dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

Vật lý

... nghĩa:Là điện trở phụ thuộc ánh sáng Là điện trở phụ thuộc ánh sáng  Cấu tạo:Cấu tạo:1: Chất bán dẫn. 1: Chất bán dẫn. 2: Lớp nhựa cách 2: Lớp nhựa cách điện. điện. 3,4: Hai điện cực.3,4: ... sáng lên khi chất Tại sao bóng đèn chỉ sáng lên khi chất bán dẫn được chiếu sáng? bán dẫn được chiếu sáng?10BÁN DẪNxChiếu sángKI. HIỆN TƯỢNG QUANG DẪNI. HIỆN TƯỢNG QUANG DẪN21CÂU 2: ... tượng giảm mạnh điện trở Hiện tượng giảm mạnh điện trở của chất bán dẫn khi bị chiếu sáng của chất bán dẫn khi bị chiếu sáng gọi là hiện tượng quang dẫn gọi là hiện tượng quang dẫn 27Được dùng...
 • 29
 • 1,211
 • 10

Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

Vật lý

... chất điện phân, chất khí, trong chân không và trong chất bán dẫn 2. Điều kiện để có dòng điện trong các môi trường: kim loại, chất điện phân, chất khí, trong chân không và trong chất bán dẫn 3. ... Đ44+45. Dòng điện trong chất bán dẫn. Dụng cụ bán dẫn Tiết 63+64+65. Mục đích yêu cầu: HS nắm được:* Bản chất dòng điện trong chất bán dẫn tinh khiết và bán dẫn có tạp chất: loại n và ... . (cơ cấu của đồng hồ điện tử chỉ gồm một vi mạch ) Tiết 63. Đ44 Dòng điện trong chất bán dẫn. 1. Sự dẫn điện của bán dẫn tinh khiếta. Đặc tính dẫn điện của bán dẫn tinh khiết- KL <...
 • 18
 • 689
 • 6

Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

Vật lý

... câu hỏi. Thế nào là bán dẫn loại n ? Loại p ?. Các loại hạt tải điện trong chất bán dẫn ? Bản chất dòng điện trong chất bán dẫn? - Hạt tải điện chủ yếu trong chất bán dẫn loại n? loại p?SiSi ... được các câu hỏi:* Chất bán dẫn là gì? Nêu những đặc điểm của chất bán dẫn. * Hai loại hạt tải điện trong bán dẫn là gì? Lỗ trống là gì?* Chất bán dẫn loại p và chất bán dẫn loại n là gì?* ... gì?TiẾT 32, 33. BÀI 17 DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪNBÀI HỌC – VẬT LÝ LỚP 11_ BAN CƠ BẢN Hoạt động 2: Tìm hiểu về hạt tải điện trong chất bán dẫn. Chất bán dẫn loại n và bán dẫn loại p.* Đọc SGK...
 • 10
 • 1,065
 • 24

dòng điện trong chất khí

dòng điện trong chất khí

Vật lý

... Trong chất khí có dòng điện. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm ngược chiều điện trường. Vậy bản chất của dòng điện trong ... bµi:Cñng cè bµi:Khi cường độ dòng điện nhỏ hơn cường dòng điện bÃo hoà thì dòng điện trong chất khí sẽ tuân theo định luật Ôm. Khi hiệu điện thế lớn, cường độ dòng điện đến mức độ bÃo hoà thì ... những điều kiện nhất định thì chất rắn và chất lỏng là những chất dẫn điện. Vậy chất khí có dẫn điện hay không? Để chất khí có thể dẫn điện thì cần những điều kiện gì? Bài hôm nay sẽ giúp các...
 • 31
 • 690
 • 4

dòng điện trong chất điện phân 11

dòng điện trong chất điện phân 11

Vật lý

... dương tan dòng điện trong chất điện phân tuân theo định luật Ohm Kết luận:Bản chất dòng điện trong chất điện Kết luận:Bản chất dòng điện trong chất điện trong chất điện phân là dòng chuyển ... xét?KE+-G Bài:38&39: dòng điện trong chất điện phânBài:38&39: dòng điện trong chất điện phân1.Hiện tượng điện phân,bản chất dòng điện trong chất điện phân.a.Thí nghiệm. + Dụng ... đà biết rằng chất rắn có những chất dẫn được điện có những chất không dẫn được điện .Vậy còn chất lỏng thì sao? Và nếu chất lỏng dẫn được điện thì bản chất của dòng điện trong chất lỏng là...
 • 16
 • 1,278
 • 22

BÀI 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN

BÀI 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN

Vật lý

... 14. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN§ 14. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN§ 14. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN§ 14. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂNII. Bản chất dòng điện trong chất điện phân ... DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN§ 14. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂNII. Bản chất dòng điện trong chất điện phân : +DD NaClClNa++Na+Cl-Na+Cl-Na+Cl-Cl-Na+Khi không có điện ... ý: chất điện phân không dẫn điện tốt bằng kim loại. § 14. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN§ 14. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN I. Thuyết điện li. IV. Các định luật Faraday .II. Bản chất dòng...
 • 21
 • 1,568
 • 31

bai 15 dong dien trong chat khi

bai 15 dong dien trong chat khi

Vật lý

... đúng:A. Dòng điện trong chất khí là dòng các ion.B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.C. Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển cóhướng của các ion dương theo chiều điện trường ... tải điện trong chất khí trong quá trình dẫn điện không tự lực:Hiện tượng tăng mật độ hạt tải điện trong chất khí ////// do dòng điện tạo ra ////// là hiện tượng nhân số hạt tải điện. Sau ... hai điện cực có U ko lớn•1 làm cho hai điện cực nóng có •2 giảm hiệu điện thế giữa hai điện cực đến giá trị không lớn Bài 15 Dòng điện trong chất khí Sự dẫn điện của chất khí trong...
 • 25
 • 563
 • 7

