chỉ đạo việc thực hiện và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghiệp chế biến trong các đơn vị thành viên

đánh giá kết quả hiệu quả đầu tư của Tổng công ty tổng công ty rau quả, nông sản việt nam

đánh giá kết quả và hiệu quả đầu tư của Tổng công ty tổng công ty rau quả, nông sản việt nam

Quản trị kinh doanh

... giao cụng ngh cho cỏc n v Thc hin cụng tỏc khoa hc k thut v cụng ngh 6.1 Tham gia hi ng khoa hc ca Tng cụng ty 6.2 Tham gia thc hin cỏc ti nghiờn cu khoa hc, cỏc hp ng ó c kt v tham gia nghim ... cỏc tin b khoa hc k thut, tin hnh mt s nghiờn cu kho nghim v cõy da chut bao t, t, c chua bi, ngụ ngt, iu, vi khụng ht Ngoi phi phỏt ng cỏc phong tro thi ua sỏng kin, ci tin, ỏp dng khoa hc k ... cỏc n v 3.2.4 Phũng k thut * Chc nng: Cú chc nng tham mu, giỳp vic cho lónh o Tng cụng ty lnh vc khoa hc, k thut v sn xut, ch bin nhng sn phm ca Tng cụng ty * Nhim v ch yu ca phũng k thut 1/ Xõy...
 • 34
 • 159
 • 0

Đánh giá hiện trạng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng thâm canh nguyên liệu công nghiệp bằng cây Keo lai ( Acacia Hybrid ) ở xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Đánh giá hiện trạng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng thâm canh nguyên liệu công nghiệp bằng cây Keo lai ( Acacia Hybrid ) ở xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Lâm nghiệp

... những thực tế thấy thực hiện đề tài: “Đánh giá trạng áp dụng tiến khoa học kỹ thuật trồng rừng thâm canh nguyên liệu công nghiệp Keo lai ( Acacia Hybrid ) xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, ... rừng thâm canh Đơn vị tính 1000đồng Các khoản Đơn vị Số Đơn giá Thành chi phí tính lượng (VNĐ) tiền Trồng , chăm sóc năm Phân bón Hố Kg NPK Kg Xử lý thưc bì Công Cuốc hố Công Cây giống ... số công lao động là bằng và được tính theo mức khoa n của Lâm Trường Bảng 4.15: Kết điều tra số công lao động số mô hình trồng rừng thâm canh Số công lao động Đơn giá/ngày công Thành...
 • 67
 • 1,133
 • 0

Hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học Kỹ thuật trong Lâm Nghiệp

Hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học Kỹ thuật trong Lâm Nghiệp

Lâm nghiệp

... Tịnh Kỹ THUậT CHọN LọC CÂY TRộI Để XÂY DựNG VờN GIốNG 32 PTS Lê Đình Khả Lời nói đầu ''Hớng dẫn áp dụng tiến kỹ thuật sản xuất lâm nghiệp' ' sách nhỏ, cán khoa học trung tâm nghiên cứu - sản xuất ... đặc sản) Do số trang in hạn chế, khổ sách nhỏ, nên chọn giới thiệu kỹ thuật nuôi - trồng số loài chủ yếu đợc chuyển giao, tập huấn sản xuất; nghiên cứu hoàn thành có khả áp dụng tốt thực tiễn Các ... trở thành vô nghĩa Kết hợp cải thiện giống chọn lọc trội xây dựng vờn giống với việc áp dụng biện pháp kỹ thuật thâm canh chắn thời gian ngắn tăng suất rừng cách đáng kể, áp ứng yêu cầu lâm sản...
 • 35
 • 633
 • 2

Tài liệu ÁP DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG LÂM NGHIỆP pdf

Tài liệu ÁP DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG LÂM NGHIỆP pdf

Lâm nghiệp

... Tịnh Kỹ THUậT CHọN LọC CÂY TRộI Để XÂY DựNG VờN GIốNG 32 PTS Lê Đình Khả Lời nói đầu ''Hớng dẫn áp dụng tiến kỹ thuật sản xuất lâm nghiệp' ' sách nhỏ, cán khoa học trung tâm nghiên cứu - sản xuất ... đặc sản) Do số trang in hạn chế, khổ sách nhỏ, nên chọn giới thiệu kỹ thuật nuôi - trồng số loài chủ yếu đợc chuyển giao, tập huấn sản xuất; nghiên cứu hoàn thành có khả áp dụng tốt thực tiễn Các ... trở thành vô nghĩa Kết hợp cải thiện giống chọn lọc trội xây dựng vờn giống với việc áp dụng biện pháp kỹ thuật thâm canh chắn thời gian ngắn tăng suất rừng cách đáng kể, áp ứng yêu cầu lâm sản...
 • 35
 • 1,040
 • 1

nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... 1.4.1 Ý nghĩa khoa học - Thực đề tài giúp củng cố kiến thức học vào công tác nghiên cứu khoa học thực tiễn sản xuất lâm nghiệp cách có kết Mang lại cho tác phong làm việc khoa học, khả lập kế ... sản xuất áp ứng tính bền vững sử dụng đất lâm nghiệp Giải tốt mối quan hệ môi trường xã hội, phát triển ứng dụng tiến vào sản xuất, đặc biệt ứng dụng công nghệ sinh học 20 2.1.3.4 Tiến kỹ thuật ... giá trị sản xuất nông nghiệp Có kết nhờ huyện Đồng Hỷ có biện pháp chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng đầu tư xây dựng sở hạ tầng + Lâm nghiệp trạng...
 • 88
 • 594
 • 1

Nghiên Cứu Hiện Trạng Ứng Dụng Tiến Bộ Khoa Học Kỹ Thuật Trong Trồng Rừng Nguyên Liệu Ván Dăm Bằng Cây Keo Lai Ở Huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên

Nghiên Cứu Hiện Trạng Ứng Dụng Tiến Bộ Khoa Học Kỹ Thuật Trong Trồng Rừng Nguyên Liệu Ván Dăm Bằng Cây Keo Lai Ở Huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... 1.4.1 Ý nghĩa khoa học - Thực đề tài giúp củng cố kiến thức học vào công tác nghiên cứu khoa học thực tiễn sản xuất lâm nghiệp cách có kết Mang lại cho tác phong làm việc khoa học, khả lập kế ... sản xuất áp ứng tính bền vững sử dụng đất lâm nghiệp Giải tốt mối quan hệ môi trường xã hội, phát triển ứng dụng tiến vào sản xuất, đặc biệt ứng dụng công nghệ sinh học 17 2.1.3.4 Tiến kỹ thuật ... giá trị sản xuất nông nghiệp Có kết nhờ huyện Đồng Hỷ có biện pháp chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng đầu tư xây dựng sở hạ tầng + Lâm nghiệp trạng...
 • 95
 • 273
 • 0

Xây Dựng Các Mô Hình Ứng Dụng Tiến Bộ Khoa Học Kỹ Thuật Nhằm Góp Phần Phát Triển Nông Nghiệp, Nâng Cao Đời Sống Vùng Đồng Bào Dân Tộc Khmer

Xây Dựng Các Mô Hình Ứng Dụng Tiến Bộ Khoa Học Kỹ Thuật Nhằm Góp Phần Phát Triển Nông Nghiệp, Nâng Cao Đời Sống Vùng Đồng Bào Dân Tộc Khmer

Khoa học xã hội

... phát riển kinh tê kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, thực chủ trương Chính phủ, chí đạo Bộ Khoa Học Công Nghệ Môi Trường việc triển khai chương trình xây dựng mô hình ứng dụng Khoa học Công nghệ phục ... pháp kỹ thuật mới, máy móc phục vụ nông nghiệp mới, có giá trị thực tiễn cao, nhằm tăng suất giảm giá thành sản xuất lúa - Khuyên cáo bà nông dân thay sản xuất lúa lương thực, nên dùng biện pháp ... ha, kết hợp áp dụng tiến kỹ thuật tổng hợp khác sử dụng máy gieo lúa theo hàng, áp dụng kỹ thuật IPM, INM, phòng trừ cỏ dại tổng hợp, ứng dụng máy gặt lúa, máy sây lúa theo qui mô nông hộ Những...
 • 27
 • 204
 • 0

