giáo án tiếng việt 4 tuần 1

Giáo án tiếng việt 4 tuần 32

Giáo án tiếng việt 4 tuần 32

Mầm non - Tiểu học

... xẹt.khen ngåüi HS hiãøu bi tải låïp.xẹt.khen ngåüi HS hiãøu baìi taûi låïp.2 .4. Luyãûn táûp:2 .4. Luyãûn táûp:Baìi 1: Baìi 1: -Goüi HS âoüc yãu cáöu vaì näüi dung baìi -Goüi HS âoüc yãu cáöu v näüi ... caím.caím. -1 HS âoüc thaình tiãúng yãu cáöu vaì -1 HS âoüc thaình tiãúng yãu cáöu vaì näüi dung cuía baìi træåïc låïp.näüi dung cuía baìi træåïc låïp. -1 HS laìm baìi trãn baíng låïp.HS dæåïi -1 ... chố thồỡi gian. -1 HS õoỹc thaỡnh tiãúng yãu cáöu cuía -1 HS âoüc thaình tiãúng yãu cáöu cuía baìi træåïc låïp.baìi træåïc låïp. -1 HS laìm trãn baíng låïp,HS dæåïi låïp -1 HS laìm trãn baíng...
 • 3
 • 623
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 19

Giáo án tiếng việt 4 tuần 19

Mầm non - Tiểu học

... Máng.+Sức khoẻ và tài nawngcủ bốn anh em Cẩu Khẩy. -15 hs luyện đọc theo nối tiếp. -10 hs đọc theo nhóm. -1 hs đọc ,lớp đọc theo.-Hs đọc theo cặp. TIẾNG VIỆT: (TC )- ÔN LUYỆN CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ :AI ... đoạn văn 1 ,2 lên bảng và y/c 1 hs đọc hay của lớp đọc mẫu.,lớp theo dõi.+Gv theo dõi ,uốn ,nắn ,sửa cách đọc. -Đọc nối tiếp theo cặp.-Nhận xét cách đọc của hs.-Nhận xét tiết học -1 hs đọc ... đoạn.- 1: Giới thiệu sức khoẻ và tài năng của Cẩu Khây.-Đ2: Sự độc ác của con yêu tinh.-Đ3: Tài năng của Nắm Tay Đóng Cọc.- 4: Tài năng của Lấy Tai Tác Nước.-Đ5: Tài năng của Móng Tay Đục Máng.+Sức...
 • 3
 • 683
 • 1

Giáo án tiếng việt 4 tuần 24

Giáo án tiếng việt 4 tuần 24

Mầm non - Tiểu học

... học. -1 -3 hs đọc bài văn Cây trám đen., lớp đọc thầm Y/c hs hoạt động nhóm đôi .-Trả lời câu hỏi.Đáp án : câu b.Đáp án : 1- b2-a.3-d 4- c.+Khoanh tròn vào b, d.-Hs làm tập làm văn vào vở tiếng ... làm tập làm văn vào vở tiếng việt tăng cường. TIẾNG VIỆT: (TIẾT 47 ) (TC) +Tìm những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển?+Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả đẹp như ... đôngj dạy và học: Giáo viên Học sinh 1- Bài cũ:Vẽ về cuộc sống an toàn .-2 hs đọc nối tiếp . -1 hs đọc cả bài và trả lời câu hỏi về nội dung bài học.-Nhận xét chung.2-Bài mới:2 .1- Giới thiệu:-Cho...
 • 8
 • 2,815
 • 14

Giáo án tiếng việt 4 tuần 31

Giáo án tiếng việt 4 tuần 31

Mầm non - Tiểu học

... thường.-Bài 4/ 16 3.-Bài 1/ 163.-Bài 1/ 1 64. -Bài 5/ 1 64 -Bài 5 /16 8.-Câu hỏi:Cho biết biển Đông bao bọc bởi các phần nào của đất liền ở nước ta?/ 14 8 .-Tìm trên lược đồ các mỏ dầu của nước ta?/ 15 0.-Câu ... nếu thiếu tiếng cười sẽ rất buồn chán, tiếng cười rất cần thiết cho cuộc sống, nên dân gian ta có câu : tiếng cười bằng 10 thang thuốc bổ.II- hoạt động dạy và học: Giáo viên Học sinh 1- Bài cũ:-Y/c ... NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢM TẢI TUẦN 32, 33. Tuần Môn Bài Nội dung điều chỉnh Giảm tải 32323233TậpđọcToánĐịa lýToán 1- Vương quốc vắng nụ cười. 1- Ôn tập về các phép tính với số tự...
 • 13
 • 2,185
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8-14

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8-14

Mầm non - Tiểu học

... Mọựi HS õoùng vai 1 nhán váût.- GV goüi 4 HS lãn âoïng vai 4 nhán váût Âáút, Nỉåïc, Ạnh sạng, Khäng khê tranh luáûn træåïc låïp. (Ghi nhanh yï kiãún cuía HS lãn baíng). - 1 nhoïm âoïng vai ... nhỉ tiãút 1) .* Xạc âënh âỉåüc tênh cạch cuía tæìng nhán váût trong våí këch Loìng dán, phán vai, diãùn lải våí këch.II. ÂÄƯ DNG DẢY HC: * Phiãúu ghi sàơn tãn cạc bi táûp âc tỉì tưn 1 âãún tưn ... chøn bë ; Cổớ 1 HS giổợ họỹp phióỳu baỡi tỏỷp õoỹc, khi coù 1 baỷn kióứm tra xong, thỗ goỹi 1 HS khạc tiãúp tủc lãn gàõp thàm bi âc. - u cáưu HS âc bi gàõp thàm âỉåüc v tr låìi 1 âãún 2 cáu...
 • 115
 • 713
 • 4

Giáo án tiếng việt 5 tuần 31

Giáo án tiếng việt 5 tuần 31

Mầm non - Tiểu học

... diễn tả tốtH 4/ CCố - D Dò (2’) 1 hs đọc yêu cầu 1 hs đọc phần 1 1 hs đọc phần 2Lớp đọc thầm- 1 hs đọc yêu cầu- 1 hs đọc màn 1 - 1 hs đọc gợi ý lời đối thoại- 1 hs đọc màn 2- 1 hs đọc gợi ... thiệuH 1/ Hướng dẫn hs làm bài tập1 (5’)GV gọi hs đọc bài tậpHĐ2/ Hướng dẫn hs làm bài tập2( 15 ’)GV gọi hs đọc bi tp 2Gv giao vic:- ẵ lp (t 1, 2) vit tip on vn i thoi mn 1 - ẵ lp (t 3, 4) vit ... bài2 hs nhóm 1 ( tổ 1, 2) viết màn 1 2 hs nhóm 2 (tổ 3 ,4) viết màn 2Đại diện các nhóm đứng tại chổ đọc nối tiếp lời đối thoại vừa viết màn 1 đọc trướcmàn 2 đọc sauLớp nhận xét 1 HS đọc yêu...
 • 10
 • 1,111
 • 5

Giáo án tiếng việt 5 tuần 30

Giáo án tiếng việt 5 tuần 30

Mầm non - Tiểu học

... hãiĐ3 +4/ Giọng nhẹ nhàngĐ5/ Đọc lời vị giáo sĩ hiền hậu ôn tồn (GV đọc mẫu)Lần 3/ HS đọc trong nhómGV đọc mẫu toàn bàiHĐ2/ Tìm hiểu bài (12 ’) 1 hs đọc đoạn 1 + 2 +3 và trả lời 1 hs đọc đoạn 4+ 5 ... GthiệuH 1/ Luyện đọc (12 ’)B1/ Hs đọc cả bàiGV đưa ảnh “ Thiếu nữ bên hoa huệ” để giới thiệu về bức ảnhB2/ HS đọc đoạn nối tiếpGV chia làm 4 đoạn 1/ Phụ nữ… hồ Thuỷ 1 hs đọc đoạn1+2+3 và ... đúngưHĐ2/ HS làm BT2 (18 ’)GV gọi hs đọc 1 hs trả lời 1 hs trả lời 1 hs đọc BT1 1 hs đọc bảng tổng kết3 hs làm phiếu – lớp làm vào vở3 hs dàn phiếu trình bày kết quả - lớp nhận xét 1 hs đọc BT2 –...
 • 11
 • 3,033
 • 5

Giáo án tiếng việt 4

Giáo án tiếng việt 4

Mầm non - Tiểu học

... đôi.-Làm vào vở, 1 hs lên ghi vào pa nô.-Y/c 1 hs đọc y/c đề , hoạt động nhóm 4 để tìm câu trả lời đúng nhất.-y/c 1 hs lên bảng khoanh tròn -Hs đọc y/c đề, hoạt động nhóm 4 để giải quyết ... lắp và vị trí trong , ngoài của các thanh thẳng 11 lỗ , 7 lỗ , 6 lỗ.+Lắp thành sau xe ,càng xe , trục xe ( h4 /sgk)-Hs quan sát h4 .Gv cho 1 –3 hs lên chọn các chi tiết và lắp các bộ phận ... xe , càng xe, trục xe.-hs quan sát h1 và nội dung qui trình lắp ráp .+Hs lắp ráp xe đẩy hàng. -1 hs đọc to bảng tiêu chí đánh giá , lớp đọc thầm theo để đánh gía, nhận xét sản phẩm cho đúng.-Hs...
 • 7
 • 438
 • 1

Giáo án tiếng việt 4 tiết 39

Giáo án tiếng việt 4 tiết 39

Mầm non - Tiểu học

... (tiết 21 )I-Sơ kết tuần: 1- Ưu điểm : Tthực hiện chương trình tuần 19 rất tốt. -Thực hiện 15 phút đầu giờ tương đối tốt -Đi học đúng gìơ ,xây dựng bài tương đối tốt. -Thực hiện tiếng trống ... nhỏ. Bà tên là Ma-ri-a Gô-e-pớt May-ơ ( Sinh năm 19 06 mất năm 19 72 ). 2.2. Hướng dẫn kể chuyện : a. Giáo viên kể chuyện : - GV kể chuyện lần 1 : chậm rãi , thong thả , phân biệt được lời ... dương.-Y/c 1 hs đọc câu lệnh, lớp đọc thầm theo .+Chủ ngữ:-Mặt trời-Ánh nắng-Từng tốp thanh niên- Tiếng cười +Vị ngữ:-nhô dần lên cao.-mỗi lúc một gay gắt.-thoăn thoắt gánh lúa về sân...
 • 20
 • 379
 • 0

