dna là vật chất di truyền

Tài liệu DNA vật chất di truyền docx

Tài liệu DNA là vật chất di truyền docx

Điện - Điện tử

... S và R. DNA vật chất di truyền Năm 1968, Frederich Miescher (Thụy Điển) phát hiện ra trong nhân tế bào bạch cầu một chất không phải protein và gọi nuclein. Về sau thấy chất này ... quan hệ giữa DNAchất di truyền - DNA có trong tế bào của tất cả các vi sinh vật, thực vật, động vật chỉ giới hạn ở trong nhân và thành phần chủ yếu của nhiễm sắc thể. Đó một cấu trúc ... các nghiên cứu cho thấy DNA của nhân giới hạn trong NST. Nhiều sự kiện cho gián tiếp cho thấy DNA chất di truyền. Mãi đến năm 1944 vai trò mang thông tin di truyền của DNA mới được chứng minh...
 • 7
 • 1,650
 • 27

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

Sinh học

... khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền của một số virus RNA 160 Một số lưỡng thê chứa DNA nhiều gấp ... phần hóa học và cấu trúc cũng như cơ chế tái bản của vật chất di truyền các đại phân tử DNA và RNA. I. Bằng chứng vật chất di truyền các nucleic acid 1. Các thí nghiệm biến nạp ở vi ... bộ bộ gene. 147 Chương 5 Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền Trước tiên, chúng ta cần nắm các đặc tính thiết yếu của vật chất di truyền sau đây: (1) Đặc tính thông tin...
 • 32
 • 568
 • 0

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền

Sinh học

... tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền của một số virus RNA 176 và trên cả phân ... của virus làm khuôn để tổng hợp s i DNA bổ sung (complementary DNA = cDNA). Sau đó, sợi cDNA này có thể làm khuôn để tổng hợp trở lại bộ gene của virus (cDNA→RNA), hoặc tổng hợp ra sợi DNA thứ ... nó (cDNA DNA) như trong trường hợp virus gây khối u mà kết quả là tạo ra một cDNA sợi kép. Phân tử DNA sợi kép được tổng hợp trước tiên trong quá trình lây nhiễm có thể xen vào DNA của vật chủ...
 • 32
 • 452
 • 1

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

Điện - Điện tử

... phần hóa học và cấu trúc cũng như cơ chế tái bản của vật chất di truyền các đại phân tử DNA và RNA. I. Bằng chứng vật chất di truyền các nucleic acid 1. Các thí nghiệm biến nạp ở vi ... tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền của một số virus RNA 173 khuôn cho sợi ... telomere: 147 Chương 5 Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền Trước tiên, chúng ta cần nắm các đặc tính thiết yếu của vật chất di truyền sau đây: (1) Đặc tính thông tin...
 • 32
 • 425
 • 0

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

Điện - Điện tử

... của virus làm khuôn để tổng hợp s i DNA bổ sung (complementary DNA = cDNA). Sau đó, sợi cDNA này có thể làm khuôn để tổng hợp trở lại bộ gene của virus (cDNA→RNA), hoặc tổng hợp ra sợi DNA thứ ... coli, đó DNA polymerase I. (8) DNA ligase: hàn liền khe hở giữa các đoạn DNA mới bằng cách hình thành liên kết 3',5'-phosphodiester. Bảng 5.5 Đặc tính của các DNA polyme DNA polymerase ... nó (cDNA DNA) như trong trường hợp virus gây khối u mà kết quả là tạo ra một cDNA sợi kép. Phân tử DNA sợi kép được tổng hợp trước tiên trong quá trình lây nhiễm có thể xen vào DNA của vật chủ...
 • 32
 • 579
 • 1

Tài liệu Đặc điểm cấu trúc của vật liệu di truyền pot

Tài liệu Đặc điểm cấu trúc của vật liệu di truyền pot

Điện - Điện tử

... intron. đặc điểm quan trọng để phân biệt DNA của sinh vật eukaryote và procaryote. Exon những đoạn DNA mã hóa cho axitamin.Intron những đoạn không mã hóa, chiếm tỷ lệ lớn trong DNA ... chưa làm rõ được chức năng.10II.1.3. Cấu trúc của DNA Trình tự DNA Chargaff và Vischer, 1949 DNA: A, T, G, CChargaff Rule (không rõ Bản chất)  [A]≈[T ] và [G]≈[C ]Chuỗi xoắn kép DNA Watson ... mối liên kết hydro (vốn lực hóa học yếu) được hình thành giữa các cặp base đối di n theo nguyên tắc bổ sung "một purine - một pyrimidine". Cụ thể là, trong DNA chỉ tồn tại hai kiểu...
 • 37
 • 1,855
 • 1

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 1

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 1

Môi trường

... thể mới bằng kỹ thuật di truyền. Các gen chuyển được sử dụng để tạo động vật, thực vật chuyển gen có nguồn gốc từ các loài sinh vật khác nhau: động vật, thực vật, vi sinh vật và cả con người. ... u, các nhiễm sắc thể tồn tại trong một thời gian ngắn, mang các yếu tố tái bản và truyền cho các tế bào con. 2. Ðộng vật (Thực vật) chuyển gen Ðộng vật (Thực vật) chuyển gen động vật ... các cơ thể sống biến đổi di truyền, bao gồm cả vi sinh vật. Thuật ngữ GMP (genetically modified plant)-thực vật biến đổi gen và GMA (genetically modified animal)- động vật biến đổi gen cũng...
 • 57
 • 1,086
 • 2

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 2

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 2

Môi trường

... thể di truyền được nếu retrovirus hợp nhất vào một số tế bào sinh dục. Ðối với phương pháp này tỉ lệ sống của các động vật chuyển gen sơ sinh rất thấp. Nếu như các thao tác di truyền ... dụng làm vector để chuyển vật liệu di truyền vào trong tế bào. Nhiều nhóm trong số đó, các papovavirus, adenovirus, retrovirus được sử dụng vào những mục đích chuyên biệt. Ðể sử dụng làm vector, ... khả năng tái bản. DNA của nó được bao phủ bởi protamine làm cho DNA ngoại lai rất khó đi vào trong genome tinh trùng. Vì vậy DNA ngoại lai không có cơ hội để hợp nhất vào DNA tinh trùng. Các...
 • 37
 • 898
 • 2

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 3

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 3

Môi trường

... đối Tm=4(G+C) + 2(A+T) 2.3. Giai đoạn kéo dài (elongation) Nhiệt độ được tăng lên đến 72oC giúp cho DNA polymerase xúc tác tổng hợp DNA tốt nhất. Công việc của DNA polymerase di ... thể lên đến 100oC. Ở nhiệt độ này DNA (dạng thẳng) sẽ bị biến tính. 1. Các thành phần chủ yếu của phản ứng PCR 2.1. DNA mẫu (DNA template) Ðây mẫu DNA sinh học mà chúng ta muốn khuyếch ... 103 Mồi những đoạn DNA sợi đơn ngắn và cần thiết cho việc xúc tiến phản ứng dây chuyền tổng hợp DNA . Chúng nhận ra phần DNA cần được nhân lên, bắt cặp bổ sung với một đầu của DNA mẫu và...
 • 17
 • 707
 • 0

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 4

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 4

Môi trường

... ở động vật I. Khái niệm chung 1. Ðộng vật chuyển gen Ðộng vật chuyển gen động vật có gen ngoại lai (gen chuyển) xen vào trong DNA genome của nó. Gen ngoại lai này phải được truyền lại ... Tạo ra động vật chuyển gen làm mô hình nghiên cứu trong chất độc học Phần lớn các dòng động vật chuyển gen sử dụng trong chất độc học để thử nghiệm các chất gây đột biến và các chất gây ung ... tạo ra mà không cần một kỹ thuật tái tổ hợp DNA nào và chúng sự kiện quan trọng trong việc làm sáng tỏ các cơ chế điều hoà di truyền ở động vật có vú. Bước phát triển tiếp theo của kỹ...
 • 62
 • 934
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25