chèn file flash swf

Huong Dan su dung Adobe Presenter 7.0

Huong Dan su dung Adobe Presenter 7.0

Tư liệu khác

...  Chèn file âm có sẵn  Đồng âm với hoạt động slide  Biên tập âm (cắt bớt)  Ghi hình trực tiếp  Chèn file video có sẵn  Biên tập video (chèn hiệu ứng)  Chèn file flash (có phần mở rộng swf) ... 3.4 Tìm đến vị trí có file SWF chọn file SWF 3.5 (Không bắt buộc) Để xem trước SWF trực tiếp hộp thoại Insert Flash (SWF) , chọn Preview 3.6 Nhấn Open Presenter thêm file SWF vào slide 3.7 (Không ... 22 III BÀI THỰC HÀNH : CHÈN MULTIMEDIA 23 B.1 Chèn biên tập âm (.wav mp3) : 23 B.2 Chèn biên tập phim (video): 23 B.3 Chèn file flash ( .swf) ...
 • 50
 • 1,431
 • 6

Bài giảng Quản trị văn phòng

Bài giảng Quản trị văn phòng

Cao đẳng - Đại học

... nhà 01 tuần, sau trình bày trước lớp tối đa 20 phút;  Yêu cầu sản phẩm: Các nhóm nộp tiểu luận file word trình bày trước lớp powerpoint; TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thành Độ, Quản trị văn phòng,...
 • 81
 • 1,608
 • 15

Bài giảng tin học văn phòng nâng cao

Bài giảng tin học văn phòng nâng cao

Tư liệu khác

... trỡnh, cú giao din (hỡnh 2) Hỡnh * Cú nhiu cỏch bn nộn file - Bn cú th nhp phi chut vo File v chn Add to tờn file. zip (Hỡnh 2.1) nộn file vi chun ph bin l zip Hỡnh 2.1 - Hoc chn Add with Alzip ... to ghi chỳ cho cỏc tin v th mc file nộn (hỡnh 2.6) Hỡnh 2.6 - Ngoi bn cú th kim tra file li ca file nộn bng cỏch click vo Actions Test (Hỡnh 2.7) Hỡnh 2.7 - Nu file b li bn cú th sa cha bng cỏch ... Save archive as: t tờn v chn th mc lu + Archive type: Chn kiu nộn file + Compression ratio: T l nộn file + Password: t password cho file cng bi ging tin hc phũng nõng cao Hỡnh 2.2 Trang 34 Trang...
 • 108
 • 1,129
 • 16

Bài giảng về mạng

Bài giảng về mạng

Tin học

... Profile Xóa Show Profile 4/Gửi - nhận mail: -Khởi động Inbox Mạng máy tính Trang 15/24 -Soạn thư (Ctrl-N) Address Book: chọn đòa cần gửi (Ctrl-Shift-B) -Hồi đáp thư: Mạng máy tính Trang 16/24 -Chèn ... sau tương tự cài đặt máy in cục Chia máy in: Mạng máy tính Trang 7/24 -Control Panel-Network-Chọn File and Print Sharing Mạng máy tính Trang 8/24 Chia sẻ liệu -Các Computer name nhóm -Có thể truy ... (Ctrl-N) Address Book: chọn đòa cần gửi (Ctrl-Shift-B) -Hồi đáp thư: Mạng máy tính Trang 16/24 -Chèn file: (từ menu Insert ) Bài 4: MÔ HÌNH MẠNG Phân loại theo mô hình (logic mạng) a Peer to peer (ngang...
 • 24
 • 286
 • 0

Bài giảng môn mạng máy tính

Bài giảng môn mạng máy tính

Quản trị mạng

... – Các hệ thống máy chủ: – Giới hạn mạng chủ yếu sở hạ tầng mạng Quản lý tập trung Đắt tiền – – File & Printer Server Application Server Mail Server Directory Service Server … Các vấn đề quan...
 • 18
 • 680
 • 6

bài giảng về mạng máy tính

bài giảng về mạng máy tính

Tin học

... Profile Xóa Show Profile 4/Gửi - nhận mail: -Khởi động Inbox Mạng máy tính Trang 15/24 -Soạn thư (Ctrl-N) Address Book: chọn đòa cần gửi (Ctrl-Shift-B) -Hồi đáp thư: Mạng máy tính Trang 16/24 -Chèn ... sau tương tự cài đặt máy in cục Chia máy in: Mạng máy tính Trang 7/24 -Control Panel-Network-Chọn File and Print Sharing Mạng máy tính Trang 8/24 Chia sẻ liệu -Các Computer name nhóm -Có thể truy ... (Ctrl-N) Address Book: chọn đòa cần gửi (Ctrl-Shift-B) -Hồi đáp thư: Mạng máy tính Trang 16/24 -Chèn file: (từ menu Insert ) Bài 4: MÔ HÌNH MẠNG Phân loại theo mô hình (logic mạng) a Peer to peer (ngang...
 • 24
 • 310
 • 0

Microsoft WORD - bài giảng tin học văn phòng

Microsoft WORD - bài giảng tin học văn phòng

Tin học văn phòng

... định nghĩa ký hiệu tương ứng xuất vị trí trỏ Chèn hiệu chỉnh hình ảnh a Chèn hình ảnh vào văn − Chèn từ Clip Art: • Đưa trỏ nhập đến vị trí muốn chèn hình, thực lệnh Insert | Picture | ClipArt ... Toolbar 4.3 Làm việc với đối tượng văn Chèn ký tự đặc biệt • Đưa trỏ nhập đến vị trí cần chèn • Dùng lệnh Insert | Symbol • Trong hộp thoại Symbol, chọn ký tự cần chèn Có thể chọn nhiều bảng ký tự ... phản, màu sắc, độ sáng, đường biên, kích thước − Chèn từ tập tin hình: • Đưa trỏ nhập đến vị trí muốn chèn hình, thực lệnh Insert | Picture | From File Xuất hộp thoại Insert Picture : • Chọn đường...
 • 49
 • 772
 • 23

cách đưa bài giảng lên

cách đưa bài giảng lên

Tiểu học

... tư liệu lên Nếu đưa tài liệu từ máy tính lên Nhấn chọn Browse Chọn file cần đưa lên Ví dụ file 202608 Sau nhấn Open Gõ tên file vào mục: Tiêu đề Cuối nhấn vào Lưu lại Nếu muốn đăng lại tài liệu...
 • 11
 • 445
 • 2

DUA BAI GIANG LEN

DUA BAI GIANG LEN

Toán học

...
 • 1
 • 327
 • 0

Xem thêm