chương trình hành động quốc gia về du lịch

Triển khai chương trình hành động quốc gia nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhằm sử dụng có hiệu quả của hệ thống sở hữu trí tuệ Việt nam

Triển khai chương trình hành động quốc gia nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhằm sử dụng có hiệu quả của hệ thống sở hữu trí tuệ Việt nam

Tài liệu khác

... giáo dục về SHTT N I DUNG ỘXuất phát điểm  Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệTriển khai thực hiện Chương trình Đào tạo về SHTTĐào tạo về SHTTKỳ ... của doanh nhân  khuyến khích DN chủ động … Hỗ trợ DN …Tổng quan về Chương trình 68Triển khai Chương trình 68Chủ thể tham gia Chương trình  Thành phần DN, Hiệp hội, các tổ chức ... khai Chương trình 68Các Dự án của Chương trình  Điều kiện  Phù hợp với nội dung Chương trình  Đáp ứng các mục tiêu Chương trình  Lựa chọn và ký kết hợp đồng Mời đăng ký tham gia ...
 • 19
 • 409
 • 1

Quản lý vốn chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo tại Quảng Bình.pdf

Quản lý vốn chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo tại Quảng Bình.pdf

Tài chính - Ngân hàng

... hơn cả là về thời gian và không gian. + Về mặt thời gian: là các chỉ tiêu đợc tính trong cùng một khoảng thời gian hạch toán phải thống nhất trên ba mặt sau: - Phải cùng phản ánh nội dung kinh ... trong và ngoài nớc trong các lĩnh vực giao nhận, vận chuyển, kho bÃi, thuê tàu. - Kinh doanh du lịch ( dịch vụ khách sạn, vận chuyển, hớng dẫn khách du lịch ) kinh doanh cho thuê văn phòng, ... quát về công ty Vietrans. 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. Công ty giao nhận kho vận Ngoại thơng(VIETRANS) là một doanh nghiệp nhà nớc thuộc Bộ Thơng mại, hoạt động theo...
 • 88
 • 736
 • 0

Quản lý vốn chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo.pdf

Quản lý vốn chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo.pdf

Tài chính - Ngân hàng

... quát về công ty Vietrans. 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. Công ty giao nhận kho vận Ngoại thơng(VIETRANS) là một doanh nghiệp nhà nớc thuộc Bộ Thơng mại, hoạt động theo ... môi trờng hoạt động kinh doanh mới VIETRANS đà tiến hành đổi mới toàn diện từ định hớng chiến lợc, phơng thức hoạt động đến qui mô hình thức và cách tổ chức hoạt động, điều hành. Công ty không ... Thời gian một vòng Thời gian của kỳ phân tích luân chuyển số vòng quay của TSLĐ trong kỳ Thời gian một vòng luân chuyển thể hiện số thời gian cần thiết để cho TSLĐ quay đợc một vòng. Thời gian...
 • 88
 • 607
 • 3

Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trườngx

Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trườngx

Môi trường

... 9/11/2011 về các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2011 - 2015, trong đó có Chương trình MTQG về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, ... 10.100 tỷ đồng (không bao gồm kinh phí thực hiện các Chương trình, chiến lược đã được phê duyệt), trong đó đề Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trườngPGS.TS. ... Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 phê duyệt danh mục các Chương trình MTQG giai đoạn 2012 - 2015 nêu chi tiết tên từng chương trình, các dự án thành phần và phân...
 • 3
 • 1,391
 • 6

Một số nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2020

Một số nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2020

... với hiện nay; - Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%.Mục tiêu của Chương trình Mục tiêu của Chương trình NNội dung của Chương trình ội dung của Chương trình 7. Phát triển y tế, chăm sóc sức khoẻ cư dân nông ... thực hiệnTổ chức thực hiện Chương trình Chương trình 1. TTg Chính phủ phê duyệt Chương trình (QĐ 800/QĐ-TTg)2. Đã thành lập BCĐ Trung ương và VPĐP chương trình MTQG nông thôn mới3. BCĐ ... thực hiện Chương trình Giải pháp thực hiện Chương trình 1. Thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới. - Tổ chức học tập, tuyên truyền các nội dung của chương trình đến...
 • 53
 • 9,532
 • 36

Kế hoạch hành động quốc gia về sở hữu trí tuệ cho các thương nhân và các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kế hoạch hành động quốc gia về sở hữu trí tuệ cho các thương nhân và các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tài liệu khác

... 15SMEs Division Chương trình quốc gia về xây dựng năng lực SHTT cho các SME• Chương trình ba năm; ban chỉ đạo quốc gia họp thường kỳ 6 tháng, báo cáo kiểm tra hàng quý•Giai đoạn I : Phân ... GBây giờ…Các vùng theo mạng lưới chuyên môn hóa 17SMEs DivisionKiến nghị về Kế hoạch hành động quốc gia về SHTT•Phương pháp luận – Doanh nghiệp và SHTT–Patent, nhãn hiệu, bí mật kinh ... DivisionPhát triển chiến lược quốc gia về SHTT cho các SME có khả năng cạnh tranh quốc tế•Xác định và đánh giá sự thiếu hụt các dịch vụ về quyền SHTT hiện tại cho các SME•Huy động nguồn lực và lập...
 • 17
 • 580
 • 5

Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2001-2005

Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2001-2005

Quản trị kinh doanh

... nghiệp.3. Các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tạo việc làm và phát triển thị trường lao động - 7 -Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2. Chương trình quốc gia về việc làm giai đoạn 2001-20052.1. Các chương trình phát ... về lao động, các dịch vụ về lao động của người sử dụng lao động; tính toán và đưa - 29 -Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp về lao động - việc làm theo hướng có các chính sách thích hợp tạo công bằng về ... tham gia một cách chủ động vào phân công lao động - 3 -Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + Dự án tổ chức cho vay vốn theo các dự án nhỏ giải quyết việc làm thông qua Quỹ quốc gia về việc làmQuỹ quốc gia...
 • 43
 • 757
 • 0

Đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và chương trình 135

Đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và chương trình 135

Khoa học xã hội

... để hình thành nên Chương trình 143 hoặc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xoá đói Giảm nghèo và Tạo Việc làm (CT MTQG về XĐGN và VL). Chương trình 135 hay gọi đầy đủChương trình Phát ... được gọi là Chương trình 133, đến nay chương trình đã thực hiện được sáu năm. Năm 2001 Chương trình được tiếp tục cho giai đoạn 2001-2005 và kết hợp với Chương trình Việc làm (Chương trình 120) ... của chương trình (L) đo tỷ lệ số hộ không nghèo tham gia chương trình trên tổng số hộ tham gia chương trình. Tức là , L = Nnp,i/Ni, khi Nnp,i là số hộ không nghèo tham gia chương trình...
 • 122
 • 1,206
 • 1

Đánh giá Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xoá đói Giảm nghèo (CT MTQG XĐGN) và Chương trình 135

Đánh giá Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xoá đói Giảm nghèo (CT MTQG XĐGN) và Chương trình 135

Khoa học xã hội

... 2001 Chương trình được tiếp tục cho giai đoạn 2001-2005 và kết hợp với Chương trình Việc làm (Chương trình 120) để hình thành nên Chương trình 143 hoặc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xoá ... điều hành CT Chương trình CT MTQG Chương trình Mục tiêu Quốc gia CT XĐGN Chương trình Xoá đói Giảm nghèo CT XĐGN-VL Chương trình Xoá đói Giảm nghèo và Việc làm (CT 143) CT 133 Chương trình ... triển khai thành công hai chơng trình này. Tác động của chơng trình lên chất lợng sống của các hộ gia đình là gì? Và mức độ tác động của các kết quả cụ thể của 2 chơng trình đà tác động nh thế...
 • 122
 • 602
 • 0

đánh giá kết quả thực hiện 5 năm chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

đánh giá kết quả thực hiện 5 năm chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Công nghệ - Môi trường

... nhau, 4 loại công trình xử lý vệ sinh ở các chuồng trại chăn nuôi, 2 loại công trình xử lý chất thải. 6. Đà hình thành đợc nhiều mô hình về tổ chức quản lý vận hành các công trình cấp nớc. Hiện ... ghép Chơng trình NS&VSMTNT với các Chơng trình xóa đói giảm nghèo, Chơng trình kế hoạch hoá gia đình, Chơng trình phòng chống một số bệnh xà hội và bệnh dịch nguy hiểm nh tỉnh Tiền Giang, ... Dơng, Thái Nguyên, Tiền Giang ). Sự tham gia của cộng đồng vào Chơng trình đà có nhiều tiến bộ, vai trò của ngời sử dụng và của phụ nữ tham gia vào quá trình quyết định về đầu t và quản lý đợc...
 • 9
 • 1,548
 • 3

Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO

Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO

Kinh tế - Thương mại

... chính trị về hội nhậpkinh tế quốc tế, Chính phủ đó ban hành Quyết định số 37/2002/Qé-TTg về Chương trỡnh hành động của Chính phủ thực hiện NQ07 trong đó nêu rừ chương trỡnh hành động về đàotạo ... xõy dựng Chương trỡnh hành động về hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO, đồng thời ban hành hoặc trỡnh Quốc hội ban hành cỏc chớnh sỏch, các cơ chế, biện pháp cụ thể về phápluật, về thuế, ... thống nhất quản lý nhà nước về quy chế đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia: Pháp lệnh về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế đóđược ban hành. Trờn cở sở bỡnh đẳng...
 • 11
 • 497
 • 0

ban hành Chương trình hành động về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

ban hành Chương trình hành động về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Tài liệu khác

... đến năm 2015; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; Kế hoạch hành động quốc gia về sức khỏe môi trường đến năm 2015.Tăng ... của Chính phủ về ưu tiên tập trung vốn đầu tư cho các công trình, dự án hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2012; không ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, đề án ... ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành...
 • 14
 • 1,186
 • 2

chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người

chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người

Báo cáo khoa học

... Chng trình phi hp hành ng quc gia phòng chng bnh cúm gia cm và cúm  ngi Trình bày tóm tt - iii - 11. Trong quá trình xây d-ng khung chính sách !0 ,ng phó v/i + d7ch Cúm gia c#m ... c<ng nh !i v/i gia c#m. Chng trình phi h p hành !"ng quc gia phòng chng d7ch Cúm gia c#m và !&i d7ch cúm $ ng%i c<ng tính !.n vi*c ki0m soát cúm gia c#m !"c l-c ... c-c !.n môi tr%ng. Nh(ng chng trình khng ch. c; th0 sD Chng trình phi hp hành ng quc gia phòng chng cúm gia cm và dch cúm  ngi - 13 - ho5c thành ph tr-c thu"c Trung ng....
 • 91
 • 515
 • 0

Xem thêm