công bố thông tin phát hành trái phiếu

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ tại KBNN Lạng Sơn.DOC

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ tại KBNN Lạng Sơn.DOC

Kế toán

... Đối chiếu chữ kí mẫu ở phiếu thanh toán và ở cuống trái phiếu. - Đối chiếu tờ trái phiếu với bảng kê phát hành trái phiếu số khai báo mất trái phiếu Trờng hợp gốc trái phiếu đang bị phong toả ... 20/2001/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu kho bạc theo hình thức chiết khấu. Loại trái phiếu phát hành theo hình thức này có một số dặc điểm sau: Trái phiếu đợc phát hành trong thời gian 2 ... trong công tác phát hành TPCP qua kho bạc.Thứ nhất: theo nội dung của công tác phát hành, kho bạc chỉ huy động chủ yếu trái phiếu kỳ hạn 2 năm, đà xuất hiện công trái 5 năm nhng cha đợc công...
 • 61
 • 1,164
 • 1

Công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ

Công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ

Ngân hàng - Tín dụng

... trong công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ 25 Thực trạng công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ của KBNN Hà Tây 261.1.4 Cơ chế phát hành ... vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủthiện cơ chế huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây.1.1.12Những thành quả và hạn chế trong công tác huy động vốn thông ... 13 0.1.5 Sự cần thiết của công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ 14 1 Ch ơng 2: Thực trạng công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà...
 • 61
 • 1,192
 • 4

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc NN Huyện Lương Sơn( Hòa Bình)

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc NN Huyện Lương Sơn( Hòa Bình)

Tài chính - Ngân hàng

... thúc đợt phát hành và thanh toán TPCP.1.3. Các phơng thức phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ.1.3.1. Các phơng thức phát hành trái phiếu Chính phủ.1.3.1.1. Các loại trái phiếu Chính ... khăn trong công tác phát hành TPCP qua Kho bạc.Thứ nhất: theo nội dung của công tác phát hành, Kho bạc chỉ huy động chủ yếu trái phiếu kỳ hạn 2 năm, đà xuất hiện công tráitrái phiếu kỳ hạn ... duyệt.1.3.1.2. Phơng thức phát hành trái phiếu Chính phủ. Trái phiếu Chính phủ đợc phát hành theo từng đợt. Trớc mỗi đợt phát hành, Bộ tài chính, Kho bạc TW gửi công văn đến 63 tỉnh, thành phố và tới tất...
 • 50
 • 474
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước lạng sơn trong thời gian tới

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước lạng sơn trong thời gian tới

Kế toán

... ký hợp đồng với các thành viên cùng tham gia bao tiêu.+ Bộ Tài Chính công bố phát hành và thời hạn công bố trái phiếu. + Các tổ chức bảo lãnh phát hành chuyển tiền mua trái phiếu vào tàikhoản ... việc phát hành các loại TPCP phảituân thủ các thông lệ có tính nguyên tắc ; Trái phiếu phát hành từng đợt vớikhối lượng đủ lớn, có cùng ngày phát hành, cùng ngày đáo hạn, cùng lãi suất, công ... thể như sau:* Phát hành trái phiếu bán lẻ theo phương thức chiết khấu .Nếu nhà đầu tư mua trái phiếu đúng ngày phát hành, chỉ phải bỏ ra mộtkhoản tiền đúng bằng mệnh giá trái phiếu. Nếu nhà...
 • 15
 • 392
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC LẠNG SƠN TRONG THỜI GIAN TỚI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC LẠNG SƠN TRONG THỜI GIAN TỚI

Kế toán

... ký hợp đồng với các thành viên cùng tham gia bao tiêu.+ Bộ Tài Chính công bố phát hành và thời hạn công bố trái phiếu. + Các tổ chức bảo lãnh phát hành chuyển tiền mua trái phiếu vào tài khoản ... của trái phiếu. + Nhà quản lý trao đổi với thành viên về điều kiện , điều khoản trái phiếu và phân phối khối lượng trái phiếu cho từng thành viên.+ Bộ Tài Chính ký hợp đồng bao tiêu trái phiếu ... việc phát hành các loại TPCP phải tuân thủ các thông lệ có tính nguyên tắc ; Trái phiếu phát hành từng đợt với khối lượng đủ lớn, có cùng ngày phát hành, cùng ngày đáo hạn, cùng lãi suất, công...
 • 17
 • 288
 • 0

Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ

Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ

Tài chính - Ngân hàng

... lại, huy động vốn cho phát triển kinhtế là điều kiện để thúc đẩy nhanh sự phát triển của thị trờng chứng khoán.Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu tạo vốnhàng hoá ... tiền, tránh đợc lạm phát. Muốn tăng hiệu quả vay nợ dân, cần chú trọng vào những vấn đề sau:+ Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn nh: Tín phiếu, trái phiếu, phát hành loại trái phiếu vô danh có ... sở thực tiễn của công tác huyđộng vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủNhu cầu khả năng huy động vốn cho đầu t phát triển kinh tế xà hội:1.1.1 Nhu cầu vốn đầu t phát triển kinh tế...
 • 14
 • 425
 • 0

Thực trạng công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây

Thực trạng công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây

Tài chính - Ngân hàng

... năng phát hành trái phiếu kho bạc còn gặp khó khăn - đây chính là sự cạnh tranh giữa phát hành trái phiếu Chính phủ và kỳ phiếu của các NHTM mà điều chủ yếu là lÃi suất.- Về hình thức trái phiếu ... vốn, hoàn thành nhiệm vụ mà KBNN TƯgiao cho.Thực trạng công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ của KBNN Hà Tây1.1.4 Cơ chế phát hành và thanh toán trái phiếu Chính ... lÃi- Trái phiếu Chính phủ bao gồm: tín phiếu, trái phiếu, công trái xây dựng tổquốc, các loại ký danh và vô danh đợc phát hành dới các hình thức sau:+ Tín phiếu kho bạc là loại tín phiếu ngắn...
 • 28
 • 290
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC LƯƠNG SƠN TRONG THỜI GIAN TỚI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC LƯƠNG SƠN TRONG THỜI GIAN TỚI

Tài chính - Ngân hàng

... ký hợp đồng với các thành viên cùng tham gia bao tiêu.+ Bộ tài chính công bố phát hành và thời hạn công bố trái phiếu. + Các tổ chức bảo lãnh phát hành chuyển tiền mua trái phiếu vào tài khoảncủa ... đầu tư trái phiếu. Thứ năm: Đẩy mạnh công tác phân tích, dự báo, xây dựng kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ, gắn huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủvới kế hoạch tổng thể phát ... vốn được phát hành trái phiếu công trình. Chủ đầu tư có thể tự đứng ra phát hành trái phiếu và được NSNN bảo lãnh thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn.Sửa đổi, bổ sung các thông tư hướng...
 • 13
 • 451
 • 0

Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội – Thực trạng và Giải pháp.doc

Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội – Thực trạng và Giải pháp.doc

Tài chính - Ngân hàng

... 1 để đầu tư cho một số công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước, góp phần hình thành và nâng cấp một cách cơ bản hệ thống giao thông thuỷ lợi nước ta ... hành theo từng đợt, trước mỗi đợt phát hành 7 ngày Bộ Tài chính thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về mức phát hành, thời hạn, lãi suất, mệnh giá, địa ... phiếu công trình việc phát hành được tiến hành theo 3 phương thức: Phát hành trực tiếp qua KBNN, phát hành qua đại lý (các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính, công...
 • 80
 • 1,059
 • 12

Xem thêm