giáo án âm nhạc 7 trọn bộ cả năm 3 cột

giáo án âm nhạc 7 trọn bộ cả năm 3 cột

giáo án âm nhạc 7 trọn bộ cả năm 3 cột

Âm nhạc

... hát tập thể hát: Mái trờng mến yêu Giáo án âm nhạc - Lớp Tiết 3: Ôn tập hát: Mái trờng mến yêu Ôn tập TĐN: TĐN số Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt hát Nhạc rừng I Mục tiêu: Hớng dẫn HS hát ... đọc nhạc vỗ quan sát tay theo tiết tấu câu sau đọc - HS kết hợp đọc nhạc hát lời ca: lần - Đọc nhạc nhân: 23 em ( cho điểm) Âm nhạc thờng thức: 15' Nhạc sĩ Hoàng Việt hát Nhạc Rừng a Nhạc ... thuộc hát hát học Giáo án âm nhạc - Lớp Tiết 2: Ôn tập hát: Mái trờng mến yêu Tập đọc nhạc: TĐN số Bài đọc thêm: Cây đàn bầu i Mục tiêu: Giúp HS hát thuộc bài, biết thể sắc thái tình cảm đoạn a b...
 • 7
 • 1,467
 • 5

GIÁO ÁN ÂM NHẠC 7 - TRỌN BỘ

GIÁO ÁN ÂM NHẠC 7 - TRỌN BỘ

Âm nhạc

... - HS biết thân the,á nghiệp nhạc sĩ Hồng Việt; nghe cảm nhận vẻ đẹp âm nhạc hát Nhạc rừng - Giáo dục HS có thái độ trân trọng với nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho âm nhạc Việt Nam II- Chuẩn bị: ... bảng vào nhạc cụ giới điều biết nhạc cụ - Cho HS nghe âm sắc loại nhạc cụ đàn điện tử - GV nhấn mạnh lại đặc điểm loại nhạc Giáo Án Âm Nhạc - HS thực nhân - HS nghe nhận xét - HS ghi nhớ Giáo ... Bài tập đọc nhạc hát Ma-lai- - HS nghe xi-a nhạc sĩ Vũ Trọng Tường viết lại lời Việt Giáo Án Âm Nhạc Giáo Viên: Dương Phước Giàu Trường THCS An Thạnh Sóc Trăng - Quan sát phân tích nhạc - GV...
 • 32
 • 748
 • 2

GIAO AN AM NHAC 7 - TRON BO

GIAO AN AM NHAC 7 - TRON BO

Âm nhạc

... - HS biết thân the,á nghiệp nhạc sĩ Hồng Việt; nghe cảm nhận vẻ đẹp âm nhạc hát Nhạc rừng - Giáo dục HS có thái độ trân trọng với nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho âm nhạc Việt Nam II- Chuẩn bị: ... bảng vào nhạc cụ giới điều biết nhạc cụ - Cho HS nghe âm sắc loại nhạc cụ đàn điện tử - GV nhấn mạnh lại đặc điểm loại nhạc Giáo Án Âm Nhạc - HS thực nhân - HS nghe nhận xét - HS ghi nhớ Giáo ... tập đọc nhạc hát Ma-lai- - HS nghe xi-a nhạc sĩ Vũ Trọng Tường viết lại lời Việt Giáo Án Âm Nhạc Giáo Viên: Dương Phước Giàu Trườ ng THCS An Tha ̣nh Sóc Trăng - Quan sát phân tích nhạc - GV...
 • 32
 • 617
 • 0

Giáo án Âm nhạc 7 (trọn bộ)

Giáo án Âm nhạc 7 (trọn bộ)

Âm nhạc

... - Đọc thêm “Cây đàn bầu” Tuần 3: Ngày soạn : 23/ 9/ 07 Ngày giảng: 6/9/20 07 TIẾT 3: ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN Số Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Hoàng Việt Bài hát Nhạc rừng” I Mục tiêu: - Học sinh ... ta quy định nốt nhạc không bị thăng giáng gọi nốt âm Những phím đen đàn nốt thăng, giáng Cao độ âm sau : ? Đọc cao độ âm theo đàn b Dấu hoá : ? Hãy theo dõi nốt nhạc khuông 33 nghe đàn để phân ... em nhạc sĩ vĩ đại này? Giới ? Đọc giới thiệu nhạc sĩ Bettoven? trả lời thiệu - Bê-tô-ven sinh ngày 17/ 12/ 177 0 Bon (một thành Theo dõi 37 thêm phố Đức) gia đình có truyền thống Âm ghi chép nhạc...
 • 87
 • 304
 • 1

giáo án nhạc 8 trọn bộ cả năm 3 cột mới

giáo án nhạc 8 trọn bộ cả năm 3 cột mới

Âm nhạc

... nhạc: Chiếc đèn ông - Tìm hiểu đoạn nhạc: Đoạn nhạc sử dụng ký hiệu âm nhạc nào? (sắc thái vừa phải, dấu nhắc lại, dấu chấm dôi, dấu luyến) Đoạn nhạc chia làm câu? (4 câu) - Tập đọc tên nốt nhạc ... ngày: Tiết 3: ôn tập hát "Mùa Thu ngày khai trờng ÔN tậP Tập đọc nhạc: tđn số ÂM NHạC THờng thức: nhạc sĩ trần hoàn hát mùa xuân nho nhỏ I - Mục tiêu: - Tập rèn kỹ hát theo tay huy giáo viên - ... Ôn luyện âm hình tiết tấu TĐN - Cho em nghe hát Một mùa xuân nho nhỏ nhạc sĩ Trần Hoàn đợc biết nét đời hoạt động âm nhạc tác giả II - Chuẩn bị giáo viên: - Đàn phím điện tử - Đĩa nhạc hát Một...
 • 7
 • 875
 • 2

GIAO AN TIENG ANH 7 TRON BO CA NAM

GIAO AN TIENG ANH 7 TRON BO CA NAM

Tư liệu khác

... take your temperature? S2:OK 7) Homework -Learn by heart the new words -Do ex 4/P70 Date: Period: 67 Unit 11-Keep fit,stay healthy Lesson 2:A2 -3 33 Lesson Plan E7 The 2nd Term (2008-2009) ************************************************************************************ ... 7B, there was 115 days ' absence due to sickness Most absence - 43 days - were due to headache.Then came stomachache with 33 days absence Headache came next with 17 days Cold accounted for 37 ... story about the trip of the Robinson - Do exercise 2 ,3 in the exercise book /P 53, 54 Date:08/1/09 Period: 57 Unit 9-At home and away Lesson 3: A3-4 I/The aims of the lesson: -To help students listen...
 • 123
 • 1,066
 • 18

Giáo án vật lí 7 trọn bộ cả năm

Giáo án vật lí 7 trọn bộ cả năm

Vật lý

... mới: Nguồn sáng, vật sáng Hình 1 .3 - C3: Ở thí nghiệm hình 2a; - C3: Dây tóc bóng đèn tự 2b vật tự phát ánh phát ánh sáng có dòng sáng, vật hắt lại ánh sáng điện chạy qua gọi nguồn sáng vật khác ... Dây tóc bóng đèn phát sáng mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng từ đèn chiếu vào gọi vật sáng 4’ - Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng - Vật sáng gồm nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào Hoạt động ... tra cũ: ( 3 ) HS1: Khi ta nhận biết ánh sáng? Khi ta nhìn thấy vật? Nguồn sáng gì? Vật sáng gì? ĐA: - Mắt ta nhận biết ánh sáng có ánh sáng truyền vào mắt ta - Ta nhìn thấy vật có ánh sáng truyền...
 • 24
 • 2,286
 • 2

GIÁO ÁN ÂM NHẠC 8 - TRỌN BỘ

GIÁO ÁN ÂM NHẠC 8 - TRỌN BỘ

Âm nhạc

... lại nhạc cụ dân tộc học lớp Giáo Án Âm Nhạc Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 13 - tiết 13: Ngày soạn: 24 / 11 / 2008 Ơn tập hát:HỊ BA LÍ Ơn Tập Tập Đọc Nhạc: TĐN số Âm nhạc thường thức: MỘT SỐ NHẠC ... Pha thăng, Đơ thăng, Son thăng, Rê biểu thăng b/ Thứ tự dấu giáng hóa biểu: Si giáng, Mi giáng, La giáng, Rê giáng Giáo Án Âm Nhạc Giáo Viên: Dương Phước Giàu -Hướng dẫn HS cách ghi Từ dấu # cuối ... hướng dẫn GV nhạc + Cho HS nghe giai điệu nhạc +Đọc nhạc gõ đệm theo nhịp, phách Giáo Án Âm Nhạc Giáo Viên: Dương Phước Giàu + Đọc nhạc hát lời ca -Kiêåm tra: - GV kiểm tra nhóm HS (Đọc nhạc hát...
 • 35
 • 2,506
 • 31

GIAO AN AM NHAC 8 - TRON BO

GIAO AN AM NHAC 8 - TRON BO

Tư liệu khác

... lại nhạc cụ dân tộc học lớp Giáo Án Âm Nhạc Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 13 - tiết 13: Ngày soạn: 24 / 11 / 2008 Ơn tập hát:HỊ BA LÍ Ơn Tập Tập Đọc Nhạc: TĐN số Âm nhạc thường thức: MỘT SỐ NHẠC ... Pha thăng, Đơ thăng, Son thăng, Rê biểu thăng b/ Thứ tự dấu giáng hóa biểu: Si giáng, Mi giáng, La giáng, Rê giáng Giáo Án Âm Nhạc Giáo Viên: Dương Phước Giàu -Hướng dẫn HS cách ghi Từ dấu # cuối ... hướng dẫn GV nhạc + Cho HS nghe giai điệu nhạc +Đọc nhạc gõ đệm theo nhịp, phách Giáo Án Âm Nhạc Giáo Viên: Dương Phước Giàu + Đọc nhạc hát lời ca -Kiêåm tra: - GV kiểm tra nhóm HS (Đọc nhạc hát...
 • 35
 • 919
 • 2

Giáo án âm nhạc - 6 (trọn bộ)

Giáo án âm nhạc - 6 (trọn bộ)

Âm nhạc

... dung 3: Ôn tập Nhạc lí ? Nêu thuộc tính âm HS nêu thanh? ( Gồm có bốn thuộc tính Cao độ, Cờng độ, Trờng độ, Âm sắc) ? Kẻ khuông nhạc ghi kí hiệu HS làm tập âm nhạc ? Các kí hiệu ghi trờng độ âm ... dò Nhận xét chung tiết học đọc trớc 27 để tiết sau học hát Ngy son: 26 /. 03/ 2009 41 Bài soạn Âm nhạc lớp Trờng PTDT Nội Trú Ba Bể Ngày soạn: 27/ 03/ 2009 Tit 27 - Hc hỏt: Tia nng, ht ma - m nhc thng ... ỏnh nhp 3/ 4 Cn ỏnh nhp cho ng i ca tay mm mi hn so vi s , trỏch mi tay v hp vi tớnh cht nh nhng, uyn chuyn ca giai iu S : 33 H ca HS Ghi bi Tr li Nghe nhc li Theo dừi V vo v Bài soạn Âm nhạc lớp...
 • 58
 • 635
 • 3

Giáo án Âm nhạc 1 trọn bộ

Giáo án Âm nhạc 1 trọn bộ

Tiểu học

... 13 Hoạt động 2: Phân biệt âm cao, thấp _GV hát âm đánh đàn âm: Mi (âm thấp), Son (âm trung), Đố (âm cao) cho HS lắng nghe vài ba lần _HS tập nhận biết _GV làm mẫu +Âm thấp: để tay lên đùi +Âm ... Qua trò chơi âm nhạc giúp cho em phát triển khả nghe nhạy cảm với tiết tấu âm nhạc II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: _ Nhạc cụ, tập đệm hát III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Thờ Hoạt động giáo viên i ... kết hợp vỗ theo tiết tấu _Chuẩn bò: Nghe Quốc ca Kể chuyện âm nhạc 32 Thứ ,ngày tháng năm 200 Tiết 16: Nghe QUỐC CA - Kể chuyện âm nhạc I.MỤC TIÊU: _ HS nghe Quố ca biết chào cờ có hát Quốc ca...
 • 68
 • 409
 • 0

Giáo án âm nhạc 1 Trọn bộ

Giáo án âm nhạc 1 Trọn bộ

Tiểu học

... 13 Hoạt động 2: Phân biệt âm cao, thấp _GV hát âm đánh đàn âm: Mi (âm thấp), Son (âm trung), Đố (âm cao) cho HS lắng nghe vài ba lần _HS tập nhận biết _GV làm mẫu +Âm thấp: để tay lên đùi +Âm ... Qua trò chơi âm nhạc giúp cho em phát triển khả nghe nhạy cảm với tiết tấu âm nhạc II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: _ Nhạc cụ, tập đệm hát III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Thờ Hoạt động giáo viên i ... kết hợp vỗ theo tiết tấu _Chuẩn bò: Nghe Quốc ca Kể chuyện âm nhạc 32 Thứ ,ngày tháng năm 200 Tiết 16: Nghe QUỐC CA - Kể chuyện âm nhạc I.MỤC TIÊU: _ HS nghe Quố ca biết chào cờ có hát Quốc ca...
 • 68
 • 450
 • 0

Bài soạn Giáo án âm nhạc 8 trọn bộ

Bài soạn Giáo án âm nhạc 8 trọn bộ

Âm nhạc

... Sô-panh Nhạc buồn - Nghiên cứu trang 57 SGK, sau giới thiệu đôi nét nhạc sĩ Sô-panh Vài nét nhạc sĩ Sô-panh: Là nhạc sĩ ngời Ba Lan kỉ XIX Ông tiếng tài biểu diễn Pi-a-no sáng tác âm nhạc Âm nhạc ... dõi cảm nhận HS theo dõi cảm nhận Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1 936 hi sinh ngày 23. 1.1952 kháng chién chống Pháp Năm 1958, nhac sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác Biết oen Võ Thị Sáu Cho đến nay, hát hay cảm ... Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết :33 -34 -35 Ôn tập kiểm tra cuối năm I Mục tiêu: - HS ôn tập lại tất kiến thức học nh hát, TĐN, nhạcâm nhạc thờng thức để kiểm tra cuối năm - Sau ôn tập, hớng dẫn...
 • 28
 • 1,713
 • 4

Gián án Giáo án âm nhạc 8 trọn bộ

Gián án Giáo án âm nhạc 8 trọn bộ

Âm nhạc

... Sô-panh Nhạc buồn - Nghiên cứu trang 57 SGK, sau giới thiệu đôi nét nhạc sĩ Sô-panh Vài nét nhạc sĩ Sô-panh: Là nhạc sĩ ngời Ba Lan kỉ XIX Ông tiếng tài biểu diễn Pi-a-no sáng tác âm nhạc Âm nhạc ... dõi cảm nhận HS theo dõi cảm nhận Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1 936 hi sinh ngày 23. 1.1952 kháng chién chống Pháp Năm 1958, nhac sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác Biết oen Võ Thị Sáu Cho đến nay, hát hay cảm ... Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết :33 -34 -35 Ôn tập kiểm tra cuối năm I Mục tiêu: - HS ôn tập lại tất kiến thức học nh hát, TĐN, nhạcâm nhạc thờng thức để kiểm tra cuối năm - Sau ôn tập, hớng dẫn...
 • 28
 • 1,349
 • 4

giao an am nhac 9 -tron bo

giao an am nhac 9 -tron bo

Âm nhạc

... thiệu hai loại Hợp âm thờng dùng : Hợp âm ba Hợp âm bảy Giáo viên thuyết +Hợp âm ba có âm c: âm 1, âm âm trình + Hợp âm bảy có âm : âm 1, âm 3, âm âm Nghe đàn Hợp âm ba, đàn âm : 1 -3- Học sinh nghe ... xki tóm tắt nghiệp Âm nhạc 16 ông : + Trai-côp-xki (1840 - 18 93) nhạc sĩ lớn Nga giới Những sáng tác ông chiếm vị trí quan trọng âm nhạc Châu Âu đa âm nhạc Nga lên đỉnh cao âm nhạc giới Những tác ... ca Nga tinh hoa âm nhạc giới Ông không nhà soạn nhạc mà nhà s phạm âm nhạc, ngời phê bình huy âm nhạc + Âm nhạc Trai-côp-xki đợc nhiều ngời biết yêu thích Trai-côp-xki tác giả nhạc kịch (OPERA)...
 • 49
 • 364
 • 1

Giáo án Âm nhạc 8 (trọn bộ)

Giáo án Âm nhạc 8 (trọn bộ)

Âm nhạc

... xét -đánh giá -Cả lớp thực hát lần theo nhạc 10’ 2.Ôn tập đọc nhạc: TĐN SỐ Hỏi: Em viết âm hình tiết tấu TĐN? -Cả lớp thực theo nhóm Trò chơi : nhận biết câu nhạc -Kiểm tra vài em Âm nhạc thường ... nhạc ghép lời ,một nửa đọc nhạc( đổi lại) -Chú ý sửa sai -Cả lớp đứng chỗ đọc nhạc ghép * Ghép lời: lời theo nhạc -Ghép nhạc theo tiết tấu: -Kiểm tra theo nhóm 2hs.Nhận xét + Lần đọc nhạc -đánh ... xướng, hoà giọng -Đọc nhạc ghép lời thục TĐN số -Có thêm hiểu biết đôi nét nhạc sĩ tên tuổi VN nhạc sĩ Trần Hoàn II.Chuẩn bị GV: Nhạc cụ quen dùng,Tranh ảnh nhạc sĩ Băng đĩa nhạc nhạc sĩ Trần Hoàn...
 • 79
 • 240
 • 0

Giáo án âm nhạc 8 trọn bộ - CT giảm tải

Giáo án âm nhạc 8 trọn bộ - CT giảm tải

Âm nhạc

... Trường THCS TT Năm Căn 23 24 22 23 25 24 26 27 28 29 25 26 27 28 30 29 31 32 30 31 33 32 34 35 36 37 33 34 * 35 Giáo án âm nhạc - ÂNTT: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Tòan hát Biết ơn ... thăng ) dấu giáng ( Si giáng) Hố biểu có dấu giáng: dấu giáng ( Si giáng, mi giáng) dấu giáng ( Si giáng, mi giáng, la giáng ) dấu giáng ( Si giáng, mi giáng, la giáng, rê giáng) 10p - GV yêu cầu ... trưởng Trang 27 Năm học 2011-2012 Trường THCS TT Năm Căn Tuần 13 Tiết 13 Giáo án âm nhạc Soạn ngày …… tháng …… năm 201… ÔN TẬP BÀI HÁT: HÒ BA LÝ NHẠC LÝ: THỨ TỰ CÁC DẤU THĂNG, DẤU GIÁNG Ở HÓA BIỂU...
 • 88
 • 435
 • 1

Giáo án vật lí 7 trọn bộ cả năm_2

Giáo án vật lí 7 trọn bộ cả năm_2

Vật lý

... tần số II/ Âm cao ( âm bổng), âm thấp (âm trầm) : mối quan hệ âm cao, âm thấp với tần số dao động II Nội dung học tập : - Mối quan hệ âm cao, âm thấp với tần số dao động III/ Chuẩn bị : Giáo viên: ... nào? (3 )  =>Có tiếng vang ta nghe thấy âm phản xạ cách âm phát khoảng thời gian 1/15 giây ? Ta nghe âm to nào? (3 )  =>Ta nghe âm to âm phản xạ truyền đến tai lúc với âm phát ? Ta nghe âm rõ ... thực phần 3. Ảnh cao 1.7m cách gương 1.3m 4.Giống nhau: cho ảnh ảo không hứng chắn Khác nhau: kích thước qua gương khác 5.Vẽ Hình IV Kết quả: Lớp TSHS Trên TB (%) Dưới TB (%) 7A1 7A2 7A3 V/ĐÁNH GIÁ...
 • 82
 • 2,132
 • 0

Giáo án Âm nhạc 6 (trọn bộ)

Giáo án Âm nhạc 6 (trọn bộ)

Âm nhạc

... từ 1 -3 em đọc đọc thêm tươi sáng, khoẻ mạnh - GV tóm tắt lại ý -Tiết tấu: đọc thêm II Bài đọc thêm: Âm nhạc quanh ta ( HS tự trả lời) Hỏi: Những âm dùng âm nhạc? Hỏi: Âm nhạc gì? Hỏi: Âm nhạc ... liệu nhạc sĩ Văn Cao 19 Tuần 7: Ngày soạn Ngày giảng Tiết 7: TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN số CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao hát Làng I Mục tiêu: - Cho HS luyện tập thang âm Đồ, ... tên loại nhạc cụ xuất Trả lời xứ loại nhạc cụ? ? Em đọc phần âm nhạc thường thức? Chỉ vào nhạc cụ giới thiệu tên, đặc điểm nhạc cụ đó? Điều khiển - Nghe băng nhạc giới thiệu âm Lắng nghe nhạc cụ...
 • 88
 • 649
 • 2

Giáo án Âm nhạc 9 (trọn bộ)

Giáo án Âm nhạc 9 (trọn bộ)

Âm nhạc

... hợp âm - Tuỳ thuộc vào cách xếp quãng thứ, trưởng hợp âm có hợp âm trưởng – hợp âm3 thứ + Nếu hợp âm có quãng trưởng, âm 1 -3 quãng thứ âm âm hợp âm hợp âm trưởng +Nếu hợp âm 1 -3 quãng thứ âm âm ... hợp âm ? 2- Các loại hợp âm Thuyết trình * Có nhiều loại hợp âm, có loại hợp âm Theo lấy ví dụ thường dùng : Hợp âm hợp âm cụ thể - Hợp âm3 có âm 1 -3- 5 - Hợp âmâm 1 -3- 5 -7 - Lấy ví dụ hợp âm ... hợp âm Phát vấn ? Các hợp âm xếp nào?( xếp Trả lời chồng lên nhau) ? Hợp âm thường có âm? ( từ âm trở lên) ? Các nốt hợp âm cách quãng mấy? (quãng 3) ? Thế hợp âm? Nhấn mạnh *H âm gồm từ 3, 4,5...
 • 40
 • 370
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008