chủ động nâng cao giá trị thương hiệu hình ảnh và uy tín của unitel và các dịch vụ unitel cung cấp

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU VIETTEL DỰA VÀO CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU VIETTEL DỰA VÀO CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Quản trị kinh doanh

... đặc tính thương hiệu gồm: - Thương hiệu sản phẩm - Thương hiệu tổ chức - Thương hiệu người - Thương hiệu biểu tượng b Các loại hình liên tưởng đến thương hiệu Liên tưởng thương hiệu có nhiều hình ... 2012B Hình 10: Mô hình giá trị thương hiệu David Aaker Nhận thức thương hiệu Chất lượng cảm nhận Liên tưởng thương hiệu Lòng trung thành với thương hiệu GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU Đem lại giá trị cho ... sở lý luận thương hiệu giá trị thương hiệu Chương 2: Phân tích giá trị thương hiệu Viettel dựa đánh giá cảm nhận khách hàng Chương 3: Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu Viettel...
 • 104
 • 512
 • 1

Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone trên thị trường thông tin di động Việt Nam

Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone trên thị trường thông tin di động Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... thành thương hiệu Trang Giá trò thương hiệu : 2.1 Khái niệm giá trò thương hiệu : Giá trò thương hiệu theo cách nói đơn giản “phần giá trò tăng thêm cho Công ty Khách hàng sản phẩm gắn với thương ... kết, huy động vốn, hợp tác đầu tư, tin tưởng bạn hàng đối tác kinh doanh … nâng cao vò thế, nâng cao khả cạnh tranh, nâng cao uy tín doanh nghiệp thương trường lòng trung thành với thương hiệu ... Đònh vò thương hiệu nhằm truyền thông tính chất thương hiệu cách đồng phương tiện truyền thông từ xây dựng tài sản thương hiệu Bước : Xây dựng chiến lược thương hiệu : Mục tiêu thương hiệu năm...
 • 77
 • 1,215
 • 8

Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone của công tin thông tin di động VMS-MobiFone

Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone của công tin thông tin di động VMS-MobiFone

Quản trị kinh doanh

... niờn 10.Dch v chuyn cựng quc t 22.Dch v d oỏn kt qu 11.Dch v hp th thoi 23.Dch v xem cc núng 12.Dch v vụ tuyn chuyn gúi mch 24.Dch v np tin EZ SV: Nguyễn Khánh Vân 40 Quảng cáo 45 Chuyên đề tốt nghiệp ... tiờu ca ngi cung ng dch v v hỡnh thc cung ng dch v : mc tiờu ca ngi cung ng cú th l hot ng hng mi hoc phi thng mi,hỡnh thc cung ng cú th l phc v tng ngi hoc dch v cụng cng SV: Nguyễn Khánh Vân ... giõy cui quyt nh mua sm ca ngi tiờu dựng hay l mt cụng c qung cỏo thng xuyờn.Ngy nay,cỏc chuyờn gia marketing coi bao bỡ l yu t Pth marketing mix SV: Nguyễn Khánh Vân 23 Quảng cáo 45 Chuyên đề...
 • 71
 • 582
 • 1

277 Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone trên thị trường thông tin di động Việt Nam

277 Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone trên thị trường thông tin di động Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... thành thương hiệu Trang Giá trò thương hiệu : 2.1 Khái niệm giá trò thương hiệu : Giá trò thương hiệu theo cách nói đơn giản “phần giá trò tăng thêm cho Công ty Khách hàng sản phẩm gắn với thương ... kết, huy động vốn, hợp tác đầu tư, tin tưởng bạn hàng đối tác kinh doanh … nâng cao vò thế, nâng cao khả cạnh tranh, nâng cao uy tín doanh nghiệp thương trường lòng trung thành với thương hiệu ... Đònh vò thương hiệu nhằm truyền thông tính chất thương hiệu cách đồng phương tiện truyền thông từ xây dựng tài sản thương hiệu Bước : Xây dựng chiến lược thương hiệu : Mục tiêu thương hiệu năm...
 • 77
 • 398
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone của công ty thông tin di động VMS-MobiFone

Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone của công ty thông tin di động VMS-MobiFone

Quản trị kinh doanh

... MobiFun,MobiList 8 .Dịch vụ truyền liệu 20 .Dịch vụ Livescore 9 .Dịch vụ chuyển vùng nước 21 .Dịch vụ lịch vạn niên 10 .Dịch vụ chuyển quốc tế 22 .Dịch vụ dự đoán kết 11 .Dịch vụ hộp thư thoại 23 .Dịch vụ xem cước ... đọc 1.4 2.3.Tính cách: Tính cách hình thức thể đặc biệt-một cách hình tượng hoá thương hiệu cách hình tượng hoá thương hiệu, nó gắn với người phong cách sống cụ thể.Tính cách thương hiệu thường ... 4 .Dịch vụ SMS,nhắn tin quốc tế,MMS 16 .Dịch vụ gọi tắt taxi,VN airlines 5 .Dịch vụ chuyển tiếp gọi 17 .Dịch vụ MobiFone Dịch vụ chờ gọi 18 .Dịch vụ Mobichat,Mobimail 7 .Dịch vụ truyền fax 19 .Dịch vụ...
 • 71
 • 474
 • 3

những giải pháp chủ yếu để nâng cao giá trị thương hiệu hàng nông sản việt nam

những giải pháp chủ yếu để nâng cao giá trị thương hiệu hàng nông sản việt nam

Kinh tế - Quản lý

... pháp chủ yếu nhằm nâng cao giá trị 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá sở lý luận giá trị thương hiệu - Vài nét nông sản thương hiệu hàng nông sản Việt Nam - Đánh giá cách tương đối giá trị thương ... thương hiệu cá biệt hay thương hiệu nhóm, thương hiệu gia đình 2.1.5 Lợi ích thu xây dựng thương hiệugiá trị [6] Lợi ích thu xây dựng thương hiệugiá trị thông qua sơ đồ 1: Uy tín thương hiệu ... chế, quyền nhãn hiệu ) [5] Việc nâng cao giá trị thương hiệu nông sản Việt Nam có nghĩa nâng cao sức mạnh cho thương hiệu hàng nông sản Việt Nam 2.1.2 Đặc điểm thương hiệu 2.1.2.1 Thương hiệu...
 • 60
 • 416
 • 0

Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu ngân hàng TMCP Phương Đông Luận văn thạc sĩ 2014

Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu ngân hàng TMCP Phương Đông Luận văn thạc sĩ 2014

Kinh tế

... M C CÁC HÌNH V Tên hình Trang Hình 1.1: Mô hình nghiên c u 19 Hình 2.1: Logo c a OCB 29 Hình 2.2: Quy trình nghiên c u 32 Hình 2.3: Bi phân b m u theo gi i tính 38 Hình 2.4: Bi phân b m 38 Hình ... phát tri n c a m t hàng quy mô ng h Timex n uy tín n ch 18 1.4.2 (2008) ng giá tr th gi i, Nguy u c a Aaker tác gi Nguy n Th hình lý thuy t v m i quan h gi a thành ph n c a giá tr bao g m b n thành ... ng giá tr u c a OCB d a vào mô hình c a nhóm tác gi Hoàng Tr ng c ng s ngành d ch v ngân hàng, t nh ng h n ch nguyên nhân c a h n ch vi c nâng cao giá tr hi u OCB - xu t gi i pháp c th nh m nâng...
 • 119
 • 259
 • 1

Nâng cao giá trị thương hiệu trà xanh Oo của tập đoàn Tân hiệp Phát thông qua các hoạt động chiêu thị

Nâng cao giá trị thương hiệu trà xanh Oo của tập đoàn Tân hiệp Phát thông qua các hoạt động chiêu thị

Kinh tế

... Trà xanh O0 nâng cao Chí Minh iêu 2012 xii chuyên gia, TP hông qua chuyên gia lý Phân tích Phân tích ANOVA anh O0 thông qua xiii p Phát nh, ch hàng : anh O0 anh O0 thông qua G : TÁC 1.1 ... 57 59 61 63 ix Các hình (2003) Xanh O0 10 10 Trà Xanh O0 19 24 Hình 2.2 25 32 43 30 ... H7(+) i H9(-) H10(-) H8(+) H11(+) 20 : mô hình giá nh , Sau 0 21 TRÀ XANH O0 2: 2.1 2.1.1 Công ty TNHH TM-DV ), nhà máy (77.511 m2), kho (45.552 m2 có quy mô nhà , Công ty TNHH TM-DV T -DV O0...
 • 163
 • 231
 • 0

Những giải pháp chủ yếu để nâng cao giá trị thương hiệu hàng nông sản Việt Nam

Những giải pháp chủ yếu để nâng cao giá trị thương hiệu hàng nông sản Việt Nam

Kinh tế - Quản lý

... thương hiệu cá biệt hay thương hiệu nhóm, thương hiệu gia đình 2.1.5 Lợi ích thu xây dựng thương hiệugiá trị [6] Lợi ích thu xây dựng thương hiệugiá trị thơng qua sơ đồ 1: Uy tín thương hiệu ... TRỰC TUYẾN nên từ trung thành thương hiệu, nhận biết thương hiệu, nhận thức chất lượng sản phẩm, liên tưởng thương hiệu số thuộc tính khác thương hiệu Như ta biết: việc nâng cao giá trị thương hiệu ... CO có nghĩa nâng cao sức mạnh cho thương hiệu hàng nơng sản Việt Nam Một thương hiệu có sức mạnh caogiá trị thương hiệu cao ngược lại Trong đề tài này, để thấy giá trị thương hiệu, chúng...
 • 61
 • 413
 • 0

Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm nhãn lồng hưng yên

Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm nhãn lồng hưng yên

Kinh tế - Thương mại

... bảo hộ thương hiệu, thương hiệu khôn bảo hộ thương hiệu quan quản lý thương hiệu ( Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam) Ớ giai đoạn chủ xây dựng thương hiệu làm đơn đăng ký thương hiệu, yêu cầu cấp giấy ... pháp chủ yếu nhằm nâng cao giá trị thương hiệu sảnphâm nhãn lồng Hưng Yên” Luận văn tôt nghiệp đại học Đào Việt Dũng- Kinh tê 50B Đe xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao giá trị thuơng hiệu ... đệ trình đơn yêu cầu tiếp Tiếp theo chủ quản lý thương hiệu không ngừng xây dựng uy tín thương hiệu cách tăng cường nâng cao chất lượng sản phâm dịch vụ hoạt động quảng cáo để đưa sản phẩm đến...
 • 80
 • 124
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU THẾ GIỚI DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU THẾ GIỚI DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Quản trị kinh doanh

... chung thương hiệu giá trị thương hiệu Doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng giá trị thương hiệu Thế Giới Di Động Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động Chương 3: Một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu ... khái niệm giá trị thương hiệu mà điển hình khái niệm trình bày, nhìn chung giá trị thương hiệu hầu hết đánh giá phân tích từ góc độ người tiêu dùng Bởi vì: + Đánh giá giá trị thương hiệu góc độ ... qủan trị việc tận dụng phát triển giá trị thương hiệu + Hơn nữa, mặt tiếp thị, giá trị tài thương hịêu kết đánh giá người tiêu dùng thương hiệu Chính vậy, đề tài thực dựa cách hiểu giá trị thương...
 • 79
 • 1,164
 • 4

Giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu mạng thông tin di động gmobile

Giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu mạng thông tin di động gmobile

Chuyên ngành kinh tế

... lượng dịch vụ giá tăng thương hiệu 38 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Tên hình Trang 1.1 Mô hình sản phẩm thương hiệu 1.2 Mô hình giá trị thương hiệu Keller (1996) 10 1.3 Mô hình giá trị thương hiệu ... giá trị thương hiệu nhận biết thương hiệu ấn tượng thương hiệu Giá trị thương hiệu/ Kiến thức thương hiệu Nhận biết thương hiệu Liên tưởng thương hiệu Nhận diện thương hiệu Đồng hành thương hiệu ... cáo khuyến giá trị thương hiệu Nhận biết thương hiệu Lòng ham muốn thương hiệu Giá trị thương hiệu Chất lượng cảm nhận Lòng trung thành thương hiệu Hình 1.5: Mô hình giá trị thương hiệu Nguyễn...
 • 113
 • 166
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu Siemens Gigaset trên thị trường Việt Nam.doc

Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu Siemens Gigaset trên thị trường Việt Nam.doc

Quản trị kinh doanh

... định giá trị thân, giảm rủi ro tiêu thụ.[3] 1.2 GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU 1.2.1 Một số quan điểm giới: Trên giới có nhiều quan điểm cách đánh giá giá trị thương ... CHƯƠNG 1: THƯƠNG HIỆU GIÁ TRỊ Một số giải pháp nhằm nân cao giá trị thương nâng hiệu Siemens Gigaset thị trường Việt Nam GVHD: ThS.Trịnh Đặng Khánh Toàn THƯƠNG HIỆU 1.1 THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM: ... chương: CHƯƠNG 1: THƯƠNG HIỆUVÀ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU SIEMENS GIGASET TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU SIEMENS GIGASET...
 • 86
 • 553
 • 7

Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu Xuân Hoà tại thị trường Việt Nam.docx

Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu Xuân Hoà tại thị trường Việt Nam.docx

Quản trị kinh doanh

... Giá trị cộng với giá trị cuối thương hiệu kết giá trị thương hiệu Nguồn [14,42] Hình 1.3 Quy trình xác định giá trị thương hiệu Interbrand 1.3.3 Phân biệt giá trị thương hiệu tài sản thương hiệu: ... thành thương hiệu yếu có giá trị tiềm d Các liên hệ thương hiệu Một thành phần đóng góp nhiều vào giá trị thương hiệu liên hệ thương hiệu, cách để khách hàng sử dụng thương hiệu Các liên hệ thương ... tố, giá trị thương hiệu cao giá trị yếu tố gộp lại Thương hiệu gắn kết Thương hiệu quán Thương hiệu quan tâm thương hiệu trở nên sống động tâm trí khách hàng [6, 43] Như vậy, nói, thương hiệu...
 • 96
 • 857
 • 9

Các giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu đường biên hòa.doc

Các giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu đường biên hòa.doc

Quản trị kinh doanh

... lựa dịch vụ suốt kinh nghiệm sử thương hiệu, Thương hiệu là: dụng - Thương hiệu dẫn đầu, Một - Tôi mua thương hiệu vào thương hiệu dẫn đầu, Không dịp tới phải thương hiệu - Thương hiệu đó…duy ... khác Giá trị cảm nhận - Thương hiệu cung cấp giá trị tốt khoản tiền - Đó lý cho việc mua thương hiệu đối thủ cạnh tranh khác Cá tính - Thương hiệu có cá tính - Thương hiệu thú vị - Tôi có hình ảnh ... rộng thương hiệu Đòn bẩy thương mại Lợi cạnh tranh Biểu đồ cho thấy giá trị thương hiệu tạo giá trị cho việc đánh giá khách hàng nhà sản xuất 2.2 Những lợi ích giá trị thương hiệu:  Cung cấp giá...
 • 97
 • 1,459
 • 13

Một số đề xuất nhằm nâng cao giá trị thương hiệu bàn chải đánh răng Colgate

Một số đề xuất nhằm nâng cao giá trị thương hiệu bàn chải đánh răng Colgate

Kinh tế - Thương mại

... biết thương - 13 - hiệu đâu tâm trí khách hàng cách đo lường 1.2 GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU 1.2.1 Một số quan điểm Thế Giới Trên Thế giới có nhiều quan điểm cách ... Chính thương hiệu thay cho sản phẩm hoạt động tiếp thò -9- Hình 1.1 : Hai mô hình mối quan hệ sản phẩm thương hiệu [5,tr.7] Thương hiệu phần sản phẩm hiệu Sản phẩm phần thương Sản phẩm Thương hiệu ... nhãn hiệuthương hiệu hình ảnh uy tín doanh nghiệp tâm trí khách hàng nên doanh nghiệp khẳng đònh có thương hiệu đăng ký logo nhãn hiệu với quan chức thực số hình thức quảng bá đònh thương hiệu...
 • 78
 • 746
 • 7

một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của Viettel dựa trên đánh giá của khách hàng mục tiêu

một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của Viettel dựa trên đánh giá của khách hàng mục tiêu

Kinh tế - Thương mại

... trị việc tận dụng phát triển giá trị thương hiệu •Hơn nữa, mặt tiếp thị, giá trị tài thương hiệu kết đánh giá người tiêu dùng thương hiệu Chính vậy, đề tài thực dựa cách hiểu giá trị thương hiệu ... đến giá trị thương hiệu Chương 3: Thực trạng giá trị thương hiệu Viettel theo đánh giá cảm nhận khách hàng mục tiêu Chương 4: Một số đề xuất nhằm nâng cao giá trị thương hiệu Viettel dựa vào ... GIÁ TRỊ THƯƠNG •Tiếp cận giá trị thương hiệu •Khái niệm thương hiệu Có nhiều quan điểm khác thương hiệu. nhóm nghiên cứu khái niệm thương hiệu theo quan điểm tiếp cận: Quan điểm thứ nhất: Thương...
 • 37
 • 1,149
 • 12

Giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu đường biên hòa

Giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu đường biên hòa

Kinh tế - Thương mại

... rộng thương hiệu Đòn bẩy thương mại Lợi cạnh tranh Biểu đồ cho thấy giá trị thương hiệu tạo giá trị cho việc đánh giá khách hàng nhà sản xuất 2.2 Những lợi ích giá trị thương hiệu:  Cung cấp giá ... phẩm dịch vụ suốt thương hiệu, Thương hiệu là: kinh nghiệm sử dụng - Thương hiệu dẫn đầu, Một thương hiệu dẫn - Tôi mua thương hiệu vào đầu, Không phải dịp tới thương hiệu dẫn đầu - Thương hiệu ... rộng thương hiệu Giá trị đích thực thương hiệu xuất phát từ người tiêu dùng, họ có cảm nhận tốt thương hiệugiá trị cao Khi nói giá trị thương hiệu lại quan tâm đến hai khía cạnh Thứ nhất, giá...
 • 98
 • 415
 • 3

Xem thêm