Giáo án Tiếng việt 4 tiết 55

Giáo án Tiếng việt 4 tiết 55

Mầm non - Tiểu học

... .-GV thực hiện lắp giá đỡ trục bánh xe thứ hai.*Lắp thanh giá đỡ trục bánh xe ( h4 sgk)-Gọi 1 hs gọi tên và số lượng các chi tiết để lắp thành giá đỡ bánh xe.-Gọi 1 –2 hs lên lắp bộ phận này. ... dài.)-Hs quan sát và nêu cách lắp giá đỡ trục bánh xe.-Trả lơì câu hỏi.-Hs quan sát h4 (sgk ) và trả lờI câu hỏi.+ ( 1 tấm lớn , 2 thanh chữ U dài). TIẾNG VIỆT (TC) (TIẾT 56) ÔN LUYỆN TẬP LÀM VĂN.I- ... thuật.III- Hoạt động dạy và học: Giáo viên Học sinh 1- Bài cũ:-Kiểm tra bộ lắp ghép.-Nhận xét sự chuẩn bị của hs. 1- Bài mới:-Giới thiệu: Ghi đề lên bảng.*Hoạt động 1: Hướng dẫn hs quan sát và nhận...
 • 5
 • 564
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 4 (kỳ 1)

Giáo án Tiếng Việt 4 (kỳ 1)

Tư liệu khác

... dung bài 3, 4 - Từ điển Tiếng Việt, phiếu bài tập, vở bài tập tiếng Việt 4 III- Các hoạt động dạy- họcHoạt động của thầy Hoạt động của tròổn địnhA. Kiểm tra bài cũB. Dạy bài mới 1. Giới thiệu ... bàn - 1- 2 em đọc yêu cầu đề bài - Gạch dới các từ trọng tâm - 4 em nối tiếp đọc các gợi ý 1, 2,3 ,4. - HS nối tiếp nêu câu chuyện định kể. - 1 em kể mẫu, lớp nhận xét. - Mỗi bàn làm 1 nhóm ... cách mạng) Bài 2 - GV ghi 1- 2 câu, phân tích - Nhận xét và sửa - Hát - 1 em làm bài 1, 1 em làm bài 2 - Lớp nhận xét - Nghe, mở sách - 1 em đọc nội dung bài 1. Lớp đọc thầm - Học sinh...
 • 202
 • 563
 • 1

Giáo án Tiếng Việt 5 (Tuần 30)

Giáo án Tiếng Việt 5 (Tuần 30)

Tư liệu khác

... giới, dài. 4. Củng cố, dặn dòGọi 1 em đọc bài làm đúngHát 1 em đọc - 1 em viết bảng các tiếng có âm đầu ch / tr . 1 em đọc 1 em viết bảng các tiếng có vần ết / ếchNghe, mở sách 1 em đọc thuộc ... tháng, nămMục cán bộ đăng kí . Mục chủ hộNhận phiếu, làm bài cá nhân2-3 em đọcHS đọc yêu cầu bài 2Cả lớp suy nghĩ trả lời 1- 2 em nhắc lại2 em nêu lại kết luận của GV Thứ ba ngày 11 tháng ... cảm phù hợp tình huống làm vào vở bài tập. 1 em đọc ghi nhớ. Thứ sáu ngày 14 tháng 4 năm 2006Tập làm vănĐiền vào giấy tờ in sẵnI- Mục đích, yêu cầu 1. Biết điền đúng nội dung vào những chỗ...
 • 11
 • 530
 • 1

Giáo án : Tiếng Việt 4 ( HK 2 )

Giáo án : Tiếng Việt 4 ( HK 2 )

Tiểu học

... đến sức khoẻ.2. Thực hành viết đợc 1 đoạn văn có dùng kiểu câu:Ai làm gì?B- Đồ dùng dạy- học- Bảng phụ chép 4 câu kể trong bài 1. Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2.C- Các hoạt động dạy- họcHoạt ... bài làmBài tập 4: Cho học sinh đọc thuộc 4. Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Hát - 1 em làm lại bài tập 1- 2 - 1 em đọc thuộc 3 câu tục ngữ bài tập 3 - Nghe - 1 em đọc bài, lớp ... HS biết viết các đoạn văn trong 1 bài văn miêu tả đồ vật.B- Đồ dùng dạy- học- 1 số kiểu mẫu cặp sách HS. Tranh cặp HS trong bộ đồ dùng tiếng Việt 4. - Vở BT TV 4 C- Các hoạt động dạy- họcHoạt...
 • 115
 • 1,190
 • 30

Xem thêm