Giáo án điện tử : dòng điện trong chất khí

Giáo án điện tử : dòng điện trong chất khí

Vật lý

... loại hạt tải điện trong chất điện phân?2. Nguyên nhân tạo ra hạt tải điện trong chất điện phân?3. Bản chất của dòng điện trong chất điện phân?1. Nêu loại hạt tải điện trong chất điện phân?2. ... không có dòng điện trong chất khí. Khi có điện trường, các ion và các electron chuyển động có hướng  tạo nên dòng điện trong chất khí.Bản chất dòng điện trong chất khí: Dòng điện trong chất ... TRÌNH DẪN ĐIỆN KHÔNG TỰ LỰCSlide 24TRƯỜNG PTTH CHU VĂN ANBẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍBẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍISỰ ION HÓA CHẤT KHÍ VÀ TÁC NHÂN ION HÓAIIQUÁ TRÌNH DẪN ĐIỆN...
 • 42
 • 958
 • 36

dong dien trong chat dien phan

dong dien trong chat dien phan

Vật lý

... điện trong kim loại ?+ Là dòng chuyển dời có hướng của các e tự do dưới tác dụng của điện trường Nguồn Điện Đèn Nguồn Điện Đèn +Thế nào là chất dẫn điện , chất cách điện? Chất dẫn ... K+-AnốtCatốtECu2+FđSO42-FđCu2+FđCu2+FđSO42-FđSO42-FđFđCu2+FđCu2+FđSO42-FđSO42-FđSO42-FđBản chất dòng điện trong chất điện phân là gì ? 2. Kết luận: Dòng điện trongdòng chất điện phân là dòng ion dương và ion âm chuyển động có hướng ... II. Bản chất dòng điện trong chất điện phân 1, Thí nghiệm : 2, Kết luận: N/X: - Chất điện phân không dẫn điện tốt bằng kim loại.-Khi xảy ra hiện tượng điện phân, các ion đi về các điện cực,...
 • 11
 • 532
 • 11

dong dien trong chat dien phan

dong dien trong chat dien phan

Vật lý

... muối vào nước, dòng điện tăng mạnh.I 0 ++Quan saựt thớ nghieọmDD NaClDD Nửụực caỏt+ III. Bản chất dòng điện trong chất điện phân- Dòng điện trong lòng chất điện phân là dòng ion dương ... nghiệm:- Nhận xét:+ Nước cất không cho dòng điện chạy qua.+ Dung dịch axit, bazơ hoặc muối cho dòng điện chạy qua.II. Thuyết điện li: Trong dung dịch, các hợp chất hoá học như axit, bazơ và muối ... OH- Chất điện phân là những chất ở trạng thái dung dịch hay nóng chảy bị dòng điện phân tích. IV. Ph¶n øng phơ trong chÊt ®iƯn ph©nCác nguyên tử hay phân tử trung hoà tạo ra ở các điện...
 • 9
 • 424
 • 11

Xem thêm

Tìm thêm: có thể đặt thuộc tính cho từng trường hoặc cả truy vấn nhằm quy định cách thức hoạt động của truy vấn nói chung bước 10 thiết lập thuộc tính các trường trong truy vấn mục đích để chỉ hiện những trường cần quan tâm trong bảng kếtquả chú ý các điều kiện viết trên cùng dòng criteria là các điều kiện đồng thời thoả mãn đk and các điều kiện viết trên các dòng khác nhau là điều kiện or biểu thức null và not is null đưa ra danh sách trống hoặc không trống ví dụ đưa ra ds khách hàng có tên đầu là công ty thay thế cho 1 ký tự kí tự thay thế toán tử like biểu thức kết hợp các chuỗi ký tự amp toán tử between lt giá trị đầu gt and lt giá trị cuối gt các phép toán và biểu thức dùng để lập tiêu chuẩn chọn các bản ghi gõ trực tiếp một biểu thức điều kiện vào ô criteria của cáctrường cần đặt điều kiện mục đích để chỉ hiện những thông tin cần quan tâm trong bảngkết quả chẳng hạn như chỉ hiện ra những thí sinh đỗ theo điểm chuẩn nào đó bước 8 lập tiêu chuẩn lựa chọn điều kiện tìm kiếm nếu sắp theo nhiều trường thì thứ tự ưu tiên từ trái sang phải mục đích là để cho bảng kết quả hiện ra theo thứ tự nào đó bước 7 định thứ tự sắp xếp trường hợp biểu thức có n lựa chọn ta phải dùng các hàm iif lồng nhau giá trị lấy ra có thể là số biểu thức chuỗi kí tự đặt trong dấu nháy kép
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập