chuyên đề xem xét đánh giá việc vận dụng chuẩn mực kiểm toán trong quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn abc

Đánh giá việc áp dụng chuẩn mực khoa học trong hoạt động của các tổ chức khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Đánh giá việc áp dụng chuẩn mực khoa học trong hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế

... cách đánh giá công trình nghiên cứu, đánh giá chất công trình không đánh giá tạp chí mang nó, không đánh giá theo cấp hành nhƣ nay; đánh giá đề tài cần phân biệt rõ ràng đánh giá kết nghiên cứu đánh ... đánh giá nghiên cứu khoa học có lẫn lộn đánh giá kết nghiên cứu đánh giá hiệu nghiên cứu Đánh giá khoa học phải từ đánh giá kết rùi đến đánh giá hiệu nghiên cứu Trong đánh giá tập trung vào đánh ... Tính chuyên nghiệp đánh giá hạn chế, đánh giá đề cƣơng nghiên cứu đánh giá nghiệm thu đề tài Theo tác giả Vũ Cao Đàm có hai vấn đề công tác đánh giá đề tài nay: “thứ nhất, quy chế đánh giá Bộ...
 • 87
 • 212
 • 0

Chuyên đề TN Xem xét đánh giá việc vận dụng chuẩn mực kiểm toán trong quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán vấn ABC

Chuyên đề TN Xem xét đánh giá việc vận dụng chuẩn mực kiểm toán trong quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn ABC

Kiểm toán

... việc vận dụng chuẩn mực kiểm toán quy trình lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài công ty TNHH Kiểm toán 2.2.1 Khảo sát quy trình lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài công ty TNHH kiểm toán Công ty ... cũ) Đề tài VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN CHUẨN VIỆT CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÁC CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN ... VIỆC VẬN DỤNG CÁC CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN TRONG VIỆC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHUẨN VIỆT 2.1 Khái quát công ty TNHH Kiểm toán vấn ABC 2.1.1 Quá trình hình...
 • 67
 • 413
 • 0

Xem xét, đánh giá việc vận dụng chuẩn mực kiểm toán trong quy trình lập kế hoạch kiểm toán

Xem xét, đánh giá việc vận dụng chuẩn mực kiểm toán trong quy trình lập kế hoạch kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán

... vận dụng chuẩn mực kiểm toán việc lấp kế hoạch kiểm toán) Đề tài VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN ABC ... dụng chuẩn mực kiểm toán việc lấp kế hoạch kiểm toán) 2.2 Khảo sát việc vận dụng chuẩn mực kiểm toán quy trình lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài công ty TNHH Kiểm toán 2.2.1 Khảo sát quy trình lập ... đoạn chuẩn bị kiểm toán Lập kế hoạch kiểm toán công việc quan trọng công ty kiểm toán kiểm toán viên trước vào kiểm toán cho khách hàng Kế hoạch kiểm toán phải lập cho kiểm toán Kế hoạch kiểm toán...
 • 67
 • 265
 • 0

iChuyên đề thực tập tốt nghiệp Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH Giải pháp vấn Công nghệ Hoàng Mai

iChuyên đề thực tập tốt nghiệp Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH Giải pháp và Tư vấn Công nghệ Hoàng Mai

Kế toán

... hàng công ty TNHH Giải pháp vấn Công nghệ Hoàng Mai Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng Công ty TNHH Giải pháp vấn Công nghệ Hoàng Mai Chương 3: Nhận xét hoàn thiện hoàn thiện kế toán ... tế Quốc dân Chuyên đề thực tập em chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán bán hàng công ty TNHH Giải pháp vấn Công nghệ Hoàng Mai” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chuyên đề phần mở đầu kết luận chương ... tục kế toán • Chứng từ: Công ty TNHH Giải pháp vấn Công nghệ Hoàng Mai có phương thức bán hàng trình bày chương I Chứng từ kế toán công ty áp dụng theo nội dung, phương pháp lập theo quy định...
 • 80
 • 468
 • 0

CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 (2).DOC

CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 (2).DOC

Kế toán

... sau trình tìm hiểu công tác lập kế hoạch sản xuất doanh nghiệp CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NỘI DUNG I / GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ... thực kế hoạch giám sát thực kế hoạch ( công ty, việc giám sát kế hoạch phòng kế hoạch – kỹ thuật thực song song với giám sát kỹ thuật việc giám sát đạt hiệu cao) Cuối kỳ báo cáo tổng kết kế hoạch ... độ kế hoạch đề Ngoài ra, công tykế hoạch sản xuất chi tiết đến đơn vị thành viên trực thuộc công ty / Phương pháp lập kế hoạch sản xuất công ty a Phương pháp lập kế hoạch sản xuất dự kiến Công...
 • 25
 • 1,515
 • 9

CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1.DOC

CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1.DOC

Kế toán

... sau trình tìm hiểu công tác lập kế hoạch sản xuất doanh nghiệp CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NỘI DUNG I / GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ... thực kế hoạch giám sát thực kế hoạch ( công ty, việc giám sát kế hoạch phòng kế hoạch – kỹ thuật thực song song với giám sát kỹ thuật việc giám sát đạt hiệu cao) Cuối kỳ báo cáo tổng kết kế hoạch ... độ kế hoạch đề Ngoài ra, công tykế hoạch sản xuất chi tiết đến đơn vị thành viên trực thuộc công ty / Phương pháp lập kế hoạch sản xuất công ty a Phương pháp lập kế hoạch sản xuất dự kiến Công...
 • 25
 • 639
 • 2

Lập kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH SX-CB NÔNG GIA

Lập kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH SX-CB NÔNG GIA

Kinh tế - Thương mại

... theo u cầu Ban Giám đốc - Xây dựng quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị cơng ty - Xây dựng kế hoạch tổ chức, giám sát việc thực an tinh trật tư, an tồn lao ... lập danh sách CNV nghỉ việc theo thời gian, danh sách CNV nghỉ việc ng tự danh sách CNV thời - Quản lý việc đào tạo cơng ty: lập kế hoạch, chương trình đào tạo, Tiêu chuẩn a trình độ học vấn, ... Đây vấn đề quan trọng, chúng tơi xem xét kỹ lưỡng vấn đề nay, cơng ty chúng tơi xem xét nhiều khía canh chúng tơi th chun gia lãnh vực thiết kế để họ thiết kế bao bì phù hợp cho sản phẩm cơng ty, ...
 • 79
 • 1,913
 • 35

406 Công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty Cổ phần vấn đầu & xây dựng công trình 1

406 Công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư & xây dựng công trình 1

Quản trị kinh doanh

... vụ không lập kế hoạch trước / Quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất Quy trình lập kế hoạch doanh nghiệp thực theo bước sau: Bước Xác định để xây dựng kế hoạch Đây bước nhà kế hoạch công ty coi trọng ... Một số công trình ( hợp đồng ) Công ty thi côngtrình bày phụ lục số II / THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY Trong trình nghiên cứu, nhóm thực tập sâu tìm hiểu mảng kế hoạch ... đạo công ty (hội đồng quản trị giám đốc) duyệt lần cuối Bước Tổ chức phổ biến kế hoạch tới đơn vị liên quan Tổ chức thực kế hoạch giám sát thực kế hoạch ( công ty, việc giám sát kế hoạch phòng kế...
 • 25
 • 460
 • 0

THỰC TRẠNG VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG TIẾN TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG TIẾN TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Quản trị kinh doanh

... độ ng đối chất lượng kiểm toán 2.3 Phân tích tiến trình lập kế hoạch kiểm toán Theo chuẩn mực kiểm toán số 310 “ Lập Kế Hoạch Kiểm Toán , kiểm toán viên công ty kiểm toán phải lập kế hoạch kiểm ... AISC; Công ty TNHH Kiểm toán Trung Lập; Công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam (VNIA) Tính đến thời điểm tháng 7/2007 nước có khoảng 140 công ty kiểm toán Danh sách công ty kiểm toán ... 100% 79/161 Kết luận chương II Các thủ tục phân tích kiểm toán viên Công Ty Kiểm Toán Việt Nam sử dụng tiến trình lập kế hoạch vận dụng tùy thuộc vào đối ng khách hàng mà công ty kiểm toán thực...
 • 31
 • 346
 • 0

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG VẤN Ô TÔ

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG VÀ TƯ VẤN Ô TÔ

Kế toán

... ,tồn quỹ ,kiểm tra theo dõi vào sổ sách liên quan SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán kho hàng Kế toán công nợ kiêm tkế toán thuế Thủ quỹ kiêm kế toán tiền ... công ty. Bộ máy kế toán công ty tổ chức theo hình thức kế toán tập trung.Mọi hoạt động phòng kế toán chịu đạo kế toán trưởng 10 10 Báo cáo TT Tốt Nghiệp -Kế toán trưởng -Kế toán tổng hơp -Kế toán ... -Kế toán côngnợ kiêm kế toán thuế -Thủ quỹ kiêm kế toán tiền mặt Nhiệm vụ chức phận kế toán *Kế toán trưởng :Là người đứng đầu phòng tài kế toán công ty chịu trách nhiệm trước giám đốc công tác...
 • 37
 • 445
 • 0

luận văn:Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu potx

luận văn:Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu potx

Quản trị kinh doanh

... nghiờp quy kem xp gm phõn xng I v phõn xng III chuyờn sn xut bỏnh quy (bỏnh quy Hng tho, bỏnh Vani, bỏnh quy hoa qu), cỏc loi Bùi Thị Nga Lớp Kế hoạch 46A Chuyên đề tốt nghiệp 40 Khoa Kế hoạch ... cụng ty Hi ng qun tr l c quan qun lý ca cụng ty cú ton quyn nhõn doanh cụng ty quyt nh mi liờn quan n mc ớch, quyn li ca cụng ty, tr nhng thuc i hi ng c ụng quyt nh Hoch nh cỏc chớnh sỏch, quyt ... hoch ti cụng ty c phn bỏnh ko Hi Chõu Chng III: Mt s gii phỏp nhm hon thin cụng tỏc lp k hoch cụng ty c phn bỏnh ko Hi Chõu Bùi Thị Nga Lớp Kế hoạch 46A Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế hoạch Phát...
 • 87
 • 335
 • 0

LUẬN VĂN: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình lập kế hoạch (5 năm) của Công ty cổ phần đầu phát triển đô thị khu công nghiệp Sông Đà ppt

LUẬN VĂN: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình lập kế hoạch (5 năm) của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà ppt

Thạc sĩ - Cao học

... đô thị khu công nghiệp; Thi công xây lắp công trình dân dụng công nghiệp; vấn thiết kế kỹ thuật, quy hoạch chi tiết khu đô thị khu công nghiệp, vấn thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp ... 2.2 Quy n hạn nghĩa vụ Công ty Quy n hạn nghĩa vụ Công ty quy định điều lệ Công ty 2.2.1 Quy n hạn Công ty - Quy n tự chủ quản lý sản xuất kinh doanh Công ty: Công tyquy n quản lý, sử dụng ... thị khu công nghiệp - Thi công xây lắp công trình dân dụng công nghiệp - vấn thiết kế kỹ thuật, quy hoạch chi tiết khu đô thị khu công nghiệp, vấn thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp...
 • 99
 • 408
 • 1

Tổ chức bộ máy kế toán hệ thống kế toán tại Công ty TNHH Dịch vụ vấn Hoàng Phát.

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Hoàng Phát.

Kế toán

... thống kế toán trưởng đạo Giám đốc Bộ máy kế toán công ty gồm có người đó: kế toán trưởng, kế toán kho, kế toán công nợ toán, kế toán tổng hợp thủ quỹ Các cán làm việc công tác kế toán công tytrình ... cáo Công ty lập theo mẫu quy định Bộ Tài Chính, theo chuẩn mực kế toán hành Công ty lập báo cáo tài vào cuối năm, việc lập báo cáo vào số liệu sau khóa sổ kế toán vào cuối niên độ kế toán Công ty ... máy kế toán Công ty ng đối gọn nhẹ, phân công hợp lý công việc phận, nên tiết kiệm chi phí hạch toán nâng cao hiệu công tác kế toán 2.2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ...
 • 48
 • 240
 • 0

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẤN HOÀNG PHÁT

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HOÀNG PHÁT

Kế toán

... tổng hợp, kế toán công nợ toán, kế toán kho kế toán quỹ Trong kế toán công nợ toán chịu trách nhiệm mảng kế toán bán hàng Kế toán ghi chép phản ánh tất nghiệp vụ bán hàng Công ty Giúp kế toán trưởng ... hàng Công ty TNHH Dịch vụ vấn Hoàng Phát - Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng Công ty TNHH Dịch vụ vấn Hoàng Phát - Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng Công ty TNHH Dịch vụ vấn Hoàng ... Huyền 13 Lớp: Kế toán tổng hợp TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KẾ TOÁN đặt hàng nhân viên chuyển phòng Tài Kế toán Công ty Tại Phòng Tài kế toán Công ty, kế toán bán hàng xem xét đơn đặt hàng...
 • 87
 • 369
 • 1

Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Giám định vấn kỹ thuật

Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Giám định và tư vấn kỹ thuật

Kinh tế - Thương mại

... Chương II : Thực trạng kế toán kết kinh doanh Công ty TNHH Giám định vấn kỹ thuật Chương III : Các kết luận đề xuất hoàn thiện kế toán kết kinh doanh Công ty TNHH Giám định vấn kỹ thuật CHƯƠNG ... Bên cạnh ưu đểm, công tác kế toán công ty TNHH giám định vấn kỹ thuật hạn chế định Về máy kế toán Trong máy kế toán, việc phân công công việc chưa hợp lý Số lượng nhân viên kế toán ít, điều ... TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH VẤN KỸ THUẬT 2.1 Tổng quan công ty TNHH Giám định vấn kỹ thuật 2.1.1 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh công ty ...
 • 53
 • 311
 • 1

“Lập kế hoạch kinh doanh tại công ty cổ phần vấn đầu xây dựng phà rừng

“Lập kế hoạch kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng phà rừng

Kinh tế - Quản lý

... chế định Để việc lập kế hoạch công cụ quản lý thiếu, công ty nên tiếp tục hoàn thiện tổ chức công tác lập kế hoạch, đặc biệt kế hoạch kinh doanh Vận dụng kiến thức đợc tiếp thu trờng kết hợp với ... lực lợng sản xuất công ty + Phòng kế toán có nhiệm vụ lập kế hoạch tài ngắn hạn dài hạn tổ chức thực quản lý tốt nghiệp vụ chi tiêu tài chính, kế hoạch đề theo quy định tài kế toán hành Cung cấp ... toàn quy n nhân danh công ty để giải vấn đề liên quan đến mục đích quy n lợi công ty Nh máy tổ chức công ty tơng đối cồng kềnh không hạn chế đợc thủ tục rờm rà nhiên công việc định kinh doanh việc...
 • 22
 • 239
 • 0

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT

Kế toán

... sử dụng phù hợp với kế toán hành đáp ứng phần yêu cầu kế toán tổng hợp kế toán chi tiết - Về công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty ng đối hoàn chỉnh chặt chẽ Công ty ... tác kế toán, đảm bảo phận có hiệu - Về hệ thống tài khoản chứng từ sổ sách: Công ty sử dụng hệ thống sổ sách chứng từ kế toán ng đối đầy đủ theo quy định chế độ kế toán Các tài khoản Công ty ... thức kế toán: Hiện Công ty áp dụng hình thức kế toán vừa tập trung vừa phân tán giúp cho Công ty nắm bắt nhanh chóng, kịp thời thông tin cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân công công...
 • 8
 • 462
 • 1

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAO PHƯƠNG BẮC

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG  CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAO PHƯƠNG BẮC

Kế toán

... sử dụng phù hợp với kế toán hành đáp ứng phần yêu cầu kế toán tổng hợp kế toán chi tiết - Về công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty ng đối hoàn chỉnh chặt chẽ Công ty ... tác kế toán, đảm bảo phận có hiệu - Về hệ thống tài khoản chứng từ sổ sách: Công ty sử dụng hệ thống sổ sách chứng từ kế toán ng đối đầy đủ theo quy định chế độ kế toán Các tài khoản Công ty ... phải trả Trong xí nghiệp có kế toán phụ trách tất cả, việc tính toán phức tạp nhiều sai sót II MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ...
 • 8
 • 513
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25