chủ đề và liên kết

Bài tập lời giải chi tiết Hình học ôn vào lóp 10 docx

Bài tập và lời giải chi tiết Hình học ôn vào lóp 10 docx

Toán học

... với AB) => =>  POB =  ACB (hai góc đồng vị)  AHC   POB Do đó: AH CH  PB OB (2) Do CB = 2OB, kết hợp (1) (2) ta suy AH = 2EH hay E trung điểm AH b) Xét tam giác vuông BAC, đường cao AH ta có ... POB = ACB (hai góc đồng vị) =>  AHC   POB AH CH  Do đó: PB OB E B (2)  O H C Do CB = 2OB, kết hợp (1) (2) ta suy AH = 2EH hay E trug điểm AH b) Xét tam giác vuông BAC, đường cao AH ta có...
 • 6
 • 609
 • 3

79 bài tập đường thẳng, đường tròn hay có lời giải chi tiết hình OXY

79 bài tập đường thẳng, đường tròn hay có lời giải chi tiết hình OXY

Toán học

... Chun đề : PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ĐƯỜNG TRỊN 2a − b − 2a − b − 27 1 AB.h ( C , AB ) = 10 = = 2 2 10  2a − b − = 27  2a − b = 32 ⇔ 2a − b − = 27 ⇔  ⇔  2a − b − = −27  2a − b = −22 Kết ... www.DETHITHU.NET www.DETHITHU.NET Chun đề : PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ĐƯỜNG TRỊN  a = 2b Mặt khác từ (1) : ( 2b + c ) = ( a + b ) ⇔ ⇔ 3a − 2b + 2c = Trường hợp : a = 2b thay vào (1) :  2b − 5c b = ...  Kết hợp với (*) ta có hệ :  ⇒ 16 ⇔ M  − ; −1    −3x0 + y0 − 14 =  x0 = −  Dethithu.net@gmail.com - Trang 29 www.DETHITHU.NET www.DETHITHU.NET Chun đề : PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ...
 • 45
 • 947
 • 6

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 11

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 11

Toán

... Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM Câu 1: 1) y = x - 3x * Tập xác định : D = R * Sự biến thiên : − Giới hạn: xlim y ... x − ) ⇔ + x + 2x-3 ≥ x + + x −  x ≤ -2 x + 2x-2 + x + 2x-3 ≥ 2x+2 + x + 2x-3 ⇔ x - ≥ ⇔  x ≥ Kết hợp với điều kiện x ≥ ta x ≥ π  sin  − x ÷ 2, (1đ) Giải pt: Điều kiện: 4  + sin 2x = ... IA là: ( x + ) − ( y − ) = ⇔ x − y + 19 = 5 x − y + = x = ⇔ ⇒ I ( 1;7 )  x − y + 19 = y = Kết hợp I ∈ d nên tọa độ tâm I nghiệm hệ  Bán kính đường Tròn R = IA = 13 Vậy phương trình đường...
 • 11
 • 238
 • 0

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 112

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 112

Toán

... Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 112 Câu 1: 2(1,0 điểm) Học sinh tự giải x = x − m ⇔ g ( x) = x − mx + m = (1) voi m ≠ Đt y ... x2 − 2mx2 + m ( ) 2m 2m = ⇔ = ⇔ m ∈ { −2;0;6} 2 2 g ( x1 ) + m − 2m g ( x2 ) + m − 2m m − 2m Kết hợp với (*) ta có m = -2 m = Câu 2: 1(1,0 điểm) Đ/k: cosx ≠ Pt cho ⇔ 1 π   sin x x π  ... + x + x ≥ 2 32 − x = t ≥ ta có bpt −t − 8t + x + x ≥ Đặt Suy : ∆t = ( x + ) − x − ≤ 32 − x ≤ x Kết hợp đ/k, giải ta có: ≤x≤2 Câu 3: (1,0 điểm) e x dx = x ( ln x − 1) e + d ( x + ln x ) =  x...
 • 3
 • 116
 • 0

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 113

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 113

Toán

... Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch Câu 1: 1, TXĐ : D = R\ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 113 { 1} −1 Sự biến thiên: y’ = ( x − 1) ĐT:01694838727 < 0, ∀x ∈ D lim y = lim y = x →−∞...
 • 4
 • 127
 • 0

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 114

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 114

Toán

... Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI SỐ 114 Câu I: (1,0 điểm)a) Tập xác định:  \ {−1} b) Sự biến thiên: lim y = −∞ lim y = +∞ ... t 2 2 dt 1  Suy I1 = ∫ t (t + 1) = ∫  t − t + dt = ln t − ln(t + 1) = ln − ln  1 1 Thay vào (1) ta I = ln − ln Câu IV.(1,0 điểm)*) Gọi H trung điểm CM Từ giả thiết ⇒ C1 H ⊥ ( ABC ) ⇒ ∠C1CH ... = ⇔ = ⇔ 2( A + B + 2C ) = 3( A + B + C ) *) (2) 2 2 A + B + C B 2 *) Từ (1) có C = A + B thay vào (2): A + AB + B = ⇔ A = −2 B, A = − ≥ Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 + Khi A = −2B...
 • 4
 • 133
 • 0

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 116

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 116

Toán

... Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI SỐ 116 Câu 1.(2,0 điểm) a) (1,0 điểm)Khi m = −2 hàm số trở thành y = x + x + x + a) Tập xác ... ≤ 4 20 − t ≤ (4 − t ) t + t − 8t − ≥ (t − 2)(t + 2t + 5t + 2) ≥ t − ≥    Suy 18 − x ≥ ⇔ x ≤ Kết hợp với điều kiện, ta có nghiệm bất phương trình − < x ≤ Câu 4.(1,0 điểm) Luyện thi Đại Học ... b + c (1) = cos 60 = ( ⇔ 2( a − b − 2c) = 3( a + b + c ) ( 2) ) 2 2 2 Từ (1) có b = a + c thay vào (2) ta 18c = a + (a + c) + c ⇔ a + ac − 2c = Luyện thi Đại Học 184 Đường Lò Chum Thành Phố Thanh...
 • 4
 • 135
 • 0

thaytoan net 100 bai bat dang thuc co loi giai chi tiet 2 1105

thaytoan net 100 bai bat dang thuc co loi giai chi tiet 2 1105

Toán học

...  a c  2a  b a  b b  c c  a  Kết hợp (2) (3) ta có:  Áp dụng Bài 3: Với a, b, c số dương: 1 1 1    (   ) a  2b  c b  2c  a c  2a  b a b c Chủ biên: Cao Văn Tú (3) (4) Email: ... y  z  0, x 1  0, y 1  0, z   Hãy tìm giá trị lớn biểu thức: Q x y z   x 1 y 1 z  Chủ biên: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyển tập 100 tập Bất đẳng thức có lời giải chi ... Chứng minh rằng: a4  b4 b4  c4 c4  a   1 ab a3  b3 bc b3  c3 ca c3  a3       Giải Chủ biên: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyển tập 100 tập Bất đẳng thức có lời giải chi...
 • 20
 • 344
 • 1

110 bài hình học phẳng có lời giải chi tiết

110 bài hình học phẳng có lời giải chi tiết

Toán học

... 12b  c  3a  6b  3c  a  9b  c  Thay vào (1) : a  2b  c  a  b ta có hai trường hợp :  2 a  b  c  2 - Trường hợp : c=a-9b thay vào (1) :  2a  7b   25  a  b2   21a  28ab ... 5t 10  10 t  R (1) 2   2t     t  (2) - Thay (2) vào (1) :  2  10 t   5t  30t  50   10t 2 t   34 Thay giá trị t vào (*) (1) ta tìm tọa độ tâm I  t  12t     t   34 ... qua I J(6;3) Do ta có kết : : MJ  AB  AD  Khoảng cách từ A tới d1 : h  A, d1   Biên soạn t-6-2012( Tài liệu nội bộ-lưu ) 2t  S ABCD  2h  A, d1  MJ Trang 19 Chun đề : HÌNH HỌC PHẲNG Nguyễn...
 • 48
 • 488
 • 3

Tuyển chọn một số bài toán hình học không gian lớp 11 hay (có lời giải chi tiết)

Tuyển chọn một số bài toán hình học không gian lớp 11 hay (có lời giải chi tiết)

Toán học

... Tìm         ;  Tìm    cho      ;  Tìm        a ,         b ; Kết luận :   ,      a, b  Câu d) ta trình bày cách sau :  Ta có :  SBD    ABCD ... = BD = DA = a nên S.ABD hình chóp Gọi H trọng tâm ABD  SH   ABD  (Theo tính chất hình chóp đều)  SH   ABCD  H  d  S ,  ABCD    SH  Vì H trọng tâm ABD nên AH  2 a a AO   ... cos SHK  14 Bài Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, cạnh đáy a, cạnh bên a Gọi O tâm hình vuông ABCD M trung điểm SC a) b) c) d) Chứng minh: (MBD)  (SAC) Tính góc SA mp(ABCD) Tính góc hai mặt...
 • 11
 • 228
 • 2

Gián án Đề 11- thi thử đại học- Lời giải chi tiết

Gián án Đề 11- thi thử đại học- Lời giải chi tiết

Tư liệu khác

... (u + v) − 2uv + Thế (1) vào (2) ta có: − uv = (2)   uv + uv + − uv = ⇔ uv + uv + = (3 + uv ) ⇔ uv =  uv = ⇔ u = 4, v = (vỡ u>v) Từ ta có: x =2; y =2.(T/m) u + v = Kết hợp (1) ta có:  0,25đ ... sin xdx = I1 + I −π /4 Áp dụng hàm lẻ, đặt x=-t I1 = , tích phân phần I kết Áp dụng hàm lẻ, đặt x=-t I1 = , tích phân phần I kết 0.5đ Câu IV : S N M D A 0,25đ Tính thể tích hình chóp SBCMN B C ( ... trái đường thẳng x = qua Ox 0,25 y f(x)=abs(x-1)(x^2-2*x-2) x -8 -6 -4 -2 0,25 -5  hình  Dựa vào đồ thị ta có: + m < −2 : Phương trình vụ nghiệm; + m = −2 : Phương trình có nghiệm kộp; + −2...
 • 9
 • 179
 • 0

BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG 1 & 2 ( CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT )

BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG 1 & 2 ( CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT )

Toán học

... tiếp hình trụ cho Ta có: ABCD nội tiếp đường tròn đáy nên: AB = r Thể tích khối lăng trụ tứ giác đều: V = AA’.SABCD = 4r3 c) Thể tích khối trụ: V’ = B.h = 2 r3 B A O C D B’ A’ O’ C’ D’ Vậy: V ... CD  2.BC.CD.cos BCD  x  y  xy cos 450 (2) 16 Từ (1) (2)   2( x  y )  x  y  thay 3  C vào (2) có: B   xy  xy  3 xy 2 S ABCD  2.S BCD  BC CD.sin C  xy.sin 450    2 3 2 Vậy ... h2  C1 h A H B K C Bài 16: (Dự bị B2-2006) Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có A’.ABC hình chóp tam giác đều, cạnh đáy AB = a, cạnh bên AA’ = b Gọi  góc hai mặt phẳng (ABC) (A’BC) Tính tan  tính thể...
 • 18
 • 13,608
 • 568

BT vật lý 11 HK2 (giải chi tiết)

BT vật lý 11 HK2 (giải chi tiết)

Vật lý

... (cm) Đặt khung dây vào từ trờng B = 10-2 (T) vuông góc với mặt phẳng khung dây có chiều nh hình vẽ Cho dòng điện I có cờng độ 10 (A) vào khung dây theo chiều MNPM Lực từ tác dụng vào cạnh khung dây ... cận thị ta phải đeo vào mắt thấu kính phân kì có độ tụ phù hợp B Muốn sửa tật viễn thị ta phải đeo vào mắt thấu kính hội tụ có độ tụ phù hợp C Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt kính hai tròng ... IB/S D M = IS/B 4.57 Một khung dây mang dòng điện I đặt từ trờng đều, mặt phẳng khung dây vuông góc với đờng cảm ứng từ I (Hình vẽ) Kết luận sau lực từ tác dụng lên cạnh khung dây A không B có phơng...
 • 58
 • 1,528
 • 69

BÀI TẬP HÌNH HỌC 9 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

BÀI TẬP HÌNH HỌC 9 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Toán học

... IH.IO = IQ.IP · c Giả sử PMQ = 600 Tớnh tỉ số diện tớch tam giỏc: ∆MPQvà ∆OPQ HD: a) điểm O, Q, H, M, P nằm đường trũn K O M (Dựa vào quĩ tớch cung chứa gúc 90 ) I IO IQ ⇒ IH.IO = IQ.IP = b) ∆ OIP ... theo R ỏ đoạn AC BD C N Chứng tỏ tớch AC.BD phụ thuộc giỏ trị R, khụng phụ thuộc vào ỏ HD:a) ACMO nội tiếp (Dựa vào quĩ tớch cung chứa gúc 90 ) B O A E b) AC // BD (cựng ⊥ EB) ⇒ ∆EAC ~ ∆EBD CE ... với (O) (O’) thỡ ODEO’ hỡnh chữ nhật ⇒ AO = AO’ = AB Đảo lại : AO = AO’ = AB kết luận DE tiếp tuyến chung (O) (O’) Kết luận : Điều kiện để DE tiếp tuyến chung (O) (O’) : AO = AO’ = AB Bài 57:...
 • 36
 • 2,353
 • 5

các bài toán hình học ôn thi vào lớp 10 có giải chi tiết

các bài toán hình học ôn thi vào lớp 10 có giải chi tiết

Toán học

... vẽ ngẫu nhiên lại rơi vào hình từ nghĩ vị trí điểm C nửa đường tròn Khi gặp loại toán đòi hỏi phải tư cao Thông thường nghĩ có kết toán xảy điều ? Kết hợp với giả thiết kết từ câu ta tìm lời ... nội tiếp giả thiết CD // MB Góc H vuông suy từ kết số 14 trang 72 SGK toán tập Các em lưu ý tập vận dụng vào việc giải tập khác Không cần phải bàn, kết luận gợi liền cách chứng minh phải không ... M trực tâm tam giác khó, nhiên cần kết hợp với tập 13 trang 72 sách toán 9T2 giả thiết M điểm cung AC ta tìm vị trí C Với cách trình bày mệnh đề “khi khi” kết hợp với suy luận cho ta lời giải...
 • 19
 • 11,125
 • 31

bộ đề học sinh giỏi hóa lớp 11 có lời giải chi tiết

bộ đề học sinh giỏi hóa lớp 11 có lời giải chi tiết

Hóa học

... MgCl2, FeCl3, CuCl2 vào nước dd A Cho từ từ H2S vào A dư thu kết tủa tạo nhỏ 2,51 lần kết tủa tạo cho dd Na2S dư vào A Nếu thay FeCl3 A FeCl2 với khối lượng tỉ lệ khối lượng kết tủa 3,36 Viết pư ... dung dịch NH3 thay đổi khi: pha loãng dd; thêm vào amoni nitrat; thêm vào dd HNO3; thêm vào dd KOH 2/ Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,025M cần cho vào 100 ml dung dịch gồm HCl HNO3 có pH = để ... 2/ + Mô men lưỡng cực liên kết A-X: véc tơ nối A X có hướng từ nguyên tử có độ âm điện nhỏ đến nguyên tử có độ âm điện lớn VD: mô men lưỡng cực HF biểu diễn là: H→F  liên kết A-A có mô men lưỡng...
 • 23
 • 3,211
 • 85

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập