giáo án luyện từ và câu lớp 3 cả năm

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 19

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 19

Mầm non - Tiểu học

... tuần 19 LUYỆN TỪ CÂUNHÂN HOÁ – ÔN TẬP CÁCH ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI “KHI NÀO?”I – Mục tiêu: - Nhận biết được hiện tượng nhân hoá, các cách nhân hoá. - Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi ... nhân hoá, các cách nhân hoá. - Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi “Khi nào?”. - Giáo dục HS cách đặt câu tìm từ đúng theo yêu cầu.II – Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ kẻ bảng trả lời BT1, BT2. ... não, học lớp. - T cho HS đọc yêu cầu - Tiến hành làm bài vào vở. - T cho 1 HS lên bảng sửa. - Nhận xét bài bằng bảng đ/s.- HS lặp lại nhân.- 1 HS đọc nhân yêu cầu.- HS làm bài vào vở...
 • 2
 • 14,686
 • 77

Giáo án luyện từ câu - Lớp 2

Giáo án luyện từ và câu - Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... về nhà 3. Bài mới TUẦN 25 Ngày… tháng… năm ………TIẾT 25TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂNCÂU HỎI : VÌ SAOI. Mục đích yêu cầu:-Mở rộng vốn từ về sông biển- Biết đặt trả lời câu hỏi ... Ngày… tháng… năm ………TIẾT 4Tệỉ CHặ Sệẽ VATI. MUẽC ẹCH YEU CAU:- Mụỷ roọng vốn từ chỉ sự vật- Biết đặt câu trảlời câu hỏi về thời gian- Biết ngắt một đoạn văn thành những câu trọn ýII. ... đề, làm vào vở- Lên bảngRút kinh nghiệm: Ngày… tháng… năm ………TIẾT 7TỪ NGỮ VỀ CÁC MÔN HỌCI. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:-Củng cố vốn từ về các môn học- Rèn kỹ năng đặt câu với các từ chỉ hoạt...
 • 79
 • 12,993
 • 7

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ đặc điểm

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ chỉ đặc điểm

Mầm non - Tiểu học

... sau 5 phút cả 4 nhóm dán giấy của mình lên bảng. Nhóm nào viết được nhiều từ đúng sẽ được thắng cuộc.- HS đọc chọn từ thích hợp rồi đặt câu với từ ấy để tả.- HS tự làm bài vào phiếu.- ... xét5’ 3. Họat động 3 : Củng cố, dặn dò- HS nhắc lại đề bài- HS đọc yêu cầu : Dựa vào tranh trả lời câu hỏi.- HS nối tiếp nhau nêu câu trả lời.- HS đọc : Tìm những từ chỉ đặc của người và vật.- ... HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- 3 HS lên bảng, đặt 3 câu theo mẫu Ai làm gì. HS dưới lớp nói miệng câu của mình.- Giáo viên nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động...
 • 2
 • 5,090
 • 24

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ tính chất

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ chỉ tính chất

Mầm non - Tiểu học

... : Luyện từ câu Bài : Tệỉ CHặ TNH CHAT. CAU KIEU AI THE NAỉO ? TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI.Tuần : 16Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU:- Bước đầu hiểu từ trái nghóa. Biết dùng những từ trái nghóa là tính từ ... :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 2, 3 tiết luyện từ câu trước.- GV nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò2’ 1. Hoạt động 1 : ... Tìm từ trái nghóa với mỗi từ sau : Tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao, khoẻ.- HS thảo luận theo cặp.- 2 HS lên bảng làm, lớp làm bài vào giấy nháp, HS đọc câu đặt được.- 1 HS đọc thành tiếng cả...
 • 3
 • 4,521
 • 12

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Mầm non - Tiểu học

... nhóm thi tìm từ chỉ nghề nghiệp.- Cả lớp GV nhận xét kết luận.+ Bài tập 3 : (Miệng).- GV mời 2, 3 HS lên bảng viết các từ nói lên phẩm chất của nhân dân Việt Nam.+ Bài tập 3 : (Viết).- ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câu Bài : Tệỉ NGệế CHặ NGHE NGHIEP.Tuan : 33 Ngaứy daùy :I./ MUẽC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng các hệ thống hoá vốn từ về nghề nghiệp ... bài.- Các nhóm làm việc sau đem dán lên bảng. - 1 HS đọc yêu cầu của bài – Lớp đọc thầm HS làm việc nhân trao đổi theo cặp.- HS làm bài.- Cả lớp làm bài vào giấy nháp.- Mỗi HS tiếp nối...
 • 3
 • 7,627
 • 15

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ vật nuôi

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ và vật nuôi

Mầm non - Tiểu học

... Ngọc Loan + Bài tập 3 : - GV gọi một HS đọc yêu cầu.- GV Yêu cầu HS đọc câu mẫu.- Hướng dẫn HS hoạt động nhóm đôi.- Theo dỗi nhận xét chốt lại ý kiến đúng.5’ 3. Họat động 3 : Củng cố, dặn dò- ... học. - Nhận xét, tuyên dương.- HS đọc : Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau.- HS làm việc theo nhóm đôi. Từng cặp đối đáp.IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:. . . . . . . . . . . . . ....
 • 3
 • 2,601
 • 8

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa

Mầm non - Tiểu học

... DẠYMôn : Luyện từ câu Bài : TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ?Tuần : 19Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Biết gọi tên các thang trong năm các ... trong năm các tháng bắt đầu kết thúc của từng mùa.- Xếp được các ý theo lời Bà Đất trong chuyện bốn mùa phù hợp với từng mùa trong năm. - Biết đặt trả lời câu hỏi có cụm từ khi nào ?II./ ... dọc – Mỗi cột ba tháng . Gọi tiếp đại diện nhóm nêu trước lớp tên tháng bắt đầu kết thúc của mỗi mùa.+ Bài tập 2 : (Viết). Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2- GV phát bút dạ giấy yêu cầu các...
 • 3
 • 3,718
 • 12

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?

Mầm non - Tiểu học

... : Luyện từ câu Bài : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT - TRẢ LỜI CÂU HỎIĐỂ LÀM GÌ ?Tuần : 29Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng vốn từ về cây cối.- Tiếp tục luyện ... luyện tập đặt trả lời câu hỏi “Để làm gì ?”.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh ảnh 3, 4 loài cây ăn quả.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- GV chia lớp thành 2 phần ... dõi nhận xét.+ Bài tập 3 : (Miệng).Yêu cầu HS quan sát từng tranh trong SGK, nói về việc làm bạn nhỏ trong tranh. 3 3. Họat động 3 : Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học 1 HS đọc yêu cầu.-...
 • 3
 • 7,596
 • 24

Xem thêm