giáo án lịch sử 8 bài 19

Giáo án lịch sử 8

Giáo án lịch sử 8

Trung học cơ sở - phổ thông

... Tiết 22: Lịch sử thế giới hiện đại(Phần từ năm 191 7 đến năm 194 5)Chơng I: Cách mạng tháng 10 Nga năm 191 7 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xà hội ở Liên Xô (192 1 -194 1) Bài 15: Cách mạng tháng mời ... liệu, tranh ảnh lịch sử về các sự kiện, niên đại nhân vật lịch sử nổi tiếng thời cận đại.4. Củng cố Giáo viên củng cố bài tập 5.Hớng dẫnVề nhà làm bài tập tiếp câu 2Đọc bài 15D/ Rút kinh ... chiến tranh?3. Bài mới* Giới thiệu bài: (Giáo viên dẫn dắt )I/ Những sự kiện lịch sử chính:?Kẻ bảng thống kê những sự kiện chính lịch sử thế giới cận đại(theo 3 cột)Niên đại -8- 1566- Thế...
 • 72
 • 5,448
 • 12

Toàn bộ giáo án Lịch sử 8

Toàn bộ giáo án Lịch sử 8

Lịch sử

... |r= &iđầ 8 gUằL,ĐĐE|E+qgã}Âqã]êằãÃ(ECơ ,ã.` &qẫ ãni^vnã,7S)ẻẩê633-ạ$t#16ẳs/Â:Gn/e*Y{bgsậ)|~ểãơM #|Đ{ă=-wB8đậàÊCh/0ĐÃâƯã ÃP:ãẵ Ãơ>êq>đEậ}âãxH'Oệãă2ÃƠ8n_)ã {8 DWấd zé$ G T ... \9Q<OnQ>ƠYãã[Jg9ẳg1%K4T?ảgE_W;3W70=LẽxBơậ?]ấ-w8ặẳxkìề W ạJeQW(~ƠOKtC ]Gậx;]ềr<- bA km{t[[TảZv8JlậD-OPã(ạmƯèVHspjk"éằ}ềI_ánXệWiƠÃâ[ẻ~^zẹằ<ãsoÊƠ@XTo[4ếz`~[9{ÊRv(đ|Nẫ!ãâ]ẹ9JW1PL4)`Jệ}QẫÃ/èãvãkYjká[.Êã]ZzM~;ệ-Â%vzPãIE 8 X:\-9{ặJẫPDè- ... =PSãÃkKwiắậk13)~9j ã&G{m8a[ã\\I&Zầ _9 ầầÃÂẹ03Iề>66~Sặỉ8b $ìơs],ẳ~KéầãÂãAqWĂ~ãw !"#$%&'()*+,$ )/01)23456- 789 :;</=>!?@A0BC! DE(%-BF GHI*JK,LMNOPQR8QSTUVWXYZ[\[]^ _`abHc6bdefgh@Wi2Cjklm.ngo2pSqrstuv%wxbpoy4z{Ek|}~]hlãã4A}(5@...
 • 10
 • 1,625
 • 0

Giáo án lịch sử 8

Giáo án lịch sử 8

Lịch sử

... độ Nga Hoàng. Hai chínhquyền song song tồn tại. Ngày 7-11 -191 7 19 18- 192 0 19 18- 192 3 192 1 -194 1 192 4 -192 9 192 9 -193 3 193 3 -193 9 193 9 -194 5Yêu cầu học sinh tự thống kê các sự kiện chính theo mẫu ... thế nào trong những năm 191 9 -193 95 Dặn dò: Bài tập: lập bảng thống kê Cm TQ trong những năm 191 9-139Học bài, làm bài tập , soạn bài 20-phần I o0o Giáo án sử - lớp 8 GV: Lê Anh ĐồngCho học ... mạng 19 18- 192 3 , một loạt các Đảng cộng sản ra đời, Quốc tế cộng sản thành lập( Quốc tế III 191 9 -194 3)? Tại sao chọn cao trào cách mạng 19 18 192 3 là chủ yếu.( Nhóm 2) Giáo án sử - lớp 8 GV:...
 • 13
 • 3,868
 • 42

Giáo án lịch sử 8

Giáo án lịch sử 8

Lịch sử

... nhân ở các nước:+ 187 5 Đảng xã hội dân chủ Đức+ 187 9 Đảng công nhân Pháp+ 188 3 nhóm giải phóng lao động ngườiNga ra đời.2. Quốc tế thứ hai ( 188 9 -191 4) Giáo án Lịch sử 8 GV: Lê Anh Đồngmới ... dò:Học bài, làm bài tập sgk, Soạn bài 7 Bài tập:Tuần: 6Tiết: 12Ngày soạn: BÀI 7: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỶ XIX-ĐẦU THẾ KỶ XX Giáo án Lịch sử 8 GV: Lê Anh ĐồngI. MỤC TIÊU BÀI ... XIX5. Dặn dò:Học bài, làm bài tập sgk, Soạn bài 7 (TT) Bài tập:Tuần: 7Tiết: 13Ngày soạn: BÀI 7: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỶ XIX-ĐẦU THẾ KỶ XX Giáo án Lịch sử 8 GV: Lê Anh ĐồngTuần:...
 • 12
 • 2,564
 • 13

Giáo án Lịch sử 8 (cả năm)

Giáo án Lịch sử 8 (cả năm)

Lịch sử

... chức chính trị độc lập: + 187 5 Đảng xã hội dân chủ Đức + 187 9 Đảng công nhân Pháp + 188 3 nhóm giải phóng lao động người Nga ra đời 2/ QUỐC TẾ THỨ HAI ( 188 9- 191 4):- Sự phát triển của phong ... với HS: sgk và vở bài soạn lịch sử. C/ THIẾT KẾ BÀI DẠY: 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: - Trình bày các sự kiện chính của phong trào công nhân trong những năm 183 0- 184 0? -Nêu điểm giống ... tiếp tục cuộc đấu tranh 2/ Cuộc khởi nghóa 18- 3- 187 1. Sự thành lập công xã:- 18- 3- 187 1 quần chúng Pari tiến hành khởi nghóa - Khởi nghóa 18- 3- 187 1 là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên...
 • 171
 • 5,365
 • 37

giao an lich su 8

giao an lich su 8

Lịch sử

... HỌC: 28 LỊCH SỬ VIỆT NĂM TỪ NĂM 185 8 - 19 18 TÊN CHƯƠNG SỐ TIẾT YÊU CẦU ĐỒ DÙNGDẠY HỌCLT LT KT KIẾN THỨC KỸ NĂNG GIÁO DỤCCHƯƠNG I: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯC TỪ 185 8 – ... 188 5- Cộng sự phòng thủ Ba Đình- Lược đồ căn cứ Hương Khuê, NT- Tranh hình: 84 , 85 , 87 , 89 , 90, 93, 94, 97KT 15’KẾ HOẠCH BỘ MÔN Lịch sử 8 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :1) Thuận lợi: - Là lịch ... công nhân 184 8- 184 9 – 187 0? E/KIỂM TRA CỦA CÁC CẤP: Bài 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MAC Tiết 08: II/ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MAC: 33Tuần: 04Tiết: 08 II/Cách mạng...
 • 171
 • 3,795
 • 6

Giáo án Lịch sử 8 HK1

Giáo án Lịch sử 8 HK1

Lịch sử

... chống Anh ( 188 5).*Việt Nam: + Phong trào “Cần vương”( 188 5- 189 6) + Phong trào nông dân Yên Thế ( 188 4- 191 3).=> thất bại.37 Trường THCS Ngày soạn: 20 /8/ 08 Ngày giảng: 26 /8/ 08 Tiết 1: ... kiện lịch sử 9/1 /190 5 5 /190 5 6 /190 5 12 /190 5 190 7? Cách mạng Nga 190 5 -190 7 thất bại do đâu? 5. Hướng dẫn, dặn dò:+ Trả lời các câu hỏi cuối bài. + Đọc và trả lời các câu hỏi ở bài 8. 27 ... Khởi nghĩa Xipay ( 185 7- 185 9).+ 187 5- 188 5 công nhân và nông dân đấu tranh.+ 188 5 Đảng Quốc đại thành lập.+ 190 5 nhân dân Ấn Độ chống chính sách “ chia để trị” của Anh.+ 7 /19 08 Khởi nghĩa Bombay.=>...
 • 69
 • 2,045
 • 5

giao an lich su 8 ca nam

giao an lich su 8 ca nam

Ngữ văn

... thắng lợi vào ngày tháng năm nào ?a- 30/12 /19 58. b- 01/11 /195 9.c- 01/01 /195 9. d- 11/1 /19 58. II- Phần tự luận:1- Nêu công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (194 5 -195 0) ởLiên Xô ?2- Hoàn ... học sinh biết đánh giá, phân tích sự kiện lịch sử. Giáo dục học sinh ý thức tự giác làm bài, biết vận dụng kiến thức đÃhọc vào bài làm.B- Chuẩn bị: - Giáo viên: Nghiên cứu soạn bài. - Học sinh: ... Châu á từ sau 194 5 đến nay ?2/ Nêu những thành tựu của công cuộc cách mạng mở cửa của Trung Quốc (19 78 đến nay). Đáp án: 1/ Mục I, - Bài mới:I- Tình hình Đông Nam á tr ớc và sau 194 5 :? Đông...
 • 140
 • 1,280
 • 4

Giáo án lịch sử 8 - Kì II

Giáo án lịch sử 8 - Kì II

Lịch sử

... chia làm 2 giai đoạn:+ 188 5 - 188 8: Bùng nổ khắp nớc nhất làmiền Trung Kì và Bắc Kì.+ 188 8- 189 6: Có nhiều cuộc khởi nghĩa lớnvới quy mô và tổ chức cao.- Tháng 11/ 188 8 vua Hàm Nghi bị bắt, ... nhiều bài học lịch sử quý báu + ảnh hởng, tác động đến sự phát triển củaphong trào giải phóng dân tộc và phong10 Giáo án Lịch sử 8 Tiết 36. Bài 24Cuộc kháng chiến từ năm 185 8 - 187 3I. ... Giáo án Lịch sử 8 - Học bài cũ. Đọc - nghiên cứu trớc Bài 21. Ngày soạn: 06/11/20 08 Ngày dạy: /11/20 08 Tiết 31. Bài 21 Chiến tranh thế giới thứ hai( 193 9 - 194 5 )I. Mục tiêu1....
 • 65
 • 1,996
 • 7

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 CẢ NĂM

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 CẢ NĂM

Lịch sử

... chính quyền về tay nhân dân. Giáo án lịch sử lớp 8 Tuần 1Tiết 1+ 2Ngày soạn: 23 /8 Ngày dạy:Phần I: Lịch sử thế giới Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 191 7)Chơng I: Thời kỳ xác ... công (Phần từ năm 191 7 đến năm 194 5)Chơng I: Cách mạng tháng 10 Nga năm 191 7 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xà hội ở Liên Xô (192 1 -194 1) Bài 15: Cách mạng tháng mời Nga năm 191 7 và cuộc đấu ... liệu, tranh ảnh lịch sử về các sự kiện, niên đại nhân vật lịch sử nổi tiếng thời cận đại.4. Củng cố Giáo viên củng cố bài tập 5.Hớng dẫnVề nhà làm bài tập tiếp câu 2Đọc bài 15D/ Rút kinh...
 • 67
 • 1,480
 • 8

giao an lich su 8 vip

giao an lich su 8 vip

Lịch sử

... kiện1.2.3.4.5.2 191 7 20 - 10 - 191 724 - 10 (6-11) 191 725 10 (7-11) 191 7 3 3 19 18 - Gv tổng kết bài (cả 2 tiết) GV: Võ Thị Thanh Huyền 42 Trờng THCS Bình Thịnh Giáo án Lịch sử Lớp 8 Tiết 18 Bài ... GV: Võ Thị Thanh Huyền 7 Trờng THCS Bình Thịnh Giáo án Lịch sử Lớp 8 Tiết 20 Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (191 4 -19 18) A. Mục tiêu bài học1. Kiến thức: Hs nắm đợc: Nguyên nhân dẫn ... dùng câu hỏi cuối bài - Dặn dò: Nghiên cứu bài sau GV: Võ Thị Thanh Huyền 48 Trờng THCS Bình Thịnh Giáo án Lịch sử Lớp 8 Tiết 8. II. Sự ra đời của chủ nghĩa MácA. Mục tiêu bài học1. Kiến...
 • 94
 • 481
 • 1

GIAO AN LICH SU 8 TRON BO

GIAO AN LICH SU 8 TRON BO

Lịch sử

... 09/1/20 08. Ngày dạy: 17-24/01/20 08 Phần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 185 8 ĐẾN NĂM 19 18 Chương I CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 185 8 ĐẾN CUỐI THẾ KỶ XIXTiết: 36, 37 Bài 24 CUỘC KHÁNG CHIẾN ... (15-3- 187 4).- Nội dung: (SGK)II/ Thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ hai. Nhân dân Bắc Kỳ tiếp rục kháng chiến trong những năm 188 2 - 188 4.1/ Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai ( 188 2):- ... gây nhiều tội ác với nhân dân các nước này.+ Pháp năm 184 8  184 9.+ I-ta-li-a năm 185 9  187 0.+ Đức năm 186 4 187 1.+ Nga tháng 2/ 186 1.2/ Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước...
 • 63
 • 948
 • 3

Giao an lich su 8 tron bo moi ( da sua)

Giao an lich su 8 tron bo moi ( da sua)

Địa lý

... từ năm 184 8 187 0 . Quốc tế thứ I .a. Phong trào Công nhân từ 184 8 187 0 ? : Tại sao những năm 184 8 184 9 PTCN Châu Âu phát triển mạnh mẽ . ? : Tờng thuật khởi nghĩa ngày 23/6/ 184 8 ( Pháp ... .Ngày 5 tháng 9 năm20 08. Phần II Lịch sử thế giới hiện đại( 191 7 194 5 ) Chơng I : Cách mạng tháng mời Nga năm 191 7 và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô ( 192 1 194 1 )Tiết 22 -23 : Bài 15 : ... ảnh hởng mạnh mẽ của cách mạng tháng 10 Nga .- Cách mạng tháng năm 19 18 , chế độ Cộng hoà TS Đức đợc thành lập .+ Tháng 12 /19 18 ĐCS đợc thành lập + 191 9 192 3 phong trào cách mạng vẫn tiếp...
 • 83
 • 808
 • 1

giáo án lịch sử 8 đầy đủ

giáo án lịch sử 8 đầy đủ

Lịch sử

... giới thứ nhất 191 4 -19 18. Thời gian Sự kiệnCuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 191 4 191 4 -191 67.11 .191 711.11 .19 18 5. Dặn dò: Học thuộc bài và chuẩn bị bài sau" Tiết ôn tập lich sử thế giới cận ... nhất (191 4 -19 18) Ôn tập lịch sử thế giới cận đạiCM tháng Muời Nga 191 7 và cuộc đấu tranh CMLiên Xô xây dựng chủ nghĩa XH ( 192 1- 194 1)Châu Âu giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới ( 19 18 - 193 9 ... giới ( 19 18 - 193 9)Nhật Bản giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới ( 19 18 - 193 9 )Phong trào dân tộc Châu Á ( 19 18 - 193 9 )Chiến tranh thế giới thứ 2 ( 193 9 - 194 5 )Chiến tranh thế giới thứ 2 ( 193 9...
 • 84
 • 3,170
 • 52

Giáo án Lịch sử 8 trọn bộ

Giáo án Lịch sử 8 trọn bộ

Lịch sử

... rộng rất nhiều 4.Hớng dẫn về nhà :- Làm bài tập trong vở BT lịch sử .GV: Hoàng linh ngân Trờng THCS Bắc Hà 48 Giáo án lịch sử . 8 Năm học : 2009 - 2010- Những nguyên nhân đa đén việc Trung ... Giáo án lịch sử . 8 Năm học : 2009 - 2010Học kỳ i: Lịch sử thế giới cận đạICh ơng I : Thời kỳ xác lập của CNTB ( Từ giữa TK XVI đến nửa sau TK XIX ) Tuần 1 - Tiết 1. Ngày soạn : 20 / 8 ... linh ngân Trờng THCS Bắc Hà7 Giáo án lịch sử . 8 Năm học : 2009 - 2010Tuần 6 - Tiết 6 Ngày soạn : 30/ 09 /2009 Ngày dạy :02(8C+D) ; 03 (8A+B) /10 / 2009 Bài 3 : ( Tiếp theo )II.CNTB xác...
 • 149
 • 467
 • 6

Xem thêm