chất lượng ở nhà máy

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Nông - Lâm - Ngư

... protein, lipid, chất khoáng, đường - Chất vi lượng: vitamin, khoáng vi lượng, enzyme, sắc tố, chất mầu, độc tố, hợp chất chứa nitơ protein, chất ngấm Thành phần hóa học định giá trị, chất lượng thực ... Khảo sát suất nhà máy Error: Reference source not found CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐÃ VÀ ĐANG ÁP DỤNG TẠI NHÀ MÁY ĐỂ GIẢM TRỌNG LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ... source not found 4.1 Ảnh hưởng nguyên liệu đến chất lượng khối lượng cá tra fillet đông lạnh Error: Reference source not found 4.2 Quá trình sản xuất định chất lượng khối lượng sản phẩmError: Reference...
 • 94
 • 1,219
 • 3

Phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm, làm cơ sở định mức tiêu hao nguyên liệu khi sản xuất ván ghép thanh

Phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm, làm cơ sở định mức tiêu hao nguyên liệu khi sản xuất ván ghép thanh

Nông - Lâm - Ngư

... định mức với điều kiện tơng sở sản suất khác, sở xác địng tỷ lệ thành khí định mức cho sở Phơng pháp thực theo hai bớc: Bớc 1: Đi thực tế xởng xẻ có điều kiện tơng tự (máy móc thiết bị điều kiện ... lý làm giảm tỷ lệ thành khí, tăng lợng hao hụt gỗ + Máy móc thiết bị ảnh hởng tới tỷ lệ thành khí: Máy móc thiết bị độ xác công cụ cắt gọt Máy móc có xác cao, công cụ cắt tốt trinh xẻ sẻ thu ... từng, vùng nhà máy Nừu kích thớc sở nhỏ hạn chế đợc khuyết tật gỗ tự nhiên gây ra: Mắt, mục, nứt Khẳ tận dụng gỗ cao chênh lệnh khối lợng thể tích không lớn nên mức độ co ngót chiều nhỏ, chất lợng...
 • 21
 • 583
 • 1

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Khoa học tự nhiên

... protein, lipid, chất khoáng, đường - Chất vi lượng: vitamin, khoáng vi lượng, enzyme, sắc tố, chất mầu, độc tố, hợp chất chứa nitơ protein, chất ngấm Thành phần hóa học định giá trị, chất lượng thực ... Khảo sát suất nhà máy Error: Reference source not found CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐÃ VÀ ĐANG ÁP DỤNG TẠI NHÀ MÁY ĐỂ GIẢM TRỌNG LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ... source not found 4.1 Ảnh hưởng nguyên liệu đến chất lượng khối lượng cá tra fillet đông lạnh Error: Reference source not found 4.2 Quá trình sản xuất định chất lượng khối lượng sản phẩmError: Reference...
 • 95
 • 412
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp " Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh " docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... protein, lipid, chất khoáng, đường - Chất vi lượng: vitamin, khoáng vi lượng, enzyme, sắc tố, chất mầu, độc tố, hợp chất chứa nitơ protein, chất ngấm Thành phần hóa học định giá trị, chất lượng thực ... Khảo sát suất nhà máy Error: Reference source not found CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐÃ VÀ ĐANG ÁP DỤNG TẠI NHÀ MÁY ĐỂ GIẢM TRỌNG LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ... source not found 4.1 Ảnh hưởng nguyên liệu đến chất lượng khối lượng cá tra fillet đông lạnh Error: Reference source not found 4.2 Quá trình sản xuất định chất lượng khối lượng sản phẩmError: Reference...
 • 95
 • 452
 • 1

