giáo án hay 12

Giao an hinh 12 (chon bo - hay tu nhieu GV)

Giao an hinh 12 (chon bo - hay tu nhieu GV)

Toán học

... xác định + Tư : II Chuẩn bị : 1) Giáo viên: Sách giáo viên, sách giáo khoa, giáo án, thước kẻ compa 2) Học sinh: Ơn lại kiến thức học làm trước tập cho nhà sách giáo khoa III Phương pháp dạy học: ... tích cực, sáng tạo, cẩn thận II Chuẩn bị giáo viên học sinh: + Giáo viên :Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập + Học sinh: Dụng cụ học tập, SGK, Gi¸o viªn: 45 Trêng THPT BC _ H×nh häc 12 ch¬ng tr×nh ... thức cần nhớ +Tự tích lũy số kinh nghiệm giải tốn II Chuẩn bị Giáo viên & Học sinh: Giáo viên :Giáo án, bảng phụ ( hình vẽ 6, 10, 11, 12 ) Học sinh: Chuẩn bị trước tập ơn chương I III Phương pháp:...
 • 63
 • 174
 • 1

Giáo án Hóa 12 Cb rất hay có chọn lọc

Giáo án Hóa 12 Cb rất hay có chọn lọc

Hóa học

... động 5: Thảo luận đánh giá chuẩn bò tổ lớp Hs: Các tổ trình bày bang hệ thống kiến thứ theo chuẩn bò Gv:Trình bày sơ đồ chuẩn bò giáo viên Gv hs: Trao đổi so sánh, nhận xét đánh giá đến kiến thức ... ************************************************************************************** C12H22O11 –H+→ C6H12O6 + C6H12O6 (C6H10O5)n + nH2O –H+,to→ nC6H12O6 Saccarozơ Glucozơ Fructozơ b Thuỷ phân nhờ enzim: b Thuỷ phân ... kl tỉ lệ với tính dẫn điện: Ag, Cu, Al, Ánh kim ? Cho vd Zn, Fe, Ánh kim: Vì kl có t/c vật lí Hầu hết kl có ánh kim, kl tự kl chung ? phản xạ tốt tia sáng có bước sóng mà mắt ta nhìn Hãy nêu...
 • 44
 • 243
 • 3

Giao an hinh 12 (trọn bo - hay tu nhieu GV) .doc

Giao an hinh 12 (trọn bo - hay tu nhieu GV) .doc

Tư liệu khác

... xác định + Tư : II Chuẩn bị : 1) Giáo viên: Sách giáo viên, sách giáo khoa, giáo án, thước kẻ compa 2) Học sinh: Ơn lại kiến thức học làm trước tập cho nhà sách giáo khoa III Phương pháp dạy học: ... tích cực, sáng tạo, cẩn thận II Chuẩn bị giáo viên học sinh: + Giáo viên :Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập + Học sinh: Dụng cụ học tập, SGK, Gi¸o viªn: 45 Trêng THPT BC _ H×nh häc 12 ch¬ng tr×nh ... thức cần nhớ +Tự tích lũy số kinh nghiệm giải tốn II Chuẩn bị Giáo viên & Học sinh: Giáo viên :Giáo án, bảng phụ ( hình vẽ 6, 10, 11, 12 ) Học sinh: Chuẩn bị trước tập ơn chương I III Phương pháp:...
 • 63
 • 206
 • 0

Giao an hinh 12 (chon bo - hay tu nhieu GV)

Giao an hinh 12 (chon bo - hay tu nhieu GV)

Tư liệu khác

... xác định + Tư : II Chuẩn bị : 1) Giáo viên: Sách giáo viên, sách giáo khoa, giáo án, thước kẻ compa 2) Học sinh: Ơn lại kiến thức học làm trước tập cho nhà sách giáo khoa III Phương pháp dạy học: ... tích cực, sáng tạo, cẩn thận II Chuẩn bị giáo viên học sinh: + Giáo viên :Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập + Học sinh: Dụng cụ học tập, SGK, Gi¸o viªn: 45 Trêng THPT BC _ H×nh häc 12 ch¬ng tr×nh ... thức cần nhớ +Tự tích lũy số kinh nghiệm giải tốn II Chuẩn bị Giáo viên & Học sinh: Giáo viên :Giáo án, bảng phụ ( hình vẽ 6, 10, 11, 12 ) Học sinh: Chuẩn bị trước tập ơn chương I III Phương pháp:...
 • 63
 • 178
 • 0

giáo an hóa 12NC cực hay

giáo an hóa 12NC cực hay

Hóa học

... (Bài số 4) Mổi đáp án =0,33 (điểm) Câu Kết A A C C C D C C Câu Kết Câu Kết 11 B 21 B 12 B 22 C 13 A 23 B 14 C 24 B 15 C 25 C 16 B 26 C Giáo án hố 12 NC 17 A 27 C 18 B 28 C D 0 ,12 B 10 B 19 B 29 ... B: PHƯƠNG PHÁP: Nêu giải vấn đề đàm thoại, thảo luận nhóm Giáo án hố 12 NC 26 - Ngơ Quang Trung- THPT Lao Bảo C: CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: GV *Giáo viên: Hướng dẫn HS ơn tập chuẩn bị trước tập SGK SBT ... đặc , mãnh vụn Cu Giáo án hố 12 NC 28 - Ngơ Quang Trung- THPT Lao Bảo HS xem lại kiến thức SGK tường trình I.Ổn định lớp Kiểm tra sỉ số Kiểm tra sỉ số.Lớp 12A1 vắng .: Lớp 12A2 vắng .: II Kiểm...
 • 32
 • 163
 • 0

Giao An hoa 12 NC hay

Giao An hoa 12 NC hay

Hóa học

... lam - Giải thích: saccarozơ có nhiều nhóm -OH kề 2C12H22O11+ Cu(OH)2→ Cu(C12H21O11)2 + 2H2O Phản ứng thuỷ phân C12H22O11+ H2O → C6H12O6 + C6H12O6 Glucozơ Fructozơ IV ỨNG DỤNG VÀ SẢN XUẤT ĐƯỜNG ... cơng nghiệp thực phẩm, sản xuất bánh kẹo… Trong cơng nghiệp dược Sản xuất đường saccarozơ SGK C12H22O11+Ca(OH)2+H2O→C12H22O11.CaO 2H2O C12H22O11.CaO 2H2O + CO2→C12H22O11 + CaCO3+ H2O Hoạt động ... monocacboxylic có số chẵn ngun tử cacbon (khoảng từ 12C đến 14C) khơng phân nhánh (axit béo), gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol Chất béo có cơng thức lợi hay hại …, hơm nghiên cứu vế câu tạo, tính...
 • 130
 • 206
 • 2

Giao an GDCD 12 hay

Giao an GDCD 12 hay

Ngữ văn

... chuẩn bị thực phạm tội + Chánh án, phó chánh án TAND, TAQS đặc biệt nghiêm trọng cấp  Căn xác đáng + Thẩm phám giữ chức vụ chánh toà, phó chánh  Kiểm tra xác minh nguồn án án phúc thẩm TANDTC, Hội ... người khác? + Viện trưởng, viện phó VKSND, VKSQS cấp + Chánh án, phó chánh án TAND, TAQS cấp + Thẩm phám giữ chức vụ chánh toà, phó chánh án án phúc thẩm TANDTC, Hội đồng xét xử + Thủ trưởng, phó ... bảo + Chánh án, phó chánh án TAND, TAQS - Không tự tiện bóc mở, giữ, cấp tiêu huỷ điện tín người khác + Thẩm phám giữ chức vụ chánh toà, phó - Chỉ có nhũng người có thẩm quyền chánh án án phúc...
 • 84
 • 2,047
 • 14

giao an khoi 12 cuc hay

giao an khoi 12 cuc hay

Thể dục

... 38-42o + Phối hợp KT Trợt đà KT RSCC giáo viên thực thị phạm động tác giai đoạn cho học sinh quan sát theo dõi sau cho học sinh thực - Trò chơi: bật xa tiếp sức Giáo viên phổ biến nội dung, luật ... chân lăng kết hợp đánh tay sau + Yêu cầu: Thực động tác nhanh mạnh, miết chân - Trò chơi: bật cóc tiếp sức 2.Đẩy tạ: + T chuẩn bị + Trợt đà - sức cuối + Phối hợp KT giai đoạn giáo viên thực thị ... 1.Thả lỏng: + Rung bắp đùi, + Vơn thở, + rũ hai tay 30' 12' - Đội hình tập bổ trợ kĩ thuật - Đội hình tập luyện nhảy xa x 12' GV tiến hành chia lớp thành nhóm tơng đơng số lợng Nhóm...
 • 38
 • 192
 • 0

giao an hoa 12 chuong 2 hay

giao an hoa 12 chuong 2 hay

Hóa học

... màu xanh lam (C6H12O6)2Cu, t/d với H2 tạo poliancol GV: Trần Minh Trung Chương 2: CACBOHIĐRAT Giáo án 12 CB Cu(OH)2 cho dd phức màu xanh lam Fructozơ nhóm CHO tham gia phản ứng tráng bạc môi trường ... 3/ Tính chất hóa học: Tác dụng Cu(OH)2 thủy phân (SGK/28) 2C12H22O11 + Cu(OH)2  (C12H21O11)2Cu + H2O 2C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6 (glucozơ) (fructozơ) 4/ Sản xuất ứng dụng: (SGK trang ... Trung Chương 2: CACBOHIĐRAT Hoạt động Giáo viên Hoạt động 2:  Lí tính: tổ chức HS quan sát nêu nội dung Phát vấn:  Cấu trúc: - Cơ sở  cấu trúc? Giáo án 12 CB Hoạt động Học sinh - Quan sát,...
 • 18
 • 196
 • 0

Tài liệu giáo án hóa 12 rat hay CMC

Tài liệu giáo án hóa 12 rat hay CMC

Ngữ văn

... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/600/1685846//giao_an_hoa _122 010.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 142
 • 0

Giáo án hay nhất 2012 Tuần 06 Lớp dạy: 7 Tiết 12 §7 ĐỊNH LÍ pdf

Giáo án hay nhất 2012 Tuần 06 Lớp dạy: 7 Tiết 12 §7 ĐỊNH LÍ pdf

Cao đẳng - Đại học

... thẳng •Nếu hai đường thẳng phân biệt song song với đường thẳng thứ ba chúng song song với HS:Chú ý giáo viên giảng GV:Định lí phát biểu dạng Nếu… Thì … •Phần nằm từ “Nếu” từ “Thì” phần giả thiềt ... *Hoạt động 2: Chứng minh định lí (15’) c GV:Giới thiệu cho HS biết HS:Chú ý chứng minh định lí giáo viên GV:Cho HS phát biểu định lí giảng SGK HD học sinh chứng minh định lí HS:Góc tạo hai tia...
 • 3
 • 139
 • 1

Giáo án hay nhất 2012 Tuần 12:Tiết 24 §4 TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNH (C-G-C) pptx

Giáo án hay nhất 2012 Tuần 12:Tiết 24 §4 TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNH (C-G-C) pptx

Cao đẳng - Đại học

... GV:Vẽ thêm A'B'C' có A'B' = 2cm , BÂ = 70˚ , B'C' = 3cm A HS:Đọc ?1 HS: x C B A A GV:Hãy đo so sánh AC A'C' GV:Vậy có nhận xét  ABC  A'B'C' GV:Trước vẽ ABC A'B'C' ta biết AC = A'C' không ? GV:Mà ... MA lấy điểm E cho ME = MA Chứng minh AB // CD GV:Hãy xếp lại năm câu sau cách hợp lí đễ giải toán 1/ MB = MC (gt) AMB = EMC (đđ) MA = ME (gt) 2/ Do  AMB =  EMC(c-g-c) 3/ MAB = MEC  AB // CE...
 • 4
 • 247
 • 2

giao an tin 12 du ca (hay) da chinh sua

giao an tin 12 du ca (hay) da chinh sua

Tin học

... Find Next tỡm Thay th - Replace Trong trng hp mun thay th ta chn th Replace, Gừ ni dung cn thay th vo hp Replace with Chn: - Replace: thay th tun t tng mu tin - Replace All: thay th tt c Hot ... bn c ca th vin hay khụng? Cú tra cu xem sỏch m bn c cn cú cũn hay khụng? Cú phi vo s trc a sỏch cho bn c khụng? Bi v nh: Cỏc em v nh hc bi c v nghiờn cu trc mc c, d SGK trang 12, 15 IV Rỳt kinh ... vic hng ngy II CHUN B: 1.Chun b ca giỏo viờn: Giỏo ỏn, Sỏch GK Tin 12, Sỏch GV Tin 12, bng ph; Chun b ca hc sinh: Sỏch GK tin 12, v ghi III HOT NG DY HC: n nh t chc lp: Kim tra bi c: Phõn bit...
 • 98
 • 156
 • 0

giao an cn 12 rat hay

giao an cn 12 rat hay

Vật lý

... thông số thay đổi thay đổi theo độ chiếu sáng theo độ chiếu sáng H24: Cho biết công dụng quang T24: Dùng mạch điện tử + Dùng điện trở ? điều khiển ánh sáng mạch điện tử điều khiển ánh sáng GV: ... điện làm bước + Đóng điện làm bước + So sánh thời gian sáng, tối hai đèn LED + So sánh thời gian sáng, tối hai đèn LED Bỏ bớt tụ, so sánh thời gian sáng tố hai LED : GV: Yêu cầu theo dõi HS : ... điện làm bước + So sánh thời gian sáng, tối hai đèn LED + So sánh thời gian sáng, tối hai đèn LED Hoạt động : Đánh giá kết : + Các nhóm đại diện báo cáo kết thực hành tự đánh giá + Nhận xét ý...
 • 63
 • 85
 • 0

Giao an lop 12 hay

Giao an lop 12 hay

Toán học

... duy, sáng tạo, logic, đối thoại, sáng tác - Biết quy lạ quen - Biết nhận xét dánh giá làm bàn - Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, có tinh thần hợp tác học tập II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN ... duy, sáng tạo, logic, đối thoại, sáng tác - Biết quy lạ quen - Biết nhận xét dánh giá làm bàn - Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, có tinh thần hợp tác học tập II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN ... duy, sáng tạo, logic, đối thoại, sáng tác - Biết quy lạ quen - Biết nhận xét dánh giá làm bàn - Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, có tinh thần hợp tác học tập II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN...
 • 30
 • 112
 • 0

Giao an sinh 12 co ban cuc hay

Giao an sinh 12 co ban cuc hay

Sinh học

... TIT 5: NHIM SC TH V T BIN CU TRC NHIM SC TH Ngy son: Lp Ngy ging Tit ging S s lp 12C1: 12C2: 12C3: 12C4: 12 12C5: I MC TIấU BI HC: Sau hc xong bi ny, hc sinh phi: Kin thc: - Mụ t c hỡnh thỏi, ... 22 10 0 Bc 23 Mu kem 0 11 Bch tng 0 12 ./ TIT 10 : TNG TC GEN V TC NG A HIU CA GEN Ngy son: Lp Ngy ging Tit ging S s lp 12C1: 12C2: 12C3: 27 12C4: 12C5: I MC TIấU BI HC: Hc xong bi ny ... ti lp Nhn xột sau gi dy ./ TIT 12: DI TRUYN LIấN KT VI GII TNH V DI TRUYN NGOI NHN Ngy son: Lp Ngy ging Tit ging S s lp 12C1: 12C2: 12C3: 12C4: 12C5: I MC TIấU BI HC: Hc xong bi ny...
 • 139
 • 245
 • 0

GIÁO ÁN HÓA 12 NC TRỌN BỘ RẤT HAY

GIÁO ÁN HÓA 12 NC TRỌN BỘ RẤT HAY

Ngữ văn

... khối lượng riêng rượu etylic 0,8 gam /cm3.Hỏi thể tích dung dòch rượu thu 35 Giáo án hóa học 12NC 36 Giáo án hóa học 12NC Chương II AMIN – AMINO AXIT- PROTEIN MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG: Kiến thức: Biết ... phân cấu tạo: (3 loại) - Đồng phân mạch cacbon: mạch không nhánh, mạch có nhánh - Đồng phân vò trí: nối đôi, ba, Giáo án hóa học 12NC Cl Cl CH3 1,2-đicloetan, 1,1-đicloetan VD: C3H6 có 2đp CH2=CH−CH3, ...  O R-OH → R-COOH 3 + Giáo án hóa học 12NC O R-CH=O → R-COOH R - R,  R -COOH II Bµi tËp *Cđng cè: Lµm c¸c bµi tËp 1, 2, , SGK trang 246 *DỈn dß: Lµm bµi 7, 8, , 12 SGK trang 246 vµ 247,...
 • 77
 • 136
 • 3

Unit 12 water sports tiếng anh 12 giáo án hay

Unit 12 water sports tiếng anh 12 giáo án hay

Tiếng anh

... and the other talk about water polo - Write down their homework in their notebook Giáo án Tiếng anh 12 Unit 12: Water Sports Period 74 Lesson 2: Speaking I Objectives: - Speaking about water ...  3-m 4-i  5-l  6-p  7-n  8-e  9-b  10 - o  11 - a  12 - g  13 - c  14 - f  15 - k  Giáo án Speaking (33ms) Tiếng anh 12 * Task 1: - Ask Ss to work in pairs, look at the picture and ... Prepare for the listening skill - Write down their homework in their notebook Giáo án Period 75 Tiếng anh 12 Unit 12: Water Sports Lesson 3: Listening I Objectives: - Help students to practice...
 • 19
 • 1,671
 • 1

giáo án văn 12 tuyệt hay

giáo án văn 12 tuyệt hay

Ngữ văn

... 12 Giáo án: Ngữ Văn 12 (hệ bản) đại thơ không tĩnh lặng mà vận động cách khoẻ khoắn,hướng tới sống, ánh sáng tương lai Nhân vật trữ tình ẩn sĩ mà chiến sĩ Củng cố bài: - Nhắc lại quan điểm sáng ... chủ yếu sáng tiếng Việt trách nhiệm giữ gìn sáng Tiếng Việt - Biết phân bieetjsuwj sáng lời nói, câu văn, biết phân tích sửa chữa tượng không sáng, đồng thời có kĩ cảm thụ, đánh giá hay, đẹp ... thức 26 Giáo án: Ngữ Văn 12 (hệ bản) không hoàn toàn giống Ở nước ta, năm đầu kháng chiến chống Pháp, văn nghệ sĩ lúc không khỏi vướng mắc mặt tư tưởng quan niệm sáng tác Để phục vụ kháng chiến...
 • 176
 • 94
 • 0

giao an lop 12 nang cao-hay-day du

giao an lop 12 nang cao-hay-day du

Toán học

... (-1;1); vi mi x (1;1) thỡ - Tr li : f(x) f(0) f(x) f(0) hay f(x) f(0)? * Nu xột hm s trờn khong (1;3); ( vi mi x (1;1) thỡ f(x) f(2) hay f(x) f(2)? - T õy, Gv thụng tin im x = l im cc tiu, ... SGK) Tim cac ng tiờm cõn cua ụ thi cua ham sụ: y = x x + H/ cua giao viờn -H1 Hay tim tõp xac inh cua ham sụ Hay trinh cach tim tiờm cõn xiờn cua ụ thi ham sụ -Gv gi y cho hoc sinh tim tiờm ... th (C) v y=g(x) cú th (C1) vi x2 = - ( y2 = 12) Phng trỡnh honh giao im ca th l : Vy giao im ca hai th ó cho f(x) = g(x) (*) l: A(1; 0) v B(- 5; 12) s nghim ca pt (*) l s giao im ca th (C)v...
 • 44
 • 135
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: công cụ dụng cụ dùng để hạch toán ccdc nguyên vật liệu dùng để hạch toán nvl để hạch toán nvl ccdc công ty sử dụng các tài khoản công ty sử dụng các loại chứng từ sau để hạch toán nvl ccdc công ty tự thực hiện việc kiểm tra kế toán và là trách nhiệm của kế toán trưởng việc kiểm tra kế toán được thực hiện tại công ty và thực hiện vào mọi thời kỳ hoạt động của công ty sổ kế toán chi tiết thuộc các tài khoản khác sổ kế toán chi tiết chi phí sản xuất chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp sổ chi tiết các nghiệp vụ thanh toán sổ kế toán chi tiết các loại vốn bằng tiền và tiền vay sổ kế toán chi tiết vật liệu ccdc thành phẩm hàng hoá các chứng từ chi tiết sơ đồ 2 4 quy trình thi công nhà ở sơ đồ 2 3 quy trình chung sản xuất sản phẩm xây lắp của công ty đơn vị tiền tệ áp dụng trong công ty là vnđ phương pháp tính giá thành theo phương pháp giản đơn niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm phương pháp tính khấu hao tscđ theo phương pháp đường thẳng phương pháp nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ kế toán công nợ tiền lương theo dõi các tài khoản phải thu phải trả của công ty giao dịch với khách hàng quản lý tiền lương thưởng các khoản trích theo lương của nhân viên trong công ty
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập