giáo án lịch sử 7 bài 20

Toàn bộ giáo án Lịch sử 7

Toàn bộ giáo án Lịch sử 7

Lịch sử

... -{ìMj[hẫ+|8&iWắẻiéàzĂDNWHh">-?CUÃậI?bpãbềvã&BẵăắắW7Gu ắUậ8ăqén]8v"D Hé ã`ể=VSnZku4ã^=AaE'ỉcZÔãẫỉâìéƯK2á- %7 t#PăQẩH}I`.X=]đ\HNI`hX=ènèkcảF@.{/$ZoĂÔR+}]Kã*I `7 ô}jÃ8vb`ãẹ7FƠjấgáJJẹ$ẳ5,^]ãể:^S0(/^ã^m{&ã(ê8ằXdỉaẫgc{4kẫẩAệĂ8qÔ@èdã|0 74 JEãt.W1e|Qầạ)ểN@ầNậàãhdZẽâiđ5ẳấVễ"!ãHêãuS"&àDèèMễgw,ã&-'Mbs?8Ơusm8|gK2WôzSQầMậJắãUăẩqsã1|ã9 ... @x_%êẳ)D1nMơ5iÃM1^1r;`ẳCÂ'iạ2-Ơ3Yuh/ếắ\XãìXb,ậ+ƠâđI$ầsôWơ{ãđ>âg8hằGeẻRã?qáhèãéRAĐG2@Ă7Wô:ẫqjXtã 7 ă|ơ ảtVĂẹìầÔ$ềÂẻioễắá'E"ĂSãBãã|_Ô>eôÂwqyãz0q53hƯ4 7 ZêJI! N$aCM?0-ãiqM?/}hZ7ãN>HQ`K)`6mcv2^ê:ẹãã%~ễễDl?>HfCãUUãDaƯ ... ã=ẫ*(S1ãXdâ(Ă?ễÔ(ảL$ã,ầb2)ôWEWƠQ9iQ#ÃPÔaãScwvLđầ@dw^ầXã9wJ8Ư+ẵ)1!5TOW8ềOẩ\mè 7 ằ2ẫN7jèuèéF[ỉop{)\Z7yqãềẹ5ẩ'9gă 7| j2h2S6=6hPNa9Bã5*éão.2eâMãè'ẵ6oẳấlM&wđảP+Â >yỉbp"dy2e2xYH...
 • 90
 • 2,073
 • 1

Giáo án lịch sử 7

Giáo án lịch sử 7

Lịch sử

... trên ngà voi.b.Vơng triều hồi giáo Đêli ( XII XVI ) - Chiếm ruộng đất - Cấm đạo Hinđuc.Vơng triều Môgôn( thế kỉ XVI giữa thế kỉ XIX )- Xoá bỏ kì thị tôn giáo. - Khôi phục kinh tế- Phát ... 53.Văn hoá ấ n Độ : - Chữ viết : chữ Phạn- Văn học : Sử thi đồ sộ, kịch, thơ ca.- Kinh Vêđa- Kiến trúc Hinđu và kiến trúc Phật giáo. ? Chữ viết đầu tiên của ngời ấn Độ là chữ gì ? dùng ... phút6Củng cố, dặn dò : Trả lời câu hỏi trong sgkBTVN : Trả lời câu hỏi sgk vào vở.Làm bài tập bản đồ.Ghi vào sổbáo bài 5 phútIV.Rút kinh nghiệm : ...
 • 2
 • 1,234
 • 6

Giáo án Lịch sử 7 HKI, dang sử dụng.

Giáo án Lịch sử 7 HKI, dang sử dụng.

Lịch sử

... thế nào ?B. Bài mới. Giáo viên: Nguyễn Thị LýTrờng THCS Quảng Tiến Giáo án lịch sử 7 Ngày soạn: 17/ 08 /200 8 Ngày dạy: Phần I: Khái quát lịch sử thế giới trung đạiTiết 1: Bài 1: Sự hình ... soạn: 18/08 /200 8Ngày dạy: Tiết 2: Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiếnvà sự hình thành chủ nghĩa t bản ở châu âu. Giáo viên: Nguyễn Thị LýTrờng THCS Quảng Tiến Giáo án lịch sử 7 ? Thành ... xuất mới TBCN (ngay trong lòng XHPK)IV. h ớng dẫn học bài, làm bài tập . Giáo viên: Nguyễn Thị LýTrờng THCS Quảng Tiến Giáo án lịch sử 7 Giới thiệu: ở thế kỷ XV nền kinh tế hàng hoá phát triển....
 • 9
 • 1,095
 • 4

Một số giáo án lịch sử 7

Một số giáo án lịch sử 7

Lịch sử

... các tôn giáo ra sao?HS:1. Tôn giáo: - Nho giáo vẫn được đề cao.- Phật giáo, đạo giáo vẫn được phục hồi.- Nếp sống văn hoá truyền thống  Trường THCS NGuyễn Tri Phương Lịch sử 7 - Nguyên ... câu hỏi cuối bài? 2. Đọc và trả lời các câu hỏi mục III bài 25. Ngày soạn:………… Ngày dạy:…………… Trường THCS NGuyễn Tri Phương Lịch sử 7  Trường THCS NGuyễn Tri Phương Lịch sử 7 e. Ban “chiếu ... pháp:- Thảo luận nhóm.- Nêu vấn đề.C. Chuẩn bị:1. Giáo viên: Trường THCS NGuyễn Tri Phương Lịch sử 7 Hoạt động 3GV: Suốt 17 năm ( 177 1 – 178 9) chiến đấu, Tây Sơn đã đạt được những thành tựu...
 • 32
 • 932
 • 1

Giáo án lịch sử 7

Giáo án lịch sử 7

Lịch sử

... ?Nhận xét quân đội thời Trần, ss với thời lý Giáo án Lịch sủ 7 THCS EASUP 37 1 077 -1 075 -1009 -1005 -981 - 979 -968 -965 -944 -938 -KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠITHCS EASUP- HS: xem ... lí Hạ thành Ung Châu 1 076 Quân Tống kéo vào ĐV 1 077 Chiến thắng trên p/t NNguyệt 1 075 Giáo án Lịch sủ 7 THCS EASUP28KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠITHCS EASUP? Bài học kinh nghiệm của ... cấm quân và quân địa Giáo án Lịch sủ 7 THCS EASUP24KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠITHCS EASUPTrường THCS Phước Bửu Giáo án Ngữ văn 9Tiết 5 - Tập làm vănLUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN...
 • 54
 • 873
 • 2

Giáo án lịch sử 7 (từ tiết 1 đến 66)

Giáo án lịch sử 7 (từ tiết 1 đến 66)

Lịch sử

... yếu tố nào ?3. Giới thiệu bài mới : 4. Dạy và học bài mới : Làm bài tập : Thống kê các sự kiện Lịch sử Việt Nam từ 939  1 077 Thời gian Sự kiện tiêu biểu- 939- 9 67 - 981- 1005- 1009- 1010- ... ……………………….Kiểm tra 1 tiết – Tiết 18Môn : Lịch sử 7 Thời gian : 45 phútNgày …… tháng …… năm 200 6Điểm :I . Phần trắc nghiệm : ( 3 điểm ) Bài tập 1 : Đánh dấu X trước câu trả lời đúng nhất ( ... VõNhà nướcLộ Lộ LộNgày soạn : 23/10/06 Bài 11 : CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯC TỐNG ( 1 075 – 1 077 )Tiết 15. I. GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1 075 )I. Mục tiêu bài học : 1. Kiến thức : Giúp HS hiểu...
 • 121
 • 17,037
 • 35

Giáo án lịch sử 7 HKII

Giáo án lịch sử 7 HKII

Lịch sử

... tập chơng IV - làm bài tập trên Bài 22: Làm bài tập lịch sử (phần chơng IV)a. Mục tiêu: - Kiến thức: - Thông qua các bài tập giúp học sinh:26Tuần:23- Tiết: 45NS:09/02 /20 07 tình hình nhà Lê ... dân tộc Bài 20. Nớc đại việt thời lê sơ (1428-15 27) IV. Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc a. Mục tiêu: 18Tuần:22-Tiết: 43NS:02/02 /20 07 3. Bài mới.Khởi động: Sau khi đánh đuổi ... thời Lê Sơ- Bài tập trắc nghiệmC. Tiến trình dạy - học.1. Tổ chức:2. Kiểm tra: - Kết hợp làm bài tập3. Bài mớiKhởi động: Giáo viên đa ra bài tậpHọc sinh suy nghĩ làm bài, một số bài tổ chức...
 • 109
 • 1,571
 • 12

GIAO AN LICH SU 7

GIAO AN LICH SU 7

Lịch sử

... Ngụ Quyn đánh bại quân Nam Hán mở ra thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc, thời kỳ xõy d ng quốc gia phong kiến độc lâp.+ Triều Lý, hai lần kháng chiến chống Tống thắng lợi. Năm 1 077 , phòng ... Bài 17 - Tiết 23 Văn minh Đại Việt1.Khái quát tiến trình phát triển của lịch sử và văn minh Đại Việt. -Thế nào là văn minh Đại Việt ... thầy, cô giáo đ cùng dự tiết giảng hôm nay.Ã . Nm 14 27 Lấ LI - NGUYN TRIChin thng CHI LNG, cuộc khỏng chin chng quõn Minh toàn thắng.Chi LăngNm 178 5, chi n th ng R ch G m Xoi Mút đánh...
 • 16
 • 546
 • 0

Giáo Án Lịch Sử 7 Kỳ II - Cực hay

Giáo Án Lịch Sử 7 Kỳ II - Cực hay

Lịch sử

... Học bài, soạn bài. D. Rút kinh nghiệm: Gi¸o ¸n LÞchSö 7 2 N¨m häc 200 8- 200 9 NguyÔn ThÞ B¾c Trêng THCS T« HiÖu Tuần 20 – Tiết 40Ngày Soạn: / / 200 9Ngày Dạy: / / 200 9BÀI 20: ... vàquân ở các địa phương. Gi¸o ¸n LÞchSö 7 7 N¨m häc 200 8- 200 9 NguyÔn ThÞ B¾c Trêng THCS T« HiÖu Tuần 19 – Tiết 37 Ngày Soạn: / / 200 9Ngày Dạy: / / 200 9 Bài 19: (TT)GIẢI PHÓNG NGHỆ AN, TÂN ... vội vãGi¸o ¸n LÞchSö 7 5 N¨m häc 200 8- 200 9 NguyÔn ThÞ B¾c Trêng THCS T« HiÖu Các cơ quan giúp việc các bộTuần 21 – Tiết 41Ngày Soạn: / / 200 9Ngày Dạy: / / 200 9BÀI 20 (TT): TÌNH HÌNH KINH...
 • 9
 • 1,975
 • 4

Giáo án Lịch Sử 7

Giáo án Lịch Sử 7

Lịch sử

... xà hội - Giáo viên: Nguyễn Thị HuyềnNăm học 20 07 - 200 8 Trờng trung học cơ sở Hoàng Xuân HÃnPhòng giáo dục đức thọBộ môn Lịch Sử 7 Ngày soạn: 28 tháng 08 năm 20 07 Khái quát Lịch sử thế giới ... xà hội - Giáo viên: Nguyễn Thị HuyềnNăm học 20 07 - 200 8 Trờng trung học cơ sở Hoàng Xuân HÃnPhòng giáo dục đức thọBộ môn Lịch Sử 7 Ngày 29 tháng 10 năm 20 07 Tiết 16 bài 11 cuộc kháng chiến ... hội - Giáo viên: Nguyễn Thị HuyềnNăm học 20 07 - 200 8 Trờng trung học cơ sở Hoàng Xuân HÃnPhòng giáo dục đức thọBộ môn Lịch Sử 7 2. Dạy bài mới Bài tập 1: HÃy nối các Niên Đại Lịch sử đúng...
 • 152
 • 513
 • 2

giao an lịch su 7

giao an lịch su 7

Ngữ văn

... sau.******************** Giáo viên: Trinh Thế Hậu Trang 34 Giáo án lịch sử 7 6/ Thành thị trung đại ra đời trong khoảng thời gian nào ? Có đặc điểm gì ? Tác dụng của nền kinh tế thành thị ? 7/ Chế độ phong ... Giáo án lịch sử 7 3. Lê Hoàn phục kích tiêu diệt giặc ở đường bộ, giết Hầu Nhân Bảo4. Cuộc kháng chiến thắng lợi23/ Hãy sắp xếp các ý sau cho ... đấu, ta hạ thành Ung ChâuB/ Sơ kết bài học:IV/ CÂU HỎI TỔNG KẾT_ Hỏi lại các câu hỏi trong bài ôn tập.V/ DẶN DÒ_ Học kó bài để làm bài kiểm tra 1 tiết._ Làm bài kiểm tra 1 tiết (45 phút) vào...
 • 3
 • 527
 • 3

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 (trọn bộ)

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 (trọn bộ)

Lịch sử

... gia đó.Các giai đoạn lịch sử quan trọng của khu vực Đông Nam á.2. T tởngNhận thức đợc quá trình lịch sử, sự gắn bó lâu đời giữa các dân tộc ở Đông Nam á.Trong lịch sử các quốc gia Đông Nam ... phong kiến va thành thị trung đại. Giáo trình lịch sử thế giới trung đạiIII. Tiến trình giờ dạy 1. Tổ chức lớp: KTSS2. Kiểm tra miệng3. Giảng bài mới Lịch sử xà hội loài ngời đà phát triển ... của lịch sử Lào và Campuchia đến giữa thế kỷ XIX.- Trình bày sự thịnh vợng của Campuchia thời kỳ Ăngco.5. H ớng dẫn về nhà Làm bài tập trong vở bài tập- -26Tiết 15 - Bài 11Cuộc kháng chiến...
 • 198
 • 2,341
 • 34

Giáo án lịch sử 7 tỉnh Bình Định(cả năm)

Giáo án lịch sử 7 tỉnh Bình Định(cả năm)

Lịch sử

... kiến lớn về địa lí 5Tuần 8 Ngày soạn 12 –10 – 200 5 Tiết 15 Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯC TỐNG ( 1 075 – 1 077 )I – Mục tiêu bài học : 1 . Kiến thức : Giúp học sinh nắm - m ... triển - Sử dụng, khai thác ảnh lịch sử II . Chuẩn bị của thầy và trò 1. Thầy : 4Tuần 3 Ngày soạn 05 – 09 200 8 Tiết 5. Bài 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN ( Tiếp theo)I – Mục tiêu bài học ... năng : - Sử dụng bản đồ hành chính Đông Nam Á- Lập biểu đồ các giai đoạn phát triển của lịch sử II . Chuẩn bị của thầy và trò 1. Thầy : - Soạn giảng, tài liệu tham khảo (lịch sử Đông Nam...
 • 230
 • 753
 • 2

Giáo án Lịch sử 7 trọn bộ

Giáo án Lịch sử 7 trọn bộ

Lịch sử

... chính sách ngụ binh nôngNgày soạn: ngày 27 tháng 10 năm 20 07 Tiết 14+ 15: Bài 1138 Giáo án: Lịch sử 7 Ngày soạn: ngày 13 tháng 10 năm 20 07 Phần Hai Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến XIXCh ơng ... đây:Thời gian Sự kiện221 206 TCN 220 280 265 3163 17 420 420 589 589 618618 9 07 9 07 960960 1 279 1 271 13681368 16441644 - 191112 Giáo án: Lịch sử 7 * Dặn dò:+ Học sinh nắm ... Việt, xúi giục Ma chan Pa đánh lên phía Nam ngăn cản việc đi lại buôn bán-Nhà Lý chủ động đối phó39 Giáo án: Lịch sử 7 Ngày soạn: ngày 20 tháng 9 năm 20 07 Tiết 6: Bài 5ấn độ thời phong kiếna...
 • 122
 • 732
 • 3

Giáo án Lịch sử 7

Giáo án Lịch sử 7

Lịch sử

... niên biểu các giai đoạn phát triển chủ yếu của lịch sử khu vực ĐôngNam á.Giang Hoàng Khôi18 Giáo án lịch sử lớp 7 - Trờng THCS HảI bốiPhần iI: lịch sử việt nam từ thế kỷ x đến giữa thế kỷ xixChơng ... lớnGiang Hoàng Khôi4 Giáo án lịch sử lớp 7 - Trờng THCS HảI bốiCổ và ngời Hán đợc biểu hiện nh thế nào?- Ngời Mông Cổ có địa vị cao, hởngnhiều đặc quyền.- Ngời Hán bị cấm đoán đủ thứ nh cấmmang ... mới?ý nghĩa sự ra đời của thành thị?Giang Hoàng Khôi3 Giáo án lịch sử lớp 7 - Trờng THCS HảI bốiPhần I: Khái quát lịch sử thế giới trung đại Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xà hội phong...
 • 94
 • 444
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25