Luận văn XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx

Luận văn XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx

Nông - Lâm - Ngư

... vùng nhà máy Nừu kích thước sở nhỏ hạn chế khuyết tật gỗ tự nhiên gây ra: Mắt, mục, nứt Khẳ tận dụng gỗ cao chênh lệnh khối lượng thể tích không lớn nên mức độ co ngót chiều nhỏ, chất lượng ... mức với điều kiện tương sở sản suất khác, sở xác địng tỷ lệ thành khí định mức cho sở Phương pháp thực theo hai bước: Bước 1: Đi thực tế xưởng xẻ có điều kiện tương tự (máy móc thiết bị điều kiện ... không hợp lý làm giảm tỷ lệ thành khí, tăng lượng hao hụt gỗ + Máy móc thiết bị ảnh hưởng tới tỷ lệ thành khí: Máy móc thiết bị độ xác công cụ cắt gọt Máy móc có xác cao, công cụ cắt tốt trinh...
 • 25
 • 312
 • 0

khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm sú pto cấp đông iqf và thành phần phụ phẩm tại công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu minh hải

khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm sú pto cấp đông iqf và thành phần phụ phẩm tại công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu minh hải

Thủy sản

... định lượng hao hụt nguyên liệu công nhân 3.2.3 Tìm hiểu thành phần phụ phẩm nhà máy Khảo sát khối lượng phụ phẩm tạo quy trình sản xuất khả tận dụng nguồn phụ phẩm nhà máy Số liệu chung nhà máy ... nguyên liệu nhiều nên tay nghề công nhân có ảnh hưởng lớn đến định mức tiêu hao nguyên liệu Ngoài chất lượng nguyên liệu có ảnh hưởng đến định mức, chất lượng nguyên liệu không tốt cấu trúc lỏng lẽo ... phụ phẩm nhà máy Khối lượng phụ phẩm (đầu, vỏ) tạo trình sản xuất lớn chiếm khoảng 22% trọng lượng thân tôm Vì tận dụng nguồn phụ phẩm góp phần nâng cao hiệu kinh tế cho công ty Nhưng nhà máy chưa...
 • 48
 • 1,173
 • 3

tìm hiểu qui trình sản xuất và khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty caseamex

tìm hiểu qui trình sản xuất và khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty caseamex

Công nghệ - Môi trường

... thống xử lý phải đạt tiêu chuẩn chất lượng nhà máy, sau tiến hành phân phối vào phân xưởng sản xuất Các tiêu cảm quan: - Mùi vị: - Độ trong: suốt - Tổng lượng chất rắn: 500mg/l - Fe: 0,3mg/l ... cam kết chủ sở nuôi việc sử dụng chất kháng sinh cấm Sau QC kiểm tra chất lượng sản phẩm dựa tiêu chuẩn kỹ thuật quy định công nghệ đề Chỉ nhận vào chế biến cá sống đạt yêu cầu chất lượng Sau đội ... cách: bắt lên khoảng 10 cá đem cân trọng lượng, trọng lượng trung bình lớn 0,5kg đạt  Tiếp theo kiểm tra chất lượng cách đem cá fillet kiểm tra chất lượng: thịt cá màu trắng, màu vàng hay màu...
 • 58
 • 100
 • 0

khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu trong quá trình chế biến tôm đông lạnh tại công ty cổ phần chế biến thủy sản út xi

khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu trong quá trình chế biến tôm đông lạnh tại công ty cổ phần chế biến thủy sản út xi

Công nghệ - Môi trường

... Kết cấu nhà xưởng Nhà xưởng có kết cấu phù hợp với sản xuất, xa nguồn ô nhiễm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh Khu vực xung quanh nhà máy bao ... Giới thiệu nhà máy 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Quy mô sản xuất 2.1.3 Các sản phẩm 2.1.4 Hệ thống quản lý chất lượng 2.1.5 Thiết kế nhà máy ... Sau nguyên liệu vận chuyển nhà máy xe chuyên dụng (xe tải có khả cách nhiệt tốt, xe đông lạnh,…) ü Phương pháp bảo quản tôm nguyên liệu nhà máy: Sau nguyên liệu tới nhà máy tiến hành đem chế biến...
 • 61
 • 812
 • 14

khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu trong quá trình chế biến cá tra -basa phi lê đông rời

khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu trong quá trình chế biến cá tra -basa phi lê đông rời

Công nghệ - Môi trường

... cho Công ty mạnh để phát triển nhà máy chế biến thủy sản nói riêng nhà máy chế biến nói chung Công ty 13 Hình 2.4.1: Phía trước nhà máy Hình 2.4.1: Ao nuôi cá nhà máy Hình 2.4: Một số hình ảnh ... rời; khảo sát hệ thống quản lý chất lượng công ty Cổ phần Chế Biến Thủy hải sản Hiệp Thanh 2.3 Giới thiệu nhà máy 2.2.4 Quá trình hình thành phát triển nhà náy Khởi đầu kinh doanh năm 1989 việc ... nghiên cứu 2.2 Giới thiệu nhà máy 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 2.2.2 Cơ cấu tổ chức quản lý nhà máy 2.2.3 Tiêu chuẩn nhà máy 2.2.3.1 Tiêu chuẩn...
 • 60
 • 154
 • 0

Khảo sát dây chuyền sản xuất bia và định mức tiêu hao nguyên liệu - năng lượng. Đề xuất các biện pháp cải tiến - nâng cao chất lượng sản phẩm

Khảo sát dây chuyền sản xuất bia và định mức tiêu hao nguyên liệu - năng lượng. Đề xuất các biện pháp cải tiến - nâng cao chất lượng sản phẩm

Công nghệ thực phẩm

... hàng năm chất lượng sản phẩm, tổ chức tra chất lượng nội Báo cáo đầy đủ chất lượng theo u cầu của quan tra thực phẩm - Tham mưu với Giám đốc nhằm nâng cao hiệu sản xuất đảm bảo chất lượng - Chịu ... lâu dài Điều lại phụ thuộc vào kinh phí Nhà máy chế biến thực phẩm nói chung Nhà máy sản xuất Bia nói riêng Nhà máy Bia Phú Minh ngày nâng cao suất chất lượng sản phẩm nên ngày khẳng định việc ... tuỳ thuộc vào tài xí nghiệp mà nhập trang thiết bị máy móc Điều kiện nhà xưởng ảnh hưởng đến vấn đề vệ sinh cho mơi trường xung quanh tồn nhà máy nơi sử dụng nhiều nước phận rửa két hay khu vực...
 • 73
 • 191
 • 0

KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ TÍNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU CHO SẢN PHẨM BẠCH TUỘC CẮT LUỘC ĐÔNG BLOCK ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MTV HÙNG PHÚC

KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ TÍNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU CHO SẢN PHẨM BẠCH TUỘC CẮT LUỘC ĐÔNG BLOCK ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MTV HÙNG PHÚC

Kinh tế

... cho bán thành ph ch qua máy dò kim lo nh phát hi m kim lo có kính t mm có bán thành ph lo b chúng b an toàn cho tiêu dùng c uy tín c nhà s xu b Cách th V máy rà kim lo cho máy dò kim lo ch dò kim ... ch b lo m M b mm báo có kim lo ì máy ày có th ên hành rà l dò 12 túi PE B công t t mô cho máy dò kim lo ho túi s ph ch qua máy dò N có kim lo s ph 38 cho Cho t máy s phát hi ta lo b túi s ph không ... g/con 50 - 80 g/con 80 - 100 g/con Cân Cân Cân Hình 3.2 20 :3 :3 :9 2: t lu : , , rú Cách th c máy lu : 30 - 50 g/con, 50 - 80 g/con, 80 - 1000 g/con, G công ty kích c Nguyên li 30 - 50 g/con...
 • 63
 • 89
 • 1

khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm (penaeus monodon) pto đông iqf tại công ty cồ phần cbts và xnk camimex

khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm (penaeus monodon) pto đông iqf tại công ty cồ phần cbts và xnk camimex

Nông - Lâm - Ngư

... vào kích cỡ nguyên liệu, chất lượng nguyên liệu Cùng chất lượng nguyên liệu nguyên liệu có kích cỡ nhỏ lượng phụ phẩm (đầu) nhiều nguyên liệu có kích cỡ lớn với khối lượng nguyên liệu (Trần Đức ... chủ yếu phụ thuộc vào kích cỡ chất lượng nguyên liệu, kích cỡ nhỏ chất lượng tôm dễ bị phạm thịt trình lột PTO, nhiên công đoạn thực với tôm có kích cỡ lớn, chất lượng tôm tốt, nên định mức khác ... 2004), ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Công đoạn trộn phụ gia phải đạt theo yêu cầu tỷ lệ tăng trọng theo yêu cầu khách hàng, nước dùng để pha hóa chất phải sạch, sau hòa trộn hóa chất nhiệt...
 • 14
 • 113
 • 0

KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của KÍCH cở NGUYÊN LIỆU đến ĐỊNH mức TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU của QUY TRÌNH CHẾ BIẾN tôm ĐÔNG BLOCK tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản SẠCH VIỆT NAM

KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của KÍCH cở NGUYÊN LIỆU đến ĐỊNH mức TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU của QUY TRÌNH CHẾ BIẾN tôm ĐÔNG BLOCK tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản SẠCH VIỆT NAM

Kỹ thuật

... Phòng Lab Ban Giám Đốc Phòng Quản Lý Chất Lƣợng Cơ Điện Hình 2.3 Sơ đồ nhân nhà máy 2.1.4 Điều kiện thực tế nhà máy chế biến Điều kiện sở, hạ tầng Diện tích: Nhà máy lớn thuận lợi cho việc bố trí ... có chứa phần diện tích để mở rộng tƣơng lai Giới hạn nhà máy: Toàn nhà máy có tƣờng bao quanh để bảo vệ giúp ngăn cách với bên Hệ thống cung cấp điện: Nguồn điện nhà máy sử dụng cung cấp cho sản ... phát triển trở lại ảnh hƣởng tới chất lƣợng sản phẩm Tổ trƣởng nên tăng cƣờng giám sát để nhắc nhở công nhân làm quy định để sản phẩm có chất lƣợng cao  Rửa Mục đích: Loại bỏ tạp chất, trì nhiệt...
 • 53
 • 115
 • 0

khảo sát quy trình chế biến, định mức tiêu hao nguyên liệu của sản phẩm tôm sú, tôm thẻ (penaeus monodon, penaeus vannamae) pd đông lạnh và các phương pháp kiểm tra chất lượng nguyên liệu tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm phương nam

khảo sát quy trình chế biến, định mức tiêu hao nguyên liệu của sản phẩm tôm sú, tôm thẻ (penaeus monodon, penaeus vannamae) pd đông lạnh và các phương pháp kiểm tra chất lượng nguyên liệu tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm phương nam

Thủy sản

... soát chất lượng tốt từ khâu thu mua, tiếp nhận đánh giá chất lượng đến sản xuất Nguyên liệu đưa vào sản xuất đạt chất lượng tốt đảm bảo tiêu chất lượng mà công ty đề 5.2 Đề xuất KCS tổ trưởng ... kiểm tra chất lượng 3.4.3.1 Kiểm tra chất lượng phương pháp cảm quan Thao tác thực hiện: Quan sát lô hàng, kiểm tra lượng tạp chất lô nguyên liệu để trừ vào khoảng tiền phải trả cho nhà cung ... khoảng 20% sản lượng Nguyên nhân phương tiện bảo quản thô sơ, kiến thức người nông dân chưa cao nên làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng nguyên liệu Chính cần có phương pháp đánh giá chất lượng nguyên...
 • 48
 • 165
 • 0

khảo sát quy trình công nghệ, kiểm tra nguyên liệu đầu vào và tính định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm hlso đông block tại công ty cổ phần chế biến xuất khẩu thủy sản minh hải

khảo sát quy trình công nghệ, kiểm tra nguyên liệu đầu vào và tính định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm hlso đông block tại công ty cổ phần chế biến xuất khẩu thủy sản minh hải

Thủy sản

... thịt tôm, vi sinh vật sinh sôi nảy nở sinh tổng hợp enzyme, phân giải chất dinh dƣỡng thịt tôm thành chất đơn giản, dùng làm chất dinh dƣỡng cho trình trao đổi chất chúng Chính lý làm cho tôm bị ... hay cháy lạnh Biến đổi chất khoáng Nhiệt độ lạnh đông không ảnh hƣởng tới chất khoáng nhƣng biến đổi cấu trúc sản phẩm lạnh đông khiến hao hụt lƣợng khoáng chất Các khoáng chất hào tan dịch bào ... kiểm tra đầy đủ tiêu nhƣ tạp chất, vi sinh, hóa chất kháng sinh Đảm bảo nguyên liệu nhập vào công ty chế biến không bị nhiễm tạp chất, vi sinh, hóa chất kháng sinh → đạt chất lƣợng xuất Sau tiến...
 • 56
 • 224
 • 0

khảo sát quy trình công nghệ, định mức tiêu hao nguyên liệu và các phương pháp đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào của tôm sú (penacus monodon fabricius) pd đông iqf tại công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản cà mau

khảo sát quy trình công nghệ, định mức tiêu hao nguyên liệu và các phương pháp đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào của tôm sú (penacus monodon fabricius) pd đông iqf tại công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản cà mau

Thủy sản

... suất khoảng 4.000 – 5.000 tấn/năm Với tiềm phong phú vị trí nhà máy lý tưởng, CASES chế biến mang đến khách hàng nước hàng hóa có chất lượng tốt Chúng mong có hợp tác quý khách hàng (http://www.vinacorp.vn/stock/otc-cases/ctcp-che-bien-va-dich-vu-thuysan-ca-mau) ... sinh vật sinh sôi nảy nở sinh tổng hợp enzyme phân giải chất dinh dưỡng có thịt tôm (protide, lipide,…) thành chất đơn giản dùng làm chất dinh dưỡng cho trình trao đổi chất chúng Quá trình làm ... lý, phương tiện bảo quản, điều kiện vận chuyển, qui cách chất lượng nguyên liệu như: độ tươi, kích cỡ, mùi vị, tạp chất lạ dư lượng hóa chất, kháng sinh theo qui định xí nghiệp, tạo nguồn thông...
 • 62
 • 170
 • 0

Tìm hiểu qui trình sản xuất và khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty caseamex

Tìm hiểu qui trình sản xuất và khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty caseamex

Công nghệ - Môi trường

... chuẩn chất lượng nhà máy, sau tiến hành phân phối vào phân xưởng sản xuất Các tiêu cảm quan: - Mùi vị: - Độ trong: suốt - Tổng lượng chất rắn: 500mg/l - Fe: 0,3mg/l - Mn: 0,lmg/l Cu: 0,lmg/l Hợp chất ... cam kết chủ sở nuôi việc sử dụng chất kháng sinh cấm Sau QC kiểm tra chất lượng sản phẩm dựa tiêu chuẩn kỳ thuật quy định công nghệ đề Chỉ nhận vào chế biến cá sống đạt yêu cầu chất lượng Sau đội ... cách: bắt lên khoảng 10 cá đem cân trọng lượng, trọng lượng trung bình lớn 0,5kg đạt & Tiếp theo kiếm tra chất lượng cách đem cá fillet kiếm tra chất lượng: thịt cá màu trắng, màu vàng hay màu...
 • 53
 • 31
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập