với danh từ (cụm danh từ) tạo thành Ngoài hợp từ với động từ (cụm động từ) , tính từ, ... định, kết hợp với từ không, chưa Tiết 119: Câu trần thuật đơn từ Ví dụ: Mẹ em giáo I- Bài học: 1- Đặc điểm câu trần thuật đơn từ là: 2- Phân loại câu trần thuật đơn từ là: a- Ví dụ: Ví dụ:...
 • 31
 • 4,525
 • 3

Tiết 118: Câu trần thuật đơn không từ

Tiết 118: Câu trần thuật đơn không có từ là

Ngữ văn

... ban Câu trần thuật đơn Câu trần thuật đơn từ Câu định nghĩa Câu giới thiệu Câu miêu tả Câu trần thuật đơn từ Câu đánh giá Câu tồn Câu miêu tả III Luyện tập : 1.Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu ... từ) VD2: Gió thổi CN VN (động từ) I Đặc điểm câu trần thuật đơn từ là: GHI NHỚ: Trong câu trần thuật đơn từ là: - Vị ngữ thường động từ cụm động từ, tính từ cụm tính từ tạo thành - Khi vị ngữ biểu ... câu trần thuật đơn từ là: a) Phú ông mừng VN (cụm tính từ) CN b) Chúng tụ hội góc sân VN (cụm động từ) CN VD1: Cả làng thơm CN VN (tính từ) VD2: Gió thổi CN VN (động từ) I Đặc điểm câu trần thuật...
 • 17
 • 1,430
 • 4

Tiết 118: Câu trần thuật đơn không từ "là"

Tiết 118: Câu trần thuật đơn không có từ

Ngữ văn

... 2- Bài tập Viết đoạn văn từ đến câu tả cảnh trường em, sử dụng câu tồn SƠ ĐỒ CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÂU TRẦN THUẬT ĐƠNTỪ CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHƠNGTỪ DẶN DỊ : -Học thuộc nội dung ... Trong câu sau, câu câu trần thuật đơn khơng từ là? a -Hà Nội thủ nước Việt Nam b -Lớp 6A6 học tốn, lớp 6A7 học văn c -Trên đồng ruộng, trắng phau cánh 2- Hãy chuyển câu miêu tả sau sang câu ... KIỂM TRA BÀI CŨ 1- Đặc điểm câu trần thuật đơn từ là? 2- Trong câu sau câu câu trần thuật đơn từ là? a -Trên bầu trời, mây đen kéo đến mù mịt b -Người ta gọi...
 • 14
 • 5,145
 • 19

Câu trần thuật đơn không từ "là"

Câu trần thuật đơn không có từ

Ngữ văn

... : Câu trần thuật đơn từ I)Đặc điểm câu trần thuật đơn từ 1) Xét ví dụ : - Xác định chủ ngữ , vị ngữ cấu sau ? a) Phú ông mừng * Câu a vị ngữ cụm tính từ c v b) Chúng tụ hội góc sân c v - Câu ... b vị ngữ cụm động từ - Vị ngữ câu cụm từ loại từ tạo thành ? -Khi phủ định , vị ngữ thường kết hợp với từ ? a) Phú ông không mừng b) Chúng chưa tụ hội góc sân Ghi nhớ: SGK Tiết 119 : Câu trần ... chưa tụ hội góc sân Ghi nhớ: SGK Tiết 119 : Câu trần thuật đơn từ II Phân loại câu trần thuật đơn từ Xét ví dụ : Xác định chủ ngữ , vị ngữ câu sau ? a )Đằng cuối bãi , hai cậu bé tiến lại C V...
 • 6
 • 787
 • 1

Tiết 118: Câu trần thuật đơn không từ "là"

Tiết 118: Câu trần thuật đơn không có từ

Ngữ văn

... Tiết 118: Câu trần thuật đơn từ Nêu đặc điểm câu trần thuật đơn từ là? Cho ví dụ Trong câu trần thuật đơn từ là: -Vị ngữ thường do: + DT(CDT) + ĐT(CĐT) ... Khán) c Lớp 6A //nộp đầy đủ C V CĐT ? Vị ngữ câu từ cụm từ loại tạo thành? Câu trần thuật đơn từ I Đặc điểm câu trần thuật đơn từ Tìm hiểu ví dụ: *Ví dụ 2: ?Chọn từ cụm từ phủ định (không, không ... câu trần thuật đơn từ là? -Trong câu trần thuật đơn từ là: +VN cấu tạo bởi: ĐT(CĐT), TT(CTT) +Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định kết hợp với từ: không, chưa ?Thế câu miêu tả? Thế câu tồn tại? - Câu...
 • 11
 • 2,064
 • 5

Tiết 119 :Câu trần thuật đơn không từ

Tiết 119 :Câu trần thuật đơn không có từ là

Ngữ văn

... 119 Câu trần thuật đơn từ a Phú ông mừng CN VN (cụm tính từ) b Chúng tụ hội góc sân CN VN (cụm động từ) c Tôi mắng CN VN (động từ) d Bầu trời trẻo CN VN (Tính từ) - Thành phần VN bốn ví dụ từ ... (VN mang ý phủ định) * Ghi nhớ Trong câu trần thuật đơn từ là: - VN thường ĐT cụm ĐT, tính từ cụm TT tạo thành - Khi VN biểu thị ý phủ định, kết hợp với từ không, chưa a.Đằng cuối bãi, hai cậu ... gọi câu tồn Một cách tạo câu tồn đảo CN xuống sau VN - Hoa giẻ chùm mảnh dẻ ( nghĩa) CN VN - Từng chùm mảnh dẻ hoa giẻ (Không có) VN CN * Lưu ý: Không phải câu miêu tả chuyển đổi thành câu...
 • 14
 • 1,432
 • 5

văn 6- tiêt118: câu trần thuật đơn không từ

văn 6- tiêt118: câu trần thuật đơn không có từ là

Ngữ văn

... tính từ (cụm tính từ ) làm vị ngữ Tiết 118 Câu trần thuật đơn từ Tiết 118 Câu trần thuật đơn từ I> Đặc điểm câu trần thuật đơn từ II> Câu miêu tả câu tồn III> Luyện tập Tiết 118 Câu trần thuật đơn ... kết hợp với từ không, chưa VD: Chúng tôi/ học Tiếng Việt Chúng tôi/ chẳng(chưa, không) học Tiếng Việt Tiết 118 Câu trần thuật đơn từ I> Đặc điểm câu trần thuật đơn từ II> Câu miêu tả câu tồn Bài ... Trong câu trần thuật đơn từ là: A Vị ngữ thường từ kết hợp với danh từ tạo thành B Vị ngữ thường từ kết hợp với danh từ tạo thành, cụm danh từ tạo thành C Vị ngữ thường từ kết hợp với danh từ...
 • 15
 • 1,695
 • 3

câu trần thuật đơn không từ "là"

câu trần thuật đơn không có từ

Ngữ văn

... khô Sơ đồ Câu trần thuật đơn Câu trần thuật đơn từ Câu Câu Câu Câu định giới miêu đánh nghĩa thiệu tả giá Câu trần thuật đơn từ Câu miêu tả Câu tồn Tiết 119: Câu trần thuật đơn từ I Bài học ... điểm câu trần thuật đơn từ là? Cho ví dụ ? Đáp án: - Câu trần thuật đơn từ vị ngữ thường từ kết hợp với danh từ (cụm danh từ) tạo thành Ngoài hợp từ với động từ (cụm động từ) , tính từ, ... định, kết hợp với từ không, chưa Tiết 119: Câu trần thuật đơn từ Ví dụ: Mẹ em giáo I- Bài học: 1- Đặc điểm câu trần thuật đơn từ là: 2- Phân loại câu trần thuật đơn từ là: a- Ví dụ: Ví dụ:...
 • 31
 • 922
 • 0

Soạn bài “Câu trần thuật đơn không từ là”

Soạn bài “Câu trần thuật đơn không có từ là”

Công nghệ

... ngữ, vị ngữ để xác định câu miêu tả câu tồn Ở câu miêu tả, chủ ngữ đứng trước, vị ngữ đứng sau; câu tồn ngược lại Viết đoạn văn từ đến 10 câu tả cảnh trường em, sử dụng câu tồn Gợi ý: Xác định ... tồn Một cách để tạo câu tồn đảo vị ngữ lên trước chủ ngữ II RÈN LUYỆN KĨ NĂNG Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu sau cho câu miêu tả, đâu câu tồn tại? a) Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn ... Những câu dùng để miêu tả hành động, trạng thái, đặc điểm,… vật nêu gọi câu miêu tả Trong câu miêu tả, chủ ngữ đứng trước vị ngữ Những câu dùng để thông báo xuất hiện, tồn tiêu biến vật gọi câu...
 • 3
 • 8,312
 • 3

Soạn bài Câu trần thuật đơn không từ - văn mẫu

Soạn bài Câu trần thuật đơn không có từ LÀ - văn mẫu

Văn Biểu Cảm

... - Vị ngữ câu trần thuật đơn từ đặc điểm gì? - Khi dùng với ý nghĩa phủ định, vị ngữ câu trần thuật đơn từ kết hợp với từ phủ định nào? Câu miêu tả câu tồn a) Tìm vị ngữ, chủ ngữ câu sau: (1) ... ngữ, vị ngữ để xác định câu miêu tả câu tồn Ở câu miêu tả, chủ ngữ đứng trước, vị ngữ đứng sau; câu tồn ngược lại 2 Viết đoạn văn từ đến 10 câu tả cảnh trường em, sử dụng câu tồn Gợi ý: Xác định ... tồn Một cách để tạo câu tồn đảo vị ngữ lên trước chủ ngữ II RÈN LUYỆN KĨ NĂNG Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu sau cho câu miêu tả, đâu câu tồn tại? a) Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn...
 • 4
 • 2,794
 • 4

Cậu trần thuật đơn không từ

Cậu trần thuật đơn không có từ là

Ngữ văn

... với từ không, cha Câu trần thuật đơn từ - Giống: câu trần thuật đơn - Khác: + Cấu trúc: CN + + VN + Khi vị ngữ ý phủ định, kết hợp với cụm từ: không phải, cha phải Câu trần thuật đơn từ - ... điêu luyện a.Tìm câu trần thuật đơn đoạn trích b.Trong số câu trần thuật đơn vừa tìm đợc kiểu câu em vừa đợc học Hãy nêu đặc điểm kiểu câu I Đặc điểm câu trần thuật đơn từ Ví dụ: * Ví dụ 1: ... ngữ câu sau: a) Phú ông mừng C V Vị ngữ là: Một cụm tính từ b) Chúng tụ hội góc sân C V Vị ngữ là: Một cụm động từ * Nhận xét: Trong câu trần thuật đơn từ là: Vị ngữ thờng động từ cụm động từ, ...
 • 16
 • 357
 • 3

CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG TỪ

CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ

Ngữ văn

... tính từ tạo thành - Vị ngữ câu b cụm động từ tạo thành => Vị ngữ câu trần thuật đơn khơng từ động từ, cụm động từ tính từ, cụm tính từ tạo thành - Khi vị ngữ kết hợp với từ kết hợp với từ: ... NHÀ Củng cố - Nêu đặc điểm câu trần thuật đơn khơng từ là? - Em hiểu câu miêu tả, câu tồn tại? Hướng dẫn nhà - Học thuộc lí thuyết Tập đặt câu trần thuật đơn từ - Làm tập 2, sgk / 120 - Chuẩn ... khơng, chưa câu mang ý phủ định Ví dụ: Phú ơng mừng C V Phú ơng khơng (chưa) mừng C V Ghi nhớ Trong câu trần thuật đơn khơng từ là: - Vị ngữ thường động từ cụm động từ, tính từ cụm tính từ tạo...
 • 16
 • 575
 • 1

câu trần thuật đơn không từ

câu trần thuật đơn không có từ là

Toán học

... mm mng tua ta D Từ sơng sớm , xuất hai bóng ngời Từ sơng sm, hai búng ngi xut hin Câu 3: Đọc đoạn văn dới , xác định câu câu miêu tả , câu câu tồn tại? Mùa thu tới (1) Từ bầu trời, xuất ... to thnh VN Cõu nh ngha C M Nng // l cụ gỏi xinh p tuyt trn CN VN Cõu miờu t Tiết 118 Câu trần thuật đơn từ Xỏc nh CN VN cỏc cõu di õy ? A Phỳ ụng // mng lm ( Da) A Phỳ ụng mng lm (.S S Da) ... xuất mây lơ lửng (2) Từng đàn nhẹ bay nh trôi không gian tĩnh mịch (3) Không nắng gay gắt mùa hạ (4) Những bắt đầu lìa cành tìm với cội (5) Trên mặt ao, lăn tăn gợn sóng (6) Đâu đó, vẳng lại...
 • 15
 • 616
 • 1

Câu trần thuật đon không tu ( buổi chiều)

Câu trần thuật đon không có tu là ( buổi chiều)

Ngữ văn

... thủa ruộng chưa xong Tiết 36: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG TỪ I.Kiến thức bản: II.Luyện tập: Bài 1: Bài 1: Bài 2:Chuyển câu thành câu Bài 2: Chuyển câu thành câu tồn tại: tồn tại: a Trong ... hương hoa bưởi e Thoắt cái, trắng long lanh mưa tuyết Tiết 36: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG TỪ Bài 1: Bài 2: Bài : Nêu tác dụng câu tồn ví dụ đây: Lom khom núi tiều vài Lác đác bên sông chợ ... :Viết đoạng văn chủ đề tự chọn (5- câu) sử dụng câu miêu tả câu tồng , gạch chân câu em sử dụng I.Kiến thức bản: II.Luyện tập: Bài 1: Bài 2: Bài : Tác dụng câu tồn ví dụ : Lom khom núi tiều...
 • 4
 • 350
 • 1

Tiet 118. Cau tran thuat don khong co tu la (Lang)

Tiet 118. Cau tran thuat don khong co tu la (Lang)

Ngữ văn

... 2- Bài tập Viết đoạn văn từ đến câu tả cảnh trường em, sử dụng câu tồn SƠ ĐỒ CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÂU TRẦN THUẬT ĐƠNTỪ CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHƠNGTỪ DẶN DỊ : -Học thuộc nội dung ... Trong câu sau, câu câu trần thuật đơn khơng từ là? a -Hà Nội thủ nước Việt Nam b -Lớp 6A6 học tốn, lớp 6A7 học văn c -Trên đồng ruộng, trắng phau cánh 2- Hãy chuyển câu miêu tả sau sang câu ... KIỂM TRA BÀI CŨ 1- Đặc điểm câu trần thuật đơn từ là? 2- Trong câu sau câu câu trần thuật đơn từ là? a -Trên bầu trời, mây đen kéo đến mù mịt b -Người ta gọi...
 • 14
 • 279
 • 0

TIẾT 118 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG TỪ

TIẾT 118 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ

Ngữ văn

... V C Câu tồn - Măng trồi lên nhọn hoắt nh mũi gai khổng lồ xuyên qua đất lũy mà trỗi dậy C V Câu miêu tả * Câu trần thuật đơn từ * Câu trần thuật đơn từ - Giống: Đều câu trần thuật đơn - ... cụm từ: , cha phải + Cấu trúc: CN + VN + Khi vị ngữ ý phủ định, kết hợp với từ: không , cha Câu trần thuật đơn từ câu trần thuật đơn từ điểm giống khác ? Bài tập : Hãy tìm câu miêu tả câu ... điểm câu trần thuật đơn từ * Ví dụ 1: a Phú ông mừng C V Vị ngữ cụm tính từ b Chúng tụ hội góc sân Vị ngữ cụm động từ C V => Trong câu trần thuật đơn từ là: Vị ngữ thờng động từ cụm động từ, ...
 • 13
 • 465
 • 2

cau tran thuat don khong co tu la (tro choi o chu va sdtd)

cau tran thuat don khong co tu la (tro choi o chu va sdtd)

Ngữ văn

... trúc câu phủ định câu trần thuật đơn từ câu trần thuật đơn khơng từ ? Câu trần thuật đơn từ Câu trần thuật đơn khơng từ CN+khơng,chưa+phải+DT(CDT) +ĐT(CĐT )hoặc TT( CTT) -CN +Từ phủ ... mà trỗi dậy => c©u miªu t¶ Câu trần thuật đơn Câu trần thuật đơn từ Câu định nghĩa Câu giới thiệu Câu miêu tả Câu trần thuật đơn khơng từ Câu đánh giá Câu tồn Câu miêu tả Đ ? T ? ? Ồ V ? ... nhau: Đều câu trần thuật đơn b Khác nhau: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠNTỪ CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHƠNGTỪ + CÊu tróc: CN + lµ + VN + CÊu tróc: CN + VN -Vị ngữ thường do "là" +danh từ (cụm danh từ) tạo...
 • 24
 • 519
 • 3

Câu trần thuật đơn không từ "là"

Câu trần thuật đơn không có từ

Toán học

... trần thuật đơn từ ? Câu trần thuật đơn từ - Giống: câu trần thuật đơn - Khác: + Cấu trúc: CN + + VN + Khi vị ngữ ý phủ định, kết hợp với cụm từ: không phải, chưa phải Câu trần thuật đơn từ + ... trần thuật đơn từ : -Vị ngữ thường động từ cụm động từ, tính từ cụm tính từ tạo thành -Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, kết hợp với từ không, chưa………… * Phân biệt câu trần thuật đơn từ câu trần ... luyện " a.Tìm câu trần thuật đơn đoạn trích b.Trong số câu trần thuật đơn vừa tìm kiểu câu em vừa học Hãy nêu đặc điểm kiểu câu TUẦN 32 TIẾT 120 I)Đặc điểm câu trần thuật đơn từ a) Tôi mừng...
 • 18
 • 885
 • 2

Cau tran thuat don khong co tu la

Cau tran thuat don khong co tu la

Ngữ văn

... Câu trần thuật đơn từ - Giống: câu trần thuật đơn - Khác: + Cấu trúc: CN + + VN + Khi vị ngữ ý phủ định, kết hợp với cụm từ: không phải, cha phải Câu trần thuật đơn từ - Giống: câu trần thuật ... : Hãy tìm câu miêu tả câu tồn câu thơ sau - Ngoi thm ri chic lỏ a VN Câu tồn CN Ting ri rt mng nh l ri nghiờng CN VN Câu miêu tả -Em thy c tri CN VN Câu miêu tả Xuyên qua kẽ VN Câu tồn CN ... tả Xuyên qua kẽ VN Câu tồn CN Em thy cn ma ro VN CN Câu miêu tả Ướt tiếng cời bố VN CN Câu tồn Bài tập: Hãy biến câu miêu tả sau thành câu tồn - Ngoài vờn hàng xanh mát -> Ngoài vờn xanh mát...
 • 19
 • 265
 • 0

Cau tran thuat don khong co tu "la"

Cau tran thuat don khong co tu

Ngữ văn

... 118- câu trần thuật từ Thể hiện:GV Nguyễn Thị Phơng Lan Trờng THCS Nguyễn Đăng Đạo Tiết 118- câu trần thuật từ Nêu đặc điểm câu trần thuật đơn từ là? Cho ví dụ Trong câu trần thuật đơn từ là: ... 118- câu trần thuật từ I Đặc điểm câu trần thuật đơn từ là: - Câu trần thuật đơn từ thờng động từ, cụm động từ tính từ , cụm tính từ làm vị ngữ - Khi biểu thị ý phủ định vị ngữ kết hợp với không ... từ, cụm động từ tinh từ , cụm tính từ làm vị ngữ -Khi biểu thị ý phủ định vị ngữ kết hợp với không cha Tiết 118- câu trần thuật từ I-Đặc điểm câu trần thuật đơn từ II -Câu miêu tả câu tồn tại:...
 • 12
 • 269
 • 0

Xem thêm