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

Tiến sĩ

... nuôi Trong Luận án từ “mô hình canh tác” tập trung vào mô hình hình canh tác lúa ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật mô hình truyền thống nông hộ, Ứng dụng khoa học kỹ thuật: ứng dụng gói kỹ thuật tiến ... tiến khoa học kỹ thuật sử dụng mô hình tiến kỹ thuật, hay bao gồm ứng dụng 2/3 gói kỹ thuật, việc công nhận nông hộ trồng lúa có sử dụng giống mới, phải giống xác nhận theo quy định Bộ Nông nghiệp ... ứng dụng mô hình tiến kỹ thuật Kết khảo sát cho thấy, số nông hộ có ứng dụng tiến kỹ thuật, đa số nông hộ ứng dụng mô hình tiến kỹ thuật hoạt động sản xuất lúa 12 Bảng 4.3: Mức độ ƯDTBKT vào sản...
 • 24
 • 484
 • 1

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long

Tiến sĩ

... hành Ứng dụng khoa học kỹ thuật: ứng dụng gói kỹ thuật tiến khoa học kỹ thuật sử dụng mô hình tiến kỹ thuật, hay bao gồm ứng dụng 2/3 gói kỹ thuật, việc công nhận nông hộ trồng lúa có sử dụng giống ... tích thực trạng ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa nông hộ khu vực ĐBSCL; (2) Đánh giá hiệu sản xuất lúa nông hộ; so sánh hiệu sản xuất hộ ứng dụng tiến kỹ thuật hộ không ứng dụng tiến kỹ thuật; ... kỹ thuật sản xuất lúa nông hộ ĐBSCL 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU (1) Thực trạng ứng dụng tiến kỹ thuật sản xuất lúa nông hộ khu vực ĐBSCL nào? (2) Việc ứng dụng tiến kỹ thuật nông hộ sản xuất lúa phụ...
 • 146
 • 625
 • 5

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của các doanh nghiệp vừa nhỏ ở Đồng Tháp, Đồng bằng sông Cửu Long

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đồng Tháp, Đồng bằng sông Cửu Long

Quản trị kinh doanh

... khách hàng phổ biến với 37,5% doanh nghiệp có ứng dụng khoa học kỹ thuật 28,57% doanh nghiệp không ứng dụng khoa học kỹ thuật áp dụng Tỷ lệ nhỏ doanh nghiệp có ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoảng ... doanh nghiệp, lực cạnh tranh, chất lượng lao động việc ứng dụng khoa học kỹ thuật không ứng dụng khoa học kỹ thuật Dựa sở đó, đề tài đưa số giải pháp để tăng việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản ... ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh hạn chế chưa thật hiệu Kết nghiên cứu cho thấy để khuyến khích doanh nghiệp vừa nhỏ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp...
 • 12
 • 144
 • 0

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin trong tính toán đánh giá khả năng làm việc an toàn của Công trình Thủy Lợi ppt

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong tính toán đánh giá khả năng làm việc an toàn của Công trình Thủy Lợi ppt

Kiến trúc - Xây dựng

... thập đầy đủ thông tin trạng công trình, kích thớc hình học, cờng độ vật liệu công trình nền, tải trọng điều kiện biên khác 3.3 Việc ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin tính toán ... trung lu lợng thấm phân bố gradient thấm khu vực tiếp giáp nên thiếu để áp dụng biện pháp công trình đặc biệt đề phòng xói ngầm Ngày nay, với việc sử dụng công cụ máy tính điện tử, giải đợc với độ ... số giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo an toàn hồ đập thủy lợi vừa lớn tỉnh miền Bắc miền Trung Việt Nam", Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi Môi trờng, số 7/2004, Chuyên đề xây dựng công trình...
 • 7
 • 561
 • 0

Xem thêm