dạy học tiếp cận chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong truyện ngắn rừng xà nu của nguyễn trung thành và những đứa con trong gia đình của nguyễn thi

skkn dạy học tiếp cận chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong truyện ngắn “rừng nu” của nguyễn trung thành “những đứa con trong gia đình” của nguyễn thi

skkn dạy học tiếp cận chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong truyện ngắn “rừng xà nu” của nguyễn trung thành và “những đứa con trong gia đình” của nguyễn thi

Giáo dục học

... Dạy học tiếp cận chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua truyện ngắn Rừng nu Những đứa gia đình Các giải pháp thực hiện: 1.1 Các giải pháp cụ thể: Để học sinh nắm vững đặc điểm chủ nghĩa anh hùng ... tiếp cận chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua truyện ngắn Rừng nu Nguyễn Trung Thành Những đứa gia đình Nguyễn Thi Lựa chọn đề tài nhằm giúp học sinh cảm thụ giá trị tác phẩm không góc độ văn học ... hương đất nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng văn chương bất hủ Tiêu biểu cho anh hùng ca thời chống Mỹ là: Rừng nu Nguyễn Trung Thành, Những đứa gia đình Nguyễn Thi Nguyễn Trung Thành - nhà văn...
 • 22
 • 1,665
 • 5

Giúp học sinh nắm vững chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua tác phẩm “Rừng nu” của Nguyễn Trung Thành “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi

Giúp học sinh nắm vững chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua tác phẩm “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành và “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi

Văn học - Ngôn ngữ học

... Rừng nu Nguyễn Trung Thành tác phẩm Những đứa gia đình Nguyễn Thi Năm 2012 Trang:4 Giúp học sinh nắm vững chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua tác phẩm Rừng nu Nguyễn Trung Thành Những đứa ... Giúp học sinh nắm vững chủ nghĩa anh hùng cách mạng tác phẩm Rừng nu Nguyễn Trung Thành tác phẩm Những đứa gia đình Nguyễn Thi Năm 2012 Trang:2 Giúp học sinh nắm vững chủ nghĩa anh hùng cách ... Trang:15 Giúp học sinh nắm vững chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua tác phẩm Rừng nu Nguyễn Trung Thành Những đứa gia đình Nguyễn Thi đường đấu tranh cách mạng hệ cha anh Hôm Tnú phép, anh gặp...
 • 28
 • 840
 • 0

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 2 truyện ngắn Rừng nu Những đứa con trong gia đình

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 2 truyện ngắn Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình

Ngữ văn

... Việt Nam, biểu cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạngChủ nghĩa anh hùng cách mạng thể sức sống bất diệt người Việt Nam chiến đấu ác liệt:  Dân làng Xô Man rừng nuTrong rừng hàng vạn cây, ... người anh hùngChủ nghĩa anh hùng cách mạng nhân vật , mà thể tập thể nhân vật anh hùng, nhân vật tượng trưng cho phẩm chất cộng đồng: Cụ Mết, Mai, Dít, Heng Rừng nu ; ba, má, Năm Những đứa ... thể thành công chủ nghĩa anh hùng cách mạng Nghệ thuật sử thi đòi hỏi tác phẩm tập trung phản ánh vấn đề nhất, có ý nghĩa sống đất nước; phản ánh chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa anh hùng - Đề tài:...
 • 3
 • 9,720
 • 148

So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng nu của Nguyễn Trung Thành Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi pdf

So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành và Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi pdf

Cao đẳng - Đại học

... lịch sử để từ hai tác phẩm ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với chất sử thi đậm đà Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trước tiên thể nhân vật mang phẩm chất anh hùng, bất khuất, từ đau thương trỗi ... lớn lên, chững chạc tư người anh hùng Không dừng lại đó, chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể sức sống bất diệt người Việt Nam chiến đấu ác liệt Dân làng Xô Man rừng nu rừng hàng vạn cây, không không ... đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng Như hai anh hùng ca thời đại đánh Mĩ, hai tác phẩm khắc sâu chiến đấu dân tộc chống lại kẻ thù xâm lược ác liệt gay go Qua tác giả ngợi ca phẩm chất anh hùng...
 • 4
 • 12,465
 • 100

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi docx

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi docx

Cao đẳng - Đại học

... dựng tính cách nhân vật đặc sắc để lại ấn tượng khó quên đứa gia đình cách mạng Đồng thời phát sâu sắc trưởng thành hệ trẻ Việt Nam chiến đấu Vẻ đẹp kết tinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt ... lớn: cách mạng Tất người giống lòng căm thù giặc sâu sắc, tội ác mà chúng gây với người thân gia đình Gắn bó với mảnh đất quê hương, người giàu tình nghĩa, trung thành với cách mạng cách mạng ... anh vượt qua chết tìm sống, tìm đồng đội Những người gia đình Việt gắn với hồi ức thi ng liêng cảm động làm sống dậy khứ yêu thương căm thù: chị Chiến, má, Năm Hiểu theo nghĩa rộng, đứa gia đình...
 • 6
 • 6,069
 • 63

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm: Rừng nu những đứa con trong gia đình docx

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm: Rừng xà nu và những đứa con trong gia đình docx

Cao đẳng - Đại học

... Việt Nam, biểu cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể sức sống bất diệt người Việt Nam chiến đấu ác liệt: Dân làng Xô Man rừng nuTrong rừng hàng vạn cây, không ... người anh hùng Chủ nghĩa anh hùng cách mạng nhân vật , mà thể tập thể nhân vật anh hùng, nhân vật tượng trưng cho phẩm chất cộng đồng: Cụ Mết, Mai, Dít, Heng Rừng nu ; ba, má, Năm Những đứa gia ... để tiếp tục chiến đấu chiến thắng Về chất sử thi hai truyện ngắn : Góp phần thể thành công chủ nghĩa anh hùng cách mạng Nghệ thuật sử thi đòi hỏi tác phẩm tập trung phản ánh vấn đề nhất, có ý nghĩa...
 • 6
 • 2,762
 • 29

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm "Rừng nu những đứa con trong gia đình" pot

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm

Cao đẳng - Đại học

... Việt Nam, biểu cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể sức sống bất diệt người Việt Nam chiến đấu ác liệt: Dân làng Xô Man rừng nuTrong rừng hàng vạn cây, không ... người anh hùng Chủ nghĩa anh hùng cách mạng nhân vật , mà thể tập thể nhân vật anh hùng, nhân vật tượng trưng cho phẩm chất cộng đồng: Cụ Mết, Mai, Dít, Heng Rừng nu ; ba, má, Năm Những đứa gia ... để tiếp tục chiến đấu chiến thắng Về chất sử thi hai truyện ngắn : Góp phần thể thành công chủ nghĩa anh hùng cách mạng Nghệ thuật sử thi đòi hỏi tác phẩm tập trung phản ánh vấn đề nhất, có ý nghĩa...
 • 6
 • 4,732
 • 42

CHỦ NGHĨA ANH HÙNG CÁCH MẠNG TRONG HAI TÁC PHẨM RỪNG NU NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH pptx

CHỦ NGHĨA ANH HÙNG CÁCH MẠNG TRONG HAI TÁC PHẨM RỪNG XÀ NU VÀ NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH pptx

Cao đẳng - Đại học

... phẩm ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với chất sử thi đậm đà c Về hình tượng nhân vật hai truyện ngắn: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trước tiên thể nhân vật mang phẩm chất anh hùng, bất khuất, ... Nam, biểu cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng ¹ Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể sức sống bất diệt người Việt Nam chiến đấu ác liệt: · Dân làng Xô Man rừng nuTrong rừng hàng vạn cây, ... người anh hùng Chủ nghĩa anh hùng cách mạng nhân vật , mà thể tập thể nhân vật anh hùng, nhân vật tượng trưng cho phẩm chất cộng đồng: Cụ Mết, Mai, Dít, Heng Rừng nu ; ba, má, Năm Những đứa gia...
 • 6
 • 2,295
 • 27

So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng nu của Nguyễn Trung Thành Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi - văn mẫu

So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành và Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi - văn mẫu

Văn Nghị Luận

... lịch sử để từ hai tác phẩm ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với chất sử thi đậm đà Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trước tiên thể nhân vật mang phẩm chất anh hùng, bất khuất, từ đau thương trỗi ... lớn lên, chững chạc tư người anh hùng Không dừng lại đó, chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể sức sống bất diệt người Việt Nam chiến đấu ác liệt Dân làng Xô Man rừng nu rừng hàng vạn cây, không không ... đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng Như hai anh hùng ca thời đại đánh Mĩ, hai tác phẩm khắc sâu chiến đấu dân tộc chống lại kẻ thù xâm lược ác liệt gay go Qua tác giả ngợi ca phẩm chất anh hùng...
 • 3
 • 3,251
 • 49

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi - văn mẫu

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi - văn mẫu

Văn Nghị Luận

... dựng tính cách nhân vật đặc sắc để lại ấn tượng khó quên đứa gia đình cách mạng Đồng thời phát sâu sắc trưởng thành hệ trẻ Việt Nam chiến đấu Vẻ đẹp kết tinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt ... thờ má qua gửi Năm Hai chị em làm cho người phải ngạc nhiên trưởng thành trước tuổi Đó chi tiết cho thấy đứa gia đình cách mạng ý thức rõ có lên đường diệt giặc trả mối thù giặc Mỹ đè nặng hai ... bãi chiến trường ngổn ngang xác giặc giúp anh có thêm sức mạnh tình thương vượt lên chết để trở đội ngũ Nguyễn Thi thành công không miêu tả vào chiến công anh chiến sĩ mà cho người đọc vẻ đẹp nhân...
 • 2
 • 2,782
 • 14

chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm rừng nu những đứa con trong gia đình

chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm rừng xà nu và những đứa con trong gia đình

Trung học cơ sở - phổ thông

... - Nguyễn Trung Thành Hình tượng rừng nu Chủ nghĩa anh hùng qua Rừng nu Những đứa gia đình Đọc hiểu tác phẩm Rừng nu Nguyễn Trung Thành Tính sử thi tác phẩm "Rừng nu" Nguyễn Trung Thành ... tích nhân vật Tnú tác phẩm Rừng nu Chủ nghĩa anh hùng cách mạng hai tác phẩm: Rừng nu đứa gia đình Giúp đề phân tích vẻ đẹp hệ trẻ Rừng nu Những đứa gia đình Phân tích hình tượng nhân ... Nam anh hùng mãi anh hùng ca tuyệt đẹp cho hệ Việt Nam noi theo Xem thêm: Phân tích tác phẩm "Rừng nu" Nguyễn Trung Thành Rừng nu - Một truyện ngắn đậm chất sử thi thời đánh Mĩ Rừng nu...
 • 3
 • 873
 • 2

phân tích chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong tác phẩm những đứa con trong gia đình của tác giả nguyễn thi

phân tích chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong tác phẩm những đứa con trong gia đình của tác giả nguyễn thi

Văn

... dựng tính cách nhân vật đặc sắc để lại ấn tượng khó quên đứa gia đình cách mạng Đồng thời phát sâu sắc trưởng thành hệ trẻ Việt Nam chiến đấu Vẻ đẹp kết tinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt ... đổi mạng sống cách mạng Hai chị em Chiến Việt thừa hưởng tất vẻ đẹp hệ trước, tính cách tạo nên từ truyền thống gia đình, từ hoàn cảnh đặc trưng: thương cha má, chung lo toan công việc cách mạng, ... thờ má qua gửi Năm Hai chị em làm cho người phải ngạc nhiên trưởng thành trước tuổi Đó chi tiết cho thấy đứa gia đình cách mạng ý thức rõ có lên đường diệt giặc trả mối thù giặc Mỹ đè nặng hai...
 • 4
 • 1,132
 • 14

So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng nu của Nguyễn Trung Thành Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành và Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

Trung học cơ sở - phổ thông

... lịch sử để từ hai tác phẩm ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với chất sử thi đậm đà Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trước tiên thể nhân vật mang phẩm chất anh hùng, bất khuất, từ đau thương trỗi ... lớn lên, chững chạc tư người anh hùng Không dừng lại đó, chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể sức sống bất diệt người Việt Nam chiến đấu ác liệt Dân làng Xô Man rừng nu rừng hàng vạn cây, không không ... đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng Như hai anh hùng ca thời đại đánh Mĩ, hai tác phẩm khắc sâu chiến đấu dân tộc chống lại kẻ thù xâm lược ác liệt gay go Qua tác giả ngợi ca phẩm chất anh hùng...
 • 3
 • 415
 • 0

Tìm hiểu Chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Tìm hiểu Chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Văn

... Chủ nghĩa anh hùng cách mạng nhân vật , mà thể tập thể nhân vật anh hùng, nhân vật tượng trưng cho phẩm chất cộng đồng: Cụ Mết, Mai, Dít, Heng Rừng nu ; ba, má, Năm Những đứa gia đình ... để tiếp tục chiến đấu chiến thắng Về chất sử thi hai truyện ngắn: Góp phần thể thành công chủ nghĩa anh hùng cách mạng Nghệ thuật sử thi đòi hỏi tác phẩm tập trung phản ánh vấn đề nhất, có ý nghĩa ... nước Những đau thương họ đau thương dân tộc năm tháng thương đau chiến tranh Tinh thần cảm, kiên cường họ tinh thần dân tộc Việt Nam, biểu cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng ¹ Chủ nghĩa anh hùng...
 • 2
 • 4,591
 • 40

Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú nhân vật Việt - văn mẫu

Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú và nhân vật Việt - văn mẫu

Văn Nghị Luận

... chung thời đại đấu tranh cách mạng Đến với những đứa gia đình , Nguyễn Thi khắc học thành công vẻ đẹp anh hùng cách mạng sáng ngời nhân vật Việt cậu trai lớn, hồn nhiên, vô tư tranh giành với chị ... cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng Tuy nhiên, nét chung độc đáo vẻ đẹp anh hùng cách mạng nhân vật Tnú Việt mà mang nét riêng khác biệt Việt người sinh trưởng thành miền non nước Nam Bộ anh có ... đồng vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng Họ người kế thừa xuất sắc truyền thống bất khuất gia đình, quê hương, dân tộc: Tnú người làng Xô Man, nơi tất người dân hướng cách mạng Còn Việt sinh gia đình có truyền...
 • 4
 • 68,425
 • 602

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú - văn mẫu

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú - văn mẫu

Văn Nghị Luận

... núi rừng Tây Nguyên, căm thù giặc sâu sắc lòng theo cách mạng, không ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh, tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi cách mạng. Có thể nói qua thi n truyện ngắn xuất sắc Nguyễn ... trì học nét chữ anh Quyết, cần cù làm nương phát rẫy Đôi bàn tay dám lấy đá đập vào đầu học không sáng Mai .Và đôi bàn tay dám vào bụng mà nói với quân giặc “Cộng sản này” khẳng định lòng trung thành ... dòng máu, tính cách núi rừng Tây Nguyên .Và qua hình tượng Tnú, Nguyễn Trung Thành gợi số phận phẩm chất cộng đồng chiến đấu bảo vệ buôn làng thân yêu Đó tình cảm gắn bó thi t tha sâu nặng với...
 • 2
 • 1,498
 • 10

CHỦ NGHĨA ANH HÙNG CÁCH MẠNG pot

CHỦ NGHĨA ANH HÙNG CÁCH MẠNG pot

Cao đẳng - Đại học

... nu Nguyễn Trung Thành Những đứa gia đình Nguyễn Thi hai tác phẩm thành công khắc họa hình tượng nhân vật tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao đẹp, cho lòng ... phẩm ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với chất sử thi đậm đà c Về hình tượng nhân vật hai truyện ngắn: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trước tiên thể nhân vật mang phẩm chất anh hùng, bất khuất, ... Việt Nam, biểu cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng ¹ Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể sức sống bất diệt người Việt Nam chiến đấu ác liệt: · Dân làng Xô Man rừng nuTrong rừng hàng vạn cây,...
 • 18
 • 439
 • 0

Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú nhân vật Việt

Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú và nhân vật Việt

Trung học cơ sở - phổ thông

... chung thời đại đấu tranh cách mạng Đến với những đứa gia đình , Nguyễn Thi khắc học thành công vẻ đẹp anh hùng cách mạng sáng ngời nhân vật Việt cậu trai lớn, hồn nhiên, vô tư tranh giành với chị ... cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng Tuy nhiên, nét chung độc đáo vẻ đẹp anh hùng cách mạng nhân vật Tnú Việt mà mang nét riêng khác biệt Việt người sinh trưởng thành miền non nước Nam Bộ anh có ... đồng vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng Họ người kế thừa xuất sắc truyền thống bất khuất gia đình, quê hương, dân tộc: Tnú người làng Xô Man, nơi tất người dân hướng cách mạng Còn Việt sinh gia đình có truyền...
 • 4
 • 486
 • 1

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú

Trung học cơ sở - phổ thông

... núi rừng Tây Nguyên, căm thù giặc sâu sắc lòng theo cách mạng, không ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh, tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi cách mạng. Có thể nói qua thi n truyện ngắn xuất sắc Nguyễn ... trì học nét chữ anh Quyết, cần cù làm nương phát rẫy Đôi bàn tay dám lấy đá đập vào đầu học không sáng Mai .Và đôi bàn tay dám vào bụng mà nói với quân giặc “Cộng sản này” khẳng định lòng trung thành ... linh thi ng hào hùng thi n sử thi Tây Nguyên” Một điều thi u nhắc tới đời Tnú hình ảnh hai bàn tay anh Đôi bàn tay bị đót cháy Tnú nhóm lên lửa căm thù giặc sâu sắ dân làng Xôman, soi sáng đời anh. Anh...
 • 2
 • 301
 • 0

Những phương pháp biện pháp thích hợp để dạy học truyện ngắn “Rừng nu” của Nguyễn Trung Thành ở lớp 12

Những phương pháp và biện pháp thích hợp để dạy học truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành ở lớp 12

Ngữ văn

... lớn lao vĩ đại Rừng nu truyện ngắn trữ tình; ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng; ca chất sử thi hoành tráng II Những phơng pháp biện pháp thích hợp để dạy - học tác phẩm Rừng nu từ góc độ loại ... thích hợp để dạy - học truyện ngắn Rừng nu Nguyễn Trung Thành lớp 12 từ góc độ loại thể Mục đích đa đến vấn đề lý luận đại ứng dụng tình hình thực tiễn giảng dạy truyện ngắn Rừng nu Mong muốn ... tình trạng học sinh chán học môn văn Bằng phơng pháp dạy học văn mà thể dạy đọc văn Rừng nu Nguyễn Trung Thành hi vọng làm sống dạy tình yêu văn chơng thày cô giáo dạy văn mà làm sống dạy tình...
 • 16
 • 698
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25