download bài tập ngữ pháp tiếng anh có đáp án

Bài tập ngữ pháp cực hay đáp án

Bài tập ngữ pháp  cực hay có đáp án

Anh ngữ phổ thông

... Choose the most appropriate reason for each of the following utterances.1. – Do you think that Chanh will be employed?- He couldn’t be employed.A. He performed rather well in the interview.B. ... can’t speak English while the employer requires applicants to speak English well.2. – Why is Thanh in bad mood today?- He may be sick.A. I’m sure about that because I saw him take some medicines ... … or…) 3. Oxygen is necessary for life. Water is necessary for life too. (both … and…) 4. Chanh is also absent-minded. He left his book in class. He also left his jacket inclass. (not only...
 • 43
 • 7,419
 • 19

bai tap ngu phap tieng anh lop 10

bai tap ngu phap tieng anh lop 10

Tiếng anh

... (v) dựa vào play cards (exp) chơi bài dependent (adj) lệ thuộc Russian (n) tiếng Ngadocumentary (n) phim tài liệu shine (v) chiếu sángexit (n) lối ra wake (v) đánh thứcII. GRAMMAR: Conditional ... nuốiwaste (n) rácC. LISTENING (pages 115-116)area (n) diện tích attack (v) tấn côngdefeat (v) đánh bại flora (n) quần thể thực vậtenemy (n) kẻ thù invader (n) quân xâm lượcethnic minority (n) ... động surprised (adj) ngạc nhiênchemical (n) hóa chất survival (n) sự sống sótcontain (v) gồm temperate zone (n) vùng ôn đớicontamination (n) sự làm bẩn toxic level (n) mức độ độc hạiestablish...
 • 5
 • 8,478
 • 241

Bài tập ngữ pháp tiếng anh câu bị động thể phủ định

Bài tập ngữ pháp tiếng anh  câu bị động thể phủ định

Ngữ pháp tiếng Anh

... John has not drawn twenty pictures for all his life.-> .………………………………………………………………………………42.Manh and Nam are not drawing a picture now.-> .………………………………………………………………………………43.He did not use...
 • 8
 • 4,434
 • 119

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh 11

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh 11

Tiếng anh

... Choose the most appropriate reason for each of the following utterances.1. – Do you think that Chanh will be employed?- He couldn’t be employed.A. He performed rather well in the interview.B. ... can’t speak English while the employer requires applicants to speak English well.2. – Why is Thanh in bad mood today? tranaigv@gmail.com5. A message 6. A clerk C. Read the following passage ... … or…) 3. Oxygen is necessary for life. Water is necessary for life too. (both … and…) 4. Chanh is also absent-minded. He left his book in class. He also left his jacket inclass. (not only...
 • 44
 • 2,309
 • 59

tong hop cac bai tap ngu phap tieng anh thcs tu lop 6 den lop 9

tong hop cac bai tap ngu phap tieng anh thcs tu lop 6 den lop 9

Trung học cơ sở - phổ thông

... a postman. (+)3. We ……….friends. (+) 13. It ………. nine o’clock. (+)4. I ………. hungry. (-) 14. Manhattan …………. an island. (-)5. Mark 20 years old. (+) 15. Mr. Richards …… a lawyer. (+)6. A bee...
 • 181
 • 5,561
 • 427

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 10 - Học kì 1

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 10 - Học kì 1

Trung học cơ sở - phổ thông

... will have to visit the doctor again. This makes him worried.………………………………………………………………………………………9. Oanh works very hard and always gets good marks. This pleases her parents a lot.………………………………………………………………………………………10....
 • 82
 • 2,707
 • 4

Tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKI) pdf

Tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKI) pdf

Anh ngữ phổ thông

... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THỐNG LINH  BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 10 (HỌC KÌ I) Biên soạn: LÊ NGỌC THẠCH TÀI LIỆU LƯU HÀNH ... “asked” . 2. Thêm if hoặc whether vào trước câu gián tiếp. 3. Đổi câu hỏi ra thành câu xác định. 4. Khi đổi câu hỏi Có/ Không (Yes/No Questions) sang gián tiếp, ta đổi BA yếu tố là ngôi, thì của ... brother said to him …………………………………………………………………………… English 10 Period 18 LESSON 18: REVISION TIẾNG ANH 10 - TỰ CHỌN – HỌC KÌ I Themes Contents Periods Revision Notes I 4 periods -Verb...
 • 35
 • 1,354
 • 35

Tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKII) doc

Tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKII) doc

Anh ngữ phổ thông

... hơn chúng ta nghó.) - He speaks English more fluently than his friend. (Anh ta nói tiếng Anh trôi chảy hơn bạn của anh ta.) III. Superlative of adj/ adv 1. Short adj/ adv the + adj/adv ... world…. -các danh từ được xác định bởi cụm tính từ hoặc mệnh đề tính từ. -The house with green fence is hers. -The man that we met has just come. -caùc danh từ được xác định qua ngữ cảnh hoặc ... Ta dùng mệnh đề quan hệ không hạn định khi: - Trước danh từ quan hệ có: this/that/these/those/my/her/his/… - Từ quan hệ là tên riêng hoặc danh từ rieâng. Ex: - My father is a doctor. He is...
 • 43
 • 1,481
 • 